Czyja krew? (Dz 20,28)

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Dz 20,28

Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy w przeszłości na temat Dz 20,28 takie mieli zdanie:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem
wyd.1920
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.54
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.55
Nowe stworzenie Nowe stworzenie
wyd.1919
Nowe stworzeniestr.90
Nowe stworzeniestr.91
Prawda was wyswobodzi
zob.
Prawda was wyswobodzi
wyd.pol.1946
zob.
Prawda was wyswobodzistr.231

Natomiast w tej publikacji czytamy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.379

Po pierwsze: Dlaczego Świadkowie Jehowy zadają pytanie: "Które tłumaczenia są zgodne z 1 Jana 1:7"? Czyżby Świadkom Jehowy coś nie pasowało? Czy najpierw nie powinno się przetłumaczyć tekstu oryginalnego zgodnie z tym jak zostało napisane przez natchnionego autora, a dopiero potem interpretować tekst? A co powiedzieć o chrześcijanach z I w. po Chr. mówiących po grecku i czytających werset Dz 20,28? Czy i oni musieliby się najpierw odwoływać do tłumaczeń na inne języki, a dopiero potem rozumieć to, o czym napisał św. Łukasz?

Po drugie: To nie Bóg Ojciec przyszedł na ziemię, lecz Syn. Inaczej mówiąc Bóg przyszedł w Osobie Jezusa Chrystusa, stąd mamy w Dz 20, 28 "krew Boga" (Syna), a nie krew Boga Ojca.

Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.379

Przecież zarówno pierwsze pytanie: "Czy zgodnie z tym, co jest napisane w Jana 3:16, Bóg posłał swego jednorodzonego Syna", jak i drugie pytanie: "czy też sam przyszedł jako człowiek, abyśmy mogli dostąpić życia?" jest zgodne z Pismem Świętym. Nie ma tutaj sprzeczności. Bóg sam przyszedł by nas zbawić w Osobie jednorodzonego Syna.

W Księdze Izajasza Bóg zapowiada swoje przyjście:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 35, 4-6

Prorocystr.844
Prorocystr.845
Biblia Tysiącleciawyd.IV

Iz 35,4nn

Biblia Tysiąclecia

Słowa te wypełniły się na osobie Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem z nami (Mt 1,23):

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 11, 2n

Grecko-polski Nowy Testamentstr.46
Grecko-polski Nowy Testamentstr.47

Mt 11,2-6

Biblia Tysiąclecia

A więc zapowiedź przyjścia jedynego Boga i Zbawiciela (Iz 43,3), wypełniły się na osobie Jezusa Chrystusa Boga z nami (Mt 1,23), który jest Zbawicielem świata:

J 4,42

Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy tak przetłumaczyli Dz 20,28:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1398

dodali słowo "Syna", nie informując, że tego słowa brak jest w tekście greckim, co potwierdza wydany przez Świadków Jehowy:

Najlepszy dostępny

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 20,28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.627

W lewej szpalcie brak słowa "syn", w prawej szpalcie w tzw. Przekładzie Nowego Świata jest w nawiasie kwadratowym.

W Przekładzie Nowego Świata w wydaniu z roku 1984 słowo "Son" jest w nawiasie kwadratowym, natomiast w Przekładzie Nowego Świata w wydaniu z roku 2013 usunięto nawias kwadratowy. Porównajmy:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013

Dz 20,28

New World Translation of the Holy Scripturesstr.1391 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1493

Biblia Tysiąclecia Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Przekład Nowego Świata

Prawdziwe jednak są te słowa:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Dz 20,28

Biblia Tysiąclecia

Chrystus bowiem buduje jeden Kościół:

Mt 16,16

Biblia Tysiąclecia

który jest nazwany przez św. Pawła:

1 Tm 3,15

Biblia Tysiąclecia
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

1 Tm 3,15

Grecko-polski Nowy Testamentstr.992

Kościół jest jeden. Chrystus będąc Bogiem i człowiekiem nabywa swój Kościół. Przypomnijmy, iż bóstwo Chrystusa wyraźnie potwierdzone jest w Dz 20,28:

Biblia Tysiąclecia

Dz 20,28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.637
Grecko-polski Nowy Testamentstr.638

Najwcześniejsze świadectwo wiary chrześcijańskiej (św. Ignacy):

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy
ATK Warszawa 1990
Katolicki Katechizm Ludowy Katolicki Katechizm Ludowy Katolicki Katechizm Ludowystr.66

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022