Lata 1984-1994 – sugestie dotyczące ‘końca’?

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2022-11-18

Lata 1984-1994 – sugestie dotyczące ‘końca’?

Lata 1984-1994 to czas najintensywniejszego oczekiwania na nadejście 'końca'. To w tym czasie upadł komunizm w Europie i przybliżyło się wypełnienie słów o "pokoju i bezpieczeństwie", na które czekało Towarzystwo Strażnica. Również rejestrowanie Świadków Jehowy w wielu byłych krajach komunistycznych odczytywano jako swoisty znak czasu.

Niedawno Towarzystwo Strażnica przypomniało swym czytelnikom, w jaki sposób wyznaczano kiedyś czas trwania pokolenia roku 1914. Wspomniano o okresie 70-80 lat:

„Równie szczere intencje przyświecały nowożytnym sługom Bożym, którzy na podstawie tego, co Jezus powiedział o ‘pokoleniu’, próbowali obliczyć jakiś konkretny czas, wychodząc od roku 1914. Rozumowano na przykład, że skoro pokolenie może żyć 70 lub 80 lat, a ludzie należący do ‘tego pokolenia’ musieli być w takim wieku, żeby pojąć znaczenie I wojny światowej oraz innych wydarzeń, to możemy obliczyć, ile mniej więcej zostało nam do końca” (Strażnica Nr 11, 1997 s. 28).

Jak widzimy z tego fragmentu, nie chodziło Towarzystwu Strażnica o ludzi urodzonych w 1914 roku, ale o takich, którzy byli w stanie „pojąć znaczenie I wojny światowej”.

Ale to nie wszystko, bo trochę później uczono też o „żyjących od 1914 roku”:

„Które pokolenie Jezus miał na myśli? Nie ulega wątpliwości, że to, które żyje od roku 1914. Ono widzi to wszystko, co według zapowiedzi Jezusa miało się wydarzyć przed samym końcem. To znaczy, że pewna liczba ludzi, którzy żyli w roku 1914, będzie świadkiem końca tego świata (Mat. 24:1-34)” (Strażnica Rok LXVIII [1987] Nr 3 s. 9).

„Zanim ostatni członkowie pokolenia, które żyło w roku 1914, zejdą ze sceny wydarzeń światowych, rozegrają się wszystkie przepowiedziane wydarzenia włącznie z ‘wielkim uciskiem’, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat (Mat. 24:21, 22, 34)” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism ed. 1991 s. 72; zdanie usunięte w ed. 2001).

W związku z tym dodawano też owe 70-80 lat do roku 1914, a odwoływano się do słów Psalmu 90:10 („Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt...”). Ta matematyka wskazywała lata 1984-1994. Jedna z publikacji zdaje się sugerować takie rozwiązanie, bo mówi ona o 1914 roku, 70 latach, które minęły i wskazuje Ps 90:10, mówiący o 70-80 latach:

„Już przeszło 70 lat przedstawiciele pokolenia XX wieku żyjący od roku 1914 widzą spełnianie się wypowiedzi Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Okres ten dobiega końca i przywrócenie raju na ziemi jest już bardzo bliskie (Mateusza 24:32-35 por. Psalm 90:10)” (Strażnica Nr 16, 1989 s. 14).

Również inna publikacja przypominała Ps 90:10:

„Jezus nie zachęcał swoich naśladowców do podejmowania prób wyliczenia dokładnego czasu trwania ‘tego pokolenia’ (Ps. 90:10)” (Strażnica Rok C [1979] Nr 18 s. 24).

Niezrozumiałe staje się powoływanie na Ps 90:10 (mówiący o 70-80 latach), skoro pisze się, że Jezus nie zachęcał do wyliczania „pokolenia”.

To, że takie spekulacje były obecne wśród Świadków Jehowy, ukazuje też Raymond Franz (1922-2010). Wprawdzie on, jako były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, twierdzi, że to gremium nie ustalało roku 1984 na czas Armagedonu, to jednak przyznaje, że głosiciele oczekiwali ‘końca’ w tym czasie. Czy nie na podstawie cytowanych publikacji Towarzystwa Strażnica? Oto słowa Franza z tym związane:

„Albert Schroeder [z Ciała Kierowniczego] doniósł, że w Szkole Gilead, jak również w czasie seminariów organizowanych dla Komitetów Oddziałów, bracia zwracali uwagę na fakt, że mówiono teraz o roku 1984 jako o możliwej nowej dacie końca. Rok ten bowiem następuje 70 lat po roku 1914 (Liczba 70 miała tu najwyraźniej jakieś szczególne znaczenie). (...) [przypis] Wbrew bezpodstawnym twierdzeniom wysuwanym przez niektórych ludzi, Ciało Kierownicze nigdy nie przywiązywało wagi do 1984 roku. Jak sobie przypominam, była to jedyna okazja, podczas której wymieniono tę datę, i to w kontekście pogłosek” (Kryzys sumienia R. Franz, 2006 s. 303).

Trzeba tu zaznaczyć, że R. Franz był świadkiem rozmów Ciała Kierowniczego tylko do roku 1980. Czy później te gremium coś dyskutowało o roku 1984? Tego nie wiemy.

Nie tylko „okres 70 lat” wraz z „rokiem 1914” oraz „rok 1984” uruchamiały wyobraźnię Świadków Jehowy, ale i „okres 80 lat” coś sugerował im:

„Ów czas końca ma jednak trwać stosunkowo krótko - mniej więcej tyle, ile życie jednego pokolenia (Łukasza 21:31, 32). Okoliczność, że od roku 1914 minęło już 80 lat, nasuwa wniosek, iż niebawem doczekamy się wyzwolenia za sprawą Królestwa Bożego” (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26).

Ten tekst z roku 1994 o 80 latach był już ostatnim fragmentem o „pokoleniu”, bo w roku następnym, to znaczy 1995-tym, odrzucono naukę o „pokoleniu roku 1914”, gdyż wtedy minęło już 81 lat od tego znamiennego roku. Czy to przypadek?


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023