Epifania a Trójca Święta

Autor: Piotr Andryszczak,

Przypomnijmy na wstępie, czym nauka o Trójcy Świętej nie jest:

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago wyd.1911
zob.
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago wyd.1911
wyd.1911
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.116
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.117

Słownik Wyrazów Obcych PWN
zob.
Słownik Wyrazów Obcych PWN
zob.
Słownik Wyrazów Obcych PWN
wyd.1979
Słownik Wyrazów Obcych PWN
str.690
Słownik Wyrazów Obcych PWN
str.690

Czy możemy powiedzieć, że ŚWIECKI RUCH MISYJNY "EPIFANIA" stosuje w swojej argumentacji sofistykę, by uzasadnić już z góry założoną tezę?

ŚWIECKI RUCH MISYJNY EPIFANIA ŚWIECKI RUCH MISYJNY EPIFANIA
Maj 1993 Nr 5
ŚWIECKI RUCH MISYJNY EPIFANIA
Maj 1993 Nr 5
ŚWIECKI RUCH MISYJNY EPIFANIA
str.34

Absurdem jest oczywiście, iż doktryna o Trójcy Świętej mówi o istnieniu "w jednym Bogu trzech Bogów". Doktryna ta również "odrzuca myśl, że istnieje więcej niż jeden Bóg".


Katolicy w każdą niedzielę na Mszy Świętej w wyznaniu wiary mówią:

Droga do nieba
wyd.1990
Droga do nieba Droga do nieba
str.208

W publikacji epifanistów czytamy

Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
Maj 1993 Nr 5
Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
str.34

Katolicy nie wierzą, że Jezus był Bogiem Jehową i nigdy nie uwierzą w taki absurd. Syn przecież nie jest tą samą osobą, co Ojciec. Takiej nauki nie ma w dogmacie o Trójcy Świętej.


Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
Maj 1993 Nr 5
Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
str.34

Trynitarz NIE powie, że: "musisz w to uwierzyć", iż "Bóg Jehowa ukazał się w postaci człowieka", ponieważ nie funkcjonuje taka nauka.


Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
Maj 1993 Nr 5
Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
str.34

Trynitarz NIE powie, że "Jezus umarł na krzyżu, to umarł Jehowa", ponieważ nie ma takiej nauki.


Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
Maj 1993 Nr 5
Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
str.34

Trynitarz NIE powie, że "Jezus jedynie udawał, że modlił się do Jehowy", ponieważ nie funkcjonuje taka nauka.


Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
Maj 1993 Nr 5
Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
str.34

Bulwersujące jest to, że redaktorzy "Sztandaru Biblijnego" najpierw przedstawiają fałszywie naukę o Trójcy Świętej, a potem próbują pokazać, że Żyd odrzuci takie bezsensy i jeszcze redaktorzy uważają, że narzucanie takich "pojęć prawdy" wyrządzi mu krzywdę.


Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
Maj 1993 Nr 5
Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
str.34

To nie nauka o Trójcy Świętej wyrządzi chrześcijanom "nie dającą się wymierzyć krzywdę", lecz krzywdę wyrządzają tego rodzaju teksty, takie jak w "Sztandarze Biblijnym", gdzie ani prawda ani fakty się nie liczą.


Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
Maj 1993 Nr 5
Sztandar Biblijny, Maj 1993 Nr 5
str.34

Nie jest prawdą, że nauka o Trójcy Świętej to: "istnienie trzech Bogów w jednej osobie". Wystarczy tylko sprawdzić w dostępnych źródłach, jak się rzeczy mają, chyba, że redaktorzy "Sztandaru Biblijnego" wiedzą o tym, a tylko zła wola redaktorów powoduje pisanie tego rodzaju tekstów.


