W OBRONIE WIARY - wstęp

Autor: Włodzimierz Bednarski, "W OBRONIE WIARY"

poprzednia część nastepna część

Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt
i wyznań niekatolickich


Włodzimierz Bednarski

Gdańsk


Styczeń 2024


Pierwotny tytuł książki: „Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy” (1992-1996).

Edycje skryptowe: 1992, 1993, 1994 (tytuł pierwotny).

Edycje książkowe: 1996 (tytuł pierwotny), 1997, 2015 (tytuł obecny).

Edycje elektroniczne: kilkanaście wersji, co pół roku uzupełniane i rozszerzane (tytuł obecny).


Z jakimi sektami i wyznaniami niekatolickimi polemizuje ta książka?

Konkretne rozdziały książki odnoszą się nie tylko do Świadków Jehowy, ale swym zakresem jednocześnie poruszają zagadnienia, które są atakowane, kwestionowane i podważane przez inne sekty i braci odłączonych (zielonoświątkowców, baptystów, tzw. wolnych chrześcijan, i innych). Aczkolwiek w tekście autor zazwyczaj zwraca się, omawia i polemizuje z wierzeniami Świadków Jehowy, jednakże można te polemiki odpowiednio odnosić do innych sekt i braci odłączonych, którzy w danym przypadku podzielają poglądy ze Świadkami Jehowy.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024