"Kształtowanie się wierzeń"
Świadków Jehowy


Watchtower Library 2015
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIERZEŃ

Armagedon: jv 139-140
cel: jv 148
daty: w13 1.1 8; jv 136, 631-633, 635-637, 709
1914: kr 50; w98 15.5 11-14; jv 134-139, 634; g95 8.7 8; w90 15.10 19-20
1925: jv 632-633
1975: jv 104
jak następuje: w10 15.7 22-23; jv 629-630
jak się zapatrywać: w14 15.5 29-30; kr 104; w11 15.5 27; w11 15.7 30; w11 15.9 14; w08 15.12 10; w03 15.3 25; w00 15.3 14; w98 15.5 17
gdy zmiana dotyczy nas osobiście: w98 15.8 17
mesjańskie Królestwo: kr 49-52, 54, 56-57
organizacja zboru: kr 118-120, 122-124; w06 15.2 26-28; jv 205-214, 216-221
pogląd Świadków: kr 37-38, 50; rs 347; w97 15.8 15-16; jv 132-133, 146-148, 629-637, 708-709; g95 8.7 8-9; w86/15 14
wypowiedzi sędziwych Świadków: w06 15.2 30; w97 1.10 22; g95 8.7 9
precedensy biblijne: w97 15.8 16; jv 629
„wielka rzesza”: kr 52, 54
W latach
1870-1875: dusza, okup, sposób powrotu Chrystusa: kr 28
1872: okup: jv 718
1876: koniec Czasów Pogan w roku 1914: kr 15-16, 28
1877: powrót i obecność Chrystusa: kr 28
1879: Babilon Wielki: kr 16-17, 28
1880: piekło: br1 76
1881: dlaczego Bóg dopuszcza zło: jv 123
dusza: jv 127; w88/1 30
Jehowa: jv 123
1882: Trójca: kr 28; jv 123, 125; br1 74-75; w88/1 30
1884: „drugie owce” (Jn 10:16): w95 1.2 11
„owce” i „kozy” (Mt 25): w95 1.2 12
1886: „władze zwierzchnie” (Rz 13): w96 1.5 13
1894: pochodzenie nauki o nieśmiertelności duszy: br1 76
1895: wskazówki dotyczące starszych: kr 118-119, 123, 129
1907: przymierza: jv 630
1917: Księga Objawienia: w95 15.5 21; jv 148
1919: ogromne znaczenie imienia Bożego: kr 42
ok. 1919: zadanie prawdziwych chrześcijan: kr 42, 45
1920: dobra nowina dotyczy już ustanowionego Królestwa: w06 1.2 25
kiedy się miały spełnić słowa z Mateusza 24:14: jv 292
1922: Jehowa i Jego posłaniec przymierza dokonują przeglądu duchowej świątyni (Mal 3:1-3): w87/19 12
organizacje: Jehowy i Szatana: kr 54
1923: „owce” i „kozy” (Mt 25): ip-2 254; w95 1.2 12; w95 15.5 18; jv 163-164; re 120; w86/19 15
1925: Armagedon: jv 140
narodziny Królestwa: kr 50; w06 15.2 28-29; w95 15.5 21; jv 78-79, 138-139; re 177; w86/19 15
organizacje: Jehowy i Szatana: w06 15.2 28-29; jv 78-79; w87/19 17
1926: Armagedon: w95 15.5 18; jv 140
rozwijanie charakteru: jv 172-173
1927: Boże Narodzenie: kr 102-103
„niewolnik wierny i roztropny” (Mt 24:45-47): w95 1.2 12; jv 143, 626
1928: Boże Narodzenie: kr 102-103; w95 15.5 19; jv 199
Królestwo Boże ważniejsze od osobistego wybawienia: kr 50
krzyż: kr 104
rozpowszechnienie Biblii nie świadczy o rozgłoszeniu dobrej nowiny o Królestwie: w06 1.2 24-25
Wielkanoc: kr 105
Wielka Piramida w Gizie: w00 1.1 9-10; jv 201
1929: uświęcenie imienia Jehowy najważniejsze: kr 45
walentynki: kr 105
