Dodatkowy spis publikacji
o „pokoleniu roku 1914”

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

W poniższych rozdziałach wymieniliśmy wszystkie publikacje wskazane przez skorowidze Towarzystwa Strażnica, w których jest mowa o „pokoleniu roku 1914”:

 

Początki nauki o „pokoleniu roku 1914” – lata 1926-1959

„Pokolenie roku 1914” – lata 1960-1969

„Pokolenie roku 1914” – lata 1970-1979

„Pokolenie roku 1914” – lata 1980-1989

„Pokolenie roku 1914” – lata 1990-1995 (do 31 października).

 

Natomiast w zamieszczonym w tym rozdziale spisie podajemy najważniejsze publikacje, które uczyły o „pokoleniu roku 1914”, a które nie zostały wskazane przez te skorowidze Świadków Jehowy (wiele z nich cytowaliśmy):

 

Czasopisma i biuletyn

 

Ang. Strażnice: 15.02 1927 s. 62; 01.07 1942 s. 204; 15.03 1951 s. 164; 01.02 1956 s. 70; 01.11 1988 s. 6;

Strażnice: Nr 11, 1950 s. 6, 8, 13 (ang. 15.01 1950); Nr 12, 1950 s. 1-2, 17 (ang. 01.02 1950); Nr 13, 1950 s. 14 (ang. 15.02 1950); Nr 15, 1950 s. 1, 14 (ang. 15.03 1950); Nr 21, 1951 s. 13 (ang. 01.06 1951); Nr 23, 1951 s. 3 (ang. 01.07 1951); Nr 1, 1952 s. 12 (ang. 01.08 1951); Nr 11, 1952 s. 12 (ang. 15.11 1951); Nr 20, 1952 s. 8-9 (ang. 01.06 1952); Nr 1, 1953 s. 1 (ang. 15.07 1952); Nr 9, 1953 s. 12-13 (ang. 15.07 1952); Nr 3, 1954 s. 1 (ang. 01.05 1953); Nr 9, 1954 s. 19 (ang. 01.03 1953); Nr 12, 1954 s. 16-17 (ang. 01.11 1952); Nr 4, 1955 s. 4-5 (ang. 15.12 1953); Nr 6, 1955 s. 6 (ang. 15.08 1953); Nr 12, 1956 s. 16 (ang. 01.04 1955); Nr 19, 1956 s. 2 (ang. 01.12 1955); Nr 3, 1957 s. 5-6 (ang. 15.12 1956); Nr 5, 1957 s. 3 (ang. 01.05 1956); Nr 7, 1957 s. 1 (ang. 01.11 1955); Nr 8, 1957 s. 20 (ang. 01.03 1955); Nr 14, 1957 s. 16-17 (ang. 01.02 1957); Nr 15, 1957 s. 2 (ang. 15.10 1954); Nr 4, 1958 s. 5 (ang. 01.04 1957); Nr 14, 1958 s. 11 (ang. 15.08 1957); Nr 15, 1958 s. 17 (ang. 15.03 1958); Nr 23, 1958 s. 13 (ang. 15.10 1958); Nr 1, 1959 s. 21 (ang. 15.10 1957); Nr 2, 1959 s. 20 (ang. 01.11 1957); Nr 5, 1959 s. 23 (ang. 15.10 1958); Nr 6, 1959 s. 21 (ang. 15.10 1958); Nr 14, 1959 s. 17 (ang. 15.07 1956); Nr 17, 1959 s. 18 (ang. 01.04 1959); Nr 18, 1959 s. 5, 11-12 (ang. 01.07 1959); Nr 21, 1959 s. 5 (ang. 01.05 1958); Nr 1, 1960 s. 1 (ang. 15.04 1960); Nr 2, 1960 s. 2 (ang. 15.12 1959); Nr 7, 1960 s. 1 (ang. 15.09 1959); Nr 10, 1960 s. 3 (ang. 15.08 