Czy prawdą jest, że Jezus nie chce, żebyśmy się do Niego modlili? (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-11-19

poprzednia część
Strażnica KWIECIEŃ 2020KWIECIEŃ 2020 Strażnica KWIECIEŃ 2020str.20

Świadkowie Jehowy zrobią wszystko, aby odebrać boskość Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu. W Piśmie Świętym nie ma ani słowa o "Jehowie" oraz by "Jehowie" oddawać wyłącznie cześć. Natomiast Świadkowie Jehowy aby uzasadnić swoją tezę, usunęli w swojej Biblii z wersetu Mt 4, 10 słowo kyrios, a wstawili słowo "Jehowa", którego nigdy nie było w Nowym Testamencie. O tym, że słowa "Jehowa" nie ma w tym wersecie, możemy przekonać się zaglądając do interlinii grecko-angielskiej, którą znajdziemy na ich stronie internetowej:

Mt 4, 10

Interlinia grecko-angielska jw.org
Ucz się od Wielkiego NauczycielaUCZ SIĘ OD WIELKIEGO... Ucz się od Wielkiego Nauczycielawyd.2003 Ucz się od Wielkiego Nauczyciela Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
Ucz się od Wielkiego Nauczycielastr.143

Aby nie było żadnych wątpliwości, że wymowa "Jehowa" jest błędna:

Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowski Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowski Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowskiwyd.1959 Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowski
Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowskistr.196 Podręczna Encyklopedia Biblijna Ks. Eugeniusz Dąbrowskistr.196
Zobacz więcej:

Jezus kuszony przez diabła odpowiada: Idź precz, szatanie! i odpędza diabła słowami z Księgi Powtórzonego Prawa 6, 13:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatiowyd.2003 Pięcioksiąg Vocatio
Pięcioksiąg Vocatiostr.721

Cytat z Mt 4, 10 nie pochodzi z tekstu hebrajskiego, lecz wg greckiej Septuaginty:

SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Pwt 6, 13

Septuagintastr.298
Septuaginta Vocatio po polsku (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polskuwyd.2014 Septuaginta Vocatio po polsku

Pwt 6, 13

Septuaginta Vocatio po polskustr.226

Biblia pierwszego Kościoła Vocatio(za zgodą Vocatio) Biblia pierwszego Kościoła Vocatio Biblia pierwszego Kościoła Vocatio Biblia pierwszego Kościoła Vocatiowyd.2017

Pwt 6, 13

Biblia pierwszego Kościoła Vocatio
str.216

A Nowy Testament już ma pewną modyfikację:

Mt 4, 10

Biblia pierwszego Kościoła Vocatio
str.13
Ewangelia Według Świętego MateuszaEw. wg św. Mateusza Ewangelia Według Świętego Mateusza Ewangelia Według Świętego Mateuszawyd.2005 Ewangelia Według Świętego Mateusza

Mt 4, 10

Septuaginta Vocatio po polskustr.171
Septuaginta Vocatio po polskustr.179

Spójrzmy jeszcze na to:

Mt 4, 10

Septuaginta Vocatio po polskustr.171
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W DrodzeEwangelia według św. Jana Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodzewyd.2020 Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W DrodzeKatolicki Komentarz do Pisma Świętego Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze

J 12, 26

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze
str.236
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze
str.237
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze
str.238

Św. Paweł nie jest "sługą Jehowy", lecz sługą i Apostołem Jezusa Chrystusa. "Sługą Jehowy" również nie był Tymoteusz, uczeń i towarzysz św. Pawła (zob. Dz 16,1 itd.), adresat dwóch listów św. Pawła. Oni i wszyscy chrześcijanie nie trudnią się "służbą dla Jehowy", lecz służbą Pańską, czyli służą Chrystusowi jako Panu.

Flp 1, 1-2

Biblia Tysiąclecia

2 P 1, 1-2

Biblia Tysiąclecia

1 J 5, 13-15

Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1599 Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1599

Jako chrześcijanie wierzymy w imię Syna Bożego i wiemy, że mamy życie wieczne. Ufność, którą pokładamy w Jezusie polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb i spełnia nasze prośby według swojej woli. Natomiast nie wierzymy w "imię Jehowy", ponieważ nie ma o tym mowy w Piśmie Świętym.


Faszyzm czy wolnośćNiech Bóg będzie prawdziwy Faszyzm czy wolnośćwyd.1939 Faszyzm czy wolność Faszyzm czy wolność
Faszyzm czy wolność
str.39
Niech Bóg będzie prawdziwyNiech Bóg będzie prawdziwy Niech Bóg będzie prawdziwywyd.ok.1954 Niech Bóg będzie prawdziwy Niech Bóg będzie prawdziwy
Niech Bóg będzie prawdziwystr.24
Strażnica 15 lipca 1990Strażnica 15 lipca 1990 Strażnica 15 grudnia 199415 września 2013
Strażnica 15 lipca 1990str.13 Strażnica 15 grudnia 1994str.14

Świadkowie Jehowy nie głoszą czystej nie skażonej prawdy biblijnej i nie roztaczają słodkiej woni miłej Bogu. Nie można ufać Świadkom Jehowy, kiedy naciągają wersety Pisma Świętego do własnej wymyślonej nauki nieznanej pierwszym chrześcijanom. Świadkowie Jehowy sami przyznają, iż obecnie nie rozumieją w pełni niektórych wypowiedzi biblijnych oraz mogą popełniać błędy przy wyjaśnianiu spraw doktrynalnych. Najlepiej niech dadzą sobie z tym spokój i nie wprowadzają innych w błąd.

Strażnica Luty 2017 Strażnica Luty 2017LUTY 2017 Strażnica Luty 2017str.26
"W publikacjach Świadków Jehowy [dalej: ŚJ] istnieje pewne bardzo ciekawe zjawisko, które można ochrzcić paradoksalnym terminem "omylnej nieomylności". Omylna nieomylność publikacji ŚJ polega mniej więcej na tym, że wtedy, gdy nie da się już zaprzeczyć temu, że publikacje ŚJ popełniły jakąś pomyłkę, Towarzystwo Strażnica przyznaje, iż publikacje ŚJ nie są nieomylne, natchnione, itd. Z drugiej strony, przy innych okazjach, to samo Towarzystwo Strażnica twierdzi, że czasopismo Strażnica i publikacje ŚJ nie zawierają w sobie nauk ludzkich, sam Jehowa bowiem objaśnia na łamach tych publikacji swe proroctwa, itd. (stosowne cytaty z publikacji ŚJ na ten temat podam dalej)."
Zobacz:

Odnoś pożytek z teokratycznej służby kaznodziejskiejOdnoś pożytek z teokratycznej... Odnoś pożytek z teokratycznej służby kaznodziejskiejwyd.2002 Odnoś pożytek z teokratycznej służby kaznodziejskiej Odnoś pożytek z teokratycznej służby kaznodziejskiej
Odnoś pożytek z teokratycznej służby kaznodziejskiejstr.38

Będziemy o tym pamiętać, bo jeśli dzisiaj coś jest "prawdą" głoszoną przez Świadków Jehowy, to jutro może się zmienić.

Zobacz:
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022