Najważniejsze dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy – Polska
(cz. 2)

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2020-12-22

poprzednia część

Najważniejsze dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy – Polska (cz. 2)

Część druga naszego artykułu omawia statystyki dotyczące Świadków Jehowy w Polsce. Wydaje się, że dane dotyczące naszego kraju trudniej jest skompletować niż te, które dotyczą całego świata (szczególnie z lat 1910-1925 oraz 1950-1989). Jednak po wnikliwych dociekaniach dostarczamy zainteresowanym materiał, który powinien ich usatysfakcjonować.

W pierwszej części naszego artykułu omówiliśmy najważniejsze dane statystyczne Świadków Jehowy na całym świecie. Zamieściliśmy tam następujące rozdziały:

Liczba głosicieli na świecie i wzrost procentowy

Liczba osób ochrzczonych na świecie i wzrost procentowy głosicieli

Liczba osób spożywających emblematy podczas Pamiątki na świecie

Wzrost procentowy spożywających emblematy w ostatnich latach

W tej części naszego artykułu omawiamy podobne kwestie, ale dotyczące polskich Świadków Jehowy. Zamieszczamy poniżej następujące rozdziały:

Liczba głosicieli w Polsce i wzrost procentowy

Liczba osób ochrzczonych w Polsce i wzrost procentowy głosicieli

Liczba osób spożywających emblematy podczas Pamiątki w Polsce

Miejsce polskich Świadków Jehowy w świecie

Oczekiwania na fantastyczny wzrost w Polsce do 130 000 i 200 000 głosicieli!

Hipotetyczna liczba Świadków Jehowy w Polsce po zsumowaniu rok po roku ochrzczonych osób od roku 1988

Liczba głosicieli w Polsce i wzrost procentowy

Szczegółowe dane dotyczące polskich Świadków Jehowy, tak jak i z innych państw, rozpoczęto publikować w roku 1948 (za rok 1947). Wcześniej podawano tylko wyrywkowo niektóre dane. Niestety przerwa, spowodowana delegalizacją w roku 1950 tej organizacji w naszym kraju, sprawia, że w latach 1953-1988 dane te są tylko fragmentaryczne.

W latach 1948-1950 notowano duży wzrost, który jednak zmniejszał się z 42 do 23 procent, jednak w roku 1951, po delegalizacji, nastąpił spadek o prawie 21 procent (-20,8%):

1918 r. – przeciętna liczba głosicieli: 20 (najwyższa: brak danych), wzrost procentowy: brak danych (Strażnica Nr 6, 1950 s. 18; 1950 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 24).

1927 r. – przeciętna liczba głosicieli: 76 (najwyższa: brak danych), wzrost procentowy: brak danych (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 190-191).

1928 r. – przeciętna liczba głosicieli: 430 (najwyższa: brak danych), wzrost procentowy: brak danych (Strażnica Nr 6, 1950 s. 18; 1950 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 24). Por. Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 191, gdzie napisano o 256 głosicielach.

1932 r. – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa: 326), wzrost procentowy: brak danych (Bulletin styczeń 1933 s. 2).

1933 r. – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa: 508), wzrost procentowy: brak danych (Bulletin 1 lipiec 1933 s. 2).

1934 r. – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa: 969), wzrost procentowy: brak danych (Bulletin czerwiec/lipiec 1935 s. 2).

1935 r. – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa: 1090), wzrost procentowy: brak danych (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 429).

1936 r. – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa: 1095), wzrost procentowy: brak danych (Informant sierpień 1936 s. 3).

1937 r. – brak danych.

1938 r. – przeciętna liczba głosicieli: 669 (najwyższa: 864), wzrost procentowy: brak danych (Strażnica Nr 6, 1950 s. 18; 1950 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 24; Informantspecial lipiec 1938 s. 3).

1939 r. – przeciętna liczba głosicieli: 1039 (najwyższa: 1100), wzrost procentowy: brak danych (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 381, 503; Przebudźcie się! Nr 1, 1990 s. 21; Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 208-209).

    Lata 1940-1944– brak danych.

1945 r. – przeciętna lub najwyższa liczba głosicieli: ok. 2500, wzrost procentowy: brak danych (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 208-209; Przebudźcie się! Nr 1, 1990 s. 21);

1946 r. – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa: 6994), wzrost procentowy: brak danych (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 381). Por. najwyższa: 6014 (ang. Strażnica 01.01 1956 s. 5);

1947 r. – przeciętna liczba głosicieli: 6 334 (najwyższa liczba: 7 703) (ang. Strażnica 01.01 1948 s. 11);

1948 r. – przeciętna liczba głosicieli: 9 048 (najwyższa liczba: 10 385), wzrost 42% (ang. Strażnica 01.01 1949 s. 9);

1949 r. – przeciętna liczba głosicieli: 12 162 (najwyższa liczba: 14 510), wzrost 34% (Strażnica Nr 6, 1950 s. 18; 1950 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 24).

1950 r. – przeciętna liczba głosicieli: 14 900 (najwyższa liczba: 18 116), wzrost 23% (1951 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 26).

1951 r. – przeciętna liczba głosicieli: 11 797 (najwyższa liczba: 15 009), spadek -20,8% (1952 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 248).