1959); Nr 10, 1960 s. 12 (ang. 01.10 1959); Nr 11, 1960 s. 11-12 (ang. 01.09 1959); Nr 12, 1960 s. 9 (ang. 15.05 1958); Nr 14, 1960 s. 2 (ang. 15.11 1957); Nr 19, 1960 s. 9 (ang. 01.04 1954); Nr 19, 1960 s. 14 (ang. 15.07 1960); Nr 22, 1960 s. 3 (ang. 15.07 1956); Nr 22, 1960 s. 12 (ang. 01.01 1960); Nr 7, 1962 s. 1 (ang. 1.09 1961); Nr 8, 1962 s. 5, 8 (ang. 01.09 1960); Nr 9, 1962 s. 2 (ang. 01.10 1961); Nr 11, 1962 s. 13 (ang. 01.11 1961); Nr 12, 1962 s. 6 (ang. 01.11 1961); Nr 3, 1963 s. 7 (ang. 15.10 1960); Nr 5, 1963 s. 4 (ang. 15.05 1962); Nr 7, 1963 s. 2, 4 (ang. 15.08 1961); Nr 8, 1963 s. 1 (ang. 15.12 1962); Nr 8, 1963 s. 11 (ang. 15.04 1962); Nr 10, 1963 s. 9 (ang. 01.12 1961); Nr 15, 1963 s. 8 (ang. 01.07 1962); Nr 20, 1963 s. 9 (ang. 01.01 1962); Nr 21, 1963 s. 1 (ang. 15.01 1963); Nr 2, 1964 s. 7 (ang. 01.05 1962); Nr 16, 1964 s. 12 (ang. 01.04 1963); Nr 18, 1964 s. 12 (ang. 01.11 1963); Nr 23, 1964 s. 4 (ang. 01.02 1964); Nr 2, 1965 s. 9 (ang. 15.05 1964); Nr 7, 1965 s. 5 (ang. 15.12 1964); Nr 7, 1965 s. 9 (ang. 01.11 1963); Nr 14, 1965 s. 2, 5 (ang. 15.07 1964); Nr 17, 1965 s. 5 (ang. 15.08 1964); Nr 6, 1966 s. 6-7 (ang. 15.03 1965); Nr 8, 1966 s. 9 (ang. 01.01 1965); Nr 10, 1966 s. 3 (ang. 01.04 1965); Nr 11, 1966 s. 8 (ang. 15.07 1961); Nr 19, 1966 s. 7 (ang. 15.09 1965); Nr 19, 1966 s. 11 (ang. 15.10 1962); Nr 2, 1967 s. 1-2 (ang. 15.04 1966); Nr 10, 1967 s. 4, 7 (ang. 15.11 1966); Nr 13, 1967 s. 1 (ang. 01.04 1966); Nr 15, 1967 s. 5 (ang. 15.05 1966); Nr 15, 1967 s. 11 (ang. 15.01 1967); Nr 18, 1967 s. 12 (ang. 15.02 1963); Nr 20, 1967 s. 5 (ang. 01.10 1966); Nr 5, 1968 s. 5, 7 (ang. 15.12 1967); Nr 5, 1968 s. 12 (ang. 01.02 1967); Nr 6, 1968 s. 2 (ang. 01.01 1968); Nr 13, 1968 s. 12 (ang. 01.04 1967); Nr 16, 1968 s. 2, 5 (ang. 01.05 1968); Nr 17, 1968 s. 10 (ang. 15.02 1967); Nr 20, 1968 s. 5 (ang. 15.08 1967); Nr 22, 1968 s. 4 (ang. 01.10 1967); Nr 22, 1968 s. 7 (ang. 15.04 1967); Nr 23, 1968 s. 7 (ang. 15.01 1968); Nr 3, 1969 s. 8 (ang. 15.12 1968); Nr 5, 1969 s. 8 (ang. 15.08 1968); Nr 9, 1969 s. 8 (ang. 15.07 1968); Nr 10, 1969 s. 4 (ang. 15.01 1969); Nr 11, 1969 s. 2 (ang. 01.02 1969); Nr 14, 1969 s. 9 (ang. 01.12 1967); Nr 19, 1969 s. 4 (ang. 15.07 1968); Nr 23, 1969 s. 7 (ang. 01.09 1968); Nr 24, 1969 s. 4 (ang. 01.10 1968); Nr 5, 1970 s. 15 (ang. 15.10 1968); Nr 5, 1970 s. 