Podobne teksty można znaleźć w tej broszurze:

Zbadanie dogmatu Trójcy Zbadanie dogmatu Trójcy
brak roku wydania
ŚWIECKI RUCH MISYJNY EPIFANIA
str.3

Nie jest prawdą, że "Aktualnie słowo Trójca wyraża myśl, że trzej bogowie są jednym Bogiem". Taka "myśl" w nauce o Trójcy Świętej nie występuje.


Zbadanie dogmatu Trójcy
str.4

Skoro "nauczyciele Trójcy" tak jej nie określają, to po co o tym pisać? Najpierw czytamy, że Trójca wyraża myśl: "trzej bogowie są jednym Bogiem", a potem piszą, iż: "nauczyciele Trójcy w taki sposób jej nie określają". To dlaczego redaktorzy tak ją przedstawiają, jak powyżej możemy się o tym przekonać? Jaki mają w tym cel?

Nie stosujemy do Boga liczb matematycznych, gdyż one są wielkościami określonymi, a jeśli mówimy o liczbie nieskończonej, to jedynie w sensie potencjalnym, a przecież Bóg jest nieogarniętym bytem i wiekuistą aktualnością. Z tych racji wszelkie dodawanie, mnożenie i dzielenie w Bogu nie ma sensu; gdybyśmy np. dodawali osoby w Bogu 1+1+1=3 i mówili o trzech bogach wykazalibyśmy wielką ignorancję prawdy o Trójcy Świętej; wszystkie osoby boskie są jednakowo nieskończone, a nieskończoności nie możemy dodawać i nie wolno mówić o trzech nieskończonościach; każdy z trzech posiada to samo nieograniczone dobro. Wolno nam powiedzieć, że istnieją trzy osoby, tj. trzej posiadający jedno bóstwo, a nie ma trzech Bożych natur czyli trzech bogów. Dlatego sensu nie ma zarzut: trzy jest jeden, a jeden jest trzy; pojęcia, za pomocą których wyrażamy Bożą nieskończoność, nie są sprzeczne, gdyż mówimy, że "trzy" oznacza sposoby posiadania bóstwa, a "jeden" wskazuje na jedną naturę bóstwa. Z tego samego względu nie ma sensu mnożenie, za pomocą którego niektórzy chcieli wykazać, że trzy osoby w Bogu stanowią jedność: 1 x 1 x 1 = 1. (zobacz: Dogmatyka Katolicka (str.328) (str.329)
Zbadanie dogmatu Trójcy
str.4

Jeżeli przedstawiamy naukę o Trójcy Świętej jako: "trzy Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty w jednym Bogu", to dlaczego Świecki Ruch Misyjny "Epifania" pisze o: "trzech bogach w jednym Bogu", lub: "trzech Bogach w jednej osobie"?

Dalej czytamy:

Zbadanie dogmatu Trójcy
str.4

Oczywiście, że takie grupy nie są chrześcijanami. Jak wierzący chrześcijanin może nie wierzyć w Trójcę Świętą czy w bóstwo Jezusa Chrystusa? Czy np. Żydów bądź Muzułmanów można zaliczyć do grona chrześcijan? Przecież oni wierzą w jednego Boga, tak jak chrześcijanie (zob.). Czym się więc różnią?

Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg - Człowiek
Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg - Człowiek
Lublin 1959
Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg - Człowiek
str.61

Zbadanie dogmatu Trójcy
str.4
Zbadanie dogmatu Trójcy
str.6

Czyżby Świecki Ruch Misyjny "Epifania" wyznawał zasadę, że jeśli postawiona teza przeczy faktom, to tym gorzej dla faktów? Oto kilka wybranych fragmentów pism "Wodzów i pisarzy wczesnego Kościoła":