„władze zwierzchnie” (Rz 13): kr 56; w96 1.5 13-14; w95 15.5 22
1930: Księga Objawienia: w95 15.5 21; jv 148
1931: osoby mające znak na czole (Eze 9:4): ip-2 254-255; jv 165; re 120
1932: „drugie owce” mają głosić: w10 15.2 16; w95 1.2 12-13; w95 1.7 15; jv 292; w90 15.12 13
klasa Jehonadaba (Jonadaba): kr 52; ip-2 255; w95 1.2 12-13; jv 83, 165-166; re 120
mianowanie starszych: kr 123; w95 15.5 22; jv 213-214, 638-639
proroctwa o odrodzeniu: kr 108; w95 15.5 19-20; jv 141; w86/19 15-16
1934: „drugie owce” powinny oddać się Bogu i zgłosić do chrztu: w09 15.8 16; w95 1.7 15; jv
83; re 120; w90 15.12 13

przymierza: jv 630
1935: chronologia: jv 632-633
czystość moralna: kr 110
pozdrawianie sztandaru: w06 15.2 29
używanie tytoniu: kr 112
„wielka rzesza” (Obj 7): kr 52-54, 63, 177; w06 15.2 29; w01 15.5 14-15; ip-2 255; w95 1.2 13-15; w95 15.5 20; jv 83-84, 166-167, 169-170, 261, 443-444; sh 358; re 120, 122; w88/12 21; w86/19 16
1936: krzyż: kr 105; w06 15.2 29; w95 15.5 20
obchodzenie urodzin: kr 105
1937: „drugie owce” otrzymują odpowiedzialne zadania: jv 216
1938: organizacja zboru, dokonywanie zamianowań: kr 123; w06 15.2 28; w02 1.7 16-17; ip-2 317; w99 1.2 18; w95 15.5 22; jv 217-221, 639-640
pozycja pomazańców i „wielkiej rzeszy”: w99 1.2 18
zrezygnowanie z oddzielnych zebrań dla dzieci i młodzieży: jv 245-246
1939: neutralność: kr 56, 148-150; w95 15.5 23; jv 193-194; br1 77; w86/19 16
1941: kwestia sporna co do prawowitości zwierzchnictwa Jehowy: jv 261-262; br1 77; w87/19 17
1942: bestia wychodząca z otchłani (Obj 17:8): jv 93, 262; re 246-248; w88/12 24
1943: chronologia: jv 133, 632-633
1944: chronologia: jv 133, 632-633
ciało kierownicze: jv 228-229
rozpatrywanie wykroczeń przez odpowiedzialnych braci: kr 114; jv 187
świętość krwi: kr 112
uwzględnienie zasad teokratycznych w statucie Towarzystwa: jv 228-230
1945: świętość krwi: kr 112; w06 15.2 29; w95 15.5 23; jv 183; br1 70-71
1946: Nowy Rok: kr 105
1947: poligamia: w95 1.2 16; jv 176
1950: książęta (Ps 45:16 [45:17]): w95 1.7 15; jv 76, 262-263
termin „religia”: jv 567
1952: wykluczanie: kr 114; w06 15.5 24-25; jv 187
1953: Gog z Magog (Eze 38, 39): jv 263
kosztowności narodów (Ag 2:7): jv 263
zalążek nowej ziemi: w95 1.7 15
1961: świętość krwi: jv 183
1962: „władze zwierzchnie” (Rz 13): kr 57; w06 15.2 29-30; g00 22.10 22-23; w96 1.5 14; w95 15.5 21-22; jv 147, 198, 264; w90 1.11 11; w87/19 17; w86/19 16
1963: Babilon Wielki: kr 54, 56; jv 147
Księga Objawienia: w95 15.5 21; jv 148
1965: zmartwychwstanie ziemskie: w86/19 16
1966: denar wypłacony pracownikom winnicy (Mt 20): w07 1.5 30
1969: Księga Objawienia: w95 15.5 21; jv 148
wielki ucisk: w99 1.5 16; w94 15.2 17-18
1971: Ciało Kierownicze: jv 106-107, 233-234; w90 15.3 18
