Kto jest "prawdziwym Bogiem"? (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część
Strażnica 15 października 200415 października 2004

i jakich argumentów używa anonimowy autor Towarzystwa Strażnica:

Strażnica 15 października 2004str.30

Czy w Słowniku grecko-polskim jest tylko to jedno znaczenie czy może jest coś więcej? Sprawdźmy:

Słownik Grecko-polski Abramowiczównywyd.1962

Świadkowie Jehowy zacytowali tylko drugie znaczenie wyrazu:

Słownik Grecko-polski Abramowiczównystr.345
Słownik Grecko-polski Abramowiczównystr.346

Przemilczeli znaczenie pierwsze:

Słownik Grecko-polski Abramowiczównystr.346

1 J 5,20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

Świadkowie Jehowy podając znaczenie drugie z Słownika grecko-polskiego argumentują m.in. tak:

Strażnica 15 października 2004str.30

W 1 J 5,20 głównym podmiotem jest Jezus Chrystus, więc zaimek ten ma znaczenie bliższe, natomiast w 2 J 7 głównym podmiotem są zwodziciele i Antychryst, więc znaczenie zaimka ten będzie dalsze:

2 J 7

Biblia Tysiąclecia

2 J 7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1147

Dalej czytamy:

Strażnica 15 października 2004str.30

Zgadza się. Bo taki jest cały kontekst tej wypowiedzi. Podobnie mamy tutaj:

Strażnica 15 października 2004str.30
Strażnica 15 października 2004str.31

Dz 4,10-11

Biblia Tysiąclecia

Dz 4,10-11

Grecko-polski Nowy Testamentstr.523
Grecko-polski Nowy Testamentstr.524

Kolejny przykład:

Strażnica 15 października 2004str.31

Świadkowie Jehowy podsumowują:

Strażnica 15 października 2004str.31

Ale temu nie zaprzecza, że w 1 J 5,20 prawdziwym Bogiem nazwany jest Jezus Chrystus. Zobacz pierwsze znaczenie zaimka ten:

Słownik Grecko-polski Abramowiczównystr.345
Słownik Grecko-polski Abramowiczównystr.346

Przypomnijmy jeszcze raz 1 J 5,20:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

Skoro możemy być w Prawdziwym [Bogu], a w tym wersecie jest mowa o trwaniu w Synu, to nie pozostaje nam nic innego jak stwierdzić jedność Ojca i Syna (J 10,30) w swym Bóstwie, bo prawdziwym Bogiem może być zarówno Ojciec (J 17,3), jak i Syn, który wymieniony jest w tym wersecie.


Św. Jan, autor 1 Listu wyraźnie nas ostrzega:

1 J 4,1-3

Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy nie uznają Bożego Wcielenia czyli nie uznają, że Bóg stał się człowiekiem, nie wierzą, iż:

J 1,1

Biblia Tysiąclecia

J 1,14

Biblia Tysiąclecia

Nie wierzą też, że prawdziwym Bogiem jest Jezus Chrystus, Syn Boży:

Przypomnijmy jeszcze raz 1 J 5,20:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

Świadkowie jeszcze w tej publikacji:

Strażnica 15 października 200415 października 2004

stwierdzają:

Strażnica 15 października 2004str.31

Nie jest to prawdą, ponieważ Objawienie 4,11 nie mówi nam, że cześć należy się tylko "Jehowie". Czytamy bowiem:

Ap 4,11

Biblia Tysiąclecia

Do Chrystusa św. Tomasz powiedział:

J 20,28

Biblia Tysiąclecia

A kontekst Ap 4,11 mówi nam:

Ap 4,9-11

Biblia Tysiąclecia

Kto nosi tytuł "Żyjący na wieki wieków" przed którym upada i oddaje pokłon 24 Starców, zwracając się do Niego: "Panie i Boże nasz"? Zobaczmy:

Ap 1,17-18

Biblia Tysiąclecia

"Żyjący na wieki wieków" to Jezus Chrystus. I to przed Nim upada i oddaje pokłon 24 Starców (w.10). Kto jest godzien przyjąć "chwałę, szacunek i moc"?

