"Rzekł Pan Panu memu"

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Strażnica 1984 Nr 151984 Nr 15
Strażnica 1984 Nr 15str.7

Dla "wyznawców nominalnego chrześcijaństwa" NIE zatarła się różnica między Ojcem a Synem. Nikt też nie opuszcza imienia w Mt 22,44 z tej prostej przyczyny, że go tam po prostu nie ma:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 22,44

Grecko-polski Nowy Testamentstr.108

Wersję "Pan Panu memu" potwierdza również wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mt 22,44

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.119

Cytat nie pochodzi z tekstu hebrajskiego (Ps 110,1), gdzie widnieje tetragram JHWH, lecz pochodzi z greckiej Septuaginty, gdzie autor skorzystał z faktu, iż jest tam słowo kyrios:

Septuaginta zob.

Ps 109,1

Septuagintastr.124
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Ps 109,1

Septuagintastr.946

W tej publikacji:

Strażnica 1 czerwca 19941 czerwca 1994

czytamy:

Strażnica 1 czerwca 1994str.28

Ten pierwszy "Pan", to Bóg Ojciec. On przemawia do swego Syna. Jest to oczywiste.

Strażnica 1 czerwca 1994str.28

Nie wiem skąd to rzekome zamieszanie. Inną Osobą jest Ojciec a inną Osobą jest Syn. Nie jest również prawdą, że dopiero w późniejszych odpisach starożytnej greckiej Septuaginty wprowadzono w miejsce tetragramu JHWH słowo KYRIOS (Pan). Jedne z najstarszych rękopisów bez tetragramu JHWH to m.in.: Greek papirus 458 - IIw. przed Chr., 4QLXXLeva - Iw. przed Chr., 4QLXXNum - Iw. przed Chr., 4QLXXDeut - Iw. przed Chr. Dlaczego Świadkowie o tym nie piszą, tylko sugerują czytelnikowi, że ktoś dużo później usunął tetragram z greckiej Septuaginty?

Kolejna publikacja:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze wyd.1996

próbują wmówić czytelnikom, iż w Ps 110,1 mamy zamieszanie i trudno jest odróżnić, kto do kogo mówi:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.25
Przebudźcie się! 8 września 19948 września 1994
Przebudźcie się! 8 września 1994str.18

Świadkowie Jehowy stwarzają sztuczny problem. Przecież wiadomo "kto tu mówi i do kogo".

Przebudźcie się! 8 września 1994str.18

Świadkowie Jehowy mają tutaj rację. Nie chodzi o kwestię czysto akademicką. Chodzi o rzetelność i o elementarną uczciwość w oddawaniu wersetów. W Dz 2,21 (por. też Rz 10,13) nie pada słowo "Jehowa". Argumenty zobacz Imię Boże (cz.2)

O jakimś rzekomym kłopocie w odczytaniu wersetu "Rzekł Pan Panu memu" czytamy też tutaj:

Strażnica 1 lipca 20101 lipca 2010
Strażnica 1 lipca 2010str.8

Nikt nie ma kłopotu z rozróżnieniem (chyba, że sami Świadkowie Jehowy) czy tytuł "Pan" odnosi się do Ojca, czy Jego Syna i kto do kogo mówi. "Rzekł Pan Panu memu" to nic innego jak: "Rzekł Ojciec do Syna". Świadkowie nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że odróżnienie Osób w Bogu występuje w nauczaniu Kościoła:

Strażnica 1 lipca 2010Pallottinum 1994
Strażnica 1 lipca 2010str.69

wcześniej:

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago zob. wyd.1911
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.118

Jeszcze wcześniej, bo w Symbolu "Atanazjańskim" (V-VI w. po Chr.):

Katechizm Kościoła katolickiegoPoznań 1988
Katechizm Kościoła katolickiego Katechizm Kościoła katolickiegostr.623

W Liście Barnaby 12:8 (ok. 130 r po Chr.) autor cytuje Ps 109,1 wg greckiej Septuaginty:

Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie ApostolscyATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.127
Epitre de Barnabewyd.1971
Epitre de Barnabestr.172

Justyn Męczennik [ur.100] również cytuje Psalm 109 wg LXX.

Dialog z Żydem Tryfonem Dialog z Żydem Tryfonemzob.

Apologia 32,3 i 6:

Dialog z Żydem Tryfonem Dialog z Żydem Tryfonemstr.150
Dialog z Żydem Tryfonem Dialog z Żydem Tryfonemstr.151

Apologia 127,5:

Dialog z Żydem Tryfonem Dialog z Żydem Tryfonemstr.329

Zacytujmy więc Psalm wg tekstu hebrajskiego:

Pisma Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pisma Vocatio

Psalm 110,1

Pismastr.192
Biblia Tysiąclecia wyd.IIBT wyd.II Pallottinum 1971

Psalm 110,1

Biblia Tysiąclecia wyd.II Biblia Tysiąclecia wyd.II Biblia Tysiąclecia wyd.II
str.677
Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
Poznań 1992
Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.329 str.280

oraz komentarz:

Biblia Poznańska

Natomiast w wersecie 5 mamy sytuację odwrotną:

Biblia Poznańskastr.280

Pan Jezus nauczał w świątyni

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Mk 12,35-37

Biblia Poznańska Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.126
Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio

Mk 12,35-37

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentustr.158

Zobaczmy komentarz KUL:

Ewangelia wg św. Marka KUL Pallottinum 1977
Ewangelia wg św. Marka KUL Ewangelia wg św. Marka KUL

Kom. KUL do Mt 22,44:

Ewangelia wg św. Mateusza KUL Pallottinum 1979
Ewangelia wg św. Mateusza KULstr.301

Świadkowie Jehowy poprawiają Nowy Testament i werset Mk 12,36 oddali po swojemu:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Mk 12,36

Przekład Nowego Światastr.1277

również m.in. Dz 2,34 w tej publikacji:

Strażnica 1 lipca 20101 lipca 2010
Strażnica 1 lipca 2010str.8

Słusznie w wielu przekładach znajdziemy sformułowanie "Rzekł Pan Panu memu", ponieważ tak jest w tekście oryginalnym:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 2,34

Grecko-polski Nowy Testamentstr.515

Wersję "Pan Panu memu" potwierdza również wydany przez Świadków Jehowy przekład międzywierszowy (zob. Strażnica 1 lutego 1998 str.32:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 2,34

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.527

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mk 12,36

Grecko-polski Nowy Testamentstr.211

Przekład międzywierszowy Świadków Jehowy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mk 12,36

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.222

Cytat pochodzi nie z tekstu hebrajskiego, gdzie widnieje tetragram JHWH, lecz pochodzi z greckiej Septuaginty, gdzie autor skorzystał z faktu, iż jest tam słowo kyrios:

Septuaginta zob.

Ps 109,1n

Septuagintastr.124
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Ps 109,1-7

Septuagintastr.946
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Edycja św. Pawła zob.

Mk 12,41-46

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2190

Podsumowując rzekome zamieszanie, kwestię czysto akademicką lub kłopot, stwierdzamy jasno, iż słowa Pisma Świętego "Rzekł Pan Panu memu" dotyczą Ojca i Syna, dwóch Osób, równych w swym bóstwie, posiadające jedną i tą samą naturę, które to Osoby Kościół bez żadnych problemów rozróżnia. Pisarze Nowego Testamentu cytując Psalm 110,1nn, cytują nie według tekstu hebrajskiego, lecz cytują z greckiej Septuaginty (Ps 109,1nn), w której to występuje słowo kyrios - Pan.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020