1952 r. – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa liczba: 19 991), wzrost: brak danych (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 228).

W 1950 roku zdelegalizowano Świadków Jehowy w Polsce i Towarzystwo Strażnica zaprzestało podawać dane dotyczące naszego kraju (za lata 1950-1951 dane podano tylko w źródłach angielskich), aby zapewne nie ‘denerwować’ komunistycznych władz Polski i ich tajnych służb. Nie chciano też zapewne ‘drażnić niedźwiedzia’ mieszkającego za wschodnią granicą.

Jednak jeszcze w roku 1959 okazjonalnie napisano o Polsce, chwaląc naszych głosicieli za pracowitość i metodę „jutro Armagedon”, dzięki której uzyskiwali fenomenalne rezultaty, bo nawet „ponad 30%” wzrostu ilości głosicieli rocznie (!):

„Na przykład w Polsce bracia, którym poruczono tam dzieło, wyjaśnili wszystkim: »Teraz, kiedy nastąpiło odprężenie w prześladowaniach i kiedy dzieło może się rozwijać swobodniej, dlaczego każdy z nas nie miałby się wziąć do pracy tak, jak gdyby Armagedon miał nastąpić już jutro?« Bracia faktycznie przyjęli tę postawę. I Polska jest teraz jednym z niewielu, gdzie liczba głosicieli wzrosła ponad 30%” (Strażnica Nr 19, 1959 s. 8 [ang. 15.05 1959 s. 301]).

Później już nie podawano żadnych danych dotyczących liczby polskich głosicieli, aż do roku 1989 (wyjątkowo później wspomniano częściowo dane za lata 1954, 1959 i 1985), gdy znów zalegalizowano działalność Świadków Jehowy w Polsce.

Oto zestawienie wzrostów liczby głosicieli (oraz wzrostów i spadków procentowych) w poszczególnych latach:

    1954 r. – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa: 29 460), wzrost procentowy: brak danych (ang. Strażnica 01.01 1956 s. 5);

    1958 r. – brak danych o liczbie głosicieli, wzrost ponad 30% (Strażnica Nr 19, 1959 s. 8 [ang. 15.05 1959 s. 301]);

1959 r. –liczba głosicieli z marca: 84 061 (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 234);

    ??? [lata między rokiem 1960 a 1984] – liczba głosicieli „około 50 000”: „Liczba głosicieli zaczęła stopniowo spadać aż do poziomu około 50 000” (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 235);

1985 r. – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa: 72 887), brak danych o wzroście procentowym (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 505);

1988 r. –przeciętna liczba głosicieli: 84 479 (najwyższa: 84 559), brak danych o wzroście procentowym (Strażnica Nr 1, 1990 s. 22; Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 234);

1989 r. – przeciętna liczba głosicieli: 88 733 (najwyższa: 91 024), wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1990 s. 22);

1990 r. – przeciętna liczba głosicieli: 93 845 (najwyższa: 96 841), wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1991 s. 20);

1991 r. – przeciętna liczba głosicieli: 99 602 (najwyższa: 101 944), wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1992 s. 12);

1992 r. – przeciętna liczba głosicieli: 105 495 (najwyższa: 107 876). wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1993 s. 14);

1993 r. – przeciętna liczba głosicieli: 110 770 (najwyższa: 113 551), wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1994 s. 14);

1994 r. – przeciętna liczba głosicieli: 115 778 (najwyższa: 117 958), wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1995 s. 14);

1995 r. – przeciętna liczba głosicieli: 120 822 (najwyższa: 123 930), wzrost 4% (Strażnica Nr 1, 1996 s. 14);

1996 r. – przeciętna liczba głosicieli: 122 982 (najwyższa: 124 316), wzrost 2% (Strażnica Nr 1, 1997 s. 20);

1997 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 704 (najwyższa: 124 955), wzrost 1% (Strażnica Nr 1, 1998 s. 20);

1998 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 952 (najwyższa: 126 635), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 1999 s. 14);

1999 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 052 (najwyższa: 124 074), spadek -1% (Strażnica Nr 1, 2000 s. 19);

2000 r. – przeciętna liczba głosicieli: 122 575 (najwyższa: 125 287), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2001 s. 20);

2001 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 034 (najwyższa: 124 086), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2002 s. 21);

2002 r. – przeciętna liczba głosicieli: 124 294 (najwyższa: 126 538), wzrost 1% (Strażnica Nr 1, 2003 s. 14);

2003 r. – przeciętna liczba głosicieli: 126 573 (najwyższa: 127 868), wzrost 2% (Strażnica Nr 1, 2004 s. 20);

2004 r. – przeciętna liczba głosicieli: 127 377 (najwyższa: 128 616), wzrost 1% (Strażnica Nr 3, 2005 s. 21);

2005 r. – przeciętna liczba głosicieli: 127 729 (najwyższa: 128 519), wzrost 0% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29);

2006 r. – przeciętna liczba głosicieli: 126 827 (najwyższa: 127 481), spadek -1% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29);

2007 r. – przeciętna liczba głosicieli: 126 967 (najwyższa: 128 235), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 36);

2008 r. – przeciętna liczba głosicieli: 125 681 (najwyższa: 127 154), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 36);

2009 r. – przeciętna liczba głosicieli: 125 679 (najwyższa: 126 518), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 36);

2010 r. – przeciętna liczba głosicieli: 125 193 (najwyższa: 126 488), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 44).

