Wylanie Ducha Świętego

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy uczą, iż dwa razy lub nawet trzeci raz został wylany Duch Święty (patrz razem 1919 i 1922). Pierwszy raz został wylany w czasie Pięćdziesiątnicy, a drugim razem... mamy problem, kiedy? Zacznijmy od tej publikacji:

Wylanie Ducha w przyszłości:

Fotodrama Stworzenia wyd.1914Fotodrama Fotodrama Stworzenia wyd.1914
zob.
Fotodrama Stworzenia wyd.1914str.73

Harfa Boża Harfa Boża
wyd.1929
zob.
Harfa Bożastr.196

Dokonana Tajemnica Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Watch Tower Bible
Dokonana Tajemnicastr.645

Wylanie Ducha w roku 1918:

Proroctwo Proroctwo
Proroctwo
wyd.1929
Proroctwostr.201

porównaj:

Życie Życie
Proroctwo
wyd.1929
Życiestr.270

Wylanie Ducha w roku 1922:

Światło Światło
Światło tom.2
wyd.1930
Światłostr.243

Wylanie Ducha w roku 1918:

Bogactwo Bogactwo
wyd.1936
Bogactwostr.112
Bogactwostr.233

Wylanie Ducha w roku 1922:

Strażnica 1938 Nr 111938 Nr 11
Strażnica 1938 Nr 11str.166

Wylanie Ducha w roku 1918:

Strażnica 1953 Nr 101953 Nr 10
Strażnica 1953 Nr 10str.12

Wylanie Ducha w roku 1914:

Strażnica 1981 Nr 13
1981 Nr 13
Strażnica 1981 Nr 13
str.26
Strażnica 1981 Nr 13
str.27

Wylanie Ducha w latach 1919 i 1922:

Strażnica 1982 Nr 8
1982 Nr 8
Strażnica 1982 Nr 8
str.8
Strażnica 1985 Nr 3
1985 Nr 3
Strażnica 1985 Nr 3
str.13

Wylanie Ducha w roku 1919:

Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliski
wyd.1993
Wspaniały finał Objawienia bliskistr.143
Strażnica 1998 Nr 9
1998 Nr 9
Strażnica 1998 Nr 9
str.14

Pismo Święte nic nie mówi, że Duch Święty będzie drugi raz wylany czy to w roku 1918, czy 1922, czy 1914, czy 1919. Należy przypomnieć, iż "dni ostatnie" nie rozpoczęły się w roku 1914, lecz z chwilą przyjścia Jezusa:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Hbr 1,1-2

Biblia Tysiąclecia

Dz 2,14n

Biblia Tysiąclecia

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021