Krzyż czy pal? (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

Przebudźcie się! z roku 1970 powołuje się (za Hermanem Fuldą) na Ojców Kościoła, którzy mają potwierdzać, że ich wypowiedzi świadczyły o śmierci Jezusa na palu:

Strażnica 1970 Nr 111970 Nr 11
Strażnica 1970 Nr 11str.26

Szkoda tylko, że Świadkowie Jehowy nie przedstawili tych licznych wypowiedzi Ojców Kościoła, którzy pisali o palu. Natomiast ta publikacja twierdzi:

Przebudźcie się!kwiecień 2006
Przebudźcie się!str.13

Nie jest prawdą, że dopiero 300 lat po śmierci Jezusa zaczęto twierdzić, że jakoby zginął On na krzyżu. Trochę dziwnie to brzmi, ponieważ Świadkowie Jehowy przez dłuższy czas uczyli o śmierci krzyżowej Pana, więc nasuwa się pytanie, na jakiej podstawie tak nauczali?

Ciekawie też brzmią słowa tutaj:

Strażnica 1958 Nr 91958 Nr 9
Strażnica 1958 Nr 9str.16

Czyżby Ojcowie Kościoła żyjący po Justynie Męczenniku uczyli o krzyżu, a Justyn Męczennik nie? Sięgnijmy do historii a przekonamy się, iż twierdzenia Towarzystwa Strażnica są nieprawdziwe.

Św. Justyn Męczennik w (II w. po Chr.) w Dialogu z Żydem Tryfonem pisze:

Apologia Dialog z Żydem Tryfonem Apologia Dialog z Żydem Tryfonemwyd.1926
Apologia Dialog z Żydem TryfonemApologia - I 55,1nn str.64
Apologia Dialog z Żydem Tryfonem Apologia Dialog z Żydem TryfonemApologia - I 60,1nn str.68
Apologia Dialog z Żydem TryfonemDialog 40,3 str.165
Apologia Dialog z Żydem Tryfonemstr.166
Apologia Dialog z Żydem TryfonemDialog 90, 4-5 str.265
Apologia Dialog z Żydem Tryfonemstr.265
Apologia Dialog z Żydem TryfonemDialog 91,2 str.266
Apologia Dialog z Żydem TryfonemDialog 91,3-4 str.267

List Barnaby (II w. po Chr.):

Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie ApostolscyATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscy Ojcowie ApostolscyList Barnaby 9:8 str.122

Tekst grecki Listu Barnaby:

Ojcowie ApostolscyList zob.
Ojcowie Apostolscystr.146

Jak widzimy, zostało użyte greckie słowo "stauros". I te słowo zostało przyrównane do litery "T". Dalej Barnaba widzi w figurze Mojżesza obraz ukrzyżowanego Jezusa:

Ojcowie ApostolscyHistoria Biblijna
Ojcowie Apostolscystr.263
Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie ApostolscyATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.126

Tekst grecki Listu Barnaby:

Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie Apostolscystr.166
Ojcowie Apostolscystr.168
Ojcowie Apostolscystr.170

Świadkowie Jehowy podkreślają znaczenie słowa stauros greki klasycznej:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
zob.
wyd.pol.1994
 Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.418

Jednak Świadkowie Jehowy piszą, że greka klasyczna trwała:

Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
wyd.1998
wyd.pol.1994
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
str.316

Natomiast greka "koine" to nie to samo co greka klasyczna. Filozofowie, poeci, historycy i uczeni tamtych czasów nie słyszeli nic o karze ukrzyżowania stosowanych przez Rzymian. Greka "koine", jak sami przyznają pojawiła się później:

Całe Pismo jest natchnione i pożytecznestr.316

Z chwilą pojawienia się kary stosowanej przez Rzymian poprzez ukrzyżowanie, słowo stauros nabrało dodatkowego znaczenia:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.562

Alergia na słowo "krzyż" u Świadków Jehowy występuje też w innym miejscu. W tej publikacji:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd.2001
wyd.pol.1994
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
str.194
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
str.195

Jak widzimy, Towarzystwo Strażnica cytując dany fragment, powołało się na konkretną książkę, podając tytuł, autora i stronę. Po sprawdzeniu u źródła, okazuje się, że dokonano z pełną premedytacją fałszerstwa cytatu. Oto dowody:

Apologia Dialog z Żydem Tryfonem Apologia Dialog z Żydem Tryfonemwyd.1926
Apologia Dialog z Żydem Tryfonemstr.295

"sprawiedliwość, dobroczynność, wiarę i nadzieję, które mamy od samego Ojca" (cyt. z "Prowadzenia...")

"sprawiedliwość, ludzkość, wiarę i nadzieję, płynącą przez Ukrzyżowanego od samego Ojca" (cyt. z książki).

Za słowem: "nadzieję" wstawiono w "Prowadzeniu rozmów..." słowa: "które mamy", a usunięto "płynącą przez Ukrzyżowanego".


