Wkrótce Armagedon?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy nie byliby w pełni sobą, gdyby co jakiś czas nie przypominali swoim czytelnikom, iż zbliża się ARMAGEDON:

Strażnica 1 lutego 2012
1 lutego 2012
Strażnica 1 lutego 2012
str.1
Strażnica 1 maja 2015 Strażnica 1 maja 20151 maja 2015 Strażnica 1 maja 2015
str.16
Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
zob.
wyd.2003
Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
str.243
Strażnica 1 lutego 2012
1 lutego 2012
Strażnica 1 lutego 2012
Strażnica 1 lutego 2012
str.4
Strażnica 1 lutego 2012
str.8
Strażnica 1 lutego 2012
str.7
Strażnica 1 lutego 2012
str.8
Strażnica 1 lutego 2012 Strażnica 1 lutego 2012
str.9

Na dole str.9 Świadkowie Jehowy powołują się na swoją książkę:

Strażnica 1 lutego 2012
str.9

Zobaczmy, co w roku 2005 (a czas płynie) uczono o bliskim Armagedonie:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia
Czego naprawdę uczy Bibliastr.32
Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.85
Czego naprawdę uczy Bibliastr.86
Czego naprawdę uczy Bibliastr.87
Czego naprawdę uczy Bibliastr.94
Czego naprawdę uczy Bibliastr.153
Zobacz:

Wróćmy do tej publikacji:

Strażnica 1 lutego 2012
1 lutego 2012
Strażnica 1 lutego 2012
str.4

Nie jest prawdą, że w Armagedonie będą ginąć ludzie, jak to przedstawiają Świadkowie Jehowy w swych publikacjach:

Wspaniały finał Objawienia bliski wyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliskistr.233

Pismo Święte mówi nam o powtórnym, widzialnym powrocie Pana Jezusa na Sąd Ostateczny:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 24, 25-28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Przed samym powrotem Pana, będą znaki:

Łk 21, 25-28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Chrystus nas przestrzega:

Łk 21, 34-36

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Po co staniemy przed Synem Człowieczym?

2 Kor 5, 10

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A więc wszyscy, dobrzy i źli. A jak to się stanie? Zobaczmy:

Mt 13, 36-43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Nastąpi wówczas Sąd Ostateczny:

Mt 24, 31-33

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Wszystkie narody staną przed Chrystusem, Sędzią żywych i umarłych. Sprawiedliwi i niesprawiedliwi. Nikt nie zginie w wojnie Armagedonu. Sprawiedliwi usłyszą:

Mt 25, 34

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

a do tych po lewej stronie Chrystus powie:

Mt 25, 41

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jeśli w samym Armagedonie śmierć poniosą wyłącznie źli ludzie, to w jaki sposób usłyszą te słowa:

Mt 25, 41-43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

i w jaki sposób nastąpi dialog między nimi a Chrystusem:

Mt 25, 44-46

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jak czytamy w wersecie 46, źli ludzie pójdą na "wieczną mękę" (karę) w ogień wieczny (w.41) oraz:

Łk 13, 27-28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A więc żadnej śmierci, żadnego unicestwienia, tylko świadoma kara, o której czytamy:

Mk 9, 42-50

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Syr 7, 17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jdt 16,17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Towarzystwo Strażnica pyta:

Strażnica 1 lutego 2012
1 lutego 2012
Strażnica 1 lutego 2012
str.8

Odpowiedź jest prosta i oczywista:

Zobacz:

Pamiętając o fałszywych proroctwach Towarzystwa Strażnica, słowa Pisma Świętego spełniają się m.in. na Świadkach Jehowy:

Mt 7, 15-20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

"ich" - tzn. fałszywych proroków. A więc fałszywych proroków poznajemy po fałszywych proroctwach. Czym charakteryzują się fałszywi prorocy?

Pwt 18, 20-22

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Pan Jezus przestrzega:

Łk 21, 8-9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 24, 23-24

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

2 P 2, 1-3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 1 lutego 20121 lutego 2012 Strażnica 1 lutego 2012
str.8
Strażnica 1 maja 2015 Strażnica 1 maja 20151 maja 2015 Strażnica 1 maja 2015
str.16

2 Tes 2, 1-3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020