Czy pierwsi chrześcijanie wielbili wyłącznie Jehowę?

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji czytamy:

Strażnica 15 stycznia 201315 stycznia 2013 Strażnica 15 stycznia 2013
str.11
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 4, 8-10

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Przecież te słowa są skierowane do diabła. Ani słowa o wielbieniu Jehowy przez Jezusa oraz pierwszych chrześcijan. Co nam mówi kontekst:

Mt 4, 5-11

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jezus jest nazwany Synem Bożym, a to oznacza, że On nie jest Synem w sensie adopcji, lecz posiadania tej samej natury, co Ojciec. Jest Bogiem!
"Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć sie w dół..." (w.6). Kuszonym jest właśnie Jezus, który odpowiada: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego" (w.7). Jezus jest Panem i Bogiem (J 20,28).

Diabeł domaga się pokłonu, a Jezus odpowiada: "Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon...". Księga Wyjścia podaje: "Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu..." (Wj 34,14), a Jezusowi składano pokłony:

Mt 14, 33

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

"Prawdziwie jesteś Synem Bożym" - wyznanie boskości Chrystusa.

Mt 28, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 27,18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 18, 6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

"Ja jestem" - zobacz tutaj.

Hbr 1, 6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ap 5, 14

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy i tak będą twierdzić, że w Mt 4 w wersetach 7 i 10 jest słowo Jehowa. Tak mają przecież w swojej Biblii:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Mt 4, 7-10 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1217

Słowa "Jehowa" nie potwierdza wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mt 4, 7-10

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.27

W lewej szpalcie gr. kyrion:

Interlinia Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 4, 7-10

Grecko-polski Nowy Testamentstr.12

Są to cytaty ze Starego Testamentu wg greckiej Septuaginty (LXX), w której występuje kyrion:

Septuaginta zob.

Pwt 6, 13

Septuagintastr.298

Pwt 6, 16

Septuagintastr.298
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Pwt 6,13

Septuagintastr.226

Pwt 6,16

Septuagintastr.226

W języku hebrajskim Starego Testamentu jest tetragram JHWH:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Pwt 6, 13

Pięcioksiąg Vocatiostr.721

Pwt 6, 16

Pięcioksiąg Vocatiostr.721

Mt 4, 5-11

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Nie jest więc prawdą, że:

Strażnica 15 stycznia 201315 stycznia 2013 Strażnica 15 stycznia 2013
str.11

Jak to jest możliwe, że pierwsi chrześcijanie wielbili wyłącznie Jehowę, a oni sami wielbili Jezusa przez wiele lat, aż do połowy lat 50 ubiegłego wieku? Oto kilka przykładów:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem
wyd.1920
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.35
Domowe ognisko i szczęście Domowe ognisko i szczęście
zob.
wyd.1932
Domowe ognisko i szczęściestr.29
Domowe ognisko i szczęściestr.30
Zdrowie i życie Zdrowie i życie
zob.
wyd.1932
Zdrowie i życiestr.47
Złoty Wiek 1 grudnia 19321 grudnia 1932
Złoty Wiek 1 grudnia 1932str.366
Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego
Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego
Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego
wyd.pol.1954
Wyposażony do wszelkiego dzieła dobregostr.404
Upewniajcie się o wszystkich rzeczach
Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego
Upewniajcie się o wszystkich rzeczach
wyd.pol.1957
Upewniajcie się o wszystkich rzeczachstr.114

Świadkowie Jehowy maja krótką pamięć. Porównajmy ich dwie publikacje:

Strażnica 15 stycznia 201315 stycznia 2013 Strażnica 15 stycznia 2013
str.11

oraz wcześniejszą:

Strażnica 1951 Nr 61951 Nr 6
Strażnica 1951 Nr 6str.16

"(...) lecz widzimy je [Marię] raczej z innymi wiernymi niewiastami, apostołami i ze swoimi synami w pewnej sali, uwielbiającą Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa". "Wielbili wyłącznie Jehowę"?


Świadkowie Jehowy na siłę chcą zrobić z pierwszych chrześcijan świadków Jehowy. Oto jak wygląda to w praktyce:

Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego
wyd.1995

Świadkowie Jehowy chcą poprzez odpowiedni dobór terminów przejść od "pierwszych chrześcijan" do "chrześcijańskich świadków Jehowy":

Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożegostr.30
Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożegostr.32

"(...) Pierwsi chrześcijanie"

"(...) chrześcijanie z I wieku"

"(...) chrześcijańscy świadkowie z I wieku"

"(...) pierwszych chrześcijańskich świadków Jehowy"

"(...) chrześcijańskich świadkach Jehowy z I stulecia"

Od "pierwszych chrześcijan" redaktorzy książki przeszli do "chrześcijańskich świadków Jehowy z I stulecia". Po co to zrobili? Czy przypadkiem nie po to, by czytelnikowi wmówić, że w I w. byli chrześcijańscy świadkowie Jehowy i są również dzisiaj, znani jako Świadkowie Jehowy? W I w. po Chr. nie było żadnych "chrześcijańskich Świadków Jehowy". Owszem, byli chrześcijańscy świadkowie, ale byli to świadkowie Jezusa:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Dz 1, 8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 15 stycznia 201315 stycznia 2013 Strażnica 15 stycznia 2013
str.23

Oczywiście, że św. Paweł został chrześcijaninem. Wcześniej wyznawał judaizm, gdzie jako Żyd oddawał cześć Bogu Abrahama:

Ga 1, 13-14

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Strażnica 15 stycznia 2013 Strażnica 15 stycznia 2013str.24

Po nawróceniu "nauczył się służyć Bogu", Jezusowi Chrystusowi. Został wyznawcą Chrystusa:

Rz 1, 1-2

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kol 3, 23-24

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Wj 20, 1-3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Preegzystencja Syna Bożego:

Judy 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Judy 4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022