Wprowadzenie

Autor: Włodzimierz Bednarski,
"Czy Świadkowie Jehowy są kompetentni w orzekaniu o transfuzji krwi?"

poprzednia część nastepna część
Wprowadzenie

Towarzystwo Strażnica, założone w roku 1881 w Stanach Zjednoczonych, reprezentuje dzisiaj wszystkich Świadków Jehowy na całym świecie. Organizacja ta została zarejestrowana w roku 1884 pod nazwą Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska (obecna nazwa: Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica). Założyciel jej, C. T. Russell (1852-1916), od roku 1879 rozpoczął wydawać czasopismo Strażnica, którym Świadkowie Jehowy posługują się do dziś. Ten półmiesięcznik zawiera i przekazuje prawie wszystkie nauki i wytyczne dla głosicieli tej organizacji (wydawany w ponad 250 językach!). Nad całą organizacją Świadków Jehowy obecnie nadzór sprawuje tak zwane Ciało Kierownicze, składające się z kilku osób, którego narzędziem prawnym i wydawniczym jest wspomniane Towarzystwo.

Towarzystwo Strażnica dość często zmienia swoje wykładnie biblijne, nauki i zwyczaje. Na to zwróciliśmy uwagę, wraz z Szymonem Matusiakiem, w naszej książce pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy (2012), w której omówiliśmy setki zmian doktrynalnych tej organizacji z lat 1879-2011.

Jednak bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Towarzystwo Strażnica wielokrotnie zmieniało swoje podejście do medycyny oraz leczenia i to już od początku lat 20. XX wieku. Zmiany te wprowadzane u Świadków Jehowy bulwersowały ich samych, także ich rodziny, które nie należały do tej organizacji, a także opinię publiczną.

W naszym opracowaniu wskażemy, że ta zmienność co do kwestii medycznych czyni Towarzystwo Strażnica organizacją niekompetentną w tej dziedzinie, a szczególnie co do orzekania o transfuzji krwi.

Omawiamy też w naszej książce problem szczepień, przeszczepów i frakcji krwi. Dopiero po przyglądnięciu się tym zagadnieniom każdy sam oceni, czy Świadkowie Jehowy są odpowiedzialną grupą religijną w kwestiach medycznych i na ile jej zwyczaje co do leczenia są oparte o naukowe przesłanki. Towarzystwo Strażnica zazwyczaj, jak zauważymy, wpierw wymyśla motyw religijny dla swej zmiany w kwestii medycyny, a później stara się podeprzeć go autorytetami z dziedziny medycyny.

Warto tu też tytułem wstępu przytoczyć przykładowe fragmenty z publikacji Towarzystwa Strażnica, by zauważyć, jak organizacja ta motywuje swoje zmiany w wierzeniach (tak zwane „nowe światło”) i co czeka tych, którzy ich nie zaakceptują:

„Niewłaściwe poglądy, wierzenia i praktyki są stopniowo zarzucane, a kto decyduje się przy nich obstawać, odchodzi razem z nimi” (Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa 1995 s. 641).

„Dlaczego z biegiem lat zdarzały się zmiany w naukach Świadków Jehowy? (...) W miarę lepszego zrozumienia czegoś nieraz trzeba zmienić zdanie. Świadkowie Jehowy są gotowi pokornie dokonywać takich zmian” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 347).

„Musimy więc unikać sidła, jakim jest zazdrosne obstawanie przy własnych poglądach lub metodach działania, które nie mają solidnych biblijnych podstaw. Powinniśmy natomiast przyjmować nowe światło, jakie Jehowa rzuca na swe Słowo za pośrednictwem kanału, którym się obecnie posługuje” (Strażnica Nr 20, 2002 s. 30).

Pomijamy w naszej publikacji roztrząsanie kwestii religijnych i argumentów z Biblii, które przywołują Świadkowie Jehowy dla uzasadnienia swych zmian wprowadzanych w dziedzinie medycyny. Chcemy w tej publikacji ukazać tylko ich zachowania, determinację i argumentację pozabiblijną.

Pragniemy, by środowisko medyczne dowiedziało się coś więcej o medycynie Świadków Jehowy, niż tylko to, co przekazują mu tak zwane Komitety Łączności ze Szpitalami (w Polsce powołane w roku 1991) oraz podstawowe i nowe publikacje Towarzystwa Strażnica.

W niniejszej publikacji wiernie oddajemy cytaty ze starszej, na ogół trudno dostępnej literatury Świadków Jehowy, nawet, jeśli zawierają one błędy językowe lub archaiczny zapis pewnych terminów i nazw.

Wierzymy też, że opracowanie nasze pozwoli innym ludziom choć trochę zrozumieć stanowisko szeregowych Świadków Jehowy, którzy ulegają wpływom zmieniających się nauk Towarzystwa Strażnica i nadzorującego go Ciała Kierowniczego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do wydrukowania tej książki.

Na zakończenie składamy podziękowanie Centrum Edukacji i Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i jego liderowi Stanisławowi Chłościńskiemu za wsparcie dla powstania tej publikacji.

Uwaga: Książka jest dostępna też pod adresem:

apollos.org.pl/ksiazkaokrwi

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021