Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Rz 8, 1-2 (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-11-06

poprzednia część

Ale najpierw zobaczmy w jaki sposób Świadkowie Jehowy przetłumaczyli w swojej Biblii ten werset:

Ap 3, 20

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1707

Jak wygląda poprawne tłumaczenie i czy jest tam mowa o wejściu do "domu"? Sprawdźmy:

ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

Ap 3, 20

ed. Święty Paweł
str.2697
ed. Święty Paweł
str.2698

Jak mamy poprawnie rozumieć powyższe słowa i cały kontekst:

ed. Święty Paweł
str.2697
ed. Święty Paweł
str.2698

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Ap 3, 20

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.748

O tym,że żaden kodeks nie posiada wyrazu "dom" ukazuje nam:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.748
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Ap 3, 20

Nowy Testament Grecko-Polski
str.1319

O tym, że w tym wersecie nie ma mowy o wchodzeniu do "domu" potwierdza interlinia Świadków Jehowy zamieszczona na ich stronie internetowej:

Ap 3, 20

Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy

Czy Świadkowie Jehowy otwierają drzwi Chrystusowi? Czy Chrystus jest w nich (1 Kor 13, 5)? Co Pan Jezus mówi dzisiaj Świadkom Jehowy?

J 5, 39-40

Nowy Testament Grecko-Polski Nowy Testament Grecko-Polskistr.309

Podsumowując. Aby wykazać usunięcie przysłówka "teraz" w Przekładzie Nowego Świata, najlepiej jest zacytować:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Rz 8, 1-2

 Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.696

Lewa kolumna: tekst grecki i dosłowne tłumaczenie na j. angielski słowa nyn ("now" - teraz) oraz gr. en Christo Jesu "w Chrystusie Jezusie", a prawa kolumna, będąca podstawą do tłumaczeń narodowych, już nie zawiera wyrazu "teraz" oraz "w Chrystusie Jezusie".


Wydane przez Towarzystwo Strażnica dwie Biblie z prawem do druku (Diaglott oraz Bible James Version), również nie potwierdzają koncepcji Świadków Jehowy o treści bez słowa "teraz":

Diaglott Diaglottwyd.1942 Diaglott Diaglott

Rz 8, 1

Diaglottstr.529
Bible James Version Bible James Version Bible James VersionBible James Version 1611 Bible James Version Bible James Version

Rz 8, 1-2

Bible James Version
str.155

Inne przekłady:

Interlinear Greek English New Testament Interlinear Greek English New Testament
Interlinear Greek English New Testamentwyd.1981 Interlinear Greek English New Testament

Rz 8, 1-2

Interlinear Greek English New Testament
str.564

Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament
wyd.1982
Nowy Testament New Testament

Rz 8, 1-2

Interlinear Greek English New Testament
str.354

List do Rzymian KUL List do Rzymian KUL List do Rzymian KULwyd.1978

Komentarz do Rz 8, 1-11

List do Rzymian KULstr.164
List do Rzymian KULstr.165

List do Rzymian ed. św. PawełLIST DO RZYMIAN List do Rzymian ed. św. Paweł List do Rzymian ed. św. Pawełwyd.2020 List do Rzymian ed. św. Paweł

Rz 8, 1-2

List do Rzymian ed. św. Pawełstr.375
List do Rzymian ed. św. Pawełstr.376
List do Rzymian ed. św. Paweł
List do Rzymian ed. św. Paweł
List do Rzymian ed. św. Paweł
List do Rzymian ed. św. Pawełstr.380
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021