Czy Świadkowie Jehowy piszą
od nowa historię? (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

W drugiej części artykułu wróćmy na chwilę do pytania postawionego przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011
Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Historia mówi, że Rzymianie krzyżowali. Świadkowie Jehowy przemilczają informacje mówiące o ukrzyżowaniu, manipulując cytatami. Przemilczają inne źródła historyczne. Właściwie piszą od nowa historię. Jak można przeczyć oczywistym faktom:

Crucifixion in Antiquity Crucifixion in Antiquity
Crucifixion in Antiquityzob. Crucifixion in Antiquityzob.
"W literaturze napotykamy wzmianki o masowych egzekucjach, podczas których umierały setki, czy nawet tysiące osób - na przykład dobrze znane ukrzyżowanie 6,000 zwolenników Spartakusa będące częścią obchodów zwycięstwa w roku 71 p.n.e. (Bella Civilia I.120). Chociaż wiele osób jest przekonanych, iż ukrzyżowanie stosowano jedynie wobec przestępców - opierając się na fragmentach z doniesień Plutarcha (46-120 n.e.), że "każdy przestępca skazany na śmierć dźwiga swój krzyż na własnych plecach" (Mor.554A/B) - literatura wyraźnie pokazuje, że nie była to jedyna grupa ludzi podlegających temu krańcowemu losowi. Aleksander Wielki po zdobyciu Tyru pojmał 2,000 ocalałych i ukrzyżował ich na wybrzeżu Morza Śródziemnego (Kurcjusz Rufus, Hist. Alex. 4.4.17), natomiast w czasach Kaliguli (37-41 n.e.) Żydów torturowano i krzyżowano w amfiteatrach Aleksandrii ku uciesze mieszkańców."
zobacz więcej::

W książce:

Palestine in the Time of Jesus Palestine in the Time of Jesus Palestine in the Time of Jesus Palestine in the Time of Jesus

cytowanej przez Świadków Jehowy w Strażnicy z 1 kwietnia 2011 (str.10) czytamy również m.in.:

Palestine_in_the_Time_of_Jesusstr.86 Palestine_in_the_Time_of_Jesus Palestine_in_the_Time_of_Jesusstr.87
"Początki ukrzyżowania nie mogą być dokładnie sprecyzowane, ale źródła grecko-rzymskie wspominają o różnych formach przybijania do krzyża, drzewa czy deski jako rozpowszechnione w starożytnym świecie Persów, Scytów, Taów, Celtów, Brytów, Niemców, Kartagińczyków, Greków, Żydów i Rzymian. Aleksander Wielki ukrzyżował 2.000 Tyryjczyków, którzy odmówili kapitulacji (Curtius Rufus, History of Alexander) 4.4.17, cited in Hengel 1977:73). Syryjski król Antioch IV ukrzyżował Żydów niechcących odmówić tradycyjnym praktykom w 167 p.n.e. (Josephus, Ant. 12.256) Aleksander Janneus, żydowski wielki kapłan, ukrzyżował 800 Żydów, którzy zbuntowali się przeciwko niemu w 88 p.n.e. (War 1.97-98//Ant. 13.380-83; zobacz także komentarz Qumran [4QpNah] on Nah 2:13) Rewolta z powodu śmierci Heroda Wielkiego w 4 pne, Varius skazał 2000 rebeliantów. Philo przytacza historię, jako to gubernator Flaccus ukrzyżował etnicznych Izraelitów w teatrze w Aleksandrii (Egipt) w początkach I wieku (Ag. Flacc. 82-85) Więźniowie wojenni byli krzyżowani przez oddziały Tytusa podczas zwycięstwa Rzymian nad Jerozolimą w roku 70 p.n.e. (66-70 C.E.; War 5.449-51; Life 420; zob. Hengel 1977) A zwoje świątynne z Morza Martwego wyliczają "wiszących z drzewa" (być może wskazując ukrzyżowanie) jako karę dla przestępcy, który zdradził grupę obcej sile (11QTemple Scroll 64.6-10).
Wśród wszystkich przekazów o ukrzyżowaniach za czasów rzymskich tylko jedno ciało ukrzyżowanej ofiary zostało odnalezione. Było to ciało młodego mężczyzny o imieniu Yehochanan, którego kości zostały znalezione w pudełku z kośćmi ossuary [1.54] opisanym jego imieniem i pogrzebanym w Giv'at Mivtar - dzielnicy Jerozolimy. Yehochanan miał 24 lata, 167 cm wzrostu. Ukrzyżowanie jest oczywistą przyczyną jego śmierci, gdyż oprawcy nie usunęli gwoździa z kości stóp.

