Inne chronologie i rok 1975

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Jeśli ktoś sądzi, że Towarzystwo Strażnica w swej krótkiej historii miało tylko jedną chronologię, według której określało stworzenie Adama i 6000 lat istnienia ludzkości, jest w błędzie. Takich wyliczeń było kilka. Towarzystwo Strażnica nawet nie ukrywa tego, bo podaje, iż korygowało swoje wyliczenia:

“Chronologia biblijna jest ciekawym przedmiotem studiów; z jej pomocą można poszczególne wydarzenia historyczne uporządkować w strumieniu czasu. Towarzystwo Strażnica od lat stara się bieżąco zapoznawać swych sympatyków z najnowszymi wynikami badań w tym zakresie, potwierdzonymi przez wydarzenia historyczne i proroctwa zanotowane w Biblii” (Strażnica Nr 5, 1969 s. 8).

Oto zestawienie różnych chronologii Towarzystwa Strażnica przedstawione w tabeli.

“Nadszedł Czas” 1919 (ang. 1889) “Prawda was wyswobodzi” 1946 (ang. 1943) The Kingdom Is at Hand 1944 “Nowe niebiosa i nowa ziemia” 1958 (ang. 1953) “Życie wieczne w wolności synów Bożych” 1970 (ang. 1966)
Data stworzenia Adama
4129 – Stworzenie Człowieka (s. 55);
“od Stworzenia aż do rozpoczęcia ery Chrześcijańskiej (...) daje nam 4128 lat” (s. 52).
Por. Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 16: “Stworzenie człowieka (...) w roku 4128 p.n.e.”.
4028 – Od stworzenia Adama do końca roku 1 przed Chr.” (s. 142). 4026 – Stworzenie Adama (s. 171). 4025 – Stworzenie Adama (w jesieni)” (s. 378);
Por. Strażnica Nr 14, 1960 s. 11: “od stworzenia Adama (...) upłynęło (...) 4024 lata (od jesieni roku 4025 przed Chr. do jesieni roku 1 przed Chr.)”.
4026 – Stworzenie Adama (wczesną jesienią)” (s. 22).
Koniec 6000 lat
“z rokiem 1872 kończy się 6000 lat od Stworzenia” (s. 55; por. s. 35, 271);
“od stworzenia Adama do R. P. 1873 upłynęło 6000 lat” (s. 41);
“Żyjemy już w siódmym Tysiącleciu – począwszy od października roku 1878” (s. 413).
“Od stworzenia Adama do końca r. Pańskiego 1943 jest 5971 lat” (s. 142), co oznacza, że 6000 lat kończy się w 1972 roku. Według powyższego, 6000 lat kończy się w 1975 roku.
Por. Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 8 s. 3, cytująca Strażnicę z 15.09 1944 s. 280:
“sześć tysięcy lat dziejów człowieka zakończy się dopiero w latach siedemdziesiątych”.
Według The Watchtower 01.02 1955 s. 95, 6000 lat istnienia człowieka zakończy się w 1976 roku. 1975 – 6000 – Koniec szóstego 1000-letniego dnia istnienia człowieka (wczesną jesienią)” (s. 25).
Koniec Tysiącletniego panowania Chrystusa i 7000 lat
Brak danych.
Por. “Dokonana Tajemnica” (1925):
“Jesień 2875 R. P. - Zupełność Restytucji (…) Jesień 2914 R. P. - Panowanie przywrócone rodzajowi ludzkiemu” (s. 68).
Brak danych. Brak danych. Brak danych. 2975 – 7000 – Koniec siódmego 1000-letniego dnia istnienia człowieka (wczesną jesienią)” (s. 25).
Okres obowiązywania nauki
Nauka obowiązująca od początków Towarzystwa Strażnica do 1935 roku. Nauka obowiązująca od 1935 roku (The Golden Age 27.03 1935 s. 413) do roku 1943 (pol. 1946). Nauka obowiązująca od 1944 roku (The Kingdom Is at Hand 1944 s. 171) do roku 1951. Nauka obowiązująca od 1951 roku (The Watchtower 01.04 1951 s. 221) do roku 1963 (Strażnica Nr 6, 1963 s. 5). Nauka obowiązująca od 1963 roku (All Scripture Is Inspired of God and Beneficial 1963 s. 285).

