Czy św. Piotr był w Rzymie?

Autor: Piotr Andryszczak

C. T. Russell (zm. 1916), prezes Towarzystwa Strażnica twierdził o św. Piotrze:

Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytaniaKraków, 1989
Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytaniastr.5
Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytaniastr.391
Zobacz też:

W tej książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica w roku 1917:

Dokonana tajemnica zob. wyd.1925 Watch Tower Bible

piszą o śmierci św. Piotra:

Dokonana tajemnicastr.28

Ta informacja o ukrzyżowaniu św. Piotra głową w dół pochodzi z tradycji:

Euzebiusz z CezareiPoznań 1924
Euzebiusz z Cezareistr.91
Euzebiusz z Cezareistr.92

Redaktorzy Towarzystwa Strażnica w tej publikacji:

Strażnica 1973 Nr 21973 Nr 2

powołując się na Euzebiusza jakby "nie dostrzegli" obecności św. Piotra w Rzymie:

Strażnica 1973 Nr 2str.24

choć jak widzimy, cytują Euzebiusza, który o tym pisze.


Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Skorowidz wyd.2000

odważyli się stanowczo stwierdzić:

Skorowidz Skorowidzstr.265

Czyżby zamknęli jedno oko "nie widząc" u Euzebiusza informacji o przybyciu św. Piotra do Rzymu, a drugim okiem "zobaczyli" tylko ukrzyżowanie głową w dół?

Mało tego, Świadkowie Jehowy znają Historię Kościelną Euzebiusza, ponieważ na nią się powołują w:

Strażnica 15 maja 199715 maja 1997
Strażnica 15 maja 1997str.16
Strażnica 15 maja 1997str.17

Jak widzimy, Świadkowie Jehowy powołali się na księgę III, 5 rozdział, a nie "zauważyli" w tej samej księdze, iż św. Piotr:

Euzebiusz z Cezareistr.92
Euzebiusz z Cezareistr.95

Jak to się dzieje, że negują obecność św. Piotra w Rzymie, a w tej publikacji zaprzeczają by miał swoich następców:

Strażnica 1959 Nr 91959 Nr 9
Strażnica 1959 Nr 9str.22

Dlaczego miałby wchodzić w rachubę św. Jan? Histora Kościoła nic nie mówi, by następcą św. Piotra był św. Jan. Czy do św. Jana Jezus powiedział:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Mt 16,18-19

Biblia Tysiąclecia
Św. Piotr Życie i dzieło wyd.1990
Św. Piotr Życie i dziełostr.36

Natomiast w tej publikacji Świadkowie Jehowy twierdzą:

Strażnica 1 lutego 19921 lutego 1992

iż Klemens był

Strażnica 1 lutego 1992str.20

a wcześniej:

Strażnica 1968 Nr 171968 Nr 17

twierdzili:

Strażnica 1968 Nr 17str.9

Zapytajmy Świadków Jehowy, skąd się wzięli w Rzymie Klemens i Ewaryst jako papieże i kogo byli następcami?

Strażnica 1968 Nr 17str.9

zobaczmy fragment:

Mały Słownik Teologiczny zob. Księgarnia św. Wojciecha wyd.1960
Mały Słownik Teologiczny Mały Słownik Teologicznystr.271

zobacz też:

Historia Kościelnawyd.1960
Historia Kościelna Historia Kościelnastr.566

W "Historii Kościelnej" Euzebiusza czytamy:

Euzebiusz z CezareiPoznań 1924
Euzebiusz z Cezareistr.95
Euzebiusz z Cezareistr.213
Euzebiusz z Cezareistr.214

Świadkowie Jehowy w cytowanej już Strażnicy z 15 maja 1997 twierdzą:

Strażnica 15 maja 1997str.17

Wg Świadków Jehowy "Babilon" z 1 P 5,13 to nie jest miasto Rzym. W tej publikacji:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.2 Tom 2 wyd.2006

czytamy:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.2str.377

Natomiast Euzebiusz pisze coś zupełnie odwrotnego:

Euzebiusz z CezareiPoznań 1924
Euzebiusz z Cezareistr.69

Tertulian podobnie:

Tertulian Przeciw MarcjonowiWarszawa 1994
Tertulian Przeciw Marcjonowistr.121

Biblia Poznańska Nowy Testament wyd.III Poznań wyd.1994

We wstępie do 1 Listu św. Piotra czytamy:

Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.571

Skoro Tradycja poświadcza o obecności św. Piotra w Rzymie, to dlaczego Świadkowie Jehowy nie chcą tego przyjąć? Sami przecież powołują się na "najstarszą i najdawniejszą tradycję":

