Pal czy drzewo?

Autor: Piotr Andryszczak

W księdze Jozuego czytamy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Joz 8,29

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Natomiast Przekład Nowego Świata wydany przez Towarzystwo Strażnica werset Joz 8,29 tłumaczy tak:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Joz 8,29

Przekład Nowego Światastr.298

Widzimy więc, że wg Świadków Jehowy, Jozue powiesił króla Aj na "palu". Porównajmy dwa przekłady:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum wyd.html Przekład Nowego Świata wyd.1997
Joz 8,29 Biblia Tysiąclecia Pallottinum wyd.1995 Joz 8,29 Oto wszystko nowe czynię

Należy postawić pytanie: na "drzewie" czy na "palu"? A może kryje się coś więcej za tym? Tekst hebrajski:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Joz 8,29

Prorocystr.34

W tej publikacji:

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures
wyd.1984

Joz 8,29

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scripturesstr.292

Zauważmy, że Świadkowie Jehowy w tym wersecie dali odnośnik (gwiazdka) dopiero przy drugim wyrazie "stake". Dlaczego nie zrobili tego przy pierwszym? Czy to jest przypadek? Septuaginta tak ma ten werset:

Septuaginta zob.

Joz 8,29

Septuagintastr.367
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Joz 8,29

Septuagintastr.275

Występuje tam wyraz xylu didymu, który widocznie Świadkom Jehowy nie pasuje do "pala". Natomiast wcześniej w wydanym przez Towarzystwo Strażnica w roku 1953 przekładzie z przypisami czytamy:

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures
wyd.1953

Joz 8,29

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scripturesstr.699

W tym przypisie Świadkowie Jehowy napisali odnośnik przy pierwszym wyrazie "stake", wiedząc, że Septuaginta w tym wersecie ma za pierwszym razem xylou dydimou, a za dugim xylon. Dlaczego więc Świadkowie Jehowy przemilczeli xylon dydimon w przypisie do Joz 8,29 w tym wydaniu Biblii:

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures
wyd.1984
New World Translation of the Holy Scripturesstr.292

Rdz 40,19

New World Translation of the Holy Scripturesstr.67
New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scripturesstr.68

Tekst hebrajski nie pozostawia złudzeń:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Rdz 40,19

Pięcioksiąg Vocatiostr.161

Tekst LXX również:

Rdz 40,19

Septuagintastr.65

Rdz 40,19

Septuagintastr.57

Zauważmy, że w tych przypisach Świadkowie Jehowy piszą, iż literalnie hebrajskie słowo ets znaczy "drzewo". Również odnoszą "drzewo" do gr. xylou. W przypisach można znaleźć też ślady krzyża: crux:

Joz 8,29 oraz Wj 40,19

przypis przypis przypis

Dlaczego więc Świadkowie Jehowy mają "stake" - pal? Czyżby miało to związek z rzekomą śmiercią Jezusa na palu i trzeba ukryć przed czytelnikiem fakt, że hebrajskie słowo ets i greckie słowo xylon oznacza "drzewo"? Dlaczego w Nowym Testamencie greckie słowo xylon Świadkowie Jehowy tłumaczą nie jako drzewo (gr. xylon), lecz jako pal?

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Dz 5,30

Przekład Nowego Światastr.158

O tym, że w tekście oryginalnym Nowego Testamentu występuje słowo xylon, możemy się przekonać w wydanym przez Towarzystwo Strażnica międzywierszowym przekładzie:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 5,30

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.573

Należy więc jeszcze raz zapytać, dlaczego w prawej szpalcie (PNŚ) Świadkowie Jehowy mają "stake", skoro w lewej szpalcie pod greckim wyrazem xylon tłumaczą na "wood"? Sprawdźmy w słownikach. Najpierw słownik grecko-polski ks. R. Popowskiego SDB:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.416

Słownik grecko-polski Zofii Abramowiczówny:

Słownik Grecko-Polskiwyd.1958 Słownik Grecko-Polskiwyd.1962
Słownik Grecko-Polski Słownik Grecko-Polski Słownik Grecko-Polski

Leksykom:

leksykon Thayerszob. leksykon Thayerszob.
leksykon Thayers leksykon Thayers leksykon Thayers

Jeszcze raz Joz 8,29:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Joz 8,29:

Prorocystr.34
Septuagintazob. zob.

Joz 8,29:

Septuagintastr.367 LXX

Słownik Wielki Hebrajsko-Polski(za zgodą wydawcy) Vocatio  Wielki Hebrajsko-Polskistr.803  Wielki Hebrajsko-Polskistr.804

Słownik Stronga:

Biblia Gdańskazob. Wydawnictwo "Na Straży" Kraków 2004 Biblia Gdańskastr.1157 Biblia Gdańskastr.1158

Joz 8,29:

Prorocystr.34

ETS - drzewo, TALAH - powiesić (za leksykonem Gesenius):

leksykon Gesenius leksykon Gesenius leksykon GeseniusBoston 1844
leksykon Gesenius leksykon Gesenius

Wróćmy na chwilę do Septuaginty, która ma xylou didymou:

Septuaginta zob.

Joz 8,29

Septuagintastr.367

Ks. J. Wujek użył słowa "krzyż" (prawdopodobnie idąc za LXX) w swym przekładzie w Joz 8,29:

Biblia Wujkawyd.1923 Biblia Wujkastr.217

Orygenes (ur. 185) tak rozumiał Joz 8,29:

"Króla miasta Aj można porównać z diabłem. Warto się dowiedzieć, w jaki sposób został on ukrzyżowany na podwójnym drzewie. Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa był ››podwójny‹‹." ("Homilie o Księdze Jozuego" 8:3).

Świadkowie Jehowy często próbują porównywać śmierć Jezusa na palu do dawnego sposobu palowania stosowanego przez Persów (w starożytnej Asyrii). Poniższe dwie ilustracje przedstawiają ludzi upalowanych na sposób perski:

upalowani na sposób perski
upalowani na sposób perski

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019