Czy papież jest następcą św. Piotra?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy wielokrotnie podejmowali temat prymatu św. Piotra. Tym razem w tej publikacji:

Strażnica 1 sierpnia 20111 sierpnia 2011

pytają

Strażnica 1 sierpnia 2011str.24

Odpowiedź może być tylko jedna: Papież jest następcą św. Piotra! Natomiast my prześledźmy artykuł w tej publikacji. Na początek:

Strażnica 1 sierpnia 2011str.24

Zobaczmy więcej:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.220

Świadkowie Jehowy zadają pytania:

Strażnica 1 sierpnia 2011str.24

Tak, analizowałem, choćby w tym artykule:

Zobacz:

ad.1) Biblia poświadcza, że św. Piotr był pierwszym papieżem. Przed wniebowstąpieniem Chrystus zapowiadał jego prymat, a po wniebowstąpieniu ten prymat jest szczególnie widoczny.

Włodzimierz Bednarski odpowiada:

Tylko on otrzymuje klucze do Królestwa Niebieskiego od Chrystusa i jako pierwszy władzę związywania i rozwiązywania (Mt 16:19). Użyte w tym wersecie słowo "cokolwiek" ukazuje powagę misji Piotra. Por. "cokolwiek" dotyczące Jezusa (J 2:5).
Jego jako pierwszego wymieniają wszystkie spisy apostolskie (Mt 10:2, Mk 3:16, Łk 6:14, Dz 1:13, J 21:2).

Jego Nowy Testament nazywa "pierwszym" wśród Apostołów (Mt 10:2). Nie jest napisane o innych Apostołach: "drugi Andrzej", "trzeci Jakub" itd. (por. Mt 22:25n., Ap 4:7, 16:2-17), lecz tylko "pierwszy Szymon zwany Piotrem" Mt 10:2. Widać, że Mateusz przekazał nam fakt przodownictwa Piotra pośród pozostałych Apostołów w czasie, gdy pisał Ewangelię.
Do niego zwraca się Chrystus, mówiąc o Kościele, nazywając go Jego opoką (Mt 16:18). Patrz pkt 18.2. i 18.3.

Jego NT wyróżnia spośród uczniów i Apostołów:

„Piotr razem z Jedenastoma” Dz 2:14.

„Zapytali Piotra i pozostałych Apostołów” Dz 2:37.

„Powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi” Mk 16:7.

„Odpowiedział Piotr i Apostołowie” Dz 5:29.

„Apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas” 1Kor 9:5.

„Pospieszył za Nim Szymon z towarzyszami” Mk 1:36.

„Piotr i towarzysze” Łk 9:32.

„Piotr w obecności (...) 120 osób” Dz 1:15.

„Apostołowie i starsi (...) przemówił do nich Piotr” Dz 15:6n.

„I jego [Piotra] i jego wszystkich towarzyszy (...) jak również Jakuba i Jana” Łk 5:9n.

„Jego pierwszego powiadomiono o zmartwychwstaniu Pana (J 20:2).

„Jemu, pierwszemu z Apostołów, ukazuje się Jezus Zmartwychwstały (1Kor 15:5, Łk 24:34).

„On przemawia w Zielone Świątki w imieniu Kościoła (Dz 2:14, 3:12), decyduje o wyborze dwunastego Apostoła (Dz 1:15), kieruje pierwszą gminą chrześcijańską (Dz 5:3) i broni jej przed Sanhedrynem (Dz 4:8).

Zobacz:

ad.2) Historia o początkach papiestwa mówi tak:

Strażnica 1968 Nr 171968 Nr 17
Strażnica 1968 Nr 17str.9

Zapytajmy Świadków Jehowy, skąd się wzięli w Rzymie Klemens i Ewaryst jako papieże i kogo byli następcami?

