Dlaczego w styczniu 2013 roku zniknęła stała treść stopki redakcyjnej
w Przebudźcie się!?

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2016-08-19

Dlaczego w styczniu 2013 roku zniknęła stała treść stopki redakcyjnej
w Przebudźcie się!?

Od roku 1926, aż do końca października 1995 roku, Towarzystwo Strażnica nauczało, że zanim przeminie „pokolenie roku 1914” nastanie ‘koniec’ (we wcześniejszych latach nauczano o „pokoleniu roku 1878”):

 

„Jezus powiedział: »To pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko to wydarzy [włącznie z końcem tego systemu]« (Mateusza 24:34, 14). Które pokolenie miał na myśli? Pokolenie, które już żyło w roku 1914. Żyjący jeszcze członkowie tego pokolenia są już bardzo starzy. A przecież przynajmniej niektórzy z nich mają jeszcze żyć, gdy ten zły system się skończy. Możemy więc być pewni, że wkrótce nastąpi w Armagedonie koniec wszelkiego zła i wszystkich złych ludzi” (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1984, 1990 s. 154).

 

„Zanim ostatni członkowie pokolenia, które żyło w roku 1914, zejdą ze sceny wydarzeń światowych, rozegrają się wszystkie przepowiedziane wydarzenia włącznie z »wielkim uciskiem«, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat (Mat. 24:21, 22, 34)” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 s. 72 [w edycji z 2001 roku zmieniono to zdanie!]).

 

„Ów czas końca ma jednak trwać stosunkowo krótko – mniej więcej tyle, ile życie jednego pokolenia (Łukasza 21:31, 32). Okoliczność, że od roku 1914 minęło już 80 lat, nasuwa wniosek, iż niebawem doczekamy się wyzwolenia za sprawą Królestwa Bożego” (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26, art. „Prawdziwe znaczenie roku 1914”).

 

W związku z tą propagowaną nauką Towarzystwo Strażnica zawarło ją też w stałej stopce redakcyjnej w czasopiśmie Przebudźcie się!

W naszym artykule, w poszczególnych rozdziałach, przedstawiamy losy owej stopki. Oto ich tytuły:

 

Stopka redakcyjna w Przebudźcie się! o „pokoleniu roku 1914”

Stopka redakcyjna w Przebudźcie się! bez „pokolenia roku 1914”

Stopka redakcyjna w Przebudźcie się! bez wskazań doktrynalnych

Mylące informacje ze stopki redakcyjnej Strażnicy

 

Zaznaczamy też, że tekst nasz nie omawia historii nauki o „tym pokoleniu”, co opisywaliśmy w innych artykułach, ale tylko kwestie wspomnianej stopki.

 

Stopka redakcyjna w Przebudźcie się! o „pokoleniu roku 1914”

 

Na początku trzeba tu poinformować, że nieliczne polskie (krajowe) egzemplarze Przebudźcie się!, wydawane w latach 1960-1988 (do połowy roku), nie zawierały żadnej stopki redakcyjnej (nie dotyczy to trudnej w zdobyciu polonijnej edycji).

 

W styczniu 1964 roku w angielskim Przebudźcie się! pojawiła się nowa stopka redakcyjna Towarzystwa Strażnica, która zawierała słowa „to pokolenie” (this generation) i obietnicę z nim związaną:

 

“Awake!” pledges itself to righteous principles, to exposing hidden foes and subtle dangers, to championing freedom for all, to comforting mourners and strengthening those disheartened by the failures of a delinquent world, reflecting sure hope for the establishment of God's righteous new order in this generation. (Awake! 08.01 1964 s. 2; patrz też Awake! 22.12 1969 s. 2).

 

W stopce tej nie było jeszcze, jak później, słów o „Stwórcy”, o „roku 1914” i „pokoju i bezpieczeństwie”. Te kwestie dodano w kolejnych latach.

W styczniu 1975 roku w angielskim Przebudźcie się! (s. 2) dopisano, że jest to „obietnica Stwórcy” i rozszerzono ją o „trwały pokój i bezpieczeństwo”. Zaś w roku 1982 w tym czasopiśmie do „pokolenia” dodano „rok 1914”.

