Skąd się wzięło w nauce Świadków Jehowy słowo „rząd”?

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2014-07-25

Skąd się wzięło w nauce Świadków Jehowy słowo „rząd”?

W Biblii Świadków Jehowy nie występuje ani razu słowo „rząd” w odniesieniu do Królestwa Bożego.

Owszem 44 razy jest ono zastosowane, ale względem rządów świeckich lub w kwestii rządzenia.

Natomiast w dodatku do tej Biblii, zatytułowanym Biblijne tematy do rozmów, mamy takie oto stwierdzenie:

 

„Królestwo (...) Rząd mający króla i zbiór praw  Iz 9:6, 7; 2:3; Ps 72:1, 8” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997 s. 1654).

 

Dla Świadków Jehowy słowo „rząd” jest bardzo istotne.

Oto jak definiują oni termin Królestwo:

 

„Królestwo

Definicja: Królestwo Boże to wyraz zwierzchnictwa Jehowy nad wszystkimi Jego stworzeniami, stosowane przez Niego sposoby sprawowania tego zwierzchnictwa. Określenia tego używa się przede wszystkim w odniesieniu do zwierzchnictwa Bożego reprezentowanego przez królewski rząd, któremu przewodzi Syn Boży, Jezus Chrystus. Wyraz »królestwo« może się też odnosić do panowania namaszczonego Króla albo do ziemskiej dziedziny, nad którą sprawuje władzę ten rząd niebiański.

Czy Królestwo Boże to rzeczywisty rząd? (...) Czy Biblia rzeczywiście mówi o Królestwie Bożym jako o rządzie?

Izaj. 9:5, 6 (BWP; 9:6, 7, ): »Narodziło się nam bowiem dziecię, syn został dany. Na jego barkach królewska władza [„władza” Bw, BT, Bp; „panowanie”, Bg, Wujek; „władza książęca”, ] i oto Jego imiona: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książe Pokoju. Wielkie jest jego królestwo i nic nie zakłóca jego spokoju«.” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 145).

 

Również skorowidz do publikacji Świadków Jehowy podaje kilka krótkich definicji dotyczących rządu:

 

„rząd światowy złożony z doskonałych władców: (...)

rząd uznający wartości ustanowione przez Boga: (...)

najlepszy z rządów: (...)

rząd: (...)

najlepszy: (...)

wybranie rządu Królestwa” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2010, 2011 s. 250-251).

 

Skąd się zatem wziął termin „rząd” w nauce Towarzystwa Strażnica, skoro w jego Biblii nie występuje to słowo?

Zarówno C. T. Russell (zm. 1916), jak i J. F. Rutherford (zm. 1942), prezesi tej organizacji, mieszkali w Stanach Zjednoczonych, w których nigdy nie było królestwa. Były tylko rządy i prezydenci.

Ten ostatni wymieniony prezes, jako prawnik, przyczynił się do rozpropagowania terminu „rząd” i uporządkowania nazewnictwa Świadków Jehowy.

Z tego powodu w Towarzystwie Strażnica, za czasów J. F. Rutherforda, nie występowały nigdy takie określenia jak „Naczelny Apostoł”, „Pastor” czy „sługa wierny i roztropny” (te dwa ostatnie tytuły stosowano do C. T. Russella).

Rutherford zwany był „Prezydentem” lub „Sędzią”. Nie stosował on religijnego nazewnictwa lecz świeckie i często rządowe lub prawnicze.

Wobec J. F. Rutherforda używano też innych określeń, które on tolerował, a nawet zamieszczał w czasopismach:

 

„Pragnieniem naszem jest stać silnie po stronie Pańskiej, być złączeni ręka w rękę z jego zarządzaniem, z braćmi Towarzystwa i z bratem Rutherfordem jako ziemskim wodzem tegoż” (Strażnica 01.01 1932 s. 16).

 

„Braterstwo z całej Europy Środkowej przesyła ci, bracie Rutherford, wyrazy miłości i pozdrowienia, jako swojemu widzialnemu wodzowi” (I.B.S.A. Year Book 1932 s. 109; The brethren throughout Central Europe send their love and greetings to you, Brother Rutherford, as their visible leader).

 

Generalissimus organizacji Badaczy Pisma Świętego” (The Messenger 19.06 1927 s. 2 – Generalissimo of the Bible Students’ Organizations). Patrz też: The Messenger 25.07 1931 s. 1 (Generalissimo); The Messenger 26.07 1931 s. 6 (Chief).

 

„Często niektórzy ze starszych mówią: ‘Prezydent Towarzystwa przecież nie idzie nigdy z książkami od domu do domu i nie sprzedaje ich.’ Dlaczego ja mam iść? Czy ja mam przez to jaki zarzut przeciwko sprzedawaniu książek że sam nie idę? Bynajmniej nie. Gdybym tylko mógł znaleźć nieco czasu i sposobności do tej pracy, zapewne spotkałbym się z wieloma radościami. Pan z łaski swej udzielił mi tyle pracy ile jeden człowiek może tylko wykonać” (Strażnica 15.01 1929 s. 31 [ang. 01.11 1928 s. 334]).

 

„Sędzio Rutherford! (...) Zapewne, iż jesteś w pokrewieństwie z Bogiem, bo inaczej nie mógłbyś tak się wypowiadać” (Strażnica 15.04 1930 s. 127 [ang. 15.01 1930 s. 31]).

