"Zmienne nauki Świadków Jehowy"
Dopiski i uzupełnienia od 11 stycznia 2024 do czerwca 2024

Autorzy: Włodzimierz Bednarski
Szymon Matusiak

Przygotowanie drogi do wyjścia z Babilonu Wielkiego

Angielski skorowidz do publikacji Świadków Jehowy podał, że w maju 2023 roku wprowadzono nową naukę, czyli „przygotowanie drogi do wyjścia z Babilonu Wielkiego”:

2023, way out of Babylon the Great prepared (Isa 57:14): w23.05 16-17, 19

Oznacza to, że Babilończycy, tacy jak „Henry Grew, >”, przygotowali Świadkom Jehowy drogę do opuszczenia Babilonu Wielkiego w roku 1919 (Strażnica maj 2023 s. 16-17, 19). Dotychczas Towarzystwo Strażnica nauczało, że ono samo opuściło Babilon Wielki, bez niczyjej pomocy.

Przewidywanie przyszłości przez Jehowę

Angielski skorowidz do publikacji Świadków Jehowy z lat 1986-2024 w haśle Kształtowanie się wierzeń podaje:

2023, Jehovah’s foreknowledge: w24.02 30

We wskazanej publikacji, ale z roku 2024, napisano:

Co Biblia mówi o zdolności Jehowy do przewidywania przyszłości?

Z Biblii jasno wynika, że Jehowa potrafi przewidywać przyszłość (Izaj. 45:21). Ta Księga nie podaje jednak wszystkich szczegółów na temat tego, jak i kiedy Bóg to robi, ani nawet tego, ile postanawia wiedzieć. Dlatego nie możemy być w tej sprawie dogmatyczni” (Strażnica luty 2024 s. 30).

Wynika z tego, że niewiele się zmieniło od poprzedniej nauki, poza słowami „nie możemy być (...) dogmatyczni”. Patrz rozdział Bóg nie jest wszechwiedzący?, podrozdział Selektywna wiedza Boga.

Dodatek 11. Nowe nauki wprowadzone w roku 2024

Świadkowie Jehowy podczas głoszenia nie mają wspominać o datkach

W lutym 2024 roku ogłoszono, że Świadkowie Jehowy podczas głoszenia nie mają już wspominać o zbieraniu datków:

Datki w służbie kaznodziejskiej. Ciało Kierownicze postanowiło, że głosiciele nie powinni już wspominać w służbie kaznodziejskiej o datkach. Jeśli osoba zainteresowana pyta o możliwość przekazania datku na naszą działalność można ją skierować do serwisu jw.org lub wyjaśnić, jak złożyć datek w Sali Królestwa” (Ogłoszenia i przypomnienia luty 2024, Dla zborów, pkt 2).

Wcześniej od wielu lat nakazywano już przy pierwszej rozmowie wspominać o datkach:

Pierwsza rozmowa: (...) Wspomnij o dobrowolnych datkach” (Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań marzec 2016 s. 5).

Pierwsza rozmowa (2 min lub mniej): (...) Wspomnij o datkach” (Chrześcijańskie życie i służba – zebrań lipiec 2016 s. 6).

Potop nie stanowi proroczego pierwowzoru przyszłych wydarzeń

W roku 2024 ogłoszono, że potop nie stanowi już proroczego pierwowzoru przyszłych wydarzeń:

„(...) traktowaliśmy biblijną relację o potopie jako proroczy pierwowzór tych wydarzeń. (...)

Czy twierdzenie, że sprawozdanie o potopie stanowi proroczy pierwowzór przyszłych wydarzeń, jest właściwe? Nie. Dlaczego? Ponieważ z Biblii jednoznacznie to nie wynika a. To prawda, że Jezus przyrównał „dni Noego” do czasu swojej obecności. Ale nie sugerował, że potop jest proroczym pierwowzorem, w którym każda osoba i każde wydarzenie będzie mieć swój odpowiednik w przyszłości. Nie powiedział też, że zamknięcie drzwi arki miałoby coś  symbolizować. Z drugiej strony nie oznacza to, że z relacji o Noem i potopie nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków” (Strażnica maj 2024 s. 9).

Zauważmy, że ostatnie zdanie cytatu pozwala jednak Towarzystwu Strażnica relację o potopie stosować do innych swoich nauk.

