Manipulacja cytatem Tertuliana

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy nie zgadzają się na transfuzję krwi. Uzasadniając ten zakaz powołują się zatem na pisarzy z pierwszych wieków chrześcijaństwa, m.in. na Tertuliana i Minucjusza Feliksa (III w. po Chr.). Czy oni mieli na myśli zakaz transfuzji krwi? Czy przypadkiem poprzez cytowanie ich dzieł i zręczne manipulowanie nimi, Świadkowie Jehowy nie mają na celu wywarcie wrażenia na czytelnikach, że obecnie obowiązujący zakaz transfuzji ma poparcie w Biblii i w historii chrześcijaństwa?
W tej publikacji Świadkowie Jehowy cytują:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd. 2001
Strażnica 15 kwietnia 2007
str.140

"Apologetyk" Tertuliana też cytują w tej publikacji:

Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
wyd.1992
Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
str.13
Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
str.61

Co takiego Świadkowie Jehowy wykropkowali? Zobaczmy:

Apologetyk ApologetykPoznań 1947
Apologetykstr.44
ApologetykApologetykstr.45

Należy zwrócić uwagę, że w tym czasie (II/IIIw. po Chr.) były praktykowane misteria pogańskie i wielu pogan przyjmując chrześcijaństwo, odchodząc od rytualnego spożywania krwi, wolało wcale jej nie spożywać, aby odciąć się i zapomnieć o dawnych zwyczajach. M.in. pisze o tym Tertulian w "Apologetyku", który tylko fragmentarycznie jest cytowany przez publikacje Towarzystwa Strażnica.


Dalej w Prowadzeniu rozmów na podstawie Pism Świadkowie Jehowy cytują tylko jedno zdanie Minucjusza Feliksa:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd. 2001
Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
str.140
Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
str.141

Jaki jest szerszy kontekst tej wypowiedzi?

Octavius
wyd. 1925
Octavius
str.64
Octavius
str.65

Świadkowie Jehowy w Prowadzeniu rozmów na podstawie Pism w rozdziale "Transfuzje krwi" przywołują Tertuliana:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd. 2001
Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
str.141

Jak widzimy, Świadkowie Jehowy łączą Dz 15,29 z fragmentem z dzieła Tertuliana. Chcą przez to pokazać, że Tertulian ma na myśli w tym miejscu spożywanie krwi, tak jak w Dz 15,20.29., co dla Świadków Jehowy w ich mniemaniu jest równoznaczne z transfuzją. Cytują tylko fragment wypowiedzi. Po sprawdzeniu kontekstu okazuje się, że Tertulian nie pisał o spożywaniu krwi w jego tradycyjnym rozumieniu, nic też nie pisał o transfuzji. Pisał o mordowaniu:

Wersja angielska:

"Sufficient it is, that in this place withal there has been preserved to adultery and fornication the post of their own honour between idolatry and murder: for the interdict upon "blood" we shall understand to be (an interdict) much more upon human blood" (Tertulian, O wstydliwości (XII,5) pogrubienie moje) [źródło]

Świadkowie Jehowy przemilczeli kontekst, nie podali pełnej wypowiedzi, a cytat rozpoczęli po słowie "murder" - morderstwo.


Jeszcze wyraźniej widać manipulację w poniższej publikacji. Czytamy najpierw o chrystianizmie, który rozprzestrzenił się na dalekie tereny, a potem Świadkowie Jehowy cytują Tertuliana:

Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
wyd.1992
Świadkowie Jehowy a kwestia krwi Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
str.13
Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
str.61

następnie na tej samej stronie łączą z tym cytatem:
Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
str.13
Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
str.61

Zobaczmy kontekst powyższej wypowiedzi Tertuliana w języku polskim:

Tertulian Wybór Pismwyd.2007

O wstydliwości (XII,5):

Tertulian Wybór Pismstr.220

Świadkowie Jehowy w przywołanej już broszurze, aby poprzeć zakaz transfuzji krwi, powołali się m.in. na Orygenesa:

Świadkowie Jehowy a kwestia krwi
wyd.1992
Świadkowie Jehowy a kwestia krwistr.14

Zobaczmy w jakim kontekście pisze Orygenes:

Orygenes Przeciw CelsusowiATK Warszawa 1986 wyd.II
Orygenes Przeciw Celsusowistr.398

Orygenes wierzył, że wyziewami z krwi uduszonych zwierząt żywiły się demony, więc nie chciał spożywać resztek takiej krwi w uduszonych zwierzętach, aby jak sam pisze: "złe duchy nie ucztowały razem z nami".

W jakim więc celu Towarzystwo Strażnica powołało się na Orygenesa w kwestii zakazu transfuzji krwi?


Świadkowie Jehowy powołując się na:

Apologetyk ApologetykPoznań 1947

jakoś dziwnym trafem "nie zauważyli" tej wypowiedzi Tertuliana:

Apologetykstr.91

a w broszurze Świadkowie Jehowy a kwestia krwi na str.13, str.14, str.15 i str.16 wymieniają szereg osób, wypowiadających się o zakazie dot. krwi, ale ani jedna z nich nie mówi o zakazie transfuzji krwi. Czyżby ilość źródeł, a nie jakość decydowała o argumentacji? Ma to wywrzeć wrażenie na czytelniku?


Tertulian Wybór Pismzob. wyd.1983

Pozostawiam te słowa bez komentarza:

Tertulian Wybór Pismstr.126

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021