Głód i „pokolenie roku 1914”

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Towarzystwo Strażnica nie tylko wskazywało na niedobory żywności (czy nawet klęski głodu) występujące podczas „pokolenia roku 1914”, które miały zwiastować „koniec”, ale i zapowiadało szczególny głód około roku 1975. Na tym ostatnim zapowiadanym głodzie tu się skupimy.

Całą problematykę głodu w czasie „tego pokolenia” omawiają wspominani wcześniej C. O. Jonsson i W. Herbst w swej książce pt. The „Sign” of the Last Days When? (Atlanta 1987) w rozdziale Czy głód dzisiaj jest gorszy? i do tej pozycji odsyłamy zainteresowanych. Są w niej takie oto podrozdziały:

 

Ile naprawdę ludzi głoduje dzisiaj?;

Głód a niedożywienie dwa pojęcia;

Zasięg głodu i niedożywienia w naszych czasach;

„Największy głód w historii świata” przed, czy po roku 1914?;

Studia nad głodowaniem i głodami;

Chiny, „ziemia głodu”;

Klęski głodu w Indiach;

Historia głodu w Europie;

Klęski głodu w innych częściach świata;

Niedożywienie i śmiertelność niemowląt teraz i w przeszłości;

Czy przyszła katastroficzna klęska głodu nie może się zdarzyć?.

 

C. Podolski, w swej książce pt. Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy (Gdańsk 1996), korzystał z powyższej publikacji angielskiej i poświęcił kilkanaście zdań głodowi w rozdziale Znaki dni ostatnich

(patrz http://www.piotrandryszczak.pl/podolski_znaki_dni_ostatnich.html ).

Również J. Czapska napisała artykuł o głodzie pt. Znaki dni ostatnich niedobory żywności, według książki wspomnianych autorów (patrz http://www.piotrandryszczak.pl/joanna-czapska-znaki-dni-ostatnich.html ,

http://brooklyn.org.pl/glodowanie.htm lub http://prawdziweobliczewts.info/articles/znaki_glod.html ).

 

Do tych publikacji również odsyłamy zainteresowanych tym tematem.

 

Głód przed rokiem 1975

 

Poniżej przedstawimy publikacje Towarzystwa Strażnica, które wskazywały na oczekiwany i zapowiadany szczególny głód przed rokiem 1975, który miał być potwierdzeniem Armagedonu za czasów „pokolenia roku 1914”:

 

„Nadto są to jedyni, którzy każą dobre poselstwo o ustanowionym Królestwie Chrystusowym i którzy dają ostrzeżenie, że obecne pokolenie nawiedzone zostanie przez Armagiedon. (...) świadkowie Jehowy wydawali świadectwo, że wojny, głody, zarazy, trzęsienia ziemi (...) że to wszystko są jawne zdarzenia, zgodnie ze znakami, które stosownie do proroctwa Jezusa towarzyszą jego wtórej obecności i w ślad za którymi następuje Armagiedon” (Strażnica Nr 11, 1950 s. 8; por. Strażnica Nr 21, 1951 s. 11);

 

„Przepowiedziane były: wojna światowa, głód, zarazy, trzęsienia ziemi (...) jak je widzieliśmy od roku 1914. Generacja, która doznała początku tych rzeczy, dozna też ich końca w Armagedonie (Mat. 24:1-34; 2 Tym. 3:1-3, 13)” (Strażnica Nr 12, 1954 s. 16-17).

 

„Jezus przewidział te wydarzenia, które miały nastąpić za czasów naszej generacji od roku 1914 i prorokował o nich. Przepowiedział on pierwszą wojnę światową wraz z towarzyszącymi jej głodami, zarazami, trzęsieniami ziemi (...) To świadectwo o ustanowionym Królestwie Bożym musi być wydane, zanim dzisiejsze, pokaleczone przez wojnę systemy rzeczy zupełnie się skończą w walce Armagedonu” (Strażnica Nr 3, 1957 s. 5-6);

 