ustanowienie gron starszych: w95 15.5 22; jv 106, 233
1972: mianowanie starszych i sług pomocniczych: w06 15.5 24
wielka duchowa świątynia Jehowy: w10 15.7 22; w00 15.3 13
1973: używanie tytoniu: kr 112; w06 15.2 30; yb97 136-137; w95 1.2 16; w95 15.5 23-24; jv 181
1976: praca związana z hazardem: w95 15.5 24; jv 180
1979: „klucze królestwa” (Mt 16:19): w95 15.5 24
1983: posługiwanie się bronią palną: w06 15.2 30
1984: owczarnie „wspaniałego pasterza” (Jn 10): w95 15.5 24
1985: należący do „drugich owiec” uznani za prawych jako przyjaciele Boga: w06 15.2 30; w95 1.7 15
1986: „wielka rzesza” symbolicznie spożywa ciało i krew Jezusa (Jn 6:51-56): w87/19 17; w86/3 11-15, 27-28
1987: chrześcijański jubileusz: w06 15.2 30; w95 15.5 24; w87/3 17-28
1988: 144 000 śpiewa nową pieśń przed 24 starszymi (Obj 14:3): re 200-201
Księga Objawienia: w95 15.5 21; jv 148
nieochrzczeni głosiciele: w89 15.3 16-20; w89 15.7 30
przyszli członkowie zboru: w89 15.3 10-15, 17
rodzice mogą prowadzić studium z wykluczonym dzieckiem: w89 15.3 20
symboliczne serce: it-2 708-709
zgładzeni w Sodomie i Gomorze nie zmartwychwstaną: w88 1.9 30-31
1991: znaczenie Księgi Przysłów 27:23: w91 1.8 31
1992: Netynejczycy i synowie sług Salomona po powrocie z wygnania: w92 15.4 12-17, 31
1993: król północy i południa w czasie końca (Dn 11, 12): w93 1.11 13-23
początek i koniec 1260 dni (Obj 11:3) oraz czasu, czasów i połowy czasu (Dn 7:25; 12:7): w94 1.8 31; w93 1.11 9-10
1994: ucisk i zjawiska niebieskie (Mt 24:29-31; Mk 13:24-27; Łk 21:25-28): w94 15.2 16-21
1995: „owce” i „kozy” (Mt 25): w13 15.7 6; w06 15.2 30; w97 1.7 30-31; w95 15.10 18-28
„to pokolenie” (Mt 24:34; Mk 13:30; Łk 21:32): w97 1.6 28; w95 1.11 10-21, 30-31
1996: „ciało” wybawione z „wielkiego ucisku” (Mt 24:22): w96 15.8 15-20
służba cywilna pełniona zamiast służby wojskowej: yb97 16; w96 1.5 19-20
śluby zwyczajowe (plemienne): g96 8.12 23
wielki ucisk ‛skrócony’ (Mt 24:22): w96 15.8 17-18
1997: wizja przemienienia (Mt 17; Mk 9; Łk 9): w97 15.5 9-14
1998: Ezechielowa wizja odbudowanej świątyni i odrodzonego kraju (Eze 40 do 48): w06 15.2 30; w00 15.3 13-14; w99 15.1 9; w99 1.3 8-23
jak długo ma obowiązywać nowe przymierze (Heb 13:20): w98 1.2 22-23
narody zaznają błogosławieństw dzięki Potomkowi Abrahama (Rdz 22:18): w98 1.2 14
1999: ‛obrzydliwość stojąca w miejscu świętym’ (Mt 24:15; Mk 13:14): w06 15.2 30; w99 1.5 15-20
2000: frakcje krwi: w00 15.6 29-31
wykorzystanie własnej krwi: w00 15.10 30-31; w00 15.12 30
2001: „gołębie do swych gołębników” (Iz 60:8, 9): w02 1.7 12; ip-2 309
oddawanie Jehowie czci „duchem” (Jn 4:24): w06 15.2 30; w02 15.7 15; w01 15.9 28
„świadectwo rozwodowe” dla Judy (Iz 50:1): ip-2 152-153
2002: dziedziniec, na którym służy „wielka rzesza” (Obj 7:15): w02 1.5 30-31