 

J. F. Rutherford wydał też kilka publikacji, które właśnie miały w tytułach zawarty termin „rząd”:

 

Pożądany rząd 1924

Rząd 1928

Kto będzie rządził światem? 1938

Rząd i pokój (po polsku brak) 1939

 

Ciekawe, że C. T. Russell nie opublikował żadnej broszury czy książki z interesującym nas słowem w tytule, choć też wymiennie używał określenie „rząd” („O to Królestwo, o ten Rząd, Pan Jezus kazał modlić się swym uczniom” – Dokonana Tajemnica 1925 s. 376 [to cytat z ang. Strażnicy z 15.12 1916 s. 392).

.

Później, następcy J. F. Rutherforda, również słowo „rząd” zamieszczali w tytułach kolejnych publikacji:

 

Jeden świat, jeden rząd (po polsku brak) 1944

Rząd światowy Księcia Pokoju (po polsku brak) 1965

Rządy Boga - jesteś za czy przeciw? (po polsku brak) 1974

Jeden świat, jeden rząd pod zwierzchnictwem Boga (po polsku brak) 1975

Nadchodzący rząd ogólnoświatowy - Królestwo Boże (po polsku brak) 1977

Rząd, który ustanowi raj (po polsku brak) 1985

Rząd, który ustanowi raj (wyd. zrewid.) (po polsku brak) 1993.

 

Owszem słowo „królestwo” też wielokrotnie występuje w publikacjach Świadków Jehowy, ale jak podawaliśmy, oznacza ono dla nich właśnie „rząd”, chociaż ten termin nie występuje w ich Biblii:

 

„Czym jest Królestwo Boże? Królestwo to rząd, którego głową jest król. A zatem Królestwo Boże to rząd ustanowiony przez Boga. Jezus mówił o tym Królestwie bardzo często, czyniąc je najważniejszym elementem swego orędzia. W czterech Ewangeliach można znaleźć ponad 110 wzmianek o tym rządzie” (Strażnica 01.04 2010 s. 8).

 

Tajemnicą pozostanie dla Świadków Jehowy to, gdzie znajduje się w Ewangeliach „ponad 110 wzmianek o tym rządzie”.

Prócz tego Towarzystwo Strażnica nadawało Jezusowi, szefowi „rządu”, tytuły z rządzeniem związane. Oto najważniejsze z nich:

 

Wiceprezydent - „(...) noty nasze otrzymują osobiste poręczenie Wiceprezydenta banku Jehowy i potem idą jako prawne zobowiązania, ponieważ Jezus za takowe poręczył” (Strażnica 01.08 1920 s. 237 [ang. 15.07 1920 s. 220]).

 

Kanclerz - „W roku 1914 Jehowy Kanclerz [ang. Vicegerent] rozpoczyna panowanie...” (Strażnica 15.12 1926 s. 382; I.B.S.A. Year Book 1927, tekst do rozważań na 25 stycznia 1927 r.).

 

Gubernator - „Lecz  w obecnym czasie Pan Jezus Chrystus jest Gubernatorem duchowych Izraelitów, będąc posadzony na tronie w roku 1914” (Strażnica 15.02 1937 s. 57 [ang. 15.12 1936 s. 377]).

 

Minister - „Jezus uczyniony został naczelnym Sługą czyli pierwszym Ministrem Jehowy [ang. Prime Minister]” (Strażnica Nr 8, 1948 s. 10, art. „Słuchanie ku zbawieniu” [ang. 01.05 1948 s. 137]).

 

Werkfirer - „Jezus był werkfirerem Jehowy przy stworzeniu wszystkich rzeczy” (Złoty Wiek 01.12 1935 s. 12; [ang. 19.12 1934 s. 177]).

 

Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica chcąc się odróżnić od innych wyznań i kościołów wprowadziło dla siebie charakterystyczny termin „rząd”. Nie przeszkadzało mu nawet później to, że w jego własnej Biblii nie było tego słowa. Dziś niewielu Świadków Jehowy zdaje sobie z tego sprawę.

Na zakończenie przypominamy fakty, które kompromitują naukę Świadków Jehowy o ich „rządzie”. Dotyczy to zarówno roku 1975, jak i oczekiwanego ‘końca’ w XX wieku oraz zapanowania wtedy „rządu”:

 

Oczekiwaliśmy na rok 1975, kiedy miało upłynąć 6000 lat istnienia człowieka. Nurtowało nas pytanie: Czy ta data zapoczątkuje tysiącletnie rządy Chrystusa? Wracając teraz myślą do owego roku uświadamiamy sobie, że słowa Jezusa z Ewangelii według Mateusza 24:36 nie upoważniają nas do wyznaczania chwili nadejścia końca. Oto one: »O dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko Ojciec«” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 16 s. 26);

 

„Mówi ona [Biblia] jednak także i o tym, że pewna grupa ludzi miała obwieszczać sprawiedliwe rządy Boże, nadto mówi o wojnie, którą Bóg ma prowadzić przeciwko wszelkiemu złu, o raju, w który ma być potem przekształcona cała ziemia, oraz o tym, że w owym raju nie będzie śmierci. Wszystko to według Biblii, ma się urzeczywistnić w XX wieku” (Przebudźcie się! Nr 11 z lat 1960-1969, art. pt. XX wiek w proroctwie biblijnym s. 12 [ang. Przebudźcie się! 22.02 1961 s. 5]);

 

„Biblia przepowiada, że ten niebiański rząd, który objął już władzę, właśnie w XX wieku oczