Czego nauczali przednicejscy
Ojcowie Kościoła? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Ciekawą informację możemy przeczytać w tej publikacji Świadków Jehowy. Dowiadujemy się z niej, iż Tertulian uczył o Trójcy Świętej?

Prawda was wyswobodzi
zob.
Prawda was wyswobodzi
wyd.pol.1946
zob.
Prawda was wyswobodzistr.261

Nie jest prawdą, że Tertulian uczył o trzech osobach w jednej osobie. Natomiast ta publikacja:

Skorowidz
zob.
Skorowidz
wyd.2000
Skorowidzstr.411

Uczył czy nie uczył?

Skorowidz
wyd.pol.1946
Skorowidz
wyd.2000
Skorowidz
str.261
Skorowidz
str.411

Poniższa publikacja zachęca Świadków Jehowy do rozpowszechniania broszury:

Nasza Służba Królestwalipiec 2009
Nasza Służba Królestwastr.4

o której napisano:

Strażnica 1 sierpnia 19901 sierpnia 1990
Strażnica 1 sierpnia 1990str.32

Warto zajrzeć słownika, aby zapoznać się ze słowem:

Słownik wyrazów obcych Słownik wyrazów obcychstr.460

Czy broszura Czy wierzyć w Trójcę? to: "kunsztownie, misternie, mistrzowsko wykonane dzieło" czy: "zręczna, przebiegła, sprytna sztuczka" okaże się, gdy przyjrzymy się jej bliżej.


Świadkowie Jehowy mają problem, kiedy pojawiła się w historii chrześcijaństwa doktryna o Trójcy Świętej. W książce Bogactwo możemy przeczytać:

Bogactwo
wyd.1936
Skorowidz
str.162
Skorowidz
str.163

Prawda was wyswobodzi
wyd.pol.1946
Prawda was wyswobodzi
str.261

Strażnica 1970 Nr 23
1970 Nr 23
Strażnica 1970 Nr 23
str.17

Czy wierzyć w Trójcę?wyd.ok.1954 Czy wierzyć w Trójcę?str.88
Bogactwo Prawda was wyswobodzi Strażnica 1970 Nr 23 Niech Bóg będzie prawdziwy
"Doktryna ta została wprowadzona (...) w IV wieku" "Tertulian (...) nauczał, że jest trójca" "(...) pojęcie ››jednego Boga w trzech osobach‹‹ zostało (...) wprowadzone do kościoła dopiero jakieś 400 lat po śmierci Chrystusa" "Tertulian (...) w drugim wieku po Chr. wprowadził do łacińskich pism kościelnych określenie trinitas (trójca) (...) naukę o trójcy (...) wprowadził duchowny imieniem Teofilus, który również żył w drugim stuleciu"

Czy wierzyć w Trójcę?wyd.1989 Czy wierzyć w Trójcę?str.7
Niech Bóg będzie prawdziwy Czy wierzyć w Trójcę?
"Tertulian (...) w drugim wieku po Chr. wprowadził do łacińskich pism kościelnych określenie trinitas (trójca) (...) naukę o trójcy (...) wprowadził duchowny imieniem Teofilus, który również żył w drugim stuleciu" "Tak więc świadectwo Biblii i historii wyraźnie dowodzi, że Trójca była w czasach biblijnych i przez kilka następnych wieków pojęciem nieznanym"

Raz Świadkowie Jehowy twierdzą, iż o Trójcy Świętej uczył już w II w. po Chr. Tertulian, a w innej publikacji dla odmiany twierdzą, że Trójca była nieznana przez kilka pierwszych wieków. Czy jest możliwe używać słowa Trójca w swoich pismach i jednocześnie nie uczyć o Trójcy Świętej?


Świadkowie Jehowy cytując Katolicką Encyklopedię wykropkowują pewien fragment:

Czy wierzyć w Trójcę?
wyd.1989
Czy wierzyć w Trójcę?str.5

Podobny cytat możemy przeczytać tutaj:

Strażnica 1985 Nr 6
1985 Nr 6
Strażnica 1985 Nr 6
str.23

A co takiego Świadkowie Jehowy pomijają? Co wykropkowali? Otóż we wcześniejszym wydaniu Strażnicy:

Strażnica 1967 Nr 22
1967 Nr 22
Strażnica 1967 Nr 22
Strażnica 1967 Nr 22
str.11

W nowszych publikacjach lepiej jest przemilczeć to zdanie, niż pisać całą prawdę o słowie "trias", gdy się przekonuje czytelnika, że Trójca w pierwszych wiekach była nieznana.

Patrologiawyd.1953
Patrologiastr.52
Patrologia Patrologiastr.53

Przyjrzyjmy się bliżej stronie 7 broszury Czy wierzyć w Trójcę? Otóż w samym środku strony wyeksponowano zdanie, a wokół wymieniono "Ojców Kościoła":

Czy wierzyć w Trójcę?
wyd.1989
Czy wierzyć w Trójcę?
str.7


Justyn Męczennik;
Ireneusz;
Klemens Aleksandryjski;
Tertulian;
Hipolit;
Orygenes.

Anonimowy autor broszury zadaje pytanie:

Czy wierzyć w Trójcę?str.7

W konfrontacji z ich pismami będzie to naprawdę ciekawe. Należy wspomnieć, iż Sobór w Nicei (325 r.) uroczyście potwierdził wiarę Kościoła w Trójcę Świętą atakowaną w tym czasie przez Ariusza.


Wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz. Możliwe jest, że Świadkowie Jehowy nie rozróżniają terminologii stosowanej w Kościele katolickim i dlatego wszystkich wymienionych pisarzy wrzucają do jednego worka, nazywając ich "Ojcami Kościoła". Nie wszyscy wymienieni w broszurze na stronie 7 są Ojcami Kościoła. Klemens Aleksandryjski, Tertulian i Orygenes są zaliczeni do tzw. "pisarzy kościelnych". Jaka jest różnica między Ojcami Kościoła, a pisarzami kościelnymi przeczytamy poniżej:

PatrologiaPAX, Warszawa 1990
Patrologia Patrologiastr.39
Patrologia Patrologia Patrologiastr.40
Patrologia Patrologiastr.41
Patrologiastr.42

Zanim jednak przejdziemy do materiału dowodowego, czy wymienieni "Ojcowie Kościoła" domyślali się czy też nie domyślali się "istnienia [Trójcy] w Panu Bogu", przytoczmy dwóch pisarzy żyjących na początku ery chrześcijańskiej. Możliwe jest, że Świadkowie Jehowy nie słyszeli o nich, bądź ich tekstów nie zauważyli. Warto więc przybliżyć ich nauczanie.

Żyjący w roku 177 Atenagoras, w dziełku pt. Suplika w obronie chrześcijan (rozdz. 10), napisał:

Antologia PatrystycznaKraków 1965
Antologia Patrystyczna Antologia Patrystycznastr.26
Antologia Patrystyczna Antologia Patrystycznastr.27
Patrologiawyd.1953
Patrologiastr.51
Patrologiastr.52

W "Wyznaniu wiary" zmarłego ok. 270 roku Grzegorza Cudotwórcy czytamy:

Antologia PatrystycznaKraków 1965
Antologia Patrystycznastr.71
Antologia Patrystycznastr.72

Czy Atenagoras i św. Grzegorz Cudotwórca domyślali się czy nie domyślali się "istnienia [Trójcy] w Panu Bogu"?

Patrologiawyd.1953
Patrologia Patrologiastr.69

Pierwszy z Ojców Kościoła:

Czy wierzyć w Trójcę?
wyd.1989
Czy wierzyć w Trójcę?
str.7

Świadkowie Jehowy podają cytat w cudzysłowie, ale nie podają źródła cytatu. Cytat łączą z komentarzem. Jest to okazja do manipulacji. Owszem, Justyn Męczennik nazywa Jezusa aniołem, ale w znaczeniu jako posłańca, nie nazywa natomiast Chrystusa stworzonym aniołem. W "Dialogu z Żydem Tryfonem" można zauważyć w jego argumentacji tzw. subordynacjonizm, czyli pogląd, jakoby Chrystus Pan był w swoim bóstwie niższy od Boga Ojca. Autor odwołując się do samego tylko Starego Testamentu w "Dialogu...", postanowił jednak udowodnić, że "Chrystus jako Bóg najpierw istniał przed wiekami, a potem zgodził się na to, by zostać człowiekiem" (rozdz. 48), co dla Żydów było nie do przyjęcia. Oto materiał dowodowy:

Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemzob.
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.69
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.9
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.14
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.15
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.208
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.331
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.332
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.29
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.84
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.288
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.223
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.144
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.158
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.239
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonemstr.74
Patrologiawyd.1953
Patrologiastr.48
Patrologia Patrologiastr.49

Drugi z Ojców Kościoła:

Czy wierzyć w Trójcę?
wyd.1989
Czy wierzyć w Trójcę?
str.7

Znowu mamy cytat bez podania skąd pochodzi wraz z komentarzem Towarzystwa Strażnica. Czy Ireneusz uczył o Trójcy Świętej? Zobaczmy:

Wykład Nauki Apostolskiej Wykład Nauki Apostolskiej
Kraków 1997
Wykład Nauki Apostolskiejstr.65
Wykład Nauki Apostolskiejstr.49
Wykład Nauki Apostolskiejstr.61
Wykład Nauki Apostolskiejstr.62
Wykład Nauki Apostolskiejstr.63
Wykład Nauki Apostolskiejstr.71
Wykład Nauki Apostolskiejstr.78
Wykład Nauki Apostolskiej Wykład Nauki Apostolskiejstr.96
Wykład Nauki Apostolskiejstr.28
Wykład Nauki Apostolskiejstr.32
Wykład Nauki Apostolskiejstr.26
Wykład Nauki Apostolskiejstr.27
Wykład Nauki Apostolskiejstr.29
Wykład Nauki Apostolskiejstr.25

Antologia PatrystycznaKraków 1965
Antologia Patrystycznastr.30
Antologia Patrystycznastr.32
Antologia Patrystycznastr.36
Antologia Patrystyczna Antologia Patrystycznastr.42
Antologia Patrystycznastr.46

W tej publikacji czytamy:

Strażnica 15 lipca 1990
15 lipca 1990
Strażnica 15 lipca 1990
Strażnica 15 lipca 1990
str.22
Strażnica 15 lipca 1990
str.23

Świadkowie chyba przez przypadek "zapomnieli" dodać, że Ireneusz oprócz wiary w Ojca i Syna, wierzył również w Ducha Świętego:

Antologia Patrystycznastr.30

Czy Ireneusz z Lyonu nie domyślał się "istnienia [Trójcy] w Panu Bogu"? Dlaczego Towarzystwo Strażnica manipuluje wypowiedziami Ireneusza?

Patrologiawyd.1953
Patrologiastr.56
Patrologia Patrologiastr.57
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024