Prawdziwy Pan

Autor: Piotr Andryszczak

Pismo Święte w Nowym Testamencie przedstawia nam Chrystusa jako jedynego Pana i Władcę:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Judy 3-4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W Liście do Filipian czytamy:

Flp 2,11

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Hymn o kenozie kończy doksologia: "ku chwale Boga Ojca". Wynika z niej, że wyznawanie wiary w Chrystusa "Jezus jest Panem" - tzn. Bogiem - ma na celu chwałę Boga Ojca. Św. Paweł w drugim Liście do Koryntian jasno stwierdza (w.3), iż:

1 Kor 12,3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Z tekstu jasno wynika, że do wyznania wiary w Chrystusa jest potrzebna pomoc z góry (zob. też Mt 16,13-17). Św. Paweł ukazując równość Osób Bożych, Ojca i Syna, cytuje werset z Księgi Joela 3,5 przypisując go Chrystusowi (w.13):

Rz 10,9-13

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A więc jest jeden Pan. W Starym Testamencie Bóg (JHWH) jest nazwany Panem.

Wj 23,17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zauważmy, że Panem jest Jezus (Rz 10,9) i Panem jest JHWH (Wj 23,17). Dwóch jednak Panów nie ma. Św. Paweł bowiem napisał, iż: "Jeden jest bowiem Pan wszystkich" (Rz 10,12). Świadkowie Jehowy, chcąc osłabić Chrystusowy tytuł Pan, w swojej Biblii (Przekład Nowego Świata) dopisali w pewnych wersetach przed słowem Pan (Adonai) słowo "prawdziwy". W wersji angielskiej PNŚ słowo "prawdziwy" (ang. true) jest w nawiasie kwadratowym:

The New World Translation of the Holy Scriptures
wyd.1984
wyd.1984
Wj 23,17 The New World Translation of the Holy Scripturesstr.108

Niestety, czytelnik PNŚ w j. polskim nie wie, że Towarzystwo Strażnica dodało słowo, którego nie ma w tekście oryginalnym (brak nawiasów kwadratowch w omawianych wersetach). Jezus, owszem jest Panem, ale tym "prawdziwym" Panem jest wg Świadków Jehowy - Jehowa.
Prześledźmy kilka wersetów:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Wj 23,17 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.108

Sprawdźmy w tekście oryginalnym czy znajduje się słowo "prawdziwy":

Pięcioksiąg Vicatio (za zgodą wydawcy) Vocatio kod.gram. (1) (2) ( 3 ) ( 4 ) (oznaczenia)

Wj 23,17

Pięcioksiąg Vocatiostr.300

W hebrajskim tekście brak jest słowa "prawdziwy". W Septuagincie również nie ma słowa "prawdziwy":

Septuaginta zob.

Wj 23,17

Septuagintastr.125
Septuaginta zob. zob. (za zgodą wydawcy Vocatio)

Wj 23,17

Septuagintastr.100

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Wj 34,23 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.125

Sprawdźmy w tekście oryginalnym czy znajduje się słowo "prawdziwy":

Wj 34,23

Pięcioksiąg Vocatiostr.350
Pięcioksiąg Vocatiostr.351

Brak słowa "prawdziwy"!


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Iz 1,24 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.894

Sprawdźmy w tekście oryginalnym czy znajduje się słowo "prawdziwy":

Iz 1,24

Prorocystr.743

Brak słowa "prawdziwy"!


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Iz 3,1 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.895

Sprawdźmy w tekście oryginalnym czy znajduje się słowo "prawdziwy":

Iz 3,1

Prorocystr.748

Brak słowa "prawdziwy"!


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Iz 10,16 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.904

Sprawdźmy w tekście oryginalnym czy znajduje się słowo "prawdziwy":

Iz 10,16

Prorocystr.772

Brak słowa "prawdziwy"!


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Iz 10,33 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.904

Sprawdźmy w tekście oryginalnym czy znajduje się słowo "prawdziwy":

Iz 10,33

Prorocystr.774
Prorocystr.775

Brak słowa "prawdziwy"!


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Iz 19,4 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.911

Sprawdźmy w tekście oryginalnym czy znajduje się słowo "prawdziwy":

Iz 19,4

Prorocystr.794

Brak słowa "prawdziwy"!


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Mi 4,13 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1183

Sprawdźmy w tekście oryginalnym czy znajduje się słowo "prawdziwy":

Mi 4,13

Prorocystr.1485
Prorocystr.1486

Brak słowa "prawdziwy"!


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Ml 3,1 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1211

Sprawdźmy w tekście oryginalnym czy znajduje się słowo "prawdziwy":

Ml 3,1

Prorocystr.1567

Brak słowa "prawdziwy"!


W Nowym Testamencie w Hbr 1,10 Pan odniesiony jest do Chrystusa:

Hbr 1,10

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

gdzie w Starym Testamencie werset dotyczy Boga. Nowy Testament cytuje wg Septuaginty [Ps 102[101],26nn (LXX)]:

Septuaginta zob.

Ps 101,26

Septuagintastr.110
Septuaginta zob. zob. (za zgodą wydawcy Vocatio)

Ps 101,26

Septuagintastr.933

W tekście hebrajskim nie występuje tetragram:

Pisma (za zgodą wydawcy) Vocatio kod.gram. (1) ( 2 ) (3) (4) (oznaczenia)

Ps 102,26

Pismastr.170

Świadkowie Jehowy w swym komentarzu do Hbr 1,10 ukazali Jezusa jako Pana "pod rozkazem":

Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959
Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959
Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959
str.14

Natomiast w książce:

Wnikliwe poznawanie Pism
wyd. 2006, tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism
str.1146

Towarzystwo Strażnica nazywa raz Jezusa "Panem" (z dużej litery), a w innym miejscu i cezara nazywa "Panem" (z dużej litery). Porównajmy:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Wnikliwe poznawanie Pism
Dz 25,26
Wnikliwe poznawanie Pism
J 20,28

Czyli Jezus to tylko człowiek, taki sobie "Pan" jak wszyscy inni. Natomiast Pismo Święte wzywa nas do wyznania wiary, iż On jest Bogiem przez nazwanie Chrystusa:

Flp 2,11

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Prawdziwym:

Ap 19,11

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Prawdziwym Bogiem:

1 J 5,20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023