Wykład nauki apostolskiej
Wykład nauki apostolskiej
Kraków 1997
Wykład nauki apostolskiej
str.65
Wykład nauki apostolskiej
str.78
Światła Ekumeny
Kraków 1965
Światła Ekumeny
str.30
Nadzieja poddawana próbom
Poznań 1998
Nadzieja poddawana próbom
str.263
Tertulian Wybór Pism
Warszawa 1970
O modlitwie, 25: Tertulian Wybór Pism
str.130
Trójca Święta Przeciw Prakseaszowi
Trójca Święta Przeciw Prakseaszowi
Kraków 1997
Trójca Święta Przeciw Prakseaszowi
Trójca Święta Przeciw Prakseaszowi
str.38
Trójca Święta Przeciw Prakseaszowi
str.79
Zobacz więcej:

Wróćmy do publikacji:

Zbadanie dogmatu Trójcy
str.4
Zbadanie dogmatu Trójcy
str.7

Redaktorzy przemilczeli to, że Ariusz uczył, że Duch Święty jest osobą. Natomiast o Atanazym możemy przeczytać tu:

Bóg jeden w Trójcy Osób
Bóg jeden w Trójcy Osób
Lublin 1962
Bóg jeden w Trójcy Osób
str.345
Bóg jeden w Trójcy Osób
str.346
Patrologia
Patrologia
wyd.1953

Atanazy napisał:

Patrologia
str.93

Zbadanie dogmatu Trójcy
str.4
Zbadanie dogmatu Trójcy
str.14

Nie jest prawdą, że większość trynitarzy wierzy, że: "Jehowa ze Starego Testamentu jest Jezusem Chrystusem z Nowego Testamentu". W taką brednię nie wierzą WSZYSCY trynitarze. Nie jest też prawdą, że: "występuje pogląd, iż Ojciec też jest Jehową i razem z Duchem Świętym ci trzej są zupełnym Jehową". Dlaczego redaktorzy nie podają źródła takiego poglądu? Odpowiedź jest prosta. Taka nauka nie istnieje!

Uczymy, że Bóg jest w trzech Osobach, nie uczymy natomiast, że "Jehowa jest jedną osobą".


Zbadanie dogmatu Trójcy
str.17

Nikt nie uczy, że "Jezus jest Jehową".


Zbadanie dogmatu Trójcy
str.17

Nikt nie uczy, że w Betlejem urodził się "ojciec". W Betlejem narodził się Syn Boży, który stał się człowiekiem. Jak można wymyślić tak absurdalne pytanie: "Czy Jezus jest Bogiem Jezusa"? Z czyim poglądem polemizują Epifaniści?


Zbadanie dogmatu Trójcy
str.17

A cóż mamy tutaj znowu za absurdalne pytania?


Zbadanie dogmatu Trójcy
str.20

W nauce o Trójcy Świętej nie występuje pogląd, że Ojciec i Syn są tą osobą. Więc nie trzeba udowadniać, że "Abraham i Izaak nie byli tą samą osobą". Wygląda na to, że redaktorzy polemizują ze swoją wymyśloną tezą na potrzeby tej publikacji. Podobnie mamy poniżej:

Zbadanie dogmatu Trójcy
str.20

Zbadanie dogmatu Trójcy
str.25

Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane, że "Jezus był pierwszym i jedynym bezpośrednim stworzeniem Boga " Nasuwa się pytanie. Jeśli Jezus jest stworzeniem, to czy wszystkie późniejsze akty stwórcze mogły się dokonać przez stworzenie?

Jaki mają cel anonimowi autorzy, którzy stawiają takie absurdalne tezy,
a potem z nimi polemizują?

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
zob.
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
Poznań 1990
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
zob.
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
str.33
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
str.44
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
str.218

– Nie uczymy, że Ojciec i Syn są jedną osobą i nigdy oficjalnie taka nauka nie miała miejsca.
– Nie wierzymy w trzech bogów w jednej osobie.
– Nie nauczamy, iż Trójca Święta to trzy osoby w jednej osobie.

Chrześcijaństwo nie wierzy w tego rodzaju Trójcę Świętą, jaką próbuje nam wmówić Świecki Ruch Misyjny "Epifania".


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021