Historia Kościoła Katolickiego Historia Kościoła Katolickiegowyd.1989 Historia Kościoła Katolickiego Historia Kościoła Katolickiego
Euzebiusz z Cezarei Historia Kościelnastr.95
Euzebiusz z Cezarei Historia Kościelnastr.213
Euzebiusz z Cezarei Historia Kościelnastr.214

ad.3) Czy papieże swoim postępowaniem i naukami dowiedli, że zasługują na miano następców św. Piotra? A czy św. Piotr zasłużył sobie by dostać "klucze królestwa niebieskiego" (Mt 16:19), a więc władzę w Kościele na ziemi? Przecież Chrystus wiedział, że się Go wyprze (Mt 26:34), a mimo to powiedział: "Paś baranki moje" (J 21:15).

A co z naukami?

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.222

"Chrystus zagwarantował Apostołom i ich następcom nieomylność w sprawach nauczania, gdy powiedział: "Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał" (Łk 10:16). Jeśli Chrystus słuchanie Kościoła nazywa słuchaniem siebie, to jest to wystarczającym gwarantem prawdziwości i nieomylności nauki Kościoła. 1Tm 3:15 nazywa nas: "Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy". Nie wiadomo, w jaki sposób można doszukiwać się błądzenia Kościoła w nauczaniu, po takiej gwarancji Apostoła."

Zobacz:

Świadkowie Jehowy przyznają w tej publikacji:

Strażnica 15 marca 2000 15 marca 2000
Strażnica 15 marca 2000 Strażnica 15 marca 2000 Strażnica 15 marca 2000 str.14
Świadkowie Jehowy "pewne aspekty zamierzenia Bożego" dostrzegają "w mglistym zarysie". Pomimo że z wyciągniętymi rękami wołają o światło (str.10), to chodzą we mgle czekając na oświecenie, a "gdy korygowane jest zrozumienie prawdy biblijnej" - to się cieszą. Jeżeli Świadkowie Jehowy nie gwarantują niezmienności swej nauki, to i obecna ich wykładnia stanie się fałszywa w stosunku do tej, która może być w przyszłości.

A na dodatek jeszcze ta szczera wiadomość:

Strażnica 15 września 2013 15 września 2013
Strażnica 15 września 2013 str.14

Strażnica 1 sierpnia 20111 sierpnia 2011

W jaki sposób Świadkowie Jehowy odpowiadają na te trzy pytania?

Strażnica 1 sierpnia 2011 Strażnica 1 sierpnia 2011str.24

Czy rzeczywiście tak było, jak twierdzi Towarzystwo Strażnica? Przyjrzyjmy się bliżej temu aspektowi. Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001

cytują św. Augustyna:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.322
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.323

Świadkowie Jehowy tendencyjnie przemilczają ostatnie zdanie św. Augustyna, a które to zmienia zupełnie całą wypowiedź. Zobaczmy:

Św. Augustyn Sprostowania zob. zob. Warszawa 1979
Św. Augustyn Sprostowaniastr.230

Z kontekstu wynika, że św. Augustyn rozważał tekst Mt 16:18 i nikomu nic nie narzucał. Wybór interpretacji należy do czytelnika, a o tym, to już Towarzystwo Strażnica milczy. Św. Augustyn nie zakwestionował w "Sprostowaniach" tradycyjnego rozumienia Mt 16:18. Jak czytamy, wcześniej, za chrześcijanami żyjącymi przed nim, wyznawał inny i istniejący od dawna pogląd. Należy zwrócić uwagę, że w swych "Wyznaniach" (12,31) ukazał to, jak często w Biblii jedna interpretacja tekstu nie musi przeczyć drugiej, lecz może ją uzupełniać:

Św. Augustyn Wyznania zob. Kraków 1996
Św. Augustyn Wyznaniastr.311

Strażnica 1 sierpnia 20111 sierpnia 2011
Strażnica 1 sierpnia 2011str.24

Tak! Ewangelie często wspominają o św. Piotrze, nie bez przyczyny.

Strażnica 1 sierpnia 2011str.24

Tak, "te fakty oznaczają, że był głową zboru wczesnochrześcijańskiego". Wynika to z powierzenia św. Piotrowi władzy pasterskiej: "Paś baranki moje" (J 21,15).


