Zakończenie

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Jak z powyższego materiału widzimy, temat „pokolenia roku 1914” jest szerokim zagadnieniem. Opracowanie to nie rości sobie pretensji do tego, by orzekało o wszystkich kwestiach dotyczących „tego pokolenia”, które były poruszane przez Towarzystwo Strażnica w latach 1926-1995. Dlatego autor zamieszcza w poszczególnych rozdziałach spisy literatury (oraz spis dodatkowy), możliwie najdokładniejsze, którą warto zgłębić, gdy ktoś chce jeszcze bardziej poznać tę ważną dla Świadków Jehowy wykładnię związaną z rokiem 1914. Wydaje się jednak, że zostały tu wybrane i przekazane najważniejsze wątki nauki o „pokoleniu roku 1914”. Długi okres danej wykładni, prawie 70 lat, nie jest prosty do prześledzenia i to w całej literaturze Towarzystwa Strażnica, zwłaszcza, gdy uwzględni się ogrom materiału, którym dysponujemy. Autor więc przyznaje, że o wiele łatwiej było mu przestudiować publikacje z lat 1966-1975, gdy zajmował się zagadnieniem roku 1975, który był bardzo ważną datą dla Świadków Jehowy. Jednak ma również nadzieję, że trud jego pracy będzie doceniony zarówno przez tych, którzy zechcą coś pisać na ten temat, jak i przez głosicieli Towarzystwa Strażnica, których zaciekawi ta problematyka, a materiał ten będzie dla nich stanowił jakieś archiwum ich niedawnej i niezwykle istotnej nauki. Zgromadzony tu zbiór publikacji będzie też pewnym świadectwem o chybionej zapowiedzi „końca” dla przyszłych pokoleń. Czas biegnie szybko i wydaje się, że Towarzystwo Strażnica będzie chciało oddalić w niepamięć naukę o „pokoleniu roku 1914”, a ta publikacja będzie ją przypominać, tak nowym Świadkom Jehowy, jak i innym ludziom, którzy się z nimi będą stykać.

Na zakończenie składam podziękowanie za pomoc w weryfikacji tekstów Jarosławowi Romanowskiemu z Warszawy oraz innej życzliwej mi osobie.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022