„Wypełnienie się proroctw biblijnych ostrzega nas o bliskości Armagedonu. Od 1914 r. byliśmy świadkami niebywałych dotąd wojen, głodów, epidemii, trzęsień ziemi i temu podobnych wydarzeń, które wypełniają wielkie proroctwo Jezusa o dniach ostatecznych. Dobra nowina o ustanowionym Królestwie Bożym jest głoszona »na całej zamieszkałej ziemi«, a pokolenie, które to wszystko widziało – jak mówi Jezus dalej – »żadnym sposobem nie przeminie, aż się wydarzą wszystkie te rzeczy« – Mat. 24:3-34, NW” (Strażnica Nr 6, 1959 s. 21);

 

„(...) pokolenie, które jest świadkiem wydarzeń następujących po roku 1914, takich jak wojny światowe, głody, zarazy, trzęsienia ziemi (...) – ujrzy także zniszczenie wszystkich niegodziwych. Armagedon, walka wielkiego Boga Wszechmocnego, jest u drzwi” (Strażnica Nr 15, 1963 s. 8);

 

„Pomimo postępu wiedzy świat ludzki znajduje się dzisiaj w stanie nader godnym pożałowania; dręczą go nie tylko choroby fizyczne i psychiczne, którym towarzyszy głód coraz bardziej się potęgujący wskutek eksplozji zaludnienia ale i piętrzą się przed nim wzrastające niepokoje...” (Strażnica Nr 6, 1965 s. 2);

 

„»Sytuacja żywnościowa na świecie jest obecnie bardziej krytyczna niż kiedykolwiek od czasu wielkiego braku żywności, który nastąpił zaraz po drugiej wojnie światowej« – (...) dyrektor generalny Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa przy ONZ, 1966” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 7-8 [ang. 08.10 1968]);

 

„Tak więc i to proroctwo o klęskach głodu spełniło się w XX wieku” (Przebudźcie się! Nr 11 z lat 1960-1969 s. 13).

 

Głód roku 1975

 

Dyżurnym źródłem przywoływanym przez Towarzystwo Strażnica, aby pokazać, że w 1975 roku będzie tak strasznie, iż nie da się żyć, była książka pt. Famine 1975! (Głód – 1975!). Wyratować przed głodem roku 1975 miał nas zapewne tylko Armagedon i nastanie szczęśliwego 1000-lecia. Wydanie powyższej książki w 1967 roku zbiegło się z rozpoczętą w roku 1966 „kampanią roku 1975” wśród Świadków Jehowy. I właściwie nie wiadomo, czy Towarzystwo Strażnica bardziej oczekiwało na Armagedon w roku 1975, czy na zapowiadany głód.

W publikacjach z lat 1967-1975 znajduje się co najmniej 15 przywołań dzieła Famine 1975!

Podajemy przykładowe wypowiedzi dotyczące tego tematu:

 

„W książce pt. Famine 1975! (Głód – 1975!) eksperci do spraw wyżywienia W. i P. Paddockowie piszą: »Do roku 1975 świat stanie wobec niesłychanej katastrofy. W krajach gospodarczo zacofanych będzie grasował głód, jakiego jeszcze nie było«.

»Przepowiadam określoną datę: rok 1975; w tym roku będziemy przeżywać nowy kryzys w całym jego straszliwym znaczeniu«.

»Do roku 1975 w wielu głodujących krajach na porządku dziennym będzie bezprawie, anarchia, dyktatura wojskowa, narastająca inflacja, przerwy w transporcie, chaos i niepokoje«.” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 14);

 

„Dwaj znani na Zachodzie eksperci od spraw wyżywienia, Wiliam i Paul Paddock, wydali ostatnio nową książkę: Famine 1975! (Klęska głodu – rok 1975!), w której na stronie 61 zapowiadają taką przyszłość: »Około roku 1975 w wielu głodujących krajach na początku dziennym będzie nieład, anarchia, dyktatura wojskowa, niekontrolowana inflacja, załamanie się transportu i chaotyczne zamieszki; powodem tego stanu rzeczy będzie nieubłagany fakt, że niedostatek żywności doprowadzi do niedożywienia, a ten stan, pogłębiając się, przejdzie w daleko rozpowszechnioną klęskę głodu«.” (Strażnica Nr 1, 1969 s. 8).

