Termin „tuż, tuż” i odliczanie czasu dla „pokolenia roku 1914”

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Towarzystwo Strażnica, chcąc zaakcentować upływ lat od roku 1914 i bliskość Armagedonu, stosowało tak zwane „odliczanie czasu”. To bardzo sugestywnie wskazywało Świadkom Jehowy, że „koniec” jest „tuż, tuż”. Oni zresztą posługiwali się często takim terminem:

 

„Trzy miesiące później, 22 sierpnia 1943 roku, zostaliśmy ochrzczeni na kongresie w Detroit (stan Michigan, USA). W owym czasie wielu z nas wierzyło, że Armagedon jest tuż, tuż (Apok. /Obj./ 16:14, 16, NP)” (Strażnica Rok CI [1980] Nr 9 s. 25);

 

„Jednakże sam fakt, że my, ludzie, nie potrafimy ustalić dokładnej daty końca tego świata, wcale nie znaczy, iż Bóg nie miał udzielić nam żadnej informacji o tym, kiedy ten koniec będzie tuż, tuż. (...) Które pokolenie Jezus miał na myśli? Nie ulega wątpliwości, że to, które żyje od roku 1914.” (Przebudźcie się! Rok LXVIII [1987] Nr 3 s. 8-9);

 

„Ponieważ wciąż szalała druga wojna światowa, przypuszczałem, że koniec tego systemu jest tuż, tuż. Oboje z żoną czuliśmy więc potrzebę ostrzegania innych ludzi” (Strażnica Nr 21, 1992 s. 28).

 

„Mieliśmy trochę oszczędności i wydawało nam się, iż z powodzeniem starczy ich do Armagedonu (Objawienie 16:14, 16). Zawsze myśleliśmy przecież, że jest on tuż, tuż. Dlatego gdy podejmowaliśmy służbę pionierską, zostawiliśmy dom i wszystko inne. W Baltimore pracowaliśmy od roku 1942 do 1947” (Strażnica Nr 15, 1998 s. 21).

 

„Ja zrezygnowałem z różnych możliwości zdobywania wykształcenia i robienia kariery, bo uważałem, że koniec jest tuż, tuż” (Stale pamiętaj o dniu Jehowy 2006 s. 161).

 

Teksty tego typu z publikacji Towarzystwa Strażnica można mnożyć i obojętnie, czy dotyczyć będą one roku 1914, lat 40. XX wieku, „pokolenia roku 1914”, czy jakiegokolwiek innego roku, dla Świadków Jehowy zawsze Armagedon będzie „tuż, tuż”. Oto jeszcze kilkanaście przykładów, tylko od roku 1970, z użyciem tego terminu:

 

Strażnice: Rok CI [1980] Nr 5 s. 16; Rok CVII [1986] Nr 6 s. 1; Rok CVII [1986] Nr 15 s. 11; Rok CVIII [1987] Nr 5 s. 3; Rok CVIII [1987] Nr 16 s. 5; Nr 20, 1988 s. 19; Nr 1, 1989 s. 13; Nr 8, 1989 s. 17; Nr 10, 1989 s. 6; Nr 20, 1989 s. 6; Nr 24, 1991 s. 13; Nr 9, 1992 s. 16; Nr 10, 1993 s. 8; Nr 14, 1993 s. 8; Nr 5, 1994 s. 24; Nr 4, 2000 s. 5; Nr 3, 2001 s. 9; 15.03 2009 s. 19.

Przebudźcie się!: Nr 7 z lat 1970-1979 s. 12; Nr 11, 1990 s. 13; Nr 23, 1996 s. 13.

„»Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa« jak?” 1974 [ang. 1971] s. 22; Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 137; Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości 2000 t. I, s. 227.

 

To ciągłe, przez dziesiątki lat, używanie terminu „tuż, tuż” nie wpływa dobrze na Świadków Jehowy. Ukazała to jedna z publikacji wskazując na taką oto opinię, występującą wśród niektórych zniechęconych głosicieli, czujących się zwodzonymi:

 

„Ten problem musi być zaraz rozwiązany, w przeciwnym razie odejdę. Muszę natychmiast otrzymać odpowiedź na to pytanie, bo inaczej rzucam wszystko. Armagedon i nowy porządek już od lat tuż, tuż; mam dość czekania” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 15 s. 11).