 

Zanim w czasopiśmie Świadków Jehowy pojawiła się znana stopka redakcyjna z „pokoleniem roku 1914” istniała inna jej wersja, jeszcze tylko z ogólnie pojętym „pokoleniem” (bez wymienionego roku 1914):

 

„Co najważniejsze, »Przebudźcie się!« umacnia zaufanie do obietnicy Stworzyciela, że jeszcze za życia obecnego pokolenia utworzony zostanie nowy porządek rzeczy, gdzie panować będzie trwały pokój i prawdziwe bezpieczeństwo (Przebudźcie się! wydanie polonijne, 8 września 1981 s. 2; patrz też np. Przebudźcie się! wydanie polonijne, 8 grudnia 1980).

 

Jednak w roku 1982 pojawiła się w angielskim Przebudźcie się! kolejna nowa i znamienna stała stopka redakcyjna (przerwa w jej występowaniu od 8 stycznia 1987 roku; wznowiono od 8 marca 1988 roku), która widniała w nim do 22 października 1995 roku. Zawierała ona myśl o „pokoleniu roku 1914”.

W polskim czasopiśmie stopka ta pojawiła się w Przebudźcie się! nr 8 z datą 8 sierpnia 1988 roku (zamieszczana w poniższej wersji do 8 października 1995 roku [nr 10]). Zawierała ona takie oto słowa:

 

„Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Stwórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (s. 4).

 

Zapamiętajmy, że w tekście tym, składając obietnicę, powołano się na Stwórcę (!), a nie na interpretację Towarzystwa Strażnica.

Mało tego, organizacja ta nie nazywa Jezusa nigdy Stwórcą, a przecież Jemu zawsze przypisuje się te słowa o „tym pokoleniu”.

Czyżby więc tu ktoś, kto redagował ten tekst, pogubił się w ‘teologii’ Towarzystwa Strażnica?

Jednak pomimo, że we fragmencie tym odwoływano się do „Stwórcy”, Towarzystwo Strażnica zmieniło w listopadzie 1995 roku treść tej stopki redakcyjnej, na taką, jaka widniała później przez wiele lat. Oto nowe słowa z niej:

 

„Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (s. 4).

 

Jak widzimy, zniknęły z tego fragmentu słowa „zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914”. Resztę tekstu pozostawiono prawie bez zmian, łącznie z obietnicą Stwórcy.

 

Poniżej przedstawiamy w tabeli porównanie trzech ostatnich stopek (dotyczy polskich publikacji).

Ang. i polonijne Przebudźcie się! z początku lat 80. XX wieku Przebudźcie się! od numeru 8 z 1988 roku do numeru 10 z 1995 roku Przebudźcie się! od numeru 11 z 1995 roku do grudnia 2012 roku
„Co najważniejsze, »Przebudźcie się!« umacnia zaufanie do obietnicy Stworzyciela, że jeszcze za życia obecnego pokolenia utworzony zostanie nowy porządek rzeczy, gdzie panować będzie trwały pokój i prawdziwe bezpieczeństwo” (Przebudźcie się! wydanie polonijne, 8 września 1981 s. 2). „Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Stwórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (s. 4). „Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (s. 4).

Również w innych publikacjach wspominano o dwóch ostatnich różnych stopkach redakcyjnych:

 

Starsza – „Na stronie 4 niniejszej publikacji zamieszczono informację: »Czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Stwórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo«” (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26). Patrz też Nasza Służba Królestwa Nr 10, 1993 s. 8.

 

Nowsza – „Na stronie 4 każdego egzemplarza Przebudźcie się!, w ramce pod nagłówkiem »Cel tego czasopisma«, można znaleźć następujące wyjaśnienie: »Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo«” (Przebudźcie się! Nr 15, 1999 s. 32). Patrz inne teksty poniżej.

 

Stopka redakcyjna w Przebudźcie się! bez „pokolenia roku 1914”

 

Jak wspomnieliśmy powyżej, w listopadzie 1995 roku ukazała się nowa stopka redakcyjna w czasopiśmie Świadków Jehowy, która została pozbawiona słów „zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914”. Było to wynikiem odrzucenia tej nauki przez Świadków Jehowy:

 

„Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (Przebudźcie się! Nr 11, 1995 s. 4).

