"To jest Ciało moje"
czy
"To oznacza moje ciało"?
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy uczą, iż nie należy dosłownie rozumieć słów Chrystusa "To jest moje Ciało" oraz "To jest moja Krew", lecz należy je rozumieć symbolicznie. W tej publikacji czytamy:

Strażnica 15 marca 200415 marca 2004
Strażnica 15 marca 2004 Strażnica 15 marca 2004str.5

Towarzystwo Strażnica wydało swój własny przekład Biblii, tutaj zwany:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światazob. wyd.1994

Mt 26, 26

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.42
Biblia Tysiącleciawyd.IV

Mt 26, 26-28

Biblia Tysiąclecia

Porównajmy:

Biblia Tysiąclecia wyd.1989 Przekład Nowego Świata wyd.1994
Biblia TysiącleciaMt 26, 26-28 Przekład Nowego ŚwiataMt 26, 26-28

Aby rozstrzygnąć tę kwestię musimy zajrzeć do tekstu greckiego Nowego Testamentu wydanie interlinearne:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 26, 26-28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.129

W tekście greckim widzimy słowo estin, które jest tłumaczone dosłownie na "jest". Potwierdza to przekład wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mt 26, 26-28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.139
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.140

Jak to się dzieje, że greckie słowo: estin w lewej szpalcie w "Najlepszym dostępnym przekładzie międzywierszowym Nowego Testamentu" przetłumaczono na angielski: "is" (jest), a już w prawej szpalcie (tzw. Przekład Nowego Świata) na: "means" (oznacza)? Dlaczego tak uczyniono?

Czyżby prawa szpalta to "myśli" Towarzystwa Strażnica?

Strażnica 1 maja 20081 maja 2008

na temat cytowanego już "Międzywierszowego Przekładu Królestwa":

Strażnica 15 marca 2004str.19

Świadkowie Jehowy nie wierzą w realną obecność Jezusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina. Dlatego też mają taki, a nie inny przekład wersetu Mt 26, 26-28. Podobną koncepcję wyznawał były ksiądz katolicki Johannes Greber, który porzucił kapłaństwo i oddał się praktykom spirytystycznym. Świadkowie Jehowy powoływali się przez pewien czas na przekład Nowego Testamentu Grebera. W jaki więc sposób oddał spirytysta Greber Mt 26, 26-28? Zobaczmy:

Johannes Greber Johannes Greber
Johannes Greberzob. Johannes Greber wyd.1937

Mt 26, 26-28:

Johannes Greber Nowy Testamentstr.64

Porównajmy dwa przekłady. Spirytystyczny Grebera i przekład Świadków Jehowy:

Johannes Greberzob. Johannes Greber zob. zob. wyd.1984
Johannes Greberstr.64 Johannes Greber Johannes Greber str.1252

Choć Greber używa w swoim przekładzie słowo symbol, to widać, że poszedł na już na całość. Świadkowie Jehowy mają słowo means (oznacza). Jednak w swoich komentarzach używają właśnie tego słowa:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.229

Zobaczmy też 1 Kor 11, 24:

Johannes Greberstr.305

Czy Pan Jezus też tak myślał jak dzisiaj Świadkowie Jehowy? A może należy to rozumieć dosłownie tak, jak rzeczywiście Jezus powiedział podczas Ostatniej Wieczerzy, iż to jest Jego Ciało? Przyjrzyjmy się tym słowom:

J 6,51

Biblia Tysiąclecia

Słowa, które wypowiadał Pan Jezus: "Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało" (w.51) Żydzi rozumieli dosłownie. Chrystus mówi o czasie przyszłym: "Ja dam" i jak wiemy, dopiero w czasie Ostatniej Wieczerzy dał nam "Pokarm" (zob. J 6,27) mówiąc: "bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Na około rok przed ustanowieniem Eucharystii, Żydzi pytają:

J 6,52

Biblia Tysiąclecia

Jak czytamy dalej, Chrystus nie odpowiada: "jak", lecz mówi:

J 6, 53-59

Biblia Tysiąclecia

Ciało i krew oznaczają w jęz. biblijnym całego człowieka (np. Ga 1,16 "nie radząc się ciała i krwi", tzn. ludzi; por. Ef 6,12; Mt 16,17). Toteż Ciało i Krew Chrystusa, to rzeczywiście Ciało (pod postaciami chleba i wina), "które za was będzie wydane" 1 Kor 11,24. Chrystus mówi: "kto Mnie spożywa" (J 6,57). Tu już nie pada słowo "jest" czy jak chcą Świadkowie Jehowy "oznacza", lecz Chrystus bezpośrednio mówi o swym Ciele pod postacią chleba.
Przypomnijmy jeszcze raz ważne słowa:

J 6,58

Biblia Tysiąclecia

J 6, 51

Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy widocznie nie wierzą Panu Jezusowi, więc idą jeszcze dalej. Otóż wkładają w Jego wypowiedź słowo "oznacza", którego nie wypowiedział, choć w tekście greckim nie występuje tam słówko estin ("jest"):

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światazob. wyd.1994

Łk 22, 20

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.112

Zobaczmy, jak to przetłumaczyła Biblia Tysiąclecia:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Łk 22, 19-20

Biblia Tysiąclecia

Porównajmy:

Biblia Tysiąclecia wyd.1989 Przekład Nowego Świata wyd.1994
Biblia TysiącleciaŁk 22, 20 Przekład Nowego ŚwiataŁk 22, 20
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 22, 20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.371

W tekście greckim brak słówka estin. Potwierdza to również "Przekład Międzywierszowy Królestwa":

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 22, 20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.381

Prawa szpalta to już tłumaczenie oddające myśli Towarzystwa Strażnica, które są zgodne z głoszoną nauką?

nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023