28 (ang. 15.09 1966); Nr 8, 1970 s. 2 (ang. 01.05 1969); Nr 10, 1970 s. 25 (ang. 15.06 1969); Nr 14, 1970 s. 2 (ang. 15.09 1969); Nr 18, 1970 s. 13 (ang. 15.10 1969); Nr 23, 1970 s. 5, 8, 10, 13 (ang. 01.05 1970); Tom XCII [1971] Nr 1 s. 14, 16 (ang. 15.04 1970); Tom XCII [1971] Nr 6 s. 3 (ang. 15.03 1970); Tom XCII [1971] Nr 10 s. 13 (ang. 15.09 1970); Tom XCIII [1972] Nr 1 s. 4 (ang. 15.10 1971); Rok XCIII [1972] Nr 3 s. 21 (ang. 01.07 1969); Rok XCIII [1972] Nr 14 s. 24 (ang. 15.09 1969); Rok XCIII [1972] Nr 20 s. 11(ang. 15.10 1972); Rok XCIII [1972] Nr 24 s. 8 (ang. 01.08 1972); Rok XCIV [1973] Nr 1 s. 3, 20 (ang. 15.04 1972); Rok XCIV [1973] Nr 3 s. 6 (ang. 15.01 1972); Rok XCIV [1973] Nr 5 s. 4 (ang. 15.12 1972); Rok XCIV [1973] Nr 5 s. 22 (ang. 15.11 1972); Rok XCIV [1973] Nr 20 s. 18-19 (ang. 01.06 1973); Rok XCIV [1973] Nr 23 s. 2 (ang. 15.06 1973); Rok XCV [1974] Nr 6 s. 23 (ang. 15.10 1973); Rok XCV [1974] Nr 7 s. 3, 5, 14 (ang. 15.12 1973); Rok XCV [1974] Nr 9 s. 21-22 (ang. 15.01 1973); Rok XCV [1974] Nr 17 s. 4-5 (ang. 15.01 1974); Rok XCV [1974] Nr 18 s. 17 (ang. 01.04 1973); Rok XCV [1974] Nr 19 s. 16 (ang. 15.02 1974); Rok XCVI [1975] Nr 2 s. 11 (ang. 01.11 1974); Rok XCVI [1975] Nr 4 s. 6 (ang. 01.06 1974); Rok XCVI [1975] Nr 6 s. 6-7 (ang. 01.12 1974); Rok XCVI [1975] Nr 9 s. 10 (ang. 15.06 1974); Rok XCVI [1975] Nr 10 s. 18 (ang. 15.10 1974); Rok XCVI [1975] Nr 20 s. 20-21 (ang. 01.05 1975); Rok XCVII [1976] Nr 4 s. 19-21 (ang. 01.02 1974); Rok XCVII [1976] Nr 5 s. 12 (ang. 15.10 1975); Rok XCVII [1976] Nr 7 s. 6, 9 (ang. 15.12 1975); Rok XCVII [1976] Nr 9 s. 18 (ang. 15.12 1974); Rok XCVII [1976] Nr 16 s. 3, 9 (ang. 15.01 1976); Rok XCVII [1976] Nr 16 s. 24 (ang. 15.12 1975); Rok XCVIII [1977] Nr 2 s. 9 (ang. 01.06 1976); Rok XCVIII [1977] Nr 3 s. 6 (ang. 15.11 1976); Rok XCVIII [1977] Nr 7 s. 7 (ang. 15.12 1976); Rok XCVIII [1977] Nr 10 s. 8 (ang. 15.07 1976); Rok XCVIII [1977] Nr 14 s. 15 (ang. 01.06 1976); Rok XCVIII [1977] Nr 15 s. 6 (ang. 15.01 1977); Rok XCVIII [1977] Nr 18 s. 9 (ang. 15.03 1973); Rok XCVIII [1977] Nr 20 s. 9 (ang. 15.04 1977); Rok XCVIII [1977] Nr 23 s. 20 (ang. 01.06 1977); Rok XCIX [1978] Nr 17 s. 10 (ang. 01.10 1977); Rok XCIX [1978] Nr 18 s. 12 (ang. 15.11 1976); Rok XCIX [1978] Nr 22 s. 24 (ang. 01.08 1976); Rok C [1979] Nr 7 s. 23 (ang. 15.06 1976); Rok