 

Słowa te były powielane w każdym Przebudźcie się! w stopkach redakcyjnych aż do grudnia 2012 roku.

Mało tego, od czasu do czasu przypominano je dodatkowo w treści czasopism:

 

„Na 4 stronie każdego wydania Przebudźcie się! opisano cel tego czasopisma. »Co najważniejsze« — jak wyjaśniono — »czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo«.” (Przebudźcie się! Nr 3, 2002 s. 32).

 

„Jak wyjaśniono na stronie 4 każdego wydania, Przebudźcie się! porusza wiele tematów. Przedstawiono tam również jego cel: »Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo«.” (Przebudźcie się! Nr 6, 2002 s. 32).

Patrz też Nasza Służba Królestwa Nr 10, 1996 s. 1; Przebudźcie się! Nr 4, 2000 s. 32; Strażnica Nr 16, 2001 s. 32.

 

Omawiana stopka redakcyjna i wcześniejsze zawierały też, jak widać, słowa obietnicy, że „zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (początkowo za „obecnego pokolenia” czy „pokolenia roku 1914”).

Te słowa o pokoju i bezpieczeństwie omawiamy w rozdziale następnym.

 

Stopka redakcyjna w Przebudźcie się! bez wskazań doktrynalnych

 

W styczniu 2013 roku w Przebudźcie się! znów ukazała się nowa stopka redakcyjna pozbawiona już odniesień doktrynalnych, którą też później modyfikowano, ale w nieistotnych dla nas kwestiach:

 

„Czasopismo to nie jest na sprzedaż. Publikowanie Przebudźcie się! wchodzi w zakres ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami. Jeżeli nie naznaczono inaczej, wersety biblijne są przytaczane z Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata ()” (Przebudźcie się! styczeń 2013 s. 2).

 

„Czasopismo to nie jest na sprzedaż. Jego publikowanie wchodzi w zakres ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami. Aby przekazać datek, wejdź na www.jw.org.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wersety biblijne są przytaczane z Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata (NS). Symbol »NWT, 2013« oznacza zrewidowane wydanie angielskie” (Przebudźcie się! Nr 2, 2016 s. 2).

 

Widzimy, że z czasem zwiększono tylko intensywność zbierania „dobrowolnych datków” przez wskazanie metody i miejsca dokonywania przelewów.

Dodatkowo zamieszczono też na ostatniej stronie jakby stałą stopkę reklamową strony internetowej jw.org o zmieniającej się z czasem treści:

 

JW.ORG

Bezpłatne elektroniczne wersje tego i poprzednich numerów

Artykuły i materiały dla rodziców, nastolatków i dzieci

Biblia dostępna w Internecie w około 50 językach (Przebudźcie się! styczeń 2013 s. 16).

 

JW.ORG

Bezpłatne elektroniczne wersje tego i poprzednich numerów

Biblia dostępna online w jakichś 130 językach

Wejdź na www.jw.org lub zeskanuj kod ... (Przebudźcie się! Nr 2, 2016 s. 16).

 

Jak widać, od stycznia 2013 roku dawniejsza stopka zniknęła. Dlaczego?

Być może powodem tego było ogłaszanie w niej przez Towarzystwo Strażnica nadchodzącego „pokoju i bezpieczeństwa”!

Przez całe lata bowiem organizacja ta uczyła, według swej Biblii, że na tych co głoszą „pokój i bezpieczeństwo” przyjdzie zagłada (!):

 

„Kiedy tylko będą mówić: »Pokój i bezpieczeństwo!«, wtedy natychmiast przyjdzie na nich nagła zagłada” (1Tes 5:3).

 

Tu zaś okazało się, że najczęściej o rychłym nastaniu „pokoju i bezpieczeństwa” głoszą Świadkowie Jehowy, a nie siły odstępcze, z ONZ na czele, jak uczyła ta organizacja.