 

Oto kolejne czasopisma cytujące Głód 1975!:

 

ang. Strażnica 01.02 1969 s. 70; Strażnica Nr 23, 1970 s. 7; Przebudźcie się! Nr 7 z lat 1970-1979 s. 2; ang. Przebudźcie się!: 08.09 1967 s. 29; 22.09 1968 s. 29; 22.01 1970 s. 6; 22.07 1972 s. 12; 08.07 1973 s. 29; 22.09 1973 s. 29; 08.10 1973 s. 5; 22.12 1974 s. 29; 22.02 1975 s. 29.

 

Również dzieło pt. Głód 1975! cytowało Towarzystwo Strażnica w jednej ze swych książek:

 

„W niedawno wydanej książce pt. »Famine – 1975!« (Głód – 1975!) jest powiedziane o dzisiejszym braku żywności: »(...) Obecna krytyczna sytuacja może zmierzać tylko w jednym kierunku – do katastrofy. Dzisiaj całe narody głodują; jutro wymrą śmiercią głodową«.

»Do roku 1975 w wielu głodujących krajach na porządku dziennym będzie bezprawie, anarchia, dyktatura wojskowa, narastająca inflacja, przerwy w transporcie, chaos i niepokoje«.” (Prawda, która prowadzi do życia wiecznego 1970 [ang. 1968] rozdz. 10, akapit 11).

 

Ciekawe, że nowsza, angielska edycja tej książki z roku 1981 całkowicie opuściła powyższe słowa z dzieła Famine 1975!

Również inny uczony, P. Ehrlich (i jego wypowiedź z roku 1968), był kilkakrotnie przywoływany przez Towarzystwo Strażnica, by potwierdził rok 1975, o którym ono uczyło:

 

„Sławny biolog Paul Ehrlich jest zdania, że nadciąga prawdziwy, ogólnoświatowy głód. Kiedy to nastąpi? Jeszcze w roku 1970 oświadczył on: »Myślę, że możemy się tego spodziewać około roku 1975, ale równie dobrze może się to zdarzyć w jakimś innym roku między 1972 a 1985, co będzie głównie zależeć od szczęścia. Uważam, że dyskutowanie o dokładnej dacie to tylko chwytanie za słówka«.” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 6 s. 21 [ang. 01.04 1974 s. 196]);

 

„»W latach siedemdziesiątych naszego stulecia na świecie zapanuje głód – setki milionów ludzi umrze z głodu bez względu na wszelkie dotąd opracowane programy natychmiastowego działania.« – Dr Paul Ehrlich: »The Population Bomb« (Bomba demograficzna)” (Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo – skąd? 1975 [ang. 1973] s. 78).

 

Ciekawe, że nowsza wersja tej książki pt. Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo? (1988; ang. 1986) już nie zamieściła tej wypowiedzi (patrz s. 78).

Podobną wypowiedź P. Ehrlicha zamieszczono w opublikowanej książce pt. Czy Biblia rzeczywiście jest Słowem Bożym? (ed. 1973 s. 115; ed. polonijna 1979 s. 124; ang. 1969). Tu również nowa wersja tej książki pominęła już źródło P. Ehrlicha (patrz Biblia słowo Boże czy ludzkie 1992 [ang. 1989] s. 139-140).

 

Podajemy też niektóre inne publikacje, które przywołują Ehrlicha:

 

ang. Przebudźcie się!: 22.02 1968 s. 31; 22.07 1968 s. 30; 22.01 1969 s. 15; 08.10 1971 s. 7 i 28; 22.07 1972 s. 12; traktat Is Time Running Out for Mankind? 1973.

