Co powiedział anioł do Maryi?

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Łk 1,28

Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testament
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Łk 1,28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Co religia uczyniła dla ludzkości? Co religia uczyniła dla ludzkości? Co religia uczyniła dla ludzkości?wyd.1951
Co religia uczyniła dla ludzkości?str.286
"A gdy on wstąpił do niej, rzekł: 'Dzień dobry, wielce uprzywilejowana. Jehowa jest z tobą.’ Lecz ją głęboko zaniepokoiło to powiedzenie i zaczęła się zastanawiać, jakiż to rodzaj pozdrowienia mógłby być."

Biblia Świadków Jehowy. Na początek słowo "Jehowa":

Przekład Nowego Świata wyd.1997 Łk 1,28 Przekład Nowego Światastr.1286

Anioł nie powiedział: "Jehowa jest z tobą", lecz: "Pan z Tobą". Potwierdza to wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 1,28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.251

Jak widzimy w lewej szpalcie, występuje tam słowo "kyrios" (Pan), które to słowo Świadkowie przetłumaczyli jako "Lord". Natomiast w prawej szpalcie zamienili na słowo "Jehowa". Aby uzasadnić tę zmianę, Świadkowie Jehowy powołali się na hebrajskie przekłady, który to najstarszy jest z 1573 roku (J5):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.251
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13

A więc Świadkowie Jehowy nie uwzględniają w swoim tłumaczeniu tekstu oryginalnego, lecz szukają takich przekładów, by uwzględniały z góry założoną tezę, iż rzekomo imię Boże było w Nowym Testamencie, a oni czują się zobowiązani do jego przywrócenia. Świadkowie Jehowy przyznają, iż:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996
Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.23

Jeśli nie ma w żadnym, to na jakiej podstawie Świadkowie Jehowy powstawiali w Nowym Testamencie słowo "Jehowa"? W Piśmie Świętym czytamy: "Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest]" (2Tm 3,16 BT). Jeśli Bóg natchnął autorów Nowego Testamentu, a oni nie używali w swoich tekstach imienia Bożego, to dlaczego Świadkowie Jehowy chcą poprawiać natchnione Słowo Boże? Kto ich do tego upoważnił? Jeśli pierwsi skrybowie zaczęli tworzyć kopie tekstu oryginalnego Nowego Testamentu i przepisując go nie widzieli w nim imienia Bożego, to nie można się dziwić, iż w najstarszych manuskryptach (I/II w. po Chr.) jest go brak.

Zob.:

W jednej z publikacji Świadkowie Jehowy o Maryi napisali:

Strażnica 1972 Nr 131972 Nr 13 Strażnica 1972 Nr 13str.12

A w pierwszym wydaniu tej książeczki dla dzieci, Świadkowie Jehowy tak oddali ten werset:

Mój zbiór opowieści biblijnych Mój zbiór opowieści biblijnych Mój zbiór opowieści biblijnychwyd.1981
Mój zbiór opowieści biblijnychrozdz.84

Dla katolików brzmi to znajomo: "Zdrowaś Maryjo, łaski pełna" ("Zdrowaś" to inaczej "bądź pozdrowiona"). Świadkowie Jehowy nie cytują wersetów dosłownie z Pisma Świętego, lecz piszą we wstępie:

Mój zbiór opowieści biblijnychrozdz.84
Mój zbiór opowieści biblijnychwyd.1981 Mój zbiór opowieści biblijnych

Coś musiało się jednak wydarzyć, iż zmieniono parafrazę w następnym wydaniu tej książeczki:

Mój zbiór opowieści biblijnych Mój zbiór opowieści biblijnych Mój zbiór opowieści biblijnychwyd.2004
Mój zbiór opowieści biblijnychrozdz.84

Teraz ta parafraza z niczym nie będzie się już kojarzyć. Dzieci mogą spać spokojnie. Porównajmy dwa wydania:

Mój zbiór opowieści biblijnychwyd.1981 Mój zbiór opowieści biblijnychwyd.2004
Mój zbiór opowieści biblijnych Mój zbiór opowieści biblijnych

Świadkowie Jehowy kiedy wydali Przekład Nowego Świata w j. polskim już tak oddali ten werset:

Przekład Nowego Świata wyd.1997 Łk 1,28 Przekład Nowego Światastr.1286

Szkoda, że nie oddano pozdrowienia ze strony anioła: "Bądź pozdrowiona" lub: "Raduj się", choć również można przetłumaczyć na "Witaj":

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskizob. Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994
Wielki Słownik Grecko-Polskistr.649 Wielki Słownik Grecko-Polskistr.649

Natomiast dziwnie brzmią słowa w pozdrowieniu anioła w Przekładzie Nowego Świata w j. niemieckim i angielskim, jakoś tak współcześnie:

Łk 1,28:

Neue-Welt-Ubersetzung der Heiligen Schrift wyd.1971 New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1984
Neue-Welt-Ubersetzung der Heiligen Schriftstr.1199 Neue-Welt-Ubersetzung der Heiligen Schriftstr.1284

W nowej wersji z 2013 roku Przekładu Nowego Świata mamy poprawkę:

Łk 1,28:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
Neue-Welt-Ubersetzung der Heiligen Schriftstr.1284 Neue-Welt-Ubersetzung der Heiligen Schriftstr.1379

W przekładzie interlinearnym wydanym przez Świadków Jehowy przetłumaczono Haire (lewa szpalta):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 1,28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.251

"Wygooglowany" rejoicing:

google
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 1,28:

Grecko-polski Nowy Testament

Jak rozumieć to pozdrowienie:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Łk 1,28

Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testament
Biblia Poznańskastr.150 Biblia Poznańska (wyd.III) (wyd.1994)
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Łk 1,26-29

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2256
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2256
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2257
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
wyd.2011

Komentarz do Łk 1, 28:

Biblia Poznańskastr.111
Biblia Poznańskastr.112

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022