Krzyż czy pal? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy dzisiaj uczą, że Pan Jezus nie umarł na krzyżu, lecz na pionowym słupie lub palu. Wcześniej uczyli o krzyżu, czego dowodem są ich publikacje:

Fotodrama StworzeniaFOTODRAMA STWORZENIA Fotodrama Stworzeniawyd.1914
Fotodrama Stworzeniastr.69

W tej broszurze możemy zobaczyć krzyż na biurze głównym Oddziału w Brooklynie::

Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świeciestr.9

Na Strażnicach był widoczny krzyż w koronie:/p>

WatchtowerWatchtower

W książce "Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego" możemy zobaczyć:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. zob. wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.200
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.576
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.724

Pierwszy Prezes Towarzystwa Strażnica Karol T. Russell nie tylko wierzył i uczył, że Jezus umarł na krzyżu ale i wykazywał to na podst. Kpł 16:14n., który to tekst zapowiadał śmierć krzyżową. Możemy o tym przeczytać w książce:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem
wyd.pol.1920
zob. Cienie Przybytku
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem
str.72

Złoty Wiek Złoty Wiekzob.
Złoty Wiekstr.41

The Way to Paradisewyd.1925 The Way to Paradisestr.145

Powrót naszego Pana wyd. 1925zob. wyd.1925 Powrót naszego Pana wyd. 1925str.3

Strażnica 1928 Nr 31928 Nr 3
Strażnica 1928 Nr 3str.36

PojednaniePojednanie wyd.pol.1928 Pojednanie
str.136
Pojednaniestr.117 Pojednaniestr.117 Pojednaniestr.130 Pojednaniestr.154

PojednanieRząd wyd.pol.1928 Rządstr.114 Rządstr.119

ŻycieŻycie wyd.pol.1929 Życie
str.198 Życiestr.206 (cyt. Dz 2,23)

StworzenieStworzenie wyd.pol.1928 Stworzeniestr.336 Stworzeniestr.265
Stworzenie
str.186

Stworzenie
str.187

Stworzenie
str.191

Stworzenie
str.260

Harfa Boża
wyd.1929
zob.
Harfa Boża
str.114
Harfa Boża
str.140
Harfa Boża
str.142
Strażnica 1928 Nr 3str.143

Złoty Wiek Złoty Wiekwyd.1936
Złoty Wiekstr.255

W książce Boski Plan Wieków Karol T. Russell jakby przepowiedział, że pojawią się przeciwnicy krzyża:

Boski Plan Wiekówwyd.1919 zob. Boski Plan Wieków
wyd.1919
Boski Plan Wiekówstr.300

No i zaczęło się. W latach trzydziestych Towarzystwo Strażnica zmieniło naukę z krzyża na pal. Jak to uzasadniono?

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. zob. wyd.1995 Strażnica 15 maja 199515 maja 1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.200 Strażnica 15 maja 1995str.20

Jak wygląda strażnicowa argumentacja i na czym polegało to "wykazanie", możemy dowiedzieć się zaglądając do książki Bogactwo, wydanej w roku 1936:

Bogactwo
Bogactwo
wyd.1936
Bogactwostr.23 Bogactwostr.125 Bogactwostr.160

Jak widzimy to "wykazanie" polegało wyłącznie na stwierdzeniu: "ciało przybito do pnia", "Jezus umarł na drzewie", "był ukrzyżowany". Okazuje się, że nawet w książce nie użyto słowa "pal".


Kiedy książka Bogactwo wykazało tę porażającą w swych dowodach "prawdę", zmianę już można było zobaczyć w książce Enemies, gdzie Pan Jezus wisi już na pionowym palu:

Enemies
Enemies
wyd.1937
Enemies
str.125

W książce Children:

Children
Children
wyd.1941
Children

Strażnica 15 sierpnia 201015 sierpnia 2010
Strażnica 15 sierpnia 2010str.4

Ile metrów ma ten pal i ile waży?


Aby uwiarygodnić zmianę nauki z krzyża na pal, Towarzystwo Strażnica w jednej ze Strażnic powołuje się na agencję Associatet Press. Otóż agencja podaje, iż została niedawno odnaleziona drewniana figurka wykonana przez Michała Anioła, który Pana Jezusa przedstawia z rękoma wyciągniętymi nad głową:

Strażnica 1981 Nr 14
1981 Nr 14
Strażnica 1981 Nr 14
Strażnica 1981 Nr 14
str.21

Nie pozostało nam nic innego jak sprawdzić, czy Towarzystwo Strażnica pisze prawdę. W książce Michał Anioł na stronie 36, możemy zobaczyć jak w rzeczywistości wygląda figurka wykonana przez Michała Anioła i czy rzeczywiście ręce są wyciągnięte nad głową::

Michał AniołKAW wyd.pol.1990 Michał Anioł
str.36
Michał Anioł
str.36

Nie jest więc prawdą, co insynuuje Strażnica, że Michał Anioł wyrzeźbił figurkę Pana Jezusa z rękami wyciągniętymi nad głową.