 

Oto inne przykładowe wypowiedzi o głodzie związane z 1975 rokiem:

 

„Lawinowy przyrost ludności na całym świecie sprawia, że wiele narodów już znalazło się na krawędzi zagłodzenia, przy czym rzeczoznawcy na połowę lat siedemdziesiątych naszego wieku przepowiadają ogólną katastrofę” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 19 s. 10);

 

IN THESE days ominous warnings are being sounded of overpopulating the earth—population explosion!—and of world famine as early as the year 1975 C.E. (Paradise Restored to Mankind By Theocracy! 1972 s. 282; tłumaczenie: „W tych dniach rozbrzmiewają złowieszcze ostrzeżenia przed przeludnieniem ziemi – eksplozją demograficzną! – i światową klęską głodu już w roku 1975 n.e.”.);

 

„»A w gazecie Arizona Republic z czerwca 1968 podano, iż profesor R. Heilbroner z Nowego Jorku ‘przepowiedział, że na początku lat siedemdziesiątych, dojdzie do największej katastrofy, jaką świat kiedykolwiek przeżył’, ponieważ zaludnienie będzie tak wielkie, że istniejące zapasy żywności okażą się zupełnie niewystarczające«.” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 14);

 

„Czasopismo Ithaca z 22 marca 1974 roku zapowiada: »Zwykle powściągliwi eksperci od spraw energetyki, rolnictwa, ludności i globalnej ekonomii zaczęli przepowiadać bankructwo, załamanie społeczne oraz głód, który ma dotknąć miliard ludzi pod koniec tego roku, lub na początku roku 1975« (...) Światowe zasoby zboża są na wyczerpaniu” (ang. Przebudźcie się! 08.11 1974 s. 10).

 

Prócz tego Towarzystwo Strażnica nie tylko cytowało kogoś, ale i samo komentowało sytuację związaną z głodem:

 

„Tak na przykład przewiduje się na rok 1975 klęskę głodu w skali ogólnoświatowej” (Strażnica Nr 3, 1969 s. 7);

 

„Jedno jest jednak pewne: Lata siedemdziesiąte będą najkrytyczniejsze w całej historii rodzaju ludzkiego” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 13).

 

„Ostrzeżenia przed klęską głodu, grożącą światu w ciągu najbliższych lat, nie są pozbawione słusznych podstaw” (Strażnica Rok XCII [1971] Nr 22 s. 2).

 

W jednej ze swych wypowiedzi o 1975 roku wiceprezes Towarzystwa Strażnica F. Franz przywołał ewentualne „zagłodzenie się na śmierć”:

 

„(...) według zasługującej na zaufanie chronologii biblijnej 6000 lat dziejów ludzkich skończy się we wrześniu bieżącego roku według kalendarza księżycowego. Zbiega się to z czasem, gdy »gatunek ludzki /jest/ bliski zagłodzenia się na śmierć«, jak również stoi w obliczu zatrucia na skutek skażenia środowiska i zniszczenia przez broń nuklearną” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 20 s. 20).

 

Przytaczamy też jedną z wypowiedzi Towarzystwa Strażnica na temat głodu opublikowaną po roku 1975, w której zmieniono już punkt widzenia:

 

„Zwróćmy wszakże uwagę, przed czym faktycznie Jezus ostrzegał. Z jego słów nie wynika, jakoby w miarę zbliżania się »wielkiego ucisku« sytuacja na świecie miała przybrać taki obrót, że wszyscy i wszędzie będą prawie przymierać głodem” (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 10 s. 11).

 

Głód po roku 1975

 

Również na czas po roku 1975 Towarzystwo Strażnica, powołując się na ekspertów, przewidywało jakiś szczególny głód. W jednym ze swych czasopism na okładce zamieściło ono tytuł Czy światu grozi głód? na tle trzymanej w dłoni pustej miseczki, w której znalazło się właśnie słowo „głód” (Przebudźcie się! Nr 7 z lat 1970-1979 s. 1). Następnie, w jednym z artykułów w nim zawartych, Towarzystwo Strażnica udzieliło na to pytanie takich między innymi odpowiedzi:

 

„(...) pracownik naukowy Uniwersytetu im. Harvarda, powiedział: »Gdy nastanie głód, a rezerwy już nie wystarczą, staniemy wobec okropnego pytania: Kto ma pozostać przy życiu?«. (...) Kryzys żywnościowy całej ludzkości jest zjawiskiem realnym. Czy uda się rozwiązać ten problem?” (Przebudźcie się! Nr 7 z lat 1970-1979 s. 4).

