Podsumowanie

Autor: Włodzimierz Bednarski,
Kiedy i dlaczego Świadkowie Jehowy odrzucili Żydów i syjonizm?

poprzednia część
Podsumowanie

C. T. Russell (zm. 1916), prezes Towarzystwa Strażnica, co najmniej w roku 1876 zetknął się z nauką o oczekiwanym powrocie Żydów do Palestyny. Pisali o tym jego nauczyciele i przyjaciele G. Storrs (zm. 1879) i N. Barbour (zm. 1905). Z tym ostatnim opublikował już w roku 1877 książkę po angielsku, pt. Trzy światy i żniwo tego świata, w której poruszali ten temat. Następnie samodzielnie już, w latach 1879-1916, Russell stale uczył o syjonizmie i Żydach przywracanych do łaski Bożej i zarazem powracających do Palestyny. Pisał o nich w swych Wykładach i artykułach oraz wygłaszał do nich kazania (nawet do 5500 Żydów) w USA i w Europie oraz wydał okazjonalną gazetkę dla nich w języku jidysz. Russell odwiedził też Ziemię Świętą.

Jego następca, J. F. Rutherford (zm. 1942), przez wiele lat kontynuował nauczanie Russella (towarzyszył mu wcześniej w rozmowach z Żydami). Rozszerzył też tę działalność i wydał trzy książki, specjalnie dla Żydów (w latach 1925-1929), dodatkowo nawet w języku jidysz. Rutherford ponadto wygłaszał dla nich i o nich kazania radiowe oraz odwiedził Palestynę, wygłaszając tam mowę. Mobilizował również swoich głosicieli, by osobiście głosili Żydom, a także wysłał swego zaufanego współpracownika do Palestyny, by zobaczył, co się będzie tam działo w kluczowym roku 1925.

Wydaje się, że po roku 1929, gdy ukazała się ostatnia książka dla Żydów (pt. Życie), zapał w Towarzystwie Strażnica, co do syjonizmu, zaczął przygasać. Jednak aż do połowy roku 1932 ukazywały się mniej liczne artykuły w Strażnicy i Złotym Wieku, w których podtrzymywano omawianą naukę.

W czerwcu 1932 roku ogłoszono wydanie nowej angielskiej książki pt. Usprawiedliwienie (nie ukazała się po polsku), której dystrybucja zaczęła się 15 lipca. W publikacji tej większość proroczych tekstów Starego Testamentu o Izraelu według ciała zreinterpretowano i odniesiono do pomazańców z Towarzystwa Strażnica, czyli „Izraelitów duchowych”.

Zagadkowa i nagła zmiana nauki o Żydach pewnie zadziwiła wielu Świadków Jehowy, bo taką nazwą posługiwali się oni już od roku 1931. Wcześniej bowiem i teksty o „drzewie figowym” i o „deptaniu Jeruzalem” odnosili do literalnego Izraela. Przedstawiliśmy też sporo tekstów z lat 1930-1932, w których do granicznej daty Świadkowie Jehowy podtrzymywali swoją naukę dotyczącą syjonizmu.

W tym czasie coraz bardziej prześladowano Żydów (wzrastał antysemityzm), szczególnie w Niemczech, gdy Hitler obejmował władzę, a Świadków Jehowy z powodu ich nauki wiązano z syjonizmem. Mało tego, zaliczano ich do „sekt żydowskich” lub sponsorowanych przez Żydów. Miało to miejsce co najmniej od roku 1922, a w latach 1926-1932 setki razy głosiciele Towarzystwa Strażnica stawali przed sądami niemieckimi. Zmiana nauki przez organizację Świadków Jehowy, w połowie roku 1932, w celu odcięcia się od Żydów, nic nie dała. Było to spóźnione działanie, bo w świadomości ludzi i władzy hitlerowskiej utrwalił się przez lata 1879-1932 wizerunek Towarzystwa Strażnica, jako agendy Żydów amerykańskich. W roku 1933 zdelegalizowano Świadków Jehowy w Niemczech i skonfiskowano ich majątek, który należał do centrali z USA. Tak więc wydaje się, że lokalna sprawa niemiecka przyczyniła się do zmiany wykładni o syjonizmie dla wszystkich oddziałów krajowych tej organizacji. Na zmianę omawianej nauki mogły mieć też wpływ inne czynniki, które wystąpiły w USA i je także wspomnieliśmy jakby mimochodem.

Towarzystwo Strażnica, pomimo że w roku 1934 doprecyzowało swoją naukę o Żydach, których odrzucono w roku 1932 (jak dużo wcześniej całe chrześcijaństwo), nadal, aż do połowy lat 40. XX wieku, rozprowadzało i sprzedawało swoje wcześniejsze książki i broszury, w których obiecywano Żydom błogosławieństwo od Boga i Palestynę oraz zarządzanie przez nich ziemią i resztą ludzkości. Czyżby tylko względy finansowe powodowały sprzedawanie publikacji z nieaktualnymi już naukami? Dlaczego ich nie skorygowano? Czemu nie zaprzestano ich druku i kolportażu? Tego nie wiemy.

Szczególnie od roku 1934 Świadkowie Jehowy bardzo mocno dystansują się od kwestii syjonizmu, tak, że nawet potrafili napisać, iż Katolicy, Protestanci, Żydzi i wielu innych uczynieni są wszyscy przez jednego ojca, djabła. Dzisiaj także Ciało Kierownicze odrzuca stanowczo Żydów, choć poleca swoim głosicielom nawracać ich, publikując odpowiednie broszury i instrukcje, jak z nimi rozmawiać.

Do dziś sporo ludzi uważa, że Świadkowie Jehowy nadal finansowani są przez Żydów, a wiele dawnych osób z ich kierownictwa ma pochodzenie żydowskie. Te kontrowersyjne kwestie omówiliśmy w specjalnych rozdziałach naszego opracowania.

Dwa rozdziały poświęciliśmy dwóm dawnym i znanym postaciom w Towarzystwie Strażnica, które tę organizację opuściły. Chodzi o Polaka Czesława Kasprzykowskiego (przedstawiciel Towarzystwa na Polskę), który otrzymał pośmiertnie odznaczenie Yad Vashem za ratowanie Żydów oraz o prawnika Towarzystwa Strażnica Olina R. Moyle, który przeszedł później na judaizm.

Czy obecna nauka Towarzystwa Strażnica może się jeszcze zmienić na korzyść Żydów? Raczej nie, gdyż nawet w roku 2011 odrzucono starą wykładnię o „drzewie oliwnym”, w której uczono jeszcze o Izraelu według ciała.

poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021