2011 r. – przeciętna liczba głosicieli: 124 832 (najwyższa: 126 196), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 48).

2012 r. – przeciętna liczba głosicieli: 124 292 (najwyższa: 125 485), wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 184).

2013 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 278 (najwyższa: 124 280), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 184).

2014 r. – przeciętna liczba głosicieli: 122 381 (najwyższa: 123 177), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 184).

2015 r. – przeciętna liczba głosicieli: 121 018 (najwyższa: 122 021), spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 184).

2016 r. – przeciętna liczba głosicieli: 118 947 (najwyższa: 119 932), spadek -2% (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 184).

2017 r. – nie podano przeciętnej liczby głosicieli (najwyższa: 118 036), spadek -1% (wg najwyższej -2%, dokładnie o -1,6%) (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017 s. 4).

2018 r. – nie podano przeciętnej liczby głosicieli (najwyższa: 116 299), spadek -1% (wg najwyższej -1,47%) (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018 s. 4).

2019 r. – przeciętna liczba głosicieli: 114 542 (najwyższa: 115 229), spadek -1% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019 s. 4).

2020 r. – przeciętna liczba głosicieli: 111 178 (najwyższa: 113 980), spadek -3% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2020 s. 4).

Okres przedwojenny (1918-1938), to w Polsce czas raczkowania badaczy Pisma Świętego, z czasem nazwanych Świadkami Jehowy. Wzrośli zaledwie z 20 głosicieli (w roku 1918) do 669 w roku 1938. Wtedy mieli oni dużą konkurencję ze strony badaczy Pisma Świętego, którzy oderwali się od Towarzystwa Strażnica i utworzyli osobne niezależne zbory.

Widzimy z powyższego, że po wojnie liczba głosicieli wpierw wzrastała z 6 334 (1947 r.) do 84 061 (1959 r.). Później zmalała ona do około 50 000 (w latach 60. i może 70. XX w.).

Następnie znów wzrastała i wpierw osiągnięto liczbę 72 887 głosicieli (1985), która wzrosła do najwyższej 128 616 (2004 r.)

Od tej pory notowany był ciągły spadek do przeciętnej rocznej 111 178 głosicieli (najwyższa: 113 980) w roku 2020.

Jeśli chodzi o wzrost procentowy, to widzimy, że zaczęło się od 42% wzrostu w roku 1948, przy późniejszym spadku tego wzrostu do 23% w roku 1950.

Po delegalizacji Świadków Jehowy w Polsce nastąpił chwilowy krach, spadek o prawie 21%, czyli -20,8%.

Następnie pod koniec lat 50. XX wieku znów notowano wzrosty o ponad 30%. Kolejne lata to spadki procentowe, ale nie znamy danych z tego okresu.

Po uzyskaniu legalizacji Świadków Jehowy w Polsce w roku 1989 nastąpiły wzrosty o 5-6% (lata 1989-1994). Od roku 1995 (4% wzrostu) nastąpiło obniżenie wzrostów do 1-2% (1996-1997). W roku 1998 zanotowano po raz pierwszy zerowy ‘przyrost’, a w roku 1999 pierwszy spadek (-1%). Natomiast w roku 2016 ukazano po raz pierwszy spadek o 2% (czyli -2%), a w roku 2020 nawet o 3% (czyli -3%).

W latach 2000-2012 poziom wzrostu wahał się od -1% (czyli spadek) do +2%, choć najczęściej było to 0% (8 razy). Od roku 2013 ukazywany jest ciągły spadek: -1% lub -3% rocznie (lata 2013-2020).

Liczba osób ochrzczonych w Polsce i wzrost procentowy głosicieli

Początkowo w publikowanych od roku 1948 pełnych danych rocznych nie było rubryki o liczbie ochrzczonych. Dopiero w roku 1970 (dane za rok 1969) rozpoczęto udostępnianie tych informacji (patrz Strażnica Nr 4, 1970 s. 14-15). W języku polskim roczną liczbę ochrzczonych rozpoczęto podawać dopiero w roku 1990 (dane za rok 1989), po zarejestrowaniu Świadków Jehowy w naszym kraju:

1989 r. – 6 175 ochrzczonych, wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1990 s. 22);

1990 r. – 11 387 ochrzczonych, wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1991 s. 20);

1991 r. – 10 842 ochrzczonych, wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1992 s. 12);

1992 r. – 8 376 ochrzczonych, wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1993 s. 14);

1993 r. – 8 164 ochrzczonych, wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1994 s. 14);

1994 r. – 8 131 ochrzczonych, wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1995 s. 14);

1995 r. – 8 177 ochrzczonych, wzrost 4% (Strażnica Nr 1, 1996 s. 14);

1996 r. – 7 502 ochrzczonych, wzrost 2% (Strażnica Nr 1, 1997 s. 20);

1997 r. – 6 161 ochrzczonych, wzrost 1% (Strażnica Nr 1, 1998 s. 20);

1998 r. – 4 516 ochrzczonych, wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 1999 s. 14);

1999 r. – 4 070 ochrzczonych, spadek -1% (Strażnica Nr 1, 2000 s. 19);

2000 r. – 3 741 ochrzczonych, wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2001 s. 20);

2001 r. – 3 478 ochrzczonych, wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2002 s. 21);

2002 r. – 3 802 ochrzczonych, wzrost 1% (Strażnica Nr 1, 2003 s. 14);

2003 r. – 3 709 ochrzczonych, wzrost 2% (Strażnica Nr 1, 2004 s. 20);

2004 r. – 4 261 ochrzczonych, wzrost 1% (Strażnica Nr 3, 2005 s. 21);

2005 r. – 3 681 ochrzczonych, wzrost 0% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29);

2006 r. – 3 728 ochrzczonych, spadek -1% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29);

2007 r. – 3 811 ochrzczonych, wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 36-37);

2008 r. – 3 242 ochrzczonych, spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 36-37);

2009 r. – 2 853 ochrzczonych, wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 36-37);

2010 r. – 2 669 ochrzczonych, wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 44-45).

2011 r. – 2 275 ochrzczonych, wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 48-49).

2012 r. – 2 420 ochrzczonych, wzrost 0% (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 184-185).

2013 r. – 2 290 ochrzczonych, spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 184-185).

2014 r. – 2 089 ochrzczonych, spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 184-185).

2015 r. – 1 885 ochrzczonych, spadek -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 184-185).

2016 r. – 1 740 ochrzczonych, spadek -2% (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 184-185).

2017 r. – 1 571 ochrzczonych, spadek -1% (wg najwyższej -1,6%) (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017 s. 4).

2018 r. – 1 508 ochrzczonych, spadek -1% (wg najwyższej -1,47%) (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018 s. 4).

2019 r. – 1 560 ochrzczonych, spadek -1% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019 s. 4).

2020 r. – 999 ochrzczonych, spadek -3% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2020 s. 4).

W latach 1990-1995 polscy Świadkowie Jehowy osiągali fantastyczne rezultaty chrzcząc rocznie kilka razy ponad 8100 osób, a nawet powyżej 10 000 i 11 000 osób (w latach 1990-1991).

Później już następowało schodzenie z tej wysokiej liczby chrztów. W latach 1998-2008 chrzczono od ponad 3200 osób do ponad 4500 osób rocznie.

W roku 2009 po raz pierwszy nie osiągnięto nawet liczby 3000 ochrzczonych, a w roku 2020 ochrzczono zaledwie 999 głosicieli.

Wzrost procentowy, który tutaj tylko powtórzyliśmy dla pewnego porównania (patrz poprzedni rozdział), skomentowaliśmy powyżej.

Liczba osób spożywających emblematy podczas Pamiątki w Polsce

Poniżej podajemy informacje dotyczącą świata, ale wyjaśniają one też problem Polski:

Liczba spożywających emblematy. Jest to liczba wszystkich ochrzczonych osób, które spożywały emblematy podczas Pamiątki. Czy jest to zatem liczba pomazańców żyjących jeszcze na ziemi? Niekoniecznie. Pewne czynniki – między innymi dawne przekonania religijne lub nawet zaburzenia psychiczne bądź emocjonalne – mogą powodować, że ktoś błędnie uzna, iż ma powołanie niebiańskie. Dlatego nie da się ustalić dokładnej liczby pomazańców na ziemi; zresztą nie jest nam to potrzebne. Ciało Kierownicze nie prowadzi listy wszystkich osób spożywających emblematy” (Strażnica 15.08 2011 s. 22).

Niewiele razy podawano szczegółowe dane (nie zawsze też rok po roku) dotyczące spożywania emblematów podczas Pamiątki przez polskich Świadków Jehowy przed drugą wojną światową i od roku 1989. W roku 2004 zakończono tę krótką tradycję ukazującą liczbę spożywających:

1932 r. – 2 469 osób (Bulletin special maj 1932 s. 1);

1933 r. – 3 029 osób (Bulletin 1 lipiec 1933 s. 2);

1934 r. – 2 493 osoby (Bulletin czerwiec/lipiec 1935 s. 2);

1935 r. – 2 175 osób (Bulletin sierpień 1935 s. 2);

1936 r. – 1 751 osób (Informant sierpień 1936 s. 3);

1937 r. – brak danych.

1938 r. – 1 147 osób (Informantspecial lipiec 1938 s. 3);

1950 r. – 85 osób (Strażnica polonijna maj 1951 s. 80);

„[1991 r.] Symbole spożywało 49 osób” (Nasza Służba Królestwa Nr 6, 1991 s. 1).

„Sprawozdanie z Pamiątki w roku 1994 (...)

Uczestników 66” (Nasza Służba Królestwa Nr 8, 1995 s. 7).

„Sprawozdanie z Pamiątki w roku 1995 (...)

Uczestników 62” (Nasza Służba Królestwa Nr 8, 1995 s. 7).

„Sprawozdanie z Pamiątki w roku 1998 (...)

Spożywających 82” (Nasza Służba Królestwa Nr 8, 1998 s. 2).