 

Nawet dzisiejsza publikacja ukazuje podobne rozumowanie głosicieli:

 

„Dlatego też niektórym może być trudno rok za rokiem trwać w poczuciu, że czas nagli, zwłaszcza jeśli wyczekują tego dnia już od dawna (Prz. 13:12). Czy i ty miewasz podobne rozterki?” (Strażnica 15.12 2010 s. 7).

 

Poniżej rozpoczynamy wraz z Towarzystwem Strażnica odliczanie czasu dla „pokolenia roku 1914”. Zajęliśmy się tu okresem ostatnich 45 lat, a więc latami 1949-1994. Cytujemy tylko najbardziej charakterystyczne teksty.

 

35 lat „tego pokolenia”

 

„Jezus potwierdził, że jego obecność będzie podobna do dni Noego. »Dni Noego« miały określić czas jego obecności, zwłaszcza ten czas, kiedy mu zapowiedziany był koniec »ówczesnego świata«. Dni jego, w czasie których on wiedział o nadchodzącym końcu świata, rozciągały się na wiele lat, prawdopodobnie czterdzieści lub pięćdziesiąt. (...) Nie jest zatem rzeczą zadziwiającą, że już upłynęło trzydzieści pięć lat od czasu, gdy Chrystus przyszedł do swego królestwa, mianowicie od roku 1914” (Strażnica Nr 22, 1949 s. 12-13);

 

„Bez wątpienia żyjemy w dniach ostatecznych, w »czasie końca« tego świata. Ponieważ z okresu tego już upłynęło trzydzieści pięć lat, a rozpoczął się rok 1950, przeto istotnie jest później, niż oni myślą!” (Strażnica Nr 4, 1950 s. 13). Patrz też Strażnica Nr 10, 1950 s. 20.

 

36 lat „tego pokolenia”

 

Patrz Strażnica Nr 12, 1950 s. 1; Strażnica Nr 14, 1950 s. 14; Strażnica Nr 1, 1951 s. 1; Strażnica Nr 9, 1951 s. 1.

 

37 lat „tego pokolenia”

 

Patrz Strażnica Nr 17, 1951 s. 4; Strażnica Nr 18, 1951 s. 10; Strażnica Nr 12, 1952 s. 4.

 

39 lat „tego pokolenia”

 

Patrz Strażnica Nr 3, 1954 s. 4; Strażnica Nr 9, 1955 s. 9.

 

40 lat „tego pokolenia”

 

This time can be called “Jehovah’s day” because it is the day when he fights for his name. Already forty years of this generation that is doomed to feel the wrath of Jehovah’s day have passed. Only a few years remain. In the most urgent sense, then, “the day of Jehovah is near upon all the nations.” (ang. Strażnica 15.10 1954 s. 615; tłumaczenie głównej myśli: „Już przeminęło czterdzieści lat tego pokolenia, które jest skazane na doznanie gniewu dnia Jehowy. Pozostaje tylko niewiele lat”.).  

 

„Wszystkie te rzeczy miały się wydarzyć za czasów jednego pokolenia. Zapowiedziano tu, że ucisk trwający od pierwszej wojny światowej (która rozpoczęła się ponad czterdzieści lat temu) będzie się szybko wzmagał oraz zakończy się za dni tego samego pokolenia, to znaczy jeszcze za życia ludzi, którzy mają teraz po czterdzieści kilka lat!” (Strażnica Nr 15, 1957 s. 2).

 

42 lata „tego pokolenia”

 

„Od 1 października 1914 roku upłynęło już ponad 42 lata i spiesznie zbliża się walka Królestwa, która ma być stoczona w Armagedonie” (Strażnica Nr 3, 1957 s. 15).

 

44 lata „tego pokolenia”

 

Patrz ang. Strażnica 15.04. 1958 s.237 (w polskim odpowiedniku „ponad 40 lat”); ang. Strażnica 15.02 1959 s. 104 (w polskim odpowiedniku „tyle lat”).

 

45 lat „tego pokolenia”

 

One highly important fact ought to dominate us while we are ‘keeping strict watch on how we walk.’ This fact is that God’s kingdom rules, that it has been ruling during these past forty-five years since 1914. Why is that fact so important? It is because the main purpose of that heavenly kingdom is to see to it that God’s will comes to pass, as in heaven, also upon earth. (Matt. 6:9, 10) The wicked old world of today is fast approaching its end in the greatest tribulation of all history, because this world has never been in harmony with God’s will but is the biggest opposer of it. God’s kingdom is the enforcer of his will. His kingdom will introduce a new order made up of “new heavens and a new earth,” where God’s expressed will is certain to be the law. (2 Pet. 3:13) (ang. Strażnica 15.03 1959 s. 165). [Główna myśl: „Ten fakt brzmi, że królestwo Boże panuje, i że panowało w ciągu minionych czterdziestu pięciu lat od roku 1914”.].

