Dodatek 2. Wybrane kluczowe teksty o „pokoleniu roku 1914” i ich ‘korekta’

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

W tym Dodatku ukazujemy jak Towarzystwo Strażnica po zmianie w roku 1995 swojej nauki o „pokoleniu roku 1914” dostosowało do nowej sytuacji swój podstawowy podręcznik służący do przeprowadzania dyskusji z ludźmi. Chodzi tu o książkę pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, która pierwotnie była wydana w roku 1991, a później opublikowano jej nową edycję po ‘korekcie’ wykładni o ‘tym pokoleniu’ w roku 2001. W nowej wersji usunięto wszelkie ślady po nauce o „pokoleniu roku 1914”.

Kwestię tę szerzej opisaliśmy w rozdziale Prowadzenie rozmów nas podstawie Pism i inne publikacje a „pokolenie roku 1914”, w którym przedstawiliśmy dziewięć fragmentów z omawianej książki oraz omówiliśmy inne publikacje, w których również zmieniono kluczowe teksty dotyczące omawianej problematyki.

Tu jednak ukazujemy cztery fotokopie z obu edycji książki pt. Prowadzenie rozmów nas podstawie Pism, które obrazują jak organizacja Świadków Jehowy zaciera ślady po odrzuconej swojej nauce i chybionym proroctwie.

Warto dodać, że Towarzystwo Strażnica nigdy nie przedstawiło spisu miejsc, w których dokonało zmian w swojej książce. W związku z tym wielu nowych Świadków Jehowy nie zdaje sobie sprawy z tego, że wykładnia o „pokoleniu roku 1914” została zmieniona przez ich organizację, a publikację uczącą o niej poddano rewizji i licznym zmianom.

 

Chcemy też poinformować o kolejnych fotokopiach, które zostały zamieszczone w innych naszych publikacjach:

dotyczące „roku 1975” w książce pt. Armagedon w 1975 roku – „możliwy” czy „prawdopodobny”? (2009);

dotyczące „wieku XX” w książce pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy (2012);

dotyczące „pokolenia roku 1914” i innych dat w książce pt. Porównanie nauk świadków Jehowy (2014).

 

Kluczowe słowa o „pokoleniu roku 1914”

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
zob.
wyd.1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001
zob.
wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
str.72
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
str.72
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
str.73

Słowa zmienione po ‘korekcie’ nauki o „tym pokoleniu” (z prawej strony)

„Zanim ostatni członkowie pokolenia, które żyło w roku 1914, zejdą ze sceny wydarzeń światowych, rozegrają się wszystkie przepowiedziane wydarzenia włącznie z »wielkim uciskiem«, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat (Mat. 24:21, 22, 34)” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 s. 72). „Wszystko, co zapowiedział Jezus, spełni się, łącznie z nastaniem »wielkiego ucisku«, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat (Mat. 24:21, 22, 34)” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 73).

„Pokolenie roku 1914” należy do najważniejszych nauk Świadków Jehowy

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
str.346
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
str.342

Słowa usunięte po ‘korekcie’ nauki o „tym pokoleniu” (z prawej strony)

„8) Dni ostatnie: Wierzą, że od roku 1914 żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy; że niektórzy świadkowie wydarzeń roku 1914 ujrzą całkowitą zagładę tego złego świata. (...) omówiono (...) kilka najważniejszych wierzeń Świadków Jehowy” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 s. 346). „8) Dni ostatnie: Wierzą, że od roku 1914 żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy; (...) omówiono (...) kilka najważniejszych wierzeń Świadków Jehowy” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 342).
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022