„Sprawozdanie z Pamiątki w roku 1999 (...)

Spożywających 75” (Nasza Służba Królestwa Nr 7, 1999 s. 2).

„Sprawozdanie z Pamiątki w roku 2001 (...)

Spożywających 70” (Nasza Służba Królestwa Nr 8, 2001 s. 2).

„Sprawozdanie z Pamiątki w roku 2002 (...)

Spożywających 72” (Nasza Służba Królestwa Nr 8, 2003 s. 7).

„Sprawozdanie z Pamiątki w roku 2003 (...)

Spożywających 78” (Nasza Służba Królestwa Nr 8, 2003 s. 7).

„Sprawozdanie z Pamiątki w roku 2004 (...)

Spożywających 79” (Nasza Służba Królestwa Nr 8, 2004 s. 2).

Fragment poniższy wskazuje pewien wzrost spożywających emblematy na całym świecie, co podsumowano w roku 1996. W Polsce, jak widać, nastąpiło to zjawisko też po roku 1991:

Jak wynika ze sprawozdań z ostatnich kilku lat, liczba spożywających emblematy na Pamiątce nieco wzrosła. Czy to znaczy, że jeszcze sporo osób może zostać namaszczonych duchem świętym? Mamy uzasadnione powody, by uważać, iż grono 144 000 chrześcijan namaszczonych duchem zostało skompletowane już kilkadziesiąt lat temu. (...) Jak się jednak wydaje, w połowie lat trzydziestych XX wieku liczba 144 000 była już w zasadzie skompletowana. (...) Nie ma więc potrzeby się niepokoić, jeśli ktoś zaczyna lub przestaje spożywać emblematy. To naprawdę nie od nas zależy, czy jakaś osoba jest namaszczona duchem świętym i powołana do życia niebiańskiego, czy też nie” (Strażnica Nr 16, 1996 s. 30-31).

Chociaż po roku 2004 zaprzestano w Polsce podawać liczbę spożywających emblematy to jednak uważamy, że pewnie tak jak na świecie, liczba ta wzrastała i nadal jest taki trend zachowany. Oto ostatnie dane ze świata:

2005 r. – 8 524 osoby (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30);

2006 r. – 8 758 osób (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).

2007 r. – 9 105 osób (Nasza Służba Królestwa Nr 2, 2008 s. 6).

2008 r. – 9 986 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).

2009 r. – 10 857 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).

2010 r. – 11 202 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).

2011 r. – 11 824 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).

2012 r. – 12 604 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).

2013 r. – 13 204 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).

2014 r. – 14 121 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).

2015 r. – 15 177 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).

2016 r. – 18 013 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).

2017 r. – 18 564 osoby (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017).

2018 r. – 19 521 osób (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018 s. 2).

2019 r. – 20 526 osób (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019 s. 2).

2020 r. – 21 182 osoby (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2020 s. 2).

Miejsce polskich Świadków Jehowy w świecie

Dopiero w roku 1948 (za rok 1947) Towarzystwo Strażnica rozpoczęło publikować szczegółowe i zbiorcze statystyki dotyczące każdego kraju z osobna.

Poniżej podajemy miejsca polskich Świadków Jehowy w świecie według „przeciętnej liczby głosicieli”. Plasowali się oni wtedy wysoko bo na 5-6 miejscu w świecie. Dopiero po delegalizacji Świadków Jehowy w Polsce spadli oni na 8 miejsce.

1947 r. – przeciętna liczba głosicieli: 6 334 (najwyższa liczba: 7 703) (ang. Strażnica 01.01 1948 s. 11);

5 miejsce w świecie.

1948 r. – przeciętna liczba głosicieli: 9 048 (najwyższa liczba: 10 385), wzrost 42% (ang. Strażnica 01.01 1949 s. 9);

6 miejsce w świecie.

1949 r. – przeciętna liczba głosicieli: 12 162 (najwyższa liczba: 14 510), wzrost 34% (Strażnica Nr 6, 1950 s. 18).

6 miejsce w świecie.

1950 r. – przeciętna liczba głosicieli: 14 900 (najwyższa liczba: 18 116), wzrost 23% (1951 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 26).

5 miejsce w świecie.

1951 r. – przeciętna liczba głosicieli: 11 797 (najwyższa liczba: 15 009), spadek -20,8% (1952 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 248).

8 miejsce w świecie.

1952 r. – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa liczba: 19 991), wzrost: brak danych (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 228).

6 miejsce w świecie (według liczby najwyższej, a nie przeciętnej).

W kolejnych latach nie podawano już danych z Polski z powodu zakazu działalności Świadków Jehowy w naszym kraju.

Jednak działający w naszym kraju nielegalnie (do momentu rejestracji w roku 1989) nadal uzyskiwali tak fenomenalne przyrosty, że zajmowali 2 miejsce w świecie w liczbie głosicieli.

Oto informacja z rok 1958:

„Na przykład w Polsce bracia, którym poruczono tam dzieło, wyjaśnili wszystkim: »Teraz, kiedy nastąpiło odprężenie w prześladowaniach i kiedy dzieło może się rozwijać swobodniej, dlaczego każdy z nas nie miałby się wziąć do pracy tak, jak gdyby Armagedon miał nastąpić już jutro?« Bracia faktycznie przyjęli tę postawę. I Polska jest teraz jednym z niewielu, gdzie liczba głosicieli wzrosła ponad 30%” (Strażnica Nr 19, 1959 s. 8 [ang. 15.05 1959 s. 301]).

