Słowo Boga - Słowo Pana - Słowo Chrystusa

Autor: Piotr Andryszczak, uzupełniono: 2017-06-20

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

1 P 1, 22-25

Ewangelia wg św. Jana ed. św. Pawła
str.2660
Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000

1 P 1, 23-25

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1584

Strażnica 1 września 20141 września 2014 Strażnica 1 września 2014 Strażnica 1 września 2014str.15

Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji - jak czytamy powyżej - cytują Biblię: "słowo naszego Boga". W nawiasie podają dwa źródła: Izajasza 40:8 i 1 Piotra 1:25. Problem jest w tym, że w ich Biblii w 1 P 1,25 nie występuje fraza "słowo naszego Boga". W tym wersecie Świadkowie Jehowy wstawili słowo "Jehowa", mimo iż wiedzą, że jest to cytat z Iz 40:8, w którym to miejscu znajduje się słowo Bóg:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
ImięImięBiblia Tysiąclecia ImięImięBiblia Tysiąclecia 1 P 1, 25 ImięBiblia Tysiąclecia Iz 40, 8
Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 40, 8

Prorocystr.862
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Iz 40, 8

Septuagintastr.1414
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

1 P 1, 25

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1103

To, że w 1 P 1, 25 w Nowym Testamencie jest słowo kyrios (Pan) możemy sprawdzić w wydanym przez Świadków Jehowy przekładzie międzywierszowym:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

1 P 1, 25

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1010

Strażnica wrzesień 2017Strażnica wrzesień 2017 Strażnica wrzesień 2017 Strażnica wrzesień 2017str.18

Świadkowie Jehowy nie potrafią sobie poradzić z wyjaśnieniem, dlaczego wstawili do 1 P 1, 25 słowo "Jehowa". Wymyślili sobie wytłumaczenie. Najpierw stwierdzili, że św. Piotr powołał się na Księgę Izajasza 40, 8, by następnie stwierdzić, że te słowa nie odnoszą się do Biblii jako Księgi. W takim razie, do czego się odnoszą? Białe, to czarne, a czarne, to białe. Ręce opadają.


1 List św. Piotra 1 List św. Piotraed. św. Pawła 1 List św. Piotra
wyd.2007

1 P 1, 23-25:

1 List św. Piotrastr.119
1 List św. Piotrastr.126
Ewangelia wg św. Jana ed. św. Pawłastr.127
Słowo Boga - Słowo Pana - Słowo Chrystusa
Pismo Święte Pallottinum
Pallottinum
Pismo Święte Pallottinum Ap 19, 13 Pismo Święte Pallottinum Łk 22, 61 Pismo Święte Pallottinum Kol 3, 16

Warto jeszcze zwrócić uwagę na inny aspekt. Otóż we wspomnianej już publikacji Świadkowie Jehowy omawiają temat manuskryptów biblijnych:

Strażnica 1 września 20141 września 2014 Strażnica 1 września 2014str.13
Strażnica 1 września 2014str.14

gdzie czytamy m.in.:

Strażnica 1 września 20141 września 2014 Strażnica 1 września 2014str.15

Ciekawostką jest fakt, że w artykule nie napisano ani słowa o imieniu Bożym. Wymienione manuskrypty nie potwierdzają tezy Strażnicy o konieczności przywrócenia "imienia Jehowa" do Nowego Testamentu.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020