Zmiany dotyczące osób wykluczonych oraz ubioru głosicieli

15 marca 2024 roku podczas audycji telewizyjnej członek Ciała Kierowniczego ogłosił kilka zmian dotyczących osób wykluczonych (np. witania się z nimi, zapraszania ich na zebrania) oraz małoletnich, którzy nie spełniają wymagań podanych przez organizację. Ogłoszono też, że głosicielki mogą odtąd zawsze chodzić w spodniach, a głosiciele nie muszą już ubierać marynarki i krawata, prócz ściśle określonych sytuacji. To wszystko wkrótce szczegółowo ma opisać Strażnica.

https://www.jw.org/pl/biblioteka/materialy-wideo/#pl/mediaitems/LatestVideos/docid-1112024005_1_VIDEO

List poniższy informuje o tym i wymienia pewne wyjątki:

DLA ZBORÓW

1. Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 2/2024. W filmowym Sprawozdaniu Ciała Kierowniczego nr 2/2024, które ukazało się w serwisie jw.org 15 marca 2024 roku, podano następujące ogłoszenie: »Ciało Kierownicze postanowiło, że siostry mogą podjąć decyzję o tym, żeby w trakcie służby kaznodziejskiej, na chrześcijańskich zebraniach, zgromadzeniach i kongresach nosić spodnie. Jeśli siostra podejmie taką decyzję, to noszone spodnie powinny być godne, skromne i stosowne, nie w stylu casualowym. Gdy siostra ma udział w programie, powinna nosić spódnicę lub sukienkę, jeśli w danym kraju jest to zwyczajowy ubiór. Oczywiście siostry mogą też postanowić założyć spódnicę lub sukienkę również wtedy, gdy nie mają udziału w programie.

2. »Ponadto bracia mogą postanowić, że biorąc udział w służbie kaznodziejskiej lub na chrześcijańskich zebraniach, zgromadzeniach i kongresach, nie będą zakładać krawata lub marynarki. Jeśli brat podejmie taką decyzję, to wciąż powinien ubierać się w sposób stosowny, skromny i godny – a nie w stylu casualowym. Gdy brat ma udział w programie, powinien mieć krawat i marynarkę, jeśli w danym kraju jest to zwyczajowy ubiór. Oczywiście bracia mogą też postanowić mieć krawat lub marynarkę również wtedy, gdy nie biorą udziału w programie.

3. »Podczas wizyt w Betel stosownym ubiorem dla braci jest krawat i marynarka, a dla sióstr spódnica lub sukienka, jeśli taki jest przyjęty ubiór w danym kraju«.” (Ogłoszenie 15 marca 2024).

https://sjwp.pl/informacje-prosto-z-kanalu/ogloszenie-15-marca-2024/msg256593/#msg256593

W kwestii witania osób wykluczonych niewiele zmieniono. Podano tylko przypadek osoby wykluczonej i zarazem chodzącej na zebrania. Nie powiedziano, że przywitanie może zainicjować osoba wykluczona. Nie podano, czy poza Salą Królestwą można wykluczonego przywitać:

„18. Kiedy ktoś zostaje usunięty ze zboru, 'przestajemy utrzymywać kontakty' z taką osobą, ‘nawet z nią nie jadamy' (1 Kor. 5:11). Jeśli jednak dana osoba przychodzi na zebrania zborowe, to jak wyjaśniono i pokazano w Sprawozdaniu Ciała Kierowniczego nr 2/2024, głosiciel może zgodnie ze swoim wyszkolonym na Biblii sumieniem zdecydować, czy krótko przywita na zebraniu osobę wykluczoną, czy nie.

19. Chrześcijanin może też postanowić, że osobę wykluczoną — na przykład krewnego, kogoś, z kim kiedyś studiował Biblię, lub dawnego przyjaciela — zaprosi na zebranie. (...)

>JAK POWYŻSZE WSKAZÓWKI POGODZIĆ Z 2 JANA 9-11?

23. W 2 Jana 9-11 podano przestrogę przed pewnym kalającym wpływem: „Jeżeli ktoś przychodzi do was, ale nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie witajcie". Kogo chrześcijanie powinni unikać?Jak wskazuje kontekst, chodzi o każdego, „kto się wysuwa naprzód i nie trzyma się nauki". Dlatego dotyczy to odstępców i tych, którzy aktywnie propagują złe postępowanie. Takich osób nie będą witać poszczególni chrześcijanie, nie będą ich odwiedzać starsi ani nie będzie się ich zapraszać na chrześcijańskie zebrania” (Zmiany w sposobie zajmowania się poważnymi grzechami w zborze

https://sjwp.pl/informacje-prosto-z-kanalu/zmiany-w-sposobie-zajmowania-sie-powaznymi-grzechami-w-zborze-s-395/msg256594/#msg256594


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024