2 Tes 2, 15; 3, 6 - komentarz

Autor: Ks. Michał Bednarz

1 i 2 Tesaloniczan Drugi List św. Piotra Drugi List św. Piotrawyd.2007 Drugi List św. Piotra

ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawła
ed. św. Pawłastr.575

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022