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006
Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.1264
Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.1266

Przypomnijmy co pisał Euzebiusz:

Euzebiusz z CezareiPoznań 1924
Euzebiusz z Cezareistr.91
Euzebiusz z Cezareistr.92

Świadkowie Jehowy są niekonsekwentni w negacji pobytu św. Piotra w Rzymie. Przypomnijmy co piszą w tej publikacji:

Skorowidz wyd.2000
Skorowidzstr.265

a w tej publikacji:

Strażnica 1972 Nr 61972 Nr 6

nie polemizują z tym stwierdzeniem. Wygląda na to jakby się z tym zgadzali:

Strażnica 1972 Nr 6 Strażnica 1972 Nr 6str.6

Jak widzimy, Świadkowie Jehowy wraz ze św. Piotrem wymienili św. Pawła, którego śmierci w Rzymie nigdy nie kwestionowali. Mało tego, powołują się na najstarsze świadectwa:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.2 Tom 2 wyd.2006
Wnikliwe poznawanie Pism tom.2str.377

Jaka jest zatem wiarygodność Świadków Jehowy, którzy obecnie kwestionują obecność św. Piotra w Rzymie? Komu dać wiarę? Nie tylko Dionizy z Koryntu daje świadectwo, ale i inni o tym świadczą:

Euzebiusz z CezareiPoznań 1924
Euzebiusz z Cezareistr.88

Dionizy podkreśla o "sadzeniu szczepu", a więc zakładaniu Kościoła Rzymskiego. Natomiast Klemens podkreśla:

Euzebiusz z Cezareistr.268

Przywołany przez Strażnicę:

Strażnica1 lutego 1992

Klemens:

Strażnicastr.20

W Liście do Koryntian pisał:

Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie ApostolscyATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscystr.23
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.26

Choć w tym świadectwie św. Klemensa nie pada słowo Rzym, to nie jest to dowodem, że w tym mieście św. Piotr nie poniósł męczeńskiej śmierci. Widocznie było to tak oczywiste, że nie trzeba było o tym pisać. Sam przecież pisał z Rzymu do Kościoła w Koryncie.


W tej publikacji:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.2 Tom 2 wyd.2006

sugerują, że św. Piotr nigdy nie był na zachodzie:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.2str.377
Wnikliwe poznawanie Pism tom.2str.378

Czy rzeczywiście św. Klemens tak sugerował? Zobaczmy:

Euzebiusz z CezareiPoznań 1924
Euzebiusz z Cezareistr.68
Euzebiusz z Cezareistr.216

Historia chrześcijaństwa nigdzie nie wspomina, że w jakimś innym mieście poza Rzymem śmierć męczeńską poniósł św. Piotr. Żadne inne miasto nie rościło sobie do tego pretensji. Tylko miasto Rzym przez wieki szczyciło się posiadaniem u siebie grobu św. Piotra:

Grób św. Piotrawyd.1989
Grób św. Piotrastr.17
Grób św. Piotrastr.18

Świadkowie Jehowy kiedy jest im to potrzebne, to potrafią zacytować fragment z "Historii Kościelnej" Euzebiusza, a nie "zauważyć" istotnej informacji o św. Piotrze. Zobaczmy:

Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne zob. wyd.1998
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożytecznestr.194

Zobaczmy, co takiego Świadkowie Jehowy "nie zauważyli":

Euzebiusz z CezareiPoznań 1924
Euzebiusz z Cezareistr.216

Św. Piotr Życie i dzieło wyd.1990
Św. Piotr Życie i dziełostr.105
Św. Piotr Życie i dziełostr.106
Św. Piotr Życie i dziełostr.107
Św. Piotr Życie i dziełostr.108

Ciekawą informację możemy przeczytać w tej publikacji:

Strażnica 1982 Nr 231982 Nr 23
Strażnica 1982 Nr 23 Strażnica 1982 Nr 23str.16

Szkoda, że Świadkowie Jehowy nie podają okoliczności i czasu przeniesienia kompetencji z Jeruzalem do Brooklynu, siedziby Organizacji Towarzystwa Strażnica i od kogo przejęli w Brooklynie naukę (poprzednicy w wierze), skoro jest to miejsce skąd płyną najprawdziwsze prawdy. Może dlatego zaprzeczają obecności św. Piotra w Rzymie, który ma swoich następców aż do dzisiaj, a najprawdziwsze prawdy pochodzą wyłącznie z Brooklynu.

Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022