Dziwnie brzmią słowa o palu męki w książce Biblia - słowo Boże czy ludzkie, wydanej przez Towarzystwo Strażnica pt:

Biblia Słowo Boże czy ludzkie
wyd.1992
Biblia Słowo Boże czy ludzkie
str.78
Biblia Słowo Boże czy ludzkie
str.79

Biblia Słowo Boże czy ludzkie
odsyłacze

w konfrontacji z cytatem z książki Justyna Męczennika:

Dialog z Żydem Tryfonem
Dialog z Żydem Tryfonem
wyd.1926
Dialog z Żydem Tryfonem
str.78

Widzimy też, jak nowa jest nauka o "palu męki" w podanym przez Świadków Jehowy przykładzie z Dialogu z Żydem Tryfonem Justyna Męczennika, który żył bliżej czasów Jezusa, niż obecnie Świadkowie Jehowy.


Świadkowie Jehowy cytują historyka Tacyta:

Strażnica 1975 Nr 241975 Nr 24 Strażnica 1975 Nr 24str.16

Strażnica 1975 Nr 241983 Nr 18 Strażnica 1975 Nr 24str.4

W tej publikacji już pomijają słowo "krzyż":

Strażnica 1 sierpnia 19881 sierpnia 1988 Strażnica 1975 Nr 24str.29

A w tej książce zamieniają słowo "krzyż" na "pal":

Wspaniały finał Objawienia bliskiwyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliskistr.101

Tacyt Dziełazob. wyd.2004
Tacyt Dziełastr.357

Jak krew może ocalić Twoje życiewyd.1990
Jak krew może ocalić Twoje życiestr.7

Jak widzimy, chrześcijanie wiszą na krzyżach.


Podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie pałacu cesarskiego w Rzymie natrafiono na swoiste "graffiti". Otóż poganie kpiący z chrześcijan, wykonali rysunek na ścianie, który ukazuje nam dwie prawdy. Chrześcijanie czcili Chrystusa jako Boga, oraz prawdę o ukrzyżowaniu Zbawiciela. Kto jak kto, ale poganie dobrze wiedzieli jaką śmiercią karali Rzymianie:

Historia KościołaWarszawa 1984 Historia Kościoła

W poniższej publikacji czytamy:

Strażnica 1958 Nr 91958 Nr 9
Strażnica 1958 Nr 9 Strażnica 1958 Nr 9str.16

Jak odpowiedzieć na ten zarzut? Otóż w tej Encyklopedii możemy przeczytać:

Encyklopedia Katolicka Encyklopedia Katolicka
kol.34
Encyklopedia Katolicka Encyklopedia Katolicka1 Encyklopedia Katolicka2
Encyklopedia Katolicka3 Encyklopedia Katolicka4
( kol.15 i 16)

Należy zatem zadać pytanie. Jaki Świadkowie Jehowy mieli cel zmieniając naukę z krzyża na pal i jak wytłumaczyć zachowanie Świadków Jehowy stojących uradowanych i uśmiechniętych przy palu lub słupie, na którym przybity jest Pan Jezus?

Oto wszystko nowe czynięzob. wyd.1995 Oto wszystko nowe czynięstr.17

Na koniec porównajmy dwa rysunki. które ukazały się w publikacjach Towarzystwa Strażnica:

Harfa Boża Strażnica 15 marca 1999

Po lewej stronie tablica z napisem jest umieszczona nad głową, ręce są przybite dwoma gwoździami (l.mnoga). Po prawej stronie widzimy tablicę nad rękami, a ręce są przybite jednym gwoździem (l.poj.). Który rysunek jest zgodny z opisem ewangelicznym?

krzyż pal
"A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: "To jest Jezus, Król Żydowski"" (Mt 27,37)
"Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę" (J 20,25)
"A nad rękami Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: "To jest Jezus, Król Żydowski""
"Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździa i nie włożę palca mego w miejsce gwoździa, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę"
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światazob. zob. wyd.2006
Mt 27,37 J 20,25
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1255 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1256 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata1364

W tej książce Świadkowie Jehowy piszą, że tablica została umieszczona nad głową:

Całe Pismo jest natchnione i pożytecznezob. zob. wyd.1998 Całe Pismo jest natchnione i pożytecznewyd.1998

Jak widzimy, Świadkowie Jehowy piszą co innego, a co innego rysują:

Srażnica 15 marca 199915 marca 1999 Srażnica 15 marca 1999str.1

Tablica jest umieszczona nad rękami.


Warto też przypomnieć Świadkom Jehowy ich własne słowa, tym którzy już tego nie pamiętają, a dotyczące znaczenia krzyża z książki:

Przyjdź Królestwo Twojewyd.pol.1919 Przyjdź Królestwo Twojestr.223

Świadkowie Jehowy zmienili diametralnie zdanie i pokazują, jaki autorytet jest warty cytowania. Chodzi o "waldensów":

Strażnica 1967 Nr 121967 Nr 12
Strażnica 1967 Nr 12str.12
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022