Dalej w artykule czytamy:

Strażnica 1 sierpnia 2011str.24

Zobaczmy do oryginału:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

1 P 2,4-8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1104
Grecko-polski Nowy Testamentstr.1105

Ef 2,20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.911

Czy przypadkiem nie jest to pewnego rodzaju manipulacja obrazem? Przyjrzyjmy się:

Strażnica 1 sierpnia 2011str.25

W środku pytanie. Po lewej stronie Piotr z towarzyszem "głosi" napotkanym osobom. Jeżeli mnie oczy nie mylą, wygląda jakby miał torbę. W ręce trzyma zwój, pewnie pokazuje palcem jakiś werset, bo ten z brodą zagląda do zwoju, a siedzący słuchacz jest wielce zadumany nad treścią, którą słyszy. Obraz zupełnie taki, jakby współczesny, kiedy widzimy samych Świadków Jehowy głoszących na ulicach. A z prawej strony obrazka papież, z rozłożonymi rękoma na tle bazyliki. Nie ma oczywiście Biblii w ręku i nikomu nic nie głosi, po prostu sobie stoi. Cały rysunek ma być sugestywny: papież jako następca św. Piotra nie głosi dobrej nowiny, a głoszący Piotr ma przypominać współczesnych Świadków Jehowy, jak choćby poniżej w tej publikacji:

Strażnica 1 maja 20111 maja 2011
Strażnica 1 maja 2011str.9

Podobną manipulację obrazem możemy zobaczyć:

Zobacz:

Co mamy jeszcze:

Strażnica 1 sierpnia 2011str.25

A jednak Biblia wspomina, że św. Piotr otrzymał od Jezusa "klucze królestwa niebieskiego" (Mt 16:19), co potwierdza nadanie mu władzy związywania i rozwiązywania, dlatego "podejmował decyzje wiążące pozostałych uczniów". Klucze w Piśmie Świętym są często symbolem władzy, np. Iz 22:20nn., Ap 1:18, 3:7, 20:1; por. 9:1, Syr 42:6 i "nikim więcej" św. Piotr nie musiał zostać.


Strażnica 1 sierpnia 2011str.25

Świadkowie Jehowy próbują zasugerować, jak czytamy, że "koncepcja papiestwa" charakteryzuje się tym, że to jeden człowiek (papież) zabiega o "wyższą pozycję wśród współwyznawców". Aby przeciwstawić ten rzekomy pogląd, Świadkowie Jehowy na poparcie tej tezy cytują kilka wersetów. Papież nie zabiega o wyższą pozycję, lecz wybór papieża następuje na podstawie sukcecji. Jak widzimy, w przedstawionych fragmentach, nikt nie podważał prymatu św. Piotra. Po co więc Świadkowie Jehowy cytują? Zobaczmy ten fragment:

Strażnica 1 sierpnia 2011str.25

To, że jakiś człowiek "lubił zajmować pierwsze miejsce w zborze" czego ma dowodzić? Przecież to on sam chciał. Natomiast św. Piotr był pierwszym wśród apostołów z nadania samego Chrystusa:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Mt 16,18-19

Biblia Tysiąclecia

Jak czytamy, tylko św. Piotr otrzymuje klucze do królestwa niebieskiego od Chrystusa i jako pierwszy władzę związywania i rozwiązywania, co będzie skutkowało związaniem i rozwiązaniem w niebie. "Sukcesja apostolska wynika też ze słów Jezusa, w których zlecił Piotrowi i innym Apostołom nauczanie, aż do skończenia świata (Mt 28:19n.) oraz gdy nadał im władzę "związywania i rozwiązywania" (Mt 16:19, 18:18). Wyżej wymienione posługi po Apostołach mieli przejąć inni, na których nałożono ręce (1Tm 5:22, 2Tm 1:6). Jeśli po Apostołach prawo dziedziczenia władzy biskupiej mieli inni, to czemu nie mógłby kolejny po Piotrze biskup Rzymu przejąć godności prymatu nad całym Kościołem?" (PRYMAT ŚWIĘTEGO PIOTRA W.Bednarski).