Ap 4,11

Biblia Tysiąclecia

oraz:

Ap 5,11-12

Biblia Tysiąclecia

Słowo Boże podaje, że Jezus Chrystus jako "Baranek zabity" jest godzien wziąć "chwałę, szacunek i moc". I jeszcze ważna rzecz. Otóż:

Ap 5,13-14

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Komu Starcy oddali pokłon? "Zasiadającemu na tronie" (Bogu Ojcu) i "Barankowi" (Synowi). Chwała więc należy się Ojcu i Synowi. Widzimy też, że Jezus Chrystus, Syn Boży jest wyłączony ze stworzeń. Nie jest więc stworzeniem, jak nauczają Świadkowie Jehowy, bo to Jemu wraz z Ojcem wszelkie stworzenie oddaje cześć.Tytuły jak: "Żyjący na wieki wieków", "Zasiadający na tronie" czy "Pierwszy i Ostatni" i "Alfa i Omega" są wymienne i dotyczą zarówno Boga Ojca jak i Syna Bożego.

Ap 5,13-14

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1175

Nie jest więc prawdą co Świadkowie piszą w Strażnicy z 15 października 2004:

Strażnica 15 października 2004str.31

bo prawdziwym Bogiem może być zarówno Ojciec (J 17,3), jak i Syn (1 J 5,20), co powyżej wykazano.


W tej publikacji:

Strażnica 1985 Nr 71985 Nr 7

Świadkowie Jehowy powołują się na Karla Rahnera:

Strażnica 1985 Nr 7str.21

Karl Rahner odnosi do Jezusa 1 J 5,20 w tej książce:

Karl Rahner zob. wyd.1958 zob.
Karl Rahnerstr.156

cyt. za angielską wersją książki:

Karl Rahner
Karl Rahnerstr.138

Tłum.: "(...) Testamencie "ho Theos" oznaczało tylko Ojca. Pierwotne znaczenie "ho Theos" nie jest pojęciem neutralnym w sensie ogólnym, aby miało zastosowanie zarówno do Ojca, jak i, w sposób niewyjaśniony, do Syna. Pierwotnie jest ono kojarzone z Ojcem i przede wszystkim odnosi się do Niego: ale powoli, jakby nieśmiało i ostrożnie, wyrażenie to przestaje być ściśle związane z Nim i ewoluuje w taki sposób, że w kilku tekstach (J 20:28; Rz 9:5; 1J 5:20) odważnie użyte jest w stosunku do Chrystusa. Są to teksty, w których szczególnie głębokie wyznanie o Jezusie pobudza rozmówcę do poszerzenia tego terminu, podczas gdy w bardziej potocznym języku tradycyjne znaczenie terminów winno być ściślej przestrzegane."


Jak należy poprawnie rozumieć 1 J 5,20:

KUL Listy KatolickiePoznań 1959
KUL Listy Katolickie
KUL Listy Katolickie

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu zob. wyd.1999

1 J 5,20:

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.577

O tym, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem mówią najstarsze świadectwa chrześcijańskie:

Ojcowie Apostolscy tłum. Anna Świderkównazob.
Ojcowie Apostolscy tłum. Anna ŚwiderkównaATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscy tłum. Anna Świderkównastr.221
Ojcowie Apostolscy tłum. Anna Świderkówna Ojcowie Apostolscy tłum. Anna Świderkówna Ojcowie Apostolscy tłum. Anna Świderkównastr.223
Tertulian Przeciw MarcjonowiWarszawa 1994
Tertulian Przeciw Marcjonowistr.314
Orygenes Przeciw CelsusowiWarszawa 1986
Orygenes Przeciw Celsusowistr.85
Św. Atanazy Wielki Listy do SerapionaKraków 1996
Św. Atanazy Wielki Listy do Serapionastr.110

Jakże dzisiaj są aktualne słowa św. Jana:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

1 J 4,1-3

Biblia Tysiąclecia

2 J 7

Biblia Tysiąclecia
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022