2003: dlaczego niektórzy pierwsi chrześcijanie przestrzegali Prawa Mojżeszowego: w03 15.3 23-25
znaczenie chrztu Żydów w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e.: w03 15.5 30-31
2007: kiedy rozpoczęło się zmartwychwstanie niebiańskie: w07 1.1 27-30
kiedy zakończy się powoływanie chrześcijan do życia w niebie: w07 1.5 30-31; w07 15.8 19
2008: Maria rodzi Jezusa w bólach: w08 1.10 23
przypowieść o człowieku rzucającym nasienie (Mk 4:26-29): w08 15.7 14-16
przypowieść o niewodzie (Mt 13): w08 15.7 20-21
przypowieść o zakwasie schowanym w mące (Mt 13; Łk 13): w08 15.7 19-21
przypowieść o ziarnku gorczycy (Mt 13; Mk 4; Łk 13): w08 15.7 17-19, 21
„to pokolenie” (Mt 24:34; Mk 13:30; Łk 21:32): w10 15.4 10-11; w08 15.2 23-24; w08 15.4 29
2009: nadzieja zmartwychwstania dla nienarodzonych dzieci: w09 15.4 12-13
nakrywanie głowy przez siostry tłumaczące program zebrań na język migowy: w09 15.11 12-13
„wszelkie stworzenie pod niebem” (Kol 1:23): bt 217
2010: przypowieść o pszenicy i chwastach (sianie nasienia) (Mt 13:24, 38): w10 15.3 20
przypowieść o pszenicy i chwastach (zgromadzanie pszenicy do spichrza) (Mt 13:30): w10 15.3 22
2011: drzewo oliwne (Rz 11): w11 15.5 23-25
Jezus „odpowiednim okupem” (1Tm 2:6): w11 15.6 13; w11 15.8 32
Piotr w Rzymie: w11 1.8 25
stopy posągu ze snu Nebukadneccara (Dn 2): kr 177; w12 15.6 15-16, 19
wejście do odpoczynku Jehowy (Heb 4): w11 15.7 24-28
2012: kiedy pojawiła się siódma potęga światowa: w12 15.6 15, 19
‛król o srogim obliczu przywodzi do zguby’ (Dn 8:23, 24): w12 15.6 16
Mardocheusz i Estera ‛rozdzielają łup’, spełniając proroctwo z Rodzaju 49:27: ia 142; w12 1.1 29
palce u stóp posągu ze snu Nebukadneccara (Dn 2): w12 15.6 16
„wszystkie owe królestwa” (Dn 2:44): w12 15.6 17
2013: „Asyryjczyk przyjdzie do naszej ziemi” (Mi 5:5): w13 15.11 20
Jezus dokonuje przeglądu świątyni duchowej w latach 1914-1919 (Mal 3:1-4): w13 15.7 11-12
Jezus przychodzi, przybywa (Mt 24, 25): w13 15.7 7-8, 24
„niewolnik wierny i roztropny” (Mt 24:45-47): w13 15.7 7-8, 20-25
pomazańcy nie będą żyć na ziemi po Armagedonie: w13 15.7 5
przypowieść o pszenicy i chwastach (Mt 13): w13 15.7 13-14
wielki ucisk: w13 15.7 3-8
zbieranie wybranych (Mt 24:31; Mk 13:27): w13 15.7 5
„zły niewolnik” (Mt 24:48-51): w13 15.7 24
znaczenie imienia Jehowa: sgd 5
2014: czas oczyszczania duchowej świątyni (Mal 3:1-4): w14 15.11 30
dwaj świadkowie (Obj 11): w14 15.11 30
mianowanie starszych i sług pomocniczych: w14 15.11 28-29
powody, dla których Żydzi w I wieku n.e. ‛trwali w oczekiwaniu’ na Mesjasza (Łk 3:15): w14 15.2 26-27; w14 15.6 22
„trwały fundament Boży” (2Tm 2:19): w14 15.7 8-9, 13
zawieranie małżeństw po zmartwychwstaniu (Łk 20:34-36): w14 15.8 29-30

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023