Autorzy książki Palestine in the Time of Jesus:

Palestine in the Time of Jesuszob.

podsumowują:

Palestine in the Time of Jesus
Palestine_in_the_Time_of_Jesusstr.89 Palestine_in_the_Time_of_Jesusstr.89
"Kiedy nacisk czynszów, podatków, opłat, należności i konfiskaty stawał się zbyt ciężki dla chłopów, jednym ze środków skrajnego oporu w stosunku do imperialnych władz i bogatych elit stał się bandytyzm. Grupy bandytów najeżdżały posiadłości państwowe i rzymskie garnizony zarówno po to, by przetrwać, jak też po to, by dokonywać zemsty na tym, którzy siłą wyganiali ich z ich ziem lub doprowadzali do ubóstwa. Rzymskim sposobem rozprawiania się z buntownikami i bandytami była publiczna egzekucja przez ukrzyżowanie - poniżając, torturując i zabijając "odchyleńców" w taki sposób, aby ostrzec innych przed próbą robienia tego samego przeciwko władzy. Zarówno jerozolimskie elity, jak i prefekt rzymski uważał Jezusa za niebezpiecznego "odchyleńca". Bali się tego, że zebrał dużą grupę, a tłumy mówiły o nim używając tradycyjnych judejskich terminów królewskich." (podkreślenie moje)

Ostatni dzień Jezusa z Nazaretu Ostatni dzień Jezusa z Nazaretu Ostatni dzień Jezusa z NazaretuWrocław 2002 Ostatni dzień Jezusa z Nazaretustr.287
Ostatni dzień Jezusa z Nazaretu Ostatni dzień Jezusa z Nazaretustr.287
Ostatni dzień Jezusa z Nazaretustr.305
Ostatni dzień Jezusa z Nazaretustr.306
Ostatni dzień Jezusa z Nazaretu Ostatni dzień Jezusa z Nazaretustr.307
Ostatni dzień Jezusa z Nazaretustr.308
Ostatni dzień Jezusa z Nazaretustr.309

Świadkowie Jehowy pytają:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011str.10
Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

A może taką karę zastosowali, jak możemy zobaczyć w jednej z broszur wydanych przez Świadków Jehowy:

Jak krew może ocalić Twoje życie Jak krew może ocalić Twoje życiewyd.1990 Jak krew może ocalić Twoje życiestr.7 Jak krew może ocalić Twoje życie
Jak krew może ocalić Twoje życiestr.7

Jak widać na obrazku, pierwsi chrześcijanie jednak wiszą na krzyżach.


W tej publikacji mamy przykład, w jaki sposób można cytować fragment z dzieła "Imperial Bible Dictionary" mówiący o rzymskim sposobie krzyżowania (a jednak), a czytelnikowi wmawiać, że właściwie chodzi o pal. Czarne to białe, białe to czarne:

Strażnica 1968 Nr 131968 Nr 13 Strażnica 1968 Nr 13str.14 Strażnica 1968 Nr 13str.14

W komentarzu "zapomniano" dodać, że skazańcy zostali przybici do krzyża (Imperial Bible Dictionary).


Na koniec warto zacytować:

Encyklopedia chrześcijańskazob. wyd.2008
Encyklopedia chrześcijańskastr.352
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022