Świadkowie Jehowy cytują Orygenesa

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w tej publikacji twierdzą, iż we wszystkich dziełach apologetów chrześcijańskich (II, III w. po Chr.) nie ma:

Strażnica 1 kwietnia 1992 Nr 7
1 kwietnia 1992
Strażnica 1 kwietnia 1992 Nr 7 Strażnica 1 kwietnia 1992 Nr 7
str.29
Strażnica 1 kwietnia 1992 Nr 7
str.29

Zacytujmy ten fragment:

Orygenes Przeciw Celsusowi Orygenes Przeciw Celsusowi
ATK Warszawa 1977, Zeszyt 2
Orygenes Przeciw Celsusowistr.38

Wydaje się, że Świadkowie Jehowy celowo zacytowali ten fragment z pierwszego wydania, bowiem cytat z wydania drugiego, już by im nie pasował. Artykuł w Strażnicy z 1 kwietnia 1992 powstał, kiedy było już dostępne i poprawione drugie wydanie:

Orygenes Przeciw Celsusowi Orygenes Przeciw Celsusowi
ATK Warszawa 1986

gdzie czytamy:

Orygenes Przeciw Celsusowi Orygenes Przeciw Celsusowizob.

A więc w drugim wydaniu dokonano potrzebnych zmian i usunięto pomyłki i przeoczenia. Tak wygląda tekst:

Orygenes Przeciw Celsusowistr.270

W pierwszym wydaniu (1977) czytamy o "najstarszym ze wszelkiego stworzenia", natomiast w drugim wydaniu (1986) czytamy już poprawiony tekst "jest On starszy od wszelkiego stworzenia". Orygenes przeciwstawia pogańskich bogów (poganie bowiem tworzyli sobie własnych bogów) z Synem Bożym, o którym pisze, że nie jest nowym Bogiem i jest On jakby "starszy" od wszelkiego stworzenia, nie w sensie, że jest starszym stworzeniem wśród innych stworzeń. Świadkowie Jehowy swoim cytatem sugerują, że Chrystus jest stworzony, a tymczasem Orygenes w innym miejscu pisze wręcz coś odwrotnego:

"Przeciw Celsusowi" 6:17

Orygenes Przeciw Celsusowistr.299

Porównajmy dwa cytaty:

Orygenes Przeciw Celsusowistr.38 ATK Warszawa 1977, Zeszyt 2
Orygenes Przeciw Celsusowistr.270 ATK Warszawa 1986

Orygenes łączy w jednym zdaniu: "niestworzony i pierworodny wszelkiego stworzenia", a więc wyklucza, by Chrystus był stworzeniem. Dlaczego Świadkowie Jehowy nie zacytowali powyższego fragmentu, by rozwiać wątpliwości? Warto jeszcze wspomnieć, że Orygenes w tym zdaniu zaraz dodaje fragment z Rdz 1,26, a w dalszych słowach Księgi Rodzaju czytamy, iż Bóg stworzył (a nie stworzyli) człowieka na swój obraz i podobieństwo (Rz 1,25). Pamiętamy z Pisma Świętego, że Bóg SAM stworzył niebo i ziemię (Iz 44,24) i żadne stworzenie nie pomagało Bogu w akcie stwórczym.

Natomiast już same stwierdzenie, że Jezus jest Synem Bożym:

Strażnica 1 kwietnia 1992 Nr 7
1 kwietnia 1992
Strażnica 1 kwietnia 1992 Nr 7str.29

oznacza, że jest Bogiem, bo zrodzony z Boga jest Bogiem.

Zobacz:
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Hbr 1, 6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 1, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 3, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia TysiącleciaJ 1, 1 Biblia TysiącleciaJ 1, 14
Zobacz:
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021