No bo kto obiecywał w stałej stopce redakcyjnej oraz w innych publikacjach, że „wkrótce” nastanie „pokój i bezpieczeństwo”?

Popatrzmy na poniższe fragmenty:

 

„Niekłamany pokój i bezpieczeństwo zostaną wkrótce zaprowadzone, lecz dzięki rządowi niebiańskiemu...”(Strażnica Rok CVII [1986] Nr 15 s. 28).

 

„Czy można się spodziewać trwałego usunięcia tych kłopotów? Wydajemy tę książkę z przeświadczeniem, że wkrótce prawdziwy pokój i bezpieczeństwo zapanują na całym świecie” (Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo? 1988, strona redakcyjna).

 

„Wbrew pozorom mamy uzasadnione powody, by wierzyć, że długo oczekiwane wybawienie jest już bardzo blisko oraz że wkrótce zapanuje powszechny pokój i bezpieczeństwo!” (Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo? 1988 s. 5).

 

Już wkrótce Królestwo Boże zaprowadzi na całej ziemi prawdziwy pokój i bezpieczeństwo” (Nasza Służba Królestwa Nr 3, 1992 s. 1).

 

„Z Biblii wynika, że wkrótce na całej ziemi zapanuje prawdziwy pokój i bezpieczeństwo i że zostanie na niej przywrócony raj” (Nasza Służba Królestwa Nr 1, 1996 s. 4).

 

„Bez względu na to, czy OBWE zdoła osiągnąć swe cele, wszyscy miłośnicy pokoju mogą być pewni, że już wkrótce pod rządami Królestwa Bożego na całej ziemi zapanuje prawdziwy pokój i bezpieczeństwo...” (Przebudźcie się! Nr 16, 1997 s. 31).

 

„Za przykładem pierwszych chrześcijan dzisiejsi Świadkowie Jehowy uważają Jezusa za swojego Króla. Uznają go także za Władcę Królestwa Bożego — niebiańskiego rządu, który już wkrótce zapewni ziemi trwały pokój i bezpieczeństwo” (Przebudźcie się! Nr 11, 2009 s. 11).

 

„Jehowa uświęci swoje imię za pośrednictwem swego Królestwa, które położy kres rządom ludzkim i zaprowadzi na ziemi pokój i bezpieczeństwo (Daniela 2:44). Już wkrótce wszyscy ludzie będą musieli przyznać, że Jehowa jest prawdziwym Bogiem” (Strażnica 01.06 2012 s. 17).

 

Wraz z usunięciem powyższej stopki redakcyjnej z obiecanym „pokojem i bezpieczeństwem” Towarzystwo Strażnica przestało wpasowywać się w słowa z listu 1Tes 5:3. Zaprzestało też używać tych słów jako swojej obietnicy, która zrealizuje się „wkrótce”!

Od tej pory używa tych słów tylko w odniesieniu do wrogich potęg, które mają obiecywać „pokój i bezpieczeństwo”. Samo już nie składa terminowej obietnicy dotyczącej tych wydarzeń.

 

Na zakończenie podsumujmy kwestię stopek.

Wpierw po roku 1963 dodawano do nich:

 

„to pokolenie” (od 1964 r.);

Stwórcę i „pokój i bezpieczeństwo” (od 1975 r.);

rok 1914 (od 1982 r.).

 

Później zaś redukowano już:

 

„to pokolenie” i rok 1914 (od XI 1995 r.);

całą stopkę ze Stwórcą i „pokojem i bezpieczeństwem” (od 2013 r.).

 

Mylące informacje ze stopki redakcyjnej Strażnicy

 

Wszystkim znającym kwestie wydawania czasopism Świadków Jehowy wiadomo, że one ukazują się 3-4 miesiące wcześniej niż na to wskazuje data zamieszczona na publikacji. Na przykład dziś 10 stycznia 2016 roku jest już wydana Strażnica na kwiecień tego samego roku (przynajmniej wersja elektroniczna).

Często uczestnicy forów dyskusyjnych śledzący cytaty z tych publikacji nie potrafią zrozumieć, dlaczego przytaczana jest treść, której nie powinno jeszcze być.

Przykładowo na ponad 3 miesiące wcześniej, przed nastaniem 21 grudnia 2012 roku, w opublikowanej awansem w październiku Strażnicy z 1 stycznia 2013 roku napisano tak, jakby już było wiadomo, że ‘koniec’ z kalendarza Majów nie nastąpi (pisano w czasie przeszłym):

 

„Czy pamiętasz, jak powoływano się na kalendarz Majów i zapowiadano, że 21 grudnia 2012 roku nastąpi koniec świata? Co teraz czujesz — ulgę, rozczarowanie, obojętność? Dużo zależy od tego, czego się spodziewałeś po tej dacie” (Strażnica 01.01 2013 s. 4).

 

Czyli kilka miesięcy przed danym wydarzeniem ‘obśmiewano’ fakt i datę, które jeszcze nie nastały.

 

Podobnie jest ze stopkami redakcyjnymi w Strażnicy, które zawierają nazwiska prezesów Towarzystwa Strażnica. Co najmniej dwa razy zdarzało się, że w stopce zamieszczano nazwisko urzędującego prezesa, a on już od co najmniej trzech miesięcy nie żył!

 

Frederick Franz

 

Prezes Towarzystwa Strażnica Frederick Franz zmarł 22 grudnia 1992 roku, a jednak w Strażnicach nadal aż do 1 marca 1993 roku występował on w stopce redakcyjnej czasopisma, jako pełniący tę funkcję (!):

 

„Frederick W. Franz, prezes” (patrz Strażnica Nr 1 [1 styczeń], 1993 s. 2; Nr 2 [15 styczeń], 1993 s. 2; Nr 3 [1 luty], 1993 s. 2; Nr 4 [15 luty], 1993 s. 2; Nr 5 [1 marzec], 1993 s. 2).

 

Dopiero stopka redakcyjna w Strażnicy Nr 6 [15 marzec], z 1993 roku podaje imię i nazwisko nowego prezesa:

 

„Milton G. Henschel, prezes” (s. 2).

 

Max Larson

 

Inny prezes, ale nowojorskiej korporacji Towarzystwa Strażnica, Max Larson, pełnił swoją funkcję od końca roku 2000 i jego nazwisko zamieszczano w stopce redakcyjnej w angielskiej Strażnicy.

Zmarł on 24 września 2011 roku, ale nazwisko jego w stopce angielskiej Strażnicy widniało aż do 15 lutego 2012 roku (nie wspomniano o jego śmierci w Strażnicy, a tylko na stronie internetowej Towarzystwa Strażnica). Czyli jeszcze prawie przez 5 miesięcy po jego śmierci.

Dopiero w Strażnicy z 1 marca 2012 roku zastąpił go L. Weaver, który wcześniej był członkiem Komitetu Oddziału w USA oraz wice-prezesem Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, to znaczy innej korporacji Świadków Jehowy.

 

Ciało Kierownicze

 

Z tego pośpiechu wydawania awansem publikacji często wynika duże opóźnienie w informowaniu na przykład o śmierci członków Ciała Kierowniczego.

Przykładowo o zgonie 18 marca 2014 roku pomazańca G. Pierce poinformowano dopiero w czasopiśmie Świadków Jehowy z 15 grudnia 2014 roku:

 

„We wtorek 18 marca 2014 roku zakończył swój ziemski bieg Guy Hollis Pierce, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Miał 79 lat, gdy ziściła się jego nadzieja na to, że będzie należał do wskrzeszonych braci Chrystusa...” (Strażnica 15.12 2014 s. 3).

 

Inny członek Ciała Kierowniczego T. Jaracz zmarł 9 czerwca 2010 roku, a poinformowano o tym na łamach Strażnicy z 15 listopada 2010 roku (s. 23).

Zaś pomazaniec J. Barr zmarł 4 grudnia 2010 roku, a napisano o tym w publikacji w następnym roku, ponad 5 miesięcy później (patrz Strażnica 15.05 2011 s. 6).

Widzimy z tego, że pospieszne wydawanie publikacji przyczynia się do dezinformowania czytelników.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022