Inne dzieła Michała Anioła:

Michał Anioł
str.101
Michał Anioł
str.112

Ta sama figurka Michała Anioła w innej książce:

Michał Anioł
wyd.1998
Michał Anioł
Michał Anioł
str.18
Michał Aniołstr.128 Michał Aniołstr.129

Kolejną manipulację możemy zobaczyć w dalszej części artykułu w Strażnicy, która opisywała odnalezioną figurkę Michała Anioła:

Strażnica 1981 Nr 14
1981 Nr 14
Strażnica 1981 Nr 14
str.21

Świadkowie Jehowy ukazują tylko jedną rycinę w swoich publikacjach:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
 Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.418

Natomiast przemilczają to, o czym pisał Justus Lipsius w książce DE CRUCE LIBRI TRES. Justus Lipsius za Innocentym pisze:

De Cruce Liber Primus
De Cruce Liber Primus
str.1
De Cruce Liber Primus
str.50
"na krzyżu Pana były cztery drewna: pień wzniesiony, drewno poprzeczne, pień podtrzymujący i tablica z winą u góry"
De Cruce Liber Primus jest częścią składową książki De Cruce Libri Tres

Świadkowie Jehowy przemilczają inne ryciny, które przedstawia autor. Ukazuje on różne sposoby uśmiercania:

De Cruce Liber Primus De Cruce Liber Primus
De Cruce Liber Primus De Cruce Liber Primus
De Cruce Liber Primus De Cruce Liber Primus
De Cruce Liber Primus De Cruce Liber Primus
De Cruce Liber Primus
De Cruce Liber Primus
De Cruce Liber Primus
De Cruce Liber Primus
Cała książka:

Towarzystwo Strażnica wydało dwie edycje The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (tzw. przekład międzywierszowy), o którym możemy przeczytać w tej publikacji:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)zob. wyd.1969 zob. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

W pierwszym wydaniu The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (1969)

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1969

czytamy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1155
"Taki pojedynczy pal przeznaczony do uśmiercania przestępców nazywano crux simplex, i sposób przygwożdżenia do tego narzędzia tortur przedstawiony został przez rzymskokatolickiego uczonego Justusa Lipsiusa żyjącego w XVI wieku. Obok zamieszczamy fotokopie ilustracji ze strony 647 i 2 kolumny jego dzieła De Cruce Liber Primus. To jest sposób w jaki przybito Jezusa do pala"

Zobacz strony 1156 i 1157.

Jak już wiemy, Justus Lipsius w swojej książce DE CRUCE LIBRI TRES nie przedstawił Jezusa przybitego do pala. Natomiast w drugim wydaniu "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" (1985):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Zdanie "To jest sposób w jaki przybito Jezusa do pala" zostało usunięte:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) str.1150

Zobacz strony 1149 1150 1151

Porównajmy pierwsze i drugie wydanie:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)zob. wyd.1969 zob. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1155 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) str.1150

W polskim wydaniu Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata wydanego w roku 1997, temat "pala męki" w dodatkach już się nie pojawił.


Warto też wspomnieć o proroczym wyzwaniu, jakie zamieszczono w pierwszym wydaniu The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (1969):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1969

Napisano bowiem:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1157
"Upływ czasu oraz dalsze odkrycia archeologiczne z pewnością dowiodą prawdziwości (tego czegoś o czym mowa). Nawet teraz ciężar spoczywa na tych, którzy walczą by podtrzymać tradycję religijną jakoby Jezus umarł na czymś więcej niż zwykłym palu"

Kiedy Towarzystwo Strażnica "prorokowało" o najbliższych odkryciach archeologicznych buldożer pracujący na zboczu góry Oliwnej odkrył szkielet człowieka. Okazało się bowiem, że śmierć tego człowieka nastąpiła na krzyżu. Szkielet pochodził z czasów Chrystusa i pokazuje nam, że w tym czasie skazańców tracono na krzyżach. Świadkowie Jehowy więc pośpiesznie musieli się wycofać z "proroctwa" i usunęli w drugiej edycji The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (1985) swoje prorocze słowa. Trudno je bowiem znaleźć w tym wydaniu (zobacz strony: 1149 1150 1151 ).

Porównajmy pierwsze i drugie wydanie:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)zob. wyd.1969 zob. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1157 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) str.1151
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022