Czy Duch Święty jest osobą?
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Zanim odpowiemy na to pytanie zadane w tytule, należy zdefiniować, kto jest osobą:

Katolicyzm Katolicyzm
wyd.1989
Katolicyzmstr.302

A więc osoba działa w sposób rozumowy, dobrowolny, ma swoją samoświadomość i wolną wolę.


Świadkowie Jehowy tę publikację zatytułowali:

Strażnica 1 października 20091 października 2009 Strażnica 1 października 2009
str.1

W ujęciu chrześcijańskim Duch Święty nie jest czymś, lecz kimś. Pytanie zadane przez Świadków Jehowy jest celowe i ma za zadanie na początku wyrazić opinię, że Duch Święty nie jest Osobą posiadającą świadomość, rozum i wolną wolę.


Świadkowie Jehowy uczyli o Duchu Świętym w tej książce, iż jest to:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiwyd.1984 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.40

Naukę o "mocy" potwierdzili w tek książce:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd.1991 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.82

Nadszedł wreszcie czas na zmianę nauczania:

Skorowidz Skorowidz
Skorowidz 1991-1994
Skorowidz Skorowidzstr.36

Skoro już nie jest "mocą Bożą", to trzeba było w drugim wydaniu zmienić na:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.82

Nauka już po nowemu: Duch Święty jest to "czynna siła Boża".


Jak nowa jest to nauka, niech świadczy fakt, że jeden z największych i pierwszych przeciwników Trójcy Świętej Ariusz (zm.336) uznawał osobowość Ducha Św.:

Strażnica 1 marca 2002
1 marca 2002
Strażnica 1 marca 2002
str.27

Skoro jest to "czynna siła", to Świadkowie Jehowy dopasowali też do tej nauki Pismo Święte i w swojej Biblii hebrajskie słowa: ruah Elohim przetłumaczyli na:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Rdz 1,2 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.7

Zanim Świadkowie Jehowy zmienili na "czynną siłę" w Rdz 1,2, wcześniej uczyli, że jest to "czynna moc":

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1989
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.20

Duch Święty był "czynną mocą", a teraz już nie jest?


Zobaczmy jak Rdz 1, 2 wygląda w oryginale i jak werset jest dosłownie tłumaczony słowo w słowo:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Rz 1, 1-2

Pięcioksiąg Vocatio Pięcioksiąg Vocatiostr.1

[kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia)]

To nie "czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam" [podkr.moje], lecz unosił się nad powierzchnią wody "duch Boży" (hebr. ruah Elohim). Świadkowie Jehowy uczą, że Duch Święty nie jest Osobą.

Jeszcze zerknijmy do greckiej Septuaginty:

Septuaginta zob.

Rdz 1, 1-2

Septuagintastr.1
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Rdz 1, 1-2

Septuagintastr.5

"Duch Boży", "tchnienie Boże", a nie "czynna siła Boża".


Świadkowie Jehowy ponownie wracają do starej nauki o "mocy Bożej" i w tej publikacji uczą, iż Duch Święty to:

Strażnica 1 października 2009
1 października 2009
Strażnica 1 października 2009
str.4

Czyżby już zapomnieli co uczyli wcześniej? Przypomnijmy:

Skorowidz Skorowidz
Skorowidz
str.36

Wg Świadków Jehowy Duch Święty obecnie jest zarówno "mocą", jak i "siłą":

Strażnica 1 października 2009
1 października 2009
Strażnica 1 października 2009
Strażnica 1 października 2009
str.4

W tej publikacje Świadkowie Jehowy porównują "moc" i "siłę" do:

Wnikliwe poznawianie Pism
tom 1
Wnikliwe poznawianie Pism
str.498

Świadkowie Jehowy słusznie piszą, iż:

Strażnica 1 października 2009
1 października 2009
Strażnica 1 października 2009
str.3

Skoro "Całe Pismo przez Boga jest natchnione", więc tam szukajmy odpowiedzi czy Duch Święty jest "siłą", czy "mocą". Zobaczmy:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Za 4, 6

Biblia Tysiąclecia
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.547
Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Za 4, 6

Prorocystr.1535
Septuaginta zob.

Za 4, 6

Septuagintastr.548
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Za 4, 6

Septuagintastr.1358

W Przekładzie Nowego Świata Świadkowie Jehowy tak oddali ten werset:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Za 4, 6 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1200

Wydany w języku angielskim Przekładzie Nowego Świata:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.608

tłumaczy Za 4, 6 tak:

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures
wyd.1984
World Translation of the Holy Scripturesstr.1162

a w przypisie dopuszcza inne tłumaczenie zamiast "wojska":

World Translation of the Holy Scripturesstr.1162

Pismo Święte odróżnia Ducha Świętego od siły czy mocy Bożej:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Dz 10, 38

Biblia Tysiąclecia

1 Tes 1, 5

Biblia Tysiąclecia

2 Kor 6, 4-7

Biblia Tysiąclecia

Łk 1, 35

Biblia Tysiąclecia

Rz 15, 13

Biblia Tysiąclecia

Pismo Święte uczy, że przymiotem Ducha Świętego jest moc. Duch Święty więc nie jest sam mocą, lecz posiadający ją. Zapowiedział to Zbawiciel:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 1, 8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.504

Duch Święty posiadający swoje dary:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

1 Kor 12, 8-11

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

czyli rozdziela tak jak chce. Chcieć i rozdawać może tylko ktoś, kto jest osobą. Wiara w Chrystusa jako Boga dokonuje się z pomocą Ducha Świętego:

1 Kor 12, 3

Biblia Tysiąclecia
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024