"Czy Świadkowie Jehowy podawali błędne daty końca świata?"

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013str.4

Jaki Świadkowie Jehowy mają cel, by przypominać o końcu świata zapowiadanym przez Majów? Czyżby okazja do usprawiedliwienia się, kiedy to sami wyznaczali konkretne daty końca świata?

Pytanie do czytelnika Strażnicy:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013str.4

W związku z tym pytaniem, może warto przypomnieć fałszywe przepowiednie Towarzystwa Strażnica:


Rok 1914

Nadszedł czas Nadszedł czas wyd.ang.1907 str.101
"Niechaj przeto rzecz ta nie zdaje się być dziwną, że jak w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody, ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i obejmuje władzę, według proroctw, od R. P. 1878 i że 'walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16:14), która zakończy się w 1914 r. kompletnym obaleniem obecnej władzy, już się rozpoczęła."

Pytanie:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 str.4


Rok 1915

Nadszedł czas "Nadszedł czas" wyd.1920 str.106

Pytanie:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 str.4


Rok 1918

Dokonana tajemnica Dokonana Tajemnica wyd.1925 Watch Tower Bible str.152

Pytanie:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 str.4

Rok 1925

Miljony z obecnie żyjących nie umrą Miljony z obecnie żyjących nie umrą wyd.1920 str.76

Pytanie:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 str.4

Rok 1975

Strażnica 1969 Nr 5 Strażnica 1969 Nr 5 str.5
Strażnica 1969 Nr 5 str.8

Pytanie:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 str.4

Świadkowie Jehowy w dalszej części swojej publikacji pytają:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 str.8

i przyznają:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013str.8

"Świadkowie Jehowy mieli mylne oczekiwania"? To nie były "mylne oczekiwania", ale wręcz nazwałbym to fałszywymi przepowiedniami z wyznaczaniem konkretnych dat czy terminów końca świata. Jednak jak czytamy, Świadkowie Jehowy próbują się usprawiedliwiać powołując się na wersety Pisma Świętego, by przekonać czytelnika, że nie tylko oni mieli "mylne oczekiwania", ale również uczniowie Jezusa:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013str.8

Należy więc zadać pytanie: Czy Autorzy Nowego Testamentu wyprzedzali Boży harmonogram i wyznaczali daty końca świata?

Pallottinum Pallottinum

Łk 19,11

Pallottinum

Dz 1,6

Pallottinum

2Tes 2,1-2

Pallottinum

A więc uczniowie tylko "myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi". Następnie "zapytywali" Jezusa "czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?". On jednak stanowczo im odpowiedział: "nie wasza to rzecz znać czasy i chwile". Natomiast św. Paweł przestrzegał przed tymi, którzy zapowiadają nastanie Dnia Pańskiego.

Mimo tak jasnego stanowiska w Piśmie Świętym, dlaczego Świadkowie Jehowy chcą wciągnąć w swoje fałszywe przepowiednie uczniów Jezusa? Czy chcą w ten sposób uwiarygodnić własne nie spełnione obietnice? Dlaczego nie wyciągnęli odpowiednich wniosków ze Słowa Bożego i sami zaczęli wyznaczać konkretne daty końca świata?

Mało tego, aby przekonać czytelnika Strażnicy, "wkręcają" do swojej pokrętnej narracji strażnika z wieży obserwacyjnej:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013str.8

A kiedy to jakiś strażnik z wieży obserwacyjnej wyznaczał konkretną datę jakiegoś wydarzenia? Jakie zadanie ma strażnik? Na czym polega podobieństwo strażnika ze Świadkami Jehowy?


Kogo Świadkowie Jehowy mają na myśli: "my miewaliśmy w przeszłości błędne oczekiwania"? (pogr. moje). "My" - tzn. redaktorzy publikacji Towarzystwa Strażnica? Czy szeregowi Świadkowie Jehowy mieli jakiś wpływ na te fałszywe przepowiednie?


Dlaczego Świadkowie Jehowy obecnie piszą tylko o "błędnych oczekiwaniach", zamiast konkretnie o fałszywych swoich przepowiedniach, tak jak pisali o tym wcześniej?