 

47 lat „tego pokolenia”

 

Patrz ang. Strażnica 15.10 1961 s. 632 (w polskim odpowiedniku 48 lat).

 

48 lat „tego pokolenia”

 

„Wydarzenia ubiegłych czterdziestu ośmiu lat potwierdzają dowód chronologiczny. Królestwo niebios przyszło! Niedługo – jeszcze za życia obecnego pokolenia – ono zniszczy Szatana i jego zły system rzeczy” (Strażnica Nr 5, 1962 s. 14).

 

50 lat „tego pokolenia”

 

„Tak jak za czasów, kiedy Noe budował arkę, tak i teraz, kiedy od roku 1914 minęło ponad pięćdziesiąt lat [w ang. 52 lata], cierpliwość Jehowy trwa długo. Wszystkie dowody wskazują w świetle proroctw biblijnych, że dzień Jehowy naznaczony do wykonania wyroku na niezbożnych jest bliski, bo przypada na obecne pokolenie” (Strażnica Nr 7, 1966 s. 6).

 

51 lat „tego pokolenia”

 

Patrz ang. Strażnica 01.03 1965 s. 148 (w polskim odpowiedniku ponad 50 lat).

 

52 lata „tego pokolenia”

 

Patrz ang. Strażnica 01.04 1967 s. 200, ang. Strażnica 01.06 1966 s. 326 (w polskich odpowiednikach 54 lata).

 

53 lata „tego pokolenia”

 

Patrz Strażnica Nr 8, 1968 s. 4 (w angielskim odpowiedniku 52 lata); ang. Strażnica 01.05 1968 s. 265 (w polskim odpowiedniku 54 lata).

 

54 lata „tego pokolenia”

 

„A jakim to jest pokrzepieniem dla prawdziwych wielbicieli dzisiaj, gdy wiemy, że jesienią bieżącego roku mijają pięćdziesiąt cztery lata od zakończenia »wyznaczonych czasów narodów« i rozpoczęcia się »dni ostatnich«. Oznacza to przecież, że już wkrótce nadejdzie koniec systemu niesprawiedliwości! Jezus zapowiedział, że koniec ów nastąpi za życia tego samego pokolenia, które widziało początek »dni ostatnich« w roku 1914. – Mat. 24:34” (Strażnica Nr 16, 1968 s. 2).

 

55 lat „tego pokolenia”

 

Patrz Strażnica Nr 3, 1969 s. 8; ang. Strażnica 01.12 1969 s. 733.

 

56 lat „tego pokolenia”

 

Patrz ang. Strażnica 15.10 1970 s. 627 (w polskim odpowiedniku 57 lat).

 

57 lat „tego pokolenia”

 

„Minęło już pięćdziesiąt siedem lat od chwili, gdy w roku 1914 n.e. zakończyły się »czasy pogan«, a tym samym od momentu, gdy królewski Kamień mesjański ruszył się z góry symbolizującej panowanie Jehowy. Kamień jest więc już bardzo bliski trafienia w swój cel, który stanowią wszystkie polityczne władztwa całego doczesnego systemu rzeczy na ziemi” (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 22 s. 12).

 

60 lat „tego pokolenia”

 

„Upłynęło już prawie sześćdziesiąt lat od zakończenia »czasów pogan« w roku 1914, a »wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego« nie będzie bez końca odwlekana. Wojna ta musi się kiedyś rozpocząć. (...) Ponieważ nie wiemy dokładnie, na kiedy On tę porę wyznaczył, choć wszystko przemawia za tym, że jest bliska, więc też nie powinniśmy zwlekać z powzięciem decyzji” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 2 s. 11).

 

61 lat „tego pokolenia”

 

Patrz ang. Strażnica 15.11 1975 s. 690 (w polskim odpowiedniku 62 lata); ang. Strażnica 15.12 1975 s. 750 (w polskim odpowiedniku „przeszło 60 lat”); ang. Przebudźcie się! 22.08 1976 s. 4.

 

62 lata „tego pokolenia”

 

Patrz Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 8 s. 8.

