Zmiany tytułów czasopism. Dlaczego?

Autor: Włodzimierz Bednarski

Zmiany tytułów czasopism. Dlaczego?

Towarzystwo Strażnica w 1879 r. zaczęło wydawać pierwsze swe czasopismo. Świadkowie Jehowy szczycą się, że nigdy nie przestawało się ono ukazywać, przynajmniej gdy chodzi o edycję angielską, nawet podczas wojen. Jego początkowy tytuł to: „Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa” (Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence). Historię zmian tytułów czasopism Świadków Jehowy przedstawia „Skorowidz do Publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000” (s. 428), lecz nie podaje on powodów dla których tego dokonywano. Dlatego przedstawimy je, choć w skrócie.

W 1909 r. usunięto z nazwy Strażnicy słowo „Syjońska” (Zion’s). Być może wiele osób postronnych kojarzyło zwolenników Russella z Żydami i zapewne określenie to stało się niewygodne. Jemu zaś zależało aby utożsamiano jego ruch z chrześcijaństwem. Z nazwy organizacji słowo „Syjońska” usunięto już bowiem wcześniej, bo w 1896 r. („Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” s. 229). Ciekawe, że nawet dziś są tacy, którzy nazywają Świadków Jehowy „sektą żydowską”, a nie jak inni, „sektą chrześcijańską”.

W styczniu 1939 r. Świadkowie Jehowy, którzy przestali już akcentować powrót Chrystusa na rzecz Jego Królestwa, zmienili nazwę swego czasopisma na „Strażnica i Zwiastun Królestwa Chrystusa” (The Watchtower and Herald of Christ’s Kingdom).

Natomiast już w marcu tego roku uprzytomnili sobie, że Jehowa i Jego królestwo są ważniejsze, więc usunęli z nazwy imię Chrystusa. Nadali czasopismu tytuł „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” (The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom). Jednak odpowiednik polski miał wtedy tytuł: „Strażnica Zwiastuje Królestwo Jehowy” (dopiero od października 1939 r.), który w 1957 r. zmieniono na taki jak powyżej (wersję polonijną zmieniono już w 1951 r.).

A jakie były początki drugiego czasopisma Świadków Jehowy (obecnie „Przebudźcie się!”), kierowanego do wszystkich ludzi?

Otóż gdy zakończyła się I Wojna Światowa, wydawało się Towarzystwu Strażnica, że teraz nastanie pokojowa nowa era i rozpocznie się Królestwo Boże na ziemi. Dlatego w 1919 r. zaczął ukazywać się „Złoty Wiek” tzn. The Golden Age (edycja polska od 1925 r.). Był to czas „kampanii o miliony” i głoszenia, że „miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą” („Wspaniały finał Objawienia bliski!” s. 120; „Świadkowie Jehowy - głosiciele...” (s. 163). Nazwa czasopisma ukazywała oczekiwania na rychły Złoty Wiek, który miał rozpocząć się w 1925 r. Towarzystwo Strażnica nawet częściowo nie ukrywa tego, bo podaje: „Złoty Wiek (...) podkreślał, że problemy człowieka zdoła rozwiązać jedynie Tysiącletnie Panowanie Chrystusa, które naprawdę zapoczątkuje ‘złoty wiek’ dla ludzkości” („Świadkowie Jehowy - głosiciele...” s. 724).

W Polsce, w 1937 r., gdy minister spraw wewnętrznych obłożył zakazem czasopismo Strażnica, któremu zarzucano zawieranie „treści wywrotowej” („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 199), Świadkowie Jehowy zaczęli wbrew prawu wydawać je „we własnym zakresie” (j/w.). Wcześniej w 1936 r., podobnym zakazem objęto „Złoty Wiek”, sprowadzany kiedyś ze Szwajcarii, Świadkowie Jehowy jednak, aby ominąć prawo, zmienili od X 1936 r. tytuł czasopisma na „Nowy Dzień” i zaczęli go wydawać w Polsce, aż do wybuchu wojny w 1939 r. („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 198). Ta zmiana tytułu na „Nowy Dzień” również pokazywała na co Świadkowie Jehowy wtedy czekali. Daremnie!

Również w 1937 r. zaprzestano wydawać po angielsku „Złoty Wiek”. Zapewne ponieważ Złoty Wiek nie następował, jak wtedy oczekiwano. Zaczęto też wydawać nowe czasopismo, któremu na pocieszenie Świadków Jehowy nadano tytuł „Pociecha” (Consolation). W Polsce jednak nadal ukazywał się „Nowy Dzień”.

W 1939 r. wybuchła II Wojna Światowa i nikt nie doszukiwał się w tym wydarzeniu ani Złotego Wieku, ani „Pociecha” nie mogła dodać otuchy ludziom w latach tragedii. Pewnie dlatego po wojnie, od 1946 r. znów zmieniono tytuł czasopisma na „Przebudźcie się!” (Awake!). Po polsku jednak zaczęło się ono ukazywać dopiero na początku lat 60-tych.

Można by zapytać Towarzystwo Strażnica: „kto ma się przebudzić?”. Czy Świadkowie Jehowy, którzy są głównymi czytelnikami tego czasopisma? Jeśli zaś inni ludzie, to po co czytają te pismo głosiciele Strażnicy?

Na koniec powróćmy jeszcze raz do dwóch głównych tytułów czasopism Świadków Jehowy. Jeśli chodzi o słowo „Strażnica” to wywodzą oni tę nazwę od słów „Na straży swej stać będę...” Ha 2:1 wg BG (w BT „Na moich czatach stać będę”). Ten werset przez wiele lat był na stronie tytułowej ich czasopisma. Jednak przeciwnicy Świadków Jehowy stawiają im zarzut, mówiąc że tytuł ten nawiązuje raczej do słów „Ofel  i  Strażnica stały się jaskiniami na zawsze: uciechą dzikich osłów, pastwiskiem stad” Iz 32:14 wg BT.

Gdy zaś chodzi o tytuł „Złoty Wiek” to Towarzystwo Strażnica, w czasie gdy już nie wydawało „Złotego Wieku”, samo napisało: „>Wiek złoty< jak podkreśliliśmy odnosi się do czasów mitologii rzymskiej, w której bożek Saturnin rzekomo mógł zabezpieczyć robotników od wszelkiej ułomności fizycznej” („Nowy Dzień” Nr 73, 1939 s. 1155).

Widzimy więc, że czasopisma Świadków Jehowy nie tylko zmieniały nauki obowiązujące ich, ale i nazwy i tytuły.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024