Przebudźcie się! 8 lipca 19958 lipca 1995 Przebudźcie się! 8 lipca 1995str.1 Przebudźcie się! 8 lipca 1995str.6

Czy Świadkowie Jehowy mieli kiedyś prawdziwe proroctwa w swojej historii oprócz swoich fałszywych przepowiedni? Świadkowie Jehowy zapewniają jeszcze:

Przebudźcie się! 8 lipca 19958 lipca 1995 Przebudźcie się! 8 lipca 1995 str.9

Tak! Istnieją dowody, iż była to kolejna fałszywa przepowiednia. W tym samym roku 1995, wycofano się z obietnicy danej przez Stwórcę, a po tym roku odeszło z tego świata wielu ludzi, nie doczekując się jeszcze za swego życia zapowiadanego przez Świadków Jehowy końca świata.


Mimo swoich fałszywych przepowiedni, Świadkowie Jehowy:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 str.8

Świadkowie Jehowy chcą ostrzegać ludzi przed nadchodzącymi wydarzeniami? Po tylu fałszywych przepowiedniach? Czy są wiarygodni? Czy można im zaufać? Pismo Święte przestrzega:

Mt 7,15-20

Pallottinum

"ich" - tzn. fałszywych proroków. A więc fałszywych proroków poznajemy po fałszywych proroctwach. Czym charakteryzują się fałszywi prorocy?

Pwt 18,20-22

Pallottinum

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 str.8

Czy zacytowany przez Świadków Jehowy fragment z Księgi Habakuka mówi o jakimś "końcu"?

Ha 2,1-3

Pallottinum

Autor mówi o widzeniu, które niechybnie nastąpi. Nic nie wspomina o "końcu" i nie łączy go z końcem świata. Czy Świadkowie Jehowy umieścili w nawiasie kwadratowym słowa: "wydaje ci się, że koniec", by czytelnikowi wmówić, że autor pisze o końcu świata? Czy to nie jest manipulacja?

Warto jeszcze przypomnieć słowa z tej publikacji:

Przebudźcie się! Nr 1 1970 Nr 1 1970
Przebudźcie się! Nr 1 1970 str.4
Przebudźcie się! Nr 1 1970 str.22

Nadszedł czas? A co na to Biblia?


Łk 21,8

Pallottinum

Ilu poszło za tymi, którzy mówili: "Nadszedł czas"? A dlaczego akurat teraz należy ufnie "podnieść głowy"? Co takiego ma się wydarzyć? Najpierw czytamy krótki wstęp o fałszywych prorokach:

Przebudźcie się! Nr 1 1970 Przebudźcie się! Nr 1 1970

By następnie stwierdzić jednoznacznie:

Przebudźcie się! Nr 1 1970 str.22
Przebudźcie się! Nr 1 1970 str.23

A więc: "zanim całkowicie przeminie to pokolenie":

Przebudźcie się! Nr 1 1970 str.13

nastąpi:

Przebudźcie się! Nr 1 1970 str.13

Jak czytamy w cytowanej publikacji, obecnie mamy wszystkie potrzebne dowody, ponieważ jesienią 1975 roku skończy się 6000 lat istnienia ludzkości. I co? Rok 1975 nadszedł i... odszedł.

Pytanie:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 str.4

Mimo fałszywej przepowiedni o roku 1975, Świadkowie Jehowy dalej twierdzą w tej publikacji:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 1994 Strażnica 1 stycznia 1994 str.20

Jakiej znowu "PRAWDY"?

Złoty Wiek 1925 Nr 8 1925 Nr 8
Złoty Wiek 1925 Nr 8 str.125

Mamy zatem dalej ufać Świadkom Jehowy, kiedy czytamy:

Strażnica 1 stycznia 20131 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 str.8

Kogo Świadkowie Jehowy chcą ostrzegać przed nadchodzącymi wydarzeniami? Po tylu fałszywych przepowiedniach końca świata mamy im ponownie zaufać?

O jakim "dokładnym świadectwie" mówią nam Dz 10,42? Sprawdźmy:


Dz 10,40-43

Pallottinum

W powyższym 42 wersecie nie ma ani słowa o jakiś "nadchodzących wydarzeniach". Choć Świadkowie Jehowy ostrzegali świat przed nadejściem końca świata, który to wielokrotnie miał nadejść na podstawie rzekomo biblijnych dowodów oraz mimo jasnych słów św. Pawła:

2Tes 2,1-2

Pallottinum

to dalej Świadkowie Jehowy twierdzą w tej samej publikacji, iż mają biblijne dowody:

Strażnica 1 stycznia 2013 Strażnica 1 stycznia 2013 str.8

czyli... nic się nie zmieniło w mentalności Świadków Jehowy. Na szczęście mamy Słowo Boże, które jasno stwierdza:

Łk 21,8

Pallottinum

Mt 7,15-20

Pallottinum
Zob. więcej:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024