A oto dane dotyczące liczby głosicieli z ang. Rocznika Świadków Jehowy 1960 (s. 36-42) za rok 1959 dotyczące dwóch państw, w których było ich najwięcej i z Polski, która wtedy w tej publikacji nie figurowała z powodu zakazu działalności Świadków Jehowy u nas (podajemy dane o Polsce za rok 1959 wyjawione w roku 1994):

Drugie miejsce w świecie w roku 1959

1. USA 221 240, średnia roczna głosicieli; 239 418 najwyższa (1960 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 36).

2. Polska –84 061 głosicieli za miesiąc marzec 1959 r. (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 234).

3. Niemcy – 62 393, średnia roczna głosicieli; 65 631 najwyższa (1960 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 36).

„Doszło do tego, że liczba obecnych na Pamiątce była w roku 1959 mniejsza niż liczba głosicieli, która w marcu tegoż roku wyniosła 84 061” (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 234).

Później, aż do ponownej rejestracji Świadków Jehowy w roku 1989, nie podawano danych dotyczących Polski. Podajemy z okresu po legalizacji kilkanaście przykładowych lat. Najlepsze ósme miejsce w świecie zanotowano w roku 1997, a najgorsze, dwudzieste trzecie, w latach 2019-2020.

Miejsca ósme i trzecia dziesiątka w świecie

1985 r. – brak danych dot. przeciętnej liczby głosicieli (najwyższa: 72 887) (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 505);

12 miejsce na świecie według najwyższej liczby głosicieli.

Osiem krajów, w których najwyższa liczba głosicieli w roku 1985 przekroczyła 100 000

Stany Zjednoczone   723 220

Brazylia    177 904

Meksyk      173 037

Włochy      127 526

Nigeria     121 729

RFN 115 604

Wielka Brytania     103 522

Japonia     103 117 (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 5 s. 26).

1989 r. – przeciętna liczba głosicieli: 88 733 (najwyższa: 91 024), wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1990 s. 22);

12 miejsce na świecie.

1995 r. – przeciętna liczba głosicieli: 120 822 (najwyższa: 123 930), wzrost 4% (Strażnica Nr 1, 1996 s. 14);

10 miejsce w świecie.

1996 r. – przeciętna liczba głosicieli: 122 982 (najwyższa: 124 316), wzrost 2% (Strażnica Nr 1, 1997 s. 20);

10 miejsce w świecie.

1997 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 704 (najwyższa: 124 955), wzrost 1% (Strażnica Nr 1, 1998 s. 20);

8 miejsce w świecie.

1998 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 952 (najwyższa: 126 635), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 1999 s. 14);

9 miejsce w świecie.

1999 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 052 (najwyższa: 124 074), wzrost -1% (Strażnica Nr 1, 2000 s. 19);

9 miejsce w świecie.

2000 r. – przeciętna liczba głosicieli: 122 575 (najwyższa: 125 287), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2001 s. 20);

9 miejsce w świecie.

2001 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 034 (najwyższa: 124 086), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2002 s. 21);

9 miejsce w świecie.

2002 r. – przeciętna liczba głosicieli: 124 294 (najwyższa: 126 538), wzrost 1% (Strażnica Nr 1, 2003 s. 14);

9 miejsce w świecie

2003 r. – przeciętna liczba głosicieli: 126 573 (najwyższa: 127 868), wzrost 2% (Strażnica Nr 1, 2004 s. 20);

10 miejsce w świecie.

2004 r. – przeciętna liczba głosicieli: 127 377 (najwyższa: 128 616), wzrost 1% (Strażnica Nr 3, 2005 s. 21);

12 miejsce w świecie.

2005 r. – przeciętna liczba głosicieli: 127 729 (najwyższa: 128 519), wzrost 0% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29);

13 miejsce w świecie.

2013 r. – przeciętna liczba głosicieli: 123 278 (najwyższa: 124 280), wzrost -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 184).

17 miejsce w świecie.

2014 r. – przeciętna liczba głosicieli: 122 381 (najwyższa: 123 177), wzrost -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 184).

18 miejsce w świecie.

2015 r. – przeciętna liczba głosicieli: 121 018 (najwyższa: 122 021), wzrost -1% (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 184).

19 miejsce w świecie.

2016 r. – przeciętna liczba głosicieli: 118 947 (najwyższa: 119 932), wzrost -2% (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 184).

21 miejsce w świecie (tak samo w roku 2017 i 2018).

2019 r. – przeciętna liczba głosicieli: 114 542 (najwyższa: 115 229), wzrost -1% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019 s. 4).

23 miejsce w świecie. [uwzględniamy tu też zdelegalizowaną Rosję, która miała w 2016 r. 171 tysięcy głosicieli] (tak samo w roku 2020).