 

Oto kolejne, już bardziej precyzyjne, wypowiedzi o głodzie:

 

„W czasopiśmie Science z 28 listopada 1969 czytamy: »Ponieważ do tej pory nie znaleziono skuteczniejszych sposobów położenia tamy tym rozlicznym kryzysom, więc przypuszczalny okres naszego życia może już nie trwać 10 czy 20 lat, ale – co jest bardziej prawdopodobne – 5 do 10 lat albo jeszcze krócej. Nasze szanse utrzymania się przy życiu do roku 1980 mogą wynosić nawet mniej niż 50 procent«.” (Przebudźcie się! Nr 6 z lat 1970-1979 s. 10-11);

 

„Pewien wybitny biolog wyraził to następująco: »Niektórzy odnoszą wrażenie, że walka o nakarmienie ludności świata jest już przegrana, w związku z czym nieodparcie nasuwa się wniosek, że najpóźniej do roku 1985 na całym świecie wystąpi brak żywności, który podciągnie za sobą śmierć głodową setek milionów ludzi. Muszę przyznać, że nie widzę dzisiaj żadnego poważniejszego programu natychmiastowego działania, który by mnie skłonił do odrzucenia tego wniosku«.” (Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo – skąd? 1975 [ang. 1973] s. 14).

 

Ciekawe, że nowsza wersja tej książki pt. Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo? (1988; ang. 1986) już nie zamieściła tej wypowiedzi (patrz s. 14-15).

 

Jest jeszcze jedna wypowiedź, którą można uznać za uniwersalną, bo zawiera w sobie zarówno rok 1975, jak i późniejszy czas (rok 1985). Na dodatek w języku polskim została ona opublikowana już po roku 1975, tzn. w roku 1976 (ang. 1974). Oto ona:

 

„Sławny biolog Paul Ehrlich jest zdania, że nadciąga prawdziwy, ogólnoświatowy głód. Kiedy to nastąpi? Jeszcze w roku 1970 oświadczył on: »Myślę, że możemy się tego spodziewać około roku 1975, ale równie dobrze może się to zdarzyć w jakimś innym roku między 1972 a 1985, co będzie głównie zależeć od szczęścia. Uważam, że dyskutowanie o dokładnej dacie to tylko chwytanie za słówka«.” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 6 s. 21 [ang. 01.04 1974 s. 196]).

 

Wydaje się, że były to ostatnie publikacje Świadków Jehowy, które rościły sobie pretensje do wyznaczenia głodu na konkretny termin.

Dziś, po odrzuceniu nauki o „pokoleniu roku 1914”, na ten temat Towarzystwo Strażnica uczy następująco:

 

„Pismo Święte nie mówi, jakoby któryś ze znaków, na przykład niedobory żywności, sam w sobie stanowił dowód, że żyjemy w czasie końca i że wkrótce życie zmieni się na lepsze” (Strażnica Nr 22, 1995 s. 6).

 

Widzimy z tej wypowiedzi, jakiego z czasem dystansu nabrała ta organizacja do problemu głodu.

Jako ciekawostkę warto zacytować wypowiedź Towarzystwa Strażnica z tamtych lat, w której wskazuje ono jak problem głodu zniknie w Królestwie Bożym:

 

„Jeśli wziąć pod uwagę, że powierzchnia lądów wynosi 149 000 000 kilometrów kwadratowych, to i tak przypadłoby każdemu ponad 60 arów. A czy 60 arów może wyżywić jednego człowieka? Można powiedzieć bez cienia przesady, że zdołałaby go wyżywić nawet niewielka część tej powierzchni, podczas gdy resztę można by przeznaczyć na tereny wypoczynkowe oraz na rezerwaty dla zwierząt i roślin” (Przebudźcie się! Nr 4 z lat 1970-1979 s. 18).

 

Później Towarzystwo Strażnica nawet zmniejszyło ilość ziemi dla każdego do „jakieś 0,4 hektara” (patrz Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991, 2001 s. 427).

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022