Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali naukę o Trójcy Świętej? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część
Patrologiawyd.1953
Patrologiastr.20

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992str.19

Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali naukę o Trójcy Świętej? Najpierw zacznijmy od:

Strażnica 1 lutego 1992str.19

Otwórzmy więc książkę, którą Towarzystwo Strażnica zna, ponieważ w artykule poświęconym Ojcom Apostolskim powołuje się na nią:

Strażnica 1 lutego 1992 Strażnica 1 lutego 1992 Strażnica 1 lutego 1992str.23
Ojcowie Apostolskizob. Ojcowie ApostolskiATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolskistr.60
Ojcowie Apostolskistr.61

Wcześniej autor Didache zaleca modlitwę:

Ojcowie Apostolskistr.61

Dlaczego trzy razy na dzień? Być może jest to nawiązanie do Ps 55,17-18 i Dn 6,11. Podobną wypowiedź możemy przeczytać u Tertuliana O modlitwie, 25:

Tertulian Wybór FilmWarszawa 1970
Tertulian Wybór Filmstr.130

A w innym miejscu Tertulian wyjaśnia:

Trójca Święta Tertulian Hipolit Trójca Święta Tertulian Hipolit
Kraków 1997
Tertulian Wybór Pism
Tertulian Wybór Pism str.79

Wróćmy do Didache:

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992str.19

Autor Didache nawiązuje do Księgi Zachariasza, gdzie werset ze Starego Testamentu przypisany jest tam do Jahwe:

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy str.65
Biblia Poznańska
Poznań 1992
Za 14,5 Biblia Poznańska

ukazując w ten sposób Bóstwo Chrystusa:

Biblia Poznańska
Poznań 1994
Mt 24,30 Biblia Poznańska

Patrologiawyd.1953
Patrologiastr.21
Patrologiastr.21

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992str.19

Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali naukę o Trójcy Świętej? Najpierw zacznijmy od:

Strażnica 1 lutego 1992str.20

Czy aby na pewno?

Ojcowie Apostolscystr.46
Ojcowie Apostolscystr.51
Ojcowie Apostolscystr.31
Ojcowie Apostolscystr.35
Ojcowie Apostolscystr.44
Ojcowie Apostolscystr.34
Patrologiawyd.1953
Patrologiastr.24
Patrologiastr.25

Następny z Ojców Apostolskich to:

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992str.19

Świadkowie Jehowy mają dwie sprzeczne ze sobą opinie o Ignacym. Czytamy bowiem:

Strażnica 1 lutego 1992str.21

Natomiast ta publikacja:

Strażnica 1985 Nr 3
1985 Nr 3
Strażnica 1985 Nr 3str.21

Czyżby Świadkowie Jehowy nie potrafili uzgodnić jednego stanowiska o Ignacym?


Czy Świadkowie Jehowy dopuścili się manipulacji tekstami Ignacego w sprawie Bóstwa Chrystusa? W Strażnicy Nr 3, 1992 na stronie 21 cytują tylko jeden fragment z autentycznego dzieła Ignacego. Pozostałe pochodzą z "przypisywanych Ignacemu" apokryfów powstałych w IV lub V wieku po Chr.:

PatrologiaPAX, Warszawa 1990
Patrologiastr.110

Patrologiawyd.1953
Patrologiastr.28

O tym też możemy przeczytać w samej Strażnicy:

Strażnica 1 lutego 1992str.21

Co ciekawe, Strażnica dziwnym trafem nie cytuje fragmentów listów Ignacego z polskiej wersji książki (zob.), choć robi to w innym miejscu (zob.), lecz cytuje właśnie z tych nieautentycznych, nie przyznając się do tego.

Oto jeden z fragmentów przytoczonych przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1992str.21

Wystarczy zajrzeć do autentycznych listów Ignacego, aby się przekonać, że brak jest w nich niniejszego fragmentu. Chyba jest teraz jasne, dlaczego Świadkowie Jehowy nie korzystają z polskiej wersji książki w przekładzie A. Świderkówny, w której znajduje się siedem autentycznych listów Ignacego.

Czy Ignacy mógł pisać o Jezusie jako stworzonym bycie? Czy mógł przeczyć sam sobie, skoro w liście do Polikarpa pisze o wieczności Chrystusa, który trwa poza czasem?

Ojcowie Apostolscystr.21

Przyjrzyjmy się bliżej jednemu z cytatów:

Strażnica 1 lutego 1992 Strażnica 1 lutego 1992str.21

Jak widzimy powyżej, Świadkowie Jehowy cytują List do Kościoła w Magnezji 8:2:

Ojcowie Apostolscystr.75

by potem przeskoczyć aż do 13:2:

Ojcowie Apostolscystr.76

Gdzie się podziały słowa: "według ciała"?

Ojcowie Apostolscy Strażnica 1 lutego 1992

Usunięcie wyrazów "według ciała" zmienia sens zdania. I o to pewnie chodziło Świadkom Jehowy. Chrystus ma bowiem dwie natury. Jest Bogiem i Człowiekiem, i jako człowiek był poddany swemu Ojcu.


Oto fragmenty nauk Ignacego Antiocheńskiego:

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.66
Ojcowie Apostolscystr.68
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.69
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.72
Ojcowie Apostolscystr.76
Ojcowie Apostolscystr.78
Ojcowie Apostolscystr.80
Ojcowie Apostolscystr.81
Ojcowie Apostolscystr.83
Ojcowie Apostolscystr.88
Ojcowie Apostolscystr.89
Ojcowie Apostolscystr.95
Patrologiawyd.1953
Patrologia Patrologiastr.28
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023