Dodatek A
Listy i dokumenty Towarzystwa Strażnica

Autor: Włodzimierz Bednarski,
"Czy Świadkowie Jehowy są kompetentni w orzekaniu o transfuzji krwi?"

poprzednia część nastepna część
Dodatek A
Listy i dokumenty Towarzystwa Strażnica

W tej części publikujemy fotokopie listów oraz dokumentów Towarzystwa Strażnica dotyczących kwestii transfuzji krwi. Są to następujące materiały:

List polskiego Biura Oddziału Towarzystwa Strażnica (określającego się mianem Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy) z dnia 3 stycznia 2006 r. do wszystkich zborów odnośnie Komitetów Łączności ze Szpitalami

Źródło: https://wtsarchive.com/letter/20060103-p_dot-komitetow-lacznosci-ze-szpitalami;

List polskiego Biura Oddziału Towarzystwa Strażnica z dnia 12 stycznia 2011 r. do wszystkich gron starszych w sprawie punktu na zebraniu Świadków Jehowy pt. Jak rodzice mogą chronić swe dzieci przed podaniem krwi

Źródło: https://wtsarchive.com/letter/20110112-p_dot-punktu-w-zebraniu-sluzby-jak-rodzice-moga-chronic-swe-dzieci-przed-podaniem-krwi;

List polskiego Biura Oddziału Towarzystwa Strażnica z dnia 11 grudnia 2011 r. do wszystkich gron starszych dotyczący udogodnień dla tych, którzy potrzebują szczególnej opieki medycznej poza miejscem swojego zamieszkania

Źródło: https://wtsarchive.com/letter/20111211-p_dot-udogodnien-dla-tych-ktorzy-potrzebuja-szczegolnej-pomocy-medycznej-poza-miejscem-swojego-zamieszkania;

List polskiego Biura Oddziału Towarzystwa Strażnica z dnia 1 stycznia 2013 r. do wszystkich gron starszych odnośnie wspierania osób, które potrzebują pomocy medycznej

Źródło: https://wtsarchive.com/letter/20130101-p_dot-wspierania-osob-ktore-potrzebuja-opieki-medycznej ;

List polskiego Biura Oddziału Towarzystwa Strażnica z dnia 3 lutego 2015 r. do wszystkich gron starszych odnośnie wspierania tych, którzy potrzebują leczenia

Źródło: https://wtsarchive.com/letter/20150203-p_dot-wspierania-tych-ktorzy-potrzebuja-leczenia ;

List polskiego Biura Oddziału Towarzystwa Strażnica z dnia 1 kwietnia 2016 r. do wszystkich zborów dotyczący uproszczonego dokumentu Dyspozycje i pełnomocnictwo w sprawie opieki zdrowotnej

Źródło: https://wtsarchive.com/letter/20160401-p_dot-uproszczonego-dokumentu-dyspozycje-i-pelnomocnictwo-w-sprawie-opieki-zdrowotnej ;

Druk używany przez wszystkich Świadków Jehowy w celu zabezpieczenia się przed przyjęciem transfuzji krwi: Dyspozycje i pełnomocnictwo w sprawie opieki zdrowotnej

Źródło: https://wtsarchive.com/letter/dpa-p_dyspozycje-i-pelnomocnictwo ;

Wskazówki co do wspierania osób potrzebujących leczenia

Źródło: https://wtsarchive.com/letter/s-139-p_wskazowki-co-do-wspierania-osob-potrzebujacych-leczenia ;

Karta identyfikacyjna dziecka Świadków Jehowy, wyrażająca życzenie rodziców, by ich dziecku nie przetoczono krwi;

Artykuł (instrukcja): Jak rodzice mogą chronić swe dzieci przed podaniem krwi

Źródło: https://wtsarchive.com/letter/s-55-p_jak-rodzice-moga-chronic-swe-dzieci-przed-podaniem-krwi.

fotokopie
fotokopie
fotokopie
fotokopie
fotokopie
fotokopie
fotokopie
fotokopie
fotokopie
fotokopie
fotokopie
fotokopie
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023