2 Tes 2, 15; 3, 6 - komentarz

Autor: Ks. Michał Bednarz

ed. św. Pawłazob. ed. św. Pawłazob. ed. św. Pawławyd.2007

ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawłastr.575

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020