 

63 lata „tego pokolenia”

 

Patrz Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 7 s. 4.

 

64 lata „tego pokolenia”

 

Patrz ang. Strażnica 01.02 1979 s. 21 (w polskim odpowiedniku „prawie 65 lat”).

 

65 lat „tego pokolenia”

 

„Od ponad 65 lat zwiastują oni światu, że mesjańskie Królestwo Jehowy spoczywa teraz na barkach intronizowanego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. (...) Zarówno chronologia biblijna, jak i wydarzenia światowe wskazują, że podążamy milowymi krokami do rozpoczęcia tysiącletnich rządów Jezusa Chrystusa” (Strażnica Rok CII [1981] Nr 16 s. 8, 9).

 

66 lat „tego pokolenia”

 

Patrz Strażnica Rok CII [1981] Nr 17 s. 5.

 

67 lat „tego pokolenia”

 

Patrz ang. Strażnica 15.11 1981 s. 11 (w polskim odpowiedniku „prawie 68 lat”).

 

68 lat „tego pokolenia”

 

Patrz Strażnica Rok CIII [1982] Nr 9 s. 8.

 

69 lat „tego pokolenia”

 

Patrz Strażnica Rok CIV [1983] Nr 1 s. 15; Strażnica Rok CV [1984] Nr 1 s. 19.

 

70 lat „tego pokolenia”

 

„Już przeszło 70 lat przedstawiciele pokolenia XX wieku żyjący od roku 1914 widzą spełnianie się wypowiedzi Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Okres ten dobiega końca i przywrócenie raju na ziemi jest już bardzo bliskie (Mateusza 24:32-35; por. Psalm 90:10)” (Strażnica Nr 16, 1989 s. 14).

 

71 lat „tego pokolenia”

 

„Spełniający się »znak« wskazuje, że – licząc od roku 1914 – żyjemy już 71 lat w okresie obecności Chrystusa (Mat. 24:3). Jezus powiedział: »(...) Zaprawdę powiadam wam, że to pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wydarzą wszystkie te rzeczy« (Mat. 24:33, 34). Dlatego »wielki ucisk« musi być bardzo bliski” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 20 s. 16-17).

 

72 lata „tego pokolenia”

 

„Temu systemowi rzeczy upływają 72 lata od przełomowego roku 1914. Szatański świat trwa dłużej niż wielu sądziło. W gruncie rzeczy niektórzy wierni chrześcijanie, spodziewający się oglądać Armagedon i początek nowego systemu za swojego życia, zdążyli poumierać” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 21 s. 16).

 

74 lata „tego pokolenia”

 

„Od wybuchu pierwszej wojny światowej w roku 1914 minęły 74 lata. Z ludzkiego punktu widzenia okres ten może się wydawać bardzo długi. Niemniej niektórzy chrześcijanie pamiętający pierwszą wojnę światową, w dalszym ciągu cieszą się aktywnym życiem. Ich pokolenie jeszcze nie przeminęło” (Strażnica Nr 3, 1989 s. 4).

 

75 lat „tego pokolenia”

 

„Pierwsze znamiona tego znaku pojawiły się przeszło 75 lat temu, a Jezus oświadczył, że od owego czasu do wykonania wyroku Bożego na niegodziwym świecie żadną miarą nie przeminie »to pokolenie«” (Strażnica Nr 8, 1990 s. 20).

 

76 lat „tego pokolenia”

 

Patrz Strażnica Nr 13, 1990 s. 27.

 

77 lat „tego pokolenia”

 

„Ostatek namaszczonych duchem przeżył już 77 lat od zakończenia czasów pogan w roku 1914, kiedy niektórzy jego członkowie spodziewali się wyniesienia prawdziwego zboru chrześcijańskiego do chwały niebiańskiej. Jak długo jeszcze będzie musiał czekać, tego nie wiemy. Ale czy z tego powodu mielibyśmy się zachwiać i uznać, iż oczekiwanie nigdy się nie skończy, a nadzieja na zbawienie jest mrzonką? W żadnym wypadku!” (Strażnica Nr 21, 1991 s. 11).

 

78 lat „tego pokolenia”

 

Patrz Przebudźcie się! Nr 3, 1992 s. 23.

 

79 lat „tego pokolenia”

 

„Jest on obecny w sposób niewidzialny i w charakterze rządzącego Króla spełnia proroczy nakaz, by »wyruszył na podbój swoich nieprzyjaciół« (Psalm 110:2, NW). Już mniej więcej od 79 lat mieszkańcy ziemi odczuwają skutki niewidzialnej obecności Chrystusa jako Króla” (Strażnica Nr 9, 1993 s. 11).