Pozycja polskich Świadków Jehowy w świecie zaczęła się od roku 2003 sukcesywnie obniżać. Powody tego były dwa:

zatrzymanie się wzrostu, a nawet spadki, liczby Świadków Jehowy w Polsce;

rozwój i wzrost liczby Świadków Jehowy w niektórych krajach (Rosja, Ukraina, niektóre kraje Afryki).

Widzimy z tego, że polscy Świadkowie Jehowy stoczyli się z 5 miejsca w świecie (w roku 1947), z chwilowym awansem na 2 miejsce (w roku 1959), poprzez 8 miejsce (w roku 1997), na 21 miejsce (w roku 2016, 2017 i 2018) oraz na 23 miejsce (w latach 2019-2020). Jak będzie w przyszłości?

Oczekiwania na fantastyczny wzrost w Polsce do 130 000 i 200 000 głosicieli!

Towarzystwo Strażnica nie podaje w swoim zestawieniu co roku „liczby Świadków Jehowy”, ale przedstawia w tabelach „liczbę czynnych głosicieli”. Zapewne dane te w dużym stopniu pokrywają się.

Dlaczego tak uważamy? Gdyż część Świadków Jehowy nie głosi wcale (są chwilowo lub stale nieczynni, z różnych powodów), a z kolei część zainteresowanych, jeszcze jako nieochrzczeni, udziela się w terenie będąc głosicielami raportując godziny.

Tych ostatnich nie zalicza się jeszcze do „Świadków Jehowy”, a dopiero przyjęty chrzest włącza ich w te szeregi.

Dziwne jednak jest to, że coroczny raport nazwany jest następująco:

„Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2016” (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 178).

Towarzystwu Strażnica co jakiś czas marzą się jakieś wygórowane liczby głosicieli. Próbuje ono wykrzesać wśród swoich sympatyków chęć do głoszenia i to w jak najszerszym zakresie godzinowym, by przekraczać kolejne granice.

Tak było w roku 1998, kiedy próbowano zdopingować głosicieli i zainteresowanych, by osiągnąć 130 000 głoszących!

Oto te komunikaty:

„Sprawy lokalne. Omów artykuł »Najwyższa – 130 000!«” (Nasza Służba Królestwa Nr 7, 1998 s. 2)

Najwyższa 130 000!

Taką liczbę głosicieli chcielibyśmy osiągnąć w Polsce w sierpniu 1998 roku. Czy mamy ku temu możliwości? Oczywiście! Według najnowszych danych we wszystkich zborach jest 130 559 głosicieli. Ale jak dotąd najwyższa ich liczba, odnotowana w maju ubiegłego roku, wyniosła 124 955. Jak ją przekroczyć? (...) Dzięki wspólnym wysiłkom możemy osiągnąć nową najwyższą liczbę głosicieli, która w naszym kraju po raz pierwszy przekroczyłaby 130 000. W ten sposób wznieślibyśmy naprawdę gromki okrzyk ku chwale Jehowy!” (Nasza Służba Królestwa Nr 7, 1998 s. 7).

Podejmij wyzwanie. W sierpniu wytężmy siły, by osiągnąć w Polsce nową najwyższą liczbę głosicieli – 130 000. Jeśli nasze wysiłki się powiodą, rzeczywiście będzie to przełomowy miesiąc! Uda się osiągnąć ten cel pod warunkiem, że wszyscy będziemy do niego zmierzać” (Nasza Służba Królestwa Nr 8, 1998 s. 1).

Sprawy lokalne. Przypomnij artykuł »Najwyższa – 130 000!« zamieszczony w Naszej Służbie Królestwa z lipca 1998 roku. Ponieważ pozostał tylko jeden weekend sierpnia, zachęć wszystkich do udziału w służbie jeszcze przed końcem miesiąca” (Nasza Służba Królestwa Nr 8, 1998 s. 2).

Niestety pomimo, że kampania nie wypaliła, to i tak ją przekuto w sukces:

Nowa najwyższa!

Rok służbowy zakończył się nową najwyższą – w sierpniu sprawozdania złożyło 126 635 głosicieli! W Naszej Służbie Królestwa z lipca 1998 roku ukazał się artykuł »Nowa najwyższa – 130 000«, zachęcający do wzmożonego wysiłku. Na ten apel zareagowała nienotowana dotąd liczba głosicieli – 126 635. To znaczy, że było ich o 3969 więcej niż w poprzednim miesiącu, lipcu” (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 1998 s. 2).

Dodajmy do tej najwyższej liczby głosicieli, również przeciętną roczną: 123 952 osób (najwyższa: 126 635) i wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 1999 s. 14).

Rok później zanotowano spadek najwyższej liczby do 124 074 głosicieli, czyli o ponad 2 500 osób (dało to -1% dla przeciętnej rocznej) (patrz powyżej).

A przecież wcześniej (w sierpniu 1998 r.) zapewniano:

„Według najnowszych danych we wszystkich zborach jest 130 559 głosicieli” (patrz powyżej).

Chciałoby się zapytać: skąd pochodziły te dane? Z dobrych chęci starszych zboru?