C [1979] Nr 13 s. 32 (ang. 01.07 1979); Rok C [1979] Nr 14 s. 23 (ang. 15.08 1978); Rok CI [1980] Nr 12 s. 2, 9 (ang. 01.09 1979); Rok CI [1980] Nr 15 s. 16 (ang. 15.10 1979); Rok CI [1980] Nr 16 s. 14 (ang. 15.06 1979); Rok CII [1981] Nr 17 s. 4 (ang. 15.10 1980); Rok CII [1981] Nr 21 s. 18, 26 (ang. 01.02 1981); Rok CIII [1982] Nr 9 s. 8 (ang. 15.11 1981); Rok CIII [1982] Nr 14 s. 16 (ang. 01.08 1981); Rok CIII [1982] Nr 18 s. 6 (ang. 01.12 1981); Rok CIV [1983] Nr 2 s. 23 (ang. 15.02 1981); Rok CIV [1983] Nr 11 s. 5 (ang. 01.10 1982); Rok CIV [1983] Nr 24 s. 2 (ang. 01.05 1983); Rok CV [1984] Nr 1 s. 4, 6, 7 (ang. 15.05 1983); Rok CV [1984] Nr 10 s. 7 (ang. 15.08 1983); Rok CV [1984] Nr 19 s. 3 (brak w ang.; wg niem.); Rok CV [1984] Nr 20 s. 3 (ang. 15.04 1984); Rok CV [1984] Nr 21 s. 3, 5-6 (ang. 01.05 1984); Rok CV [1984] Nr 23 s. 15 (ang. 01.06 1984); Rok CVI [1985] Nr 2 s. 14 (ang. 15.07 1984); Rok CVI [1985] Nr 5 s. 22 (ang. 15.10 1983); Rok CVI [1985] Nr 8 s. 2 (ang. 01.10 1984); Rok CVI [1985] Nr 10 s. 9 (ang. 15.08 1984); Rok CVI [1985] Nr 12 s. 13 (ang. 01.12 1984); Rok CVI [1985] Nr 13 s. 21 (ang. 15.11 1984); Rok CVI [1985] Nr 15 s. 7-8, 14 (ang. 01.02 1985); Rok CVI [1985] Nr 20 s. 16-17 (ang. 01.10 1985); Rok CVII [1986] Nr 5 s. 28 (ang. 15.01 1985); Rok CVII [1986] Nr 23 s. 3-5 (ang. 15.09 1986); Rok CVIII [1987] Nr 2 s. 5 (ang. 15.08 1986); Rok CVIII [1987] Nr 3 s. 25 (ang. 01.01 1987); Rok CVIII [1987] Nr 4 s. 3-4 (ang. 01.10 1986); Rok CVIII [1987] Nr 5 s. 5 (ang. 15.10 1986); Rok CVIII [1987] Nr 6 s. 6 (ang. 01.11 1986); Rok CVIII [1987] Nr 7 s. 28 (ang. 15.01 1987); Rok CVIII [1987] Nr 13 s. 4 (ang. 01.03 1987); Rok CIX [1988] Nr 6 s. 18 (ang. 15.10 1987); Nr 15, 1988 s. 30 (ang. 01.02 1988); Nr 2, 1989 s. 7 (ang. 01.10 1988); Nr 4, 1989 s. 12 (ang. 01.01 1989); Nr 6, 1989 s. 5 (ang. 15.11 1988); Nr 16, 1989 s. 12; Nr 19, 1989 s. 10, 12-13; Nr 24, 1989 s. 12; Nr 7, 1990 s. 25; Nr 8, 1990 s. 20; Nr 10, 1990 s. 7; Nr 11, 1990 s. 7; Nr 13, 1990 s. 26; Nr 14, 1990 s. 5; Nr 18, 1990 s. 12; Nr 19, 1990 s. 7; Nr 20, 1990 s. 20; Nr 7, 1991 s. 4; Nr 8, 1991 s. 7; Nr 10, 1991 s. 9; Nr 12, 1991 s. 7; Nr 14, 1991 s. 4-5; Nr 17, 1991 s. 5-6; Nr 21, 1991 s. 13; Nr 6, 1992 s. 6; Nr 9, 1992 s. 3, 7; Nr 16, 1992 s. 9; Nr 18, 1992 s. 20; Nr 10, 1993 s. 4; Nr 14, 1993 s. 32; Nr 8, 1994 s. 10;