 

80 lat „tego pokolenia”

 

„Pod kierownictwem tegoż Królestwa od prawie 80 lat prowadzone jest na całym świecie dzieło świadczenia, a obecnie znajdujemy się u progu obiecanych »nowych niebios i nowej ziemi«” (Strażnica Nr 23, 1993 s. 9-10);

 

„Jak wynika z proroctw biblijnych, dni ostatnie tego szatańskiego świata trwają już – licząc od kluczowego roku 1914 – prawie 80 lat. Teraźniejszy system rzeczy dobiega końca (...) Świadkowie Jehowy nabierają zatem otuchy, wiedząc, iż niebawem Królestwo Boże przejmie władzę nad całym naszym globem” (Strażnica Nr 6, 1994 s. 20);

 

„Ów czas końca ma jednak trwać stosunkowo krótko – mniej więcej tyle, ile życie jednego pokolenia (Łukasza 21:31, 32). Okoliczność, że od roku 1914 minęło już 80 lat, nasuwa wniosek, iż niebawem doczekamy się wyzwolenia za sprawą Królestwa Bożego” (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26).

 

Ta wypowiedź z roku 1994 o 80 latach „tego pokolenia” była ostatnią, bo już rok później (w roku 1995) Towarzystwo Strażnica zmieniło swoją naukę. Jednak po zniesieniu jej pojawił się jeden fragment mówiący o 85 latach od roku 1914 i ciekawe wypowiedzi o „jakieś 90 latach” „92 latach” i „ponad 90 latach”!

 

85 lat od roku 1914

 

„Od roku 1914, będącego przełomem w dziejach, upłynęło 85 lat. Jehowa jest wobec ludzkości niezwykle cierpliwy. (...) Niemniej w końcu »objawi się z nieba Pan Jezus wraz ze swoimi potężnymi aniołami«. A wtedy wszystkich dobrowolnie odrzucających orędzie o Królestwie Bożym (...) dosięgnie jego »pomsta«…” (Strażnica Nr 19, 1999 s. 12).

 

90 lat i więcej „czasu końca”

 

„Dokładne uświadomienie sobie, jakie podobieństwa zachodzą między tymi dwoma okresami, powinno wzmocnić nasze przekonanie, że zbliża się koniec teraźniejszego systemu. O jakie podobieństwa chodzi? (...) Jeszcze tylko 120 lat i Jehowa sprowadzi »potop wód na ziemię, żeby wytracić spod niebios wszelkie ciało, w którym działa siła życiowa« (Rodzaju 6:17). (...) Odkąd w roku 1914 rozpoczęły się końcowe dni tego systemu rzeczy, minęło już jakieś 90 lat. Z całą pewnością żyjemy w »czasie końca« (Daniela 12:4)” (Strażnica Nr 24, 2003 s. 14-15);

 

„Nie wolno nam zapominać, że nasze czasy są dokładnie takie jak dni Noego. Zbliżający się »wielki ucisk« oczyści ziemię z »rozpustników, cudzołożników, mężczyzn utrzymywanych do celów sprzecznych z naturą i kładących się z mężczyznami«...” (jw. s. 16).

 

„Od rozpoczęcia »dnia Pańskiego« w roku 1914 minęły 92 lata (Obj. 1:10). Wstrząsające zapowiedzi z Księgi Objawienia spełnią się już niedługo. Studium książki Finał Objawienia niewątpliwie orzeźwi twój umysł i serce, a także wzmocni wiarę w to, że „wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” i nowy świat są już bardzo blisko (Obj. 16:14; 21:4, 5)” (Nasza Służba Królestwa Nr 11, 2006 s. 1).

 

„Odkąd w roku 1914 Jezus został ustanowiony niebiańskim Królem, minęło ponad 90 lat. Choć może to być trudne, musimy okazać się gotowi i wciąż czuwać. W zachowywaniu takiej postawy pomaga nam zrozumienie, że Chrystus jest niewidzialnie obecny jako Król. Okoliczność ta wyczula nas również na to, że niebawem – ‛o godzinie, której się nie domyślamy’ – przyjdzie on zgładzić swych wrogów (Łuk. 12:40)” (Strażnica 15.02 2008 s. 25).

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022