Po kilkunastu latach, w roku 2012, w liście do starszych zboru wymieniono nieprawdopodobną liczbę 200 000 głosicieli (!), która ma się pojawić w Polsce, zanim nastanie ‘koniec’:

„Jeżeli jej udzielimy i będziemy z poczuciem powagi chwili podchodzić do działalności kaznodziejskiej, to możemy oczekiwać na wzrost. Czy zgadzacie się, że przed zakończeniem tego systemu rzeczy liczba głosicieli w Polsce może osiągnąć 200 000? Nawet gdyby nie było aż takiego wzrostu, to i tak będziemy musieli wybudować więcej większych Sal Królestwa” (List: Do wszystkich gron starszych w Polsce 30.05 2012 s. 1).

Patrz https://wtsarchive.com/letter/20120530-p_dot-budowy-i-uzytkowania-sal-krolestwa

Jak na razie, nawet od czasu opublikowania tego listu, w Polsce notowane są spadki liczby głosicieli, a nie oczekiwane wzrosty (dane patrz powyżej).

Niech nas nie myli niby długi czas na realizację zapowiedzi o 200 000 głosicieli, gdyż aktualna nauka Świadków Jehowy mówi o tym, że ‘koniec’ nadejdzie rychło, zanim wymrą „dwie zazębiające się grupy pomazańców”. Pierwsza z nich żyła przed rokiem 1914, a wymarła około roku 1992. Druga jest też już w ‘słusznym wieku’, aby ‘koniec’ mógł nadejść:

„Jezus, podając szczegółowe proroctwo dotyczące zakończenia systemu rzeczy, powiedział: »To pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie« (odczytaj Mateusza 24:33-35). Rozumiemy, że »to pokolenie«, o którym mówił Jezus, obejmuje dwie grupy namaszczonych chrześcijan. Pierwsza z nich żyła w roku 1914 i bez trudu rozpoznała wtedy znak obecności Chrystusa. W skład tej grupy nie wchodzili ci, którzy po prostu żyli w roku 1914, ale ci, którzy w owym roku albo wcześniej zostali namaszczeni duchem jako synowie Boży (Rzym. 8:14-17). Drugą grupę wchodzącą w skład »tego pokolenia« tworzą pomazańcy żyjący współcześnie z pierwszą grupą. Ale nie chodzi jedynie o zazębianie się okresów życia chrześcijan z obu tych grup, lecz raczej okresów ich namaszczenia – członkowie tej drugiej grupy zostali namaszczeni duchem świętym, gdy przynajmniej część członków pierwszej wciąż jeszcze przebywała na ziemi. Dlatego nie każdy z dzisiejszych pomazańców należy do »tego pokolenia«, o którym mówił Jezus. Członkowie drugiej grupy posunęli się już w latach. A przecież słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według Mateusza 24:34 upewniają nas, że przynajmniej część »tego pokolenia na pewno nie przeminie«, aż ujrzy początek wielkiego ucisku. Powinno to wzmocnić w nas przekonanie, że już wkrótce Władca Królestwa Bożego przystąpi do zniszczenia niegodziwych i zaprowadzi sprawiedliwy nowy świat (2 Piotra 3:13)” (Strażnica 15.01 2014 s. 31).

Hipotetyczna liczba Świadków Jehowy w Polsce po zsumowaniu rok po roku ochrzczonych osób od roku 1988

Pierwsze już regularnie pokazywane dane dotyczące liczby głosicieli posiadamy z publikacji Towarzystwa Strażnica od roku 1988:

1988 r. – przeciętna liczba głosicieli: 84 479 (najwyższa: 84 559), brak danych o wzroście procentowym (Strażnica Nr 1, 1990 s. 22; Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 234);

W celu określenia liczby wszystkich Świadków Jehowy dodajemy tu do tej przeciętnej liczby głosicieli z roku 1988 (84 479) zliczaną rok po roku liczbę osób ochrzczonych, aż do roku bieżącego (dane patrz powyżej).

Zasadniczo powinniśmy dodać to do liczby Świadków Jehowy, ale jak zaznaczyliśmy powyżej, Towarzystwo Strażnica nie podaje takiego typu danych. Publikuje ono jedynie „liczbę głosicieli” (zawiera ona prócz głoszących Świadków Jehowy także nieochrzczonych głosicieli, ale nie zawiera nieczynnych Świadków Jehowy).

Po zsumowaniu 84 479 głosicieli z roku 1988 i wszystkich ochrzczonych w latach 1989-2020 (140 813 osób) otrzymaliśmy liczbę: 225 292 głosicieli.

Niestety przeciętna z roku 2020 wyniosła tylko 111 178 głosicieli.

Widać z tego, że w latach 1989-2020 prócz tego, iż ochrzczono tysiące osób, również sporo odeszło z organizacji. Jest to liczba 114 114 osób.

Część z nich zmarła. Po odjęciu pewnej liczby zmarłych okazuje się, że sporo osób odeszło od Świadków Jehowy (część z nich może wyjechała poza granice Polski, ale inni, na przykład z Ukrainy, przybyli do naszego kraju).

Widzimy z powyższego, że chociaż dane dotyczące polskich Świadków Jehowy są niepełne, na przykład z powodu ich delegalizacji w latach 1950-1988, to jednak z tych częściowych informacji, które przytaczamy, możemy wyrobić sobie jakiś pogląd na omawiane kwestie.

poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021