Świadkowie Jehowy by podważyć sukcesję apostolską i prymat św. Piotra oraz ciągłość Kościoła, to nagle okazuje się, iż:

Strażnica 1 sierpnia 2011str.25

i wyciągają wniosek, że już w II wieku jakby Kościoła już nie było, a ten co był, to już rzekomo odstępczy, skażony grecką filozofią. Jeśli już przyszło odstępstwo, to na takiej zasadzie, że ludzie sami odchodzili (odstępowali) od Kościoła, a Kościół musiał trwać nieprzerwanie, bo Chrystus zapewnił swą obecność "przez wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28:20), a sam Kościół Chrystusowy jest "Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy" (1 Tm 3:15).

Kościół jest Owczarnią Chrystusa, a On jest jego Dobrym Pasterzem (J 10:11nn). Jezus umiłował swój Kościół, bo "wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef 5:25). Troszczy się o jego duchowe piękno, czyli o świętość, aby był bez skazy, zmarszczki i nieskalany (por. Ef 5:27), by jako oblubienica ozdobiona w klejnoty dla swego Męża, Oblubienica Baranka (Ap 21:2.9) wszedł na radosne gody w wieczne Jego królestwo (Ap 19, 8-9). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. 1Kor 12).
Z Kościołem, jako nowym Izraelem, Bóg zawarł "Nowe Przymierze we Krwi" (Łk 22:20), które dokonało się na Golgocie. Przymierze to nigdy nie przeminie, bo sięga poza granice doczesności, a więc znajduje swoje wypełnienie w wieczności. Ono nie mogłoby istnieć bez podmiotu, tj. Kościoła, który od momentu założenia nigdy nie przestał istnieć. I dlatego Kościół pierwszych wieków i Kościół w dzisiejszym świecie jest ten sam, tzn. święty i zarazem grzeszny.
Z małego ziarnka gorczycy wyrosło potężne drzewo, "tak, iż ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu" (Mk 4:32; Mt 13:32; Łk 13:19).

Strażnica 1 sierpnia 2011str.26
Słownik Teologicznywyd.1989
Słownik Teologicznystr.52
Zobacz:

Publikacja Towarzystwa Strażnica jasno stwierdza:

Strażnica 1964 Nr 81964 Nr 8
Strażnica 1964 Nr 8str.9

Czyżby? Najstarszym zachowanym śladem prymacjalnej interpretacji Mt 16 są słowa Justyna Męczennika:

św. Justym Męczennik Apologia św. Justym Męczennik Apologiazob.
św. Justym Męczennik Apologiastr.279

A Tertulian nie pisał o Piotrze, jako opoce, na której zbudowany został Kościół?

 Tertulian Wybór PismATK Warszawa 1970
 Tertulian Wybór Pismzob.
Tertulian Wybór Pismstr.58

A Orygenes?

Euzebiusz z CezareiPoznań 1924
Euzebiusz z Cezareistr.281

A św. Cyprian, jak rozumiał Mt 16:18?

O jedności Kościoła Katolickiego
O jedności Kościoła Katolickiego
źródło

Św. Cyprian pisał też: "Jest bowiem tylko jeden chrzest, jeden Duch Święty i jeden Kościół, który Pan nasz Jezus Chrystus, jako jeden i co do jego początku i ustroju na Piotrze założył" (List 70:3; por. List 73:7, 11).

Klemens Aleksandryjski Czy człowiek bogaty może być zbawiony zob. Warszawa MCMLIII PAX Warszawa 1953
Klemens Aleksandryjski Czy człowiek bogaty może być zbawionystr.27

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Skorowidz wyd.2000

odważyli się stanowczo stwierdzić:

Skorowidz Skorowidzstr.265

a w omawianej publikacji:

Strażnica 1 sierpnia 20111 sierpnia 2011

okazuje się, że są jakieś źródła z I i II w. mówiące o jego obecności:

Strażnica 1 sierpnia 2011str.25

Czy Świadkowie Jehowy zapomnieli o tym, że Jezus dał św. Piotrowi klucze, które symbolizowały władzę, a więc zwierzchnictwo?

Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022