Dodajmy, że w 1967 roku rozważano datę alternatywną w stosunku do “roku 1975”. Chodzi o “rok 1974”, o czym wspomina Raymond Franz, były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Jednak pomysłodawcy tej zmiany, tj. wiceprezesowi Frederickowi W. Franzowi, nie udało się jej przeforsować, gdyż prezes Towarzystwa Strażnica Nathan Knorr (zm. 1977) i jego inni współpracownicy byli temu przeciwni (patrz: “Kryzys Sumienia” R. Franz, 2006, s. 72-73).

Pomimo tego, jeden z podręczników (słownik biblijny) zawierał jakby kompromisowo obie kluczowe daty, tzn. lata 1974 i 1975, a także dwa datowania stworzenia Adama, tzn. lata 4027 i 4026 p.n.e.:

There are no actual records of ancient man, his writing, agriculture, and other pursuits, extending into the past before 4026 (or 4027) B.C.E., the date of Adam's creation. According to Bible chronology, 6,000 years of man's history will end about 1974 or 1975 C.E.; tłumaczenie: “Nie ma żadnych faktycznych dowodów działalności starożytnego człowieka, w postaci jego zapisków, czy też śladów dokonań w dziedzinie rolnictwa czy jakiejkolwiek innej, pochodzących sprzed r. 4026 (lub 4027) p.n.e., daty stworzenia Adama. Zgodnie z chronologią biblijną 6 000 lat historii człowieka skończy się około 1974 lub 1975 roku n.e.” (Aid to Bible Understanding 1971 s. 1100; por. s. 23 [o 4027 r. p.n.e] i s. 642 [o 4026 i 4027 r. p.n.e.]).

Dziwne jest też to, że daty 1974 i 4027 nie pojawiły się w żadnym czasopiśmie Świadków Jehowy, a jedynie w cytowanym słowniku (patrz mało istotna wzmianka o 1974 roku w The Watchtower 01.11 1969 s. 668).

Jednak w nowszym słowniku biblijnym, wydanym w 1988 roku, zmieniono i skrócono powyżej cytowany fragment. Oto słowa z jego polskiej edycji, identyczne jak w oryginale angielskim:

“Nie ma żadnych niepodważalnych dowodów działalności człowieka - ani w postaci zapisków, ani śladów dokonań w dziedzinie rolnictwa czy jakiejkolwiek innej - pochodzących sprzed r. 4026 p.n.e., kiedy został stworzony Adam” (“Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 1, s. 416; por. t. 1, s. 28 i t. 2, s. 615 [brak wymienianych powyżej dat]).

O pierwszych czterech zmianach w chronologii, omówionych w powyższej tabeli, wspomniano w The Watchtower 01.02 1955 s. 93-95. Jednak w 1963 roku dokonano kolejnej korekty, a właściwie rzecz ujmując - powrócono do koncepcji z lat 1944-1951.

Okazuje się ponadto, że wiceprezes Frederick W. Franz miał też inne pomysły prócz roku 1975 i 1974. Sugerował on mianowicie “rok 1976”, o czym wspomina Raymond Franz, przytaczając jego wypowiedź z roku 1975: “Następnie mówił o możliwości występowania około roku różnicy wynikającej z upływu czasu między stworzeniem Adama a stworzeniem Ewy” (“Kryzys Sumienia” R. Franz, 2006, s. 291).

 

Również w oficjalnej publikacji Towarzystwa Strażnica znalazło się podobne zdanie:

 

„nie wiadomo nam, jak krótki okres dzielił stworzenie Adama od stworzenia Ewy, a właśnie wtedy rozpoczął się trwający siedem tysięcy lat dzień odpoczynku Bożego” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 20 s. 20).

 

Jednak ta opinia nie było żadną nowością (patrz powyżej tabela).

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021