Nr 19, 1995 s. 27-28.

Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959 (art. z okładki Młodość nie jest przeszkodą w spełnianiu kaznodziejstwa) s. 3, 7 (ang. 01.11 1953).

Ang. Złoty Wiek 20.10 1926 s. 51.

Ang. Przebudźcie się! 22.12 1988 s. 25;

Przebudźcie się!: Nr 2 z lat 1960-1969 s. 3 (ang. 08.02 1959); Nr 4 z lat 1960-1969 s. 14 (ang. 22.04 1963); Nr 5 z lat 1960-1969 s. 25 (ang. 22.04 1960); Nr 8 z lat 1960-1969 s. 2 (ang. 08.12 1960); Nr 11 z lat 1960-1969 s. 2 (ang. 22.12 1963); Nr 11 z lat 1960-1969 s. 13 (ang. 22.02 1961); Nr 12 z lat 1960-1969 s. 15 (ang. 08.10 1966); Nr 4 z lat 1970-1979 s. 21 (ang. 08.10 1970); Nr 5 z lat 1970-1979 s. 24 (ang. 22.04 1971); Nr 7 z lat 1970-1979 s. 10 (ang. 22.06 1973); Nr 9 z lat 1970-1979 s. 22 (ang. 08.10 1974); Nr 11 z lat 1970-1979 s. 9 (ang. 22.12 1975); Rok LXIII [1982] Nr 4 s. 8 (ang. 22.10 1981); Rok LXIV [1983] Nr 6 s. 9 (ang. 08.12 1982); Rok LXVI [1985] Nr 5 s. 14 (ang. 22.07 1983); Rok LXVI [1985] Nr 12 s. 7 (ang. 08.03 1985); Rok LXVII [1986] Nr 3 s. 12 (ang. 22.08 1984); Rok LXVIII [1987] Nr 1 s. 12-13 (ang. 22.01 1986); Rok LXVIII [1987] Nr 3 s. 8-9 (ang. 08.12 1986); Rok LXVIII [1987] Nr 8 s. 6 (ang. 08.11 1986); Rok LXIX [1988] Nr 5 s. 10 (ang. 08.07 1987); Nr 8, 1988 s. 2, 4, 12, 21 (ang. 08.04 1988); Nr 5, 1990 s. 26 (ang. 08.12 1989); Nr 1, 1993 s. 11-12 (ang. 08.01 1993); Nr 4, 1993 s. 8, 11 (ang. 22.03 1993);

Stała stopka redakcyjna w angielskim Przebudźcie się! od roku 1982 do 22.10 1995 r. (przerwa w jej występowaniu od 08.01 1987 r.; wznowiono od 08.03 1988 r.);

Stała stopka redakcyjna w polskim Przebudźcie się! od Nr 8, 1988 r. (z datą 08.08) do Nr 10, 1995 r. (z datą 08.10);

 

Ang. Służba Królestwa: Nr 11, 1972 s. 8; Nr 8, 1974 s. 3;

Służba Królestwa: Nr 2, 1961 s. 5; Nr 10, 1961 s. 1; Nr 12, 1961 s. 1; Nr 2, 1963 s. 6; Nr 3, 1963 s. 6; Nr 4, 1964 s. 3; Nr 12, 1966 s. 3; Nr 2, 1967 s. 1; Nr 7, 1967 s. 4; Nr 8, 1967 s. 1; Nr 10, 1967 s. 1; Nr 3, 1969 s. 4; Nr 10, 1969 s. 4; Nr 4, 1970 s. 3; Nr 9, 1970 s. 1; Nr 2, 1973 s. 6; Nr 9, 1973 s. 9; Nr 10, 1974 s. 5;

Nasza Służba Królestwa: Nr 11, 1977 s. 12 (ang. nie zidentyfikowano); Nr 1, 1981 s. 1 (ang. Nr 9, 1980 s. 1); Nr 2, 1981 s. 8 (ang. nie zidentyfikowano); Nr 8, 1982 s. 2 (ang. Nr 4, 1982 s. 2); Nr 1, 1984 s. 2 (ang. Nr 10, 1983 s. 1); Nr 9, 1984 s. 4 (ang. Nr 6, 1984 s. 4); Nr 10, 1986 s. 4 (ang. nie zidentyfikowano); Nr 10, 1991 s. 1; Nr 4, 1993 s. 1; Nr 10, 1993 s. 8.

 

Książki, broszury, skorowidze

 

Królestwo nadzieja świata 1931 s. 13-14, 20, 49; Życie i zdrowie 1932 s. 24-25; Ewolucja przeciw nowemu światu 1950 s. 37; „Ta dobra nowina o Królestwie” 1955 (ang. 1954) s. 26; Królestwo – nadzieja całej ludzkości ok. 1957 (ang. 1949) s. 26; „To znaczy życie wieczne” 1958 (ang. 1950) rozdz. XXV, akapit 5; „Nowe niebiosa i nowa ziemia” 1958 (ang. 1953) s. 271; Uzdrowienie narodów zbliżyło się 1958 (ang. 1957) s. 27; Królestwo Boże panuje – czy koniec świata jest bliski? 1959 (ang. 1958) s. 27-28; Od raju utraconego do raju odzyskanego 1960 (ang. 1958) s. 205; Szkice kazań ok. 1961 (ang. 1961) rozdz. Armagedon, Chronologia, Dni ostateczne, Głoszenie, Stworzenie, Zło, ucisk na świecie; „Bądź wola Twoja na ziemi” 1961, 1964 (ang. 1958) rozdz. 12, akapit 1-2; Nabierzcie odwagi – Królestwo Boże jest blisko 1964 (ang. 1962) s. 3, 12-13, 15, 18; „Przyjdź Królestwo Boże” co to będzie oznaczać dla ciebie? ok. 1965 s. 9 (ang. Strażnica 15.04 1964 s. 229-242); Gdy Bóg będzie Królem nad całą ziemią ok. 1966 (ang. 1963) s. 9; Ta dobra nowina o Królestwie (ed. zrewid.) ok. 1969 (ang. 1965) s. 20; Życie wieczne w wolności synów Bożych 1970 (ang. 1966) s. 21, 229; God’s Kingdom of a Thousand Years Has Approached 1973 s. 330, 388; Is This Life All There Is? 1974 s. 163; Bezpieczna przyszłość – jak ją sobie zapewnić 1976 (ang. 1975) s. 15, 21; Biblijne tematy do rozmów ok. 1977 (ang. 1977) rozdz. Armagedon, Chronologia, Dawanie świadectwa, Dni ostateczne; Life Does Have a Purpose 1977 s. 142; Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku 1978 (ang. 1978) s. 15; The True That Leads to Eternal Life 1981 s. 94-95; The Time for True Submission to God 1983 s. 61; Jak znaleźć prawdziwe szczęście 1984 (ang. 1980) s. 150; Worldwide Security Under the „Prince of Peace” 1986 s. 226; „Oto wszystko nowe czynię” 1987 (ang. 1986) s. 26; Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie 1988 (ang. 1986) s. 5; Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku 1989 (ang. 1989) s. 15; Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 (ang. 1985, 1989) s. 72-73, 78, 346 (zdania usunięte, względnie zmienione w polskiej edycji z 2001 r.); Will There Ever Be a World Without War? 1992 s. 31; Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 (ang. 1988) s. 17, 146; Na czym polega sens życia? Jak go odnaleźć? 1993 s. 27; Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata 1994 (ang. 1984), dodatek Biblijne tematy do rozmów rozdz. Dawanie świadectwa; Watch Tower Publications Index 1930-1985 (1986, 1990, 1994) hasło Generation; Watch Tower Publications Index 1986-1990 (1992) hasło Generation; Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000 (2003) hasło Pokolenie; Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2010 hasło Pokolenie; zawarty na płycie CD Watchtower Library 2013 – wydanie polskie; Watch Tower Publications Index 1986-2013 hasło Generation; zawarty na płycie CD Watchtower Library 2013 English.

 

Spis publikacji dodatkowych z czasu po odrzuceniu przez Towarzystwo Strażnica nauki o „pokoleniu roku 1914” opublikowaliśmy w rozdziale „To pokolenie” – nowe wykładnie.

W spisie powyższym pominęliśmy wiele angielskich czasopism, szczególnie z lat 50. i 60. XX wieku, które nie posiadają polskich odpowiedników. Zamieściliśmy tylko kilka najważniejszych z nich.

Zamieszczając w tak wielu publikacjach informację o „pokoleniu roku 1914”, Towarzystwo Strażnica dało dowód wręcz obsesyjnego przypominania tego tematu i powtarzania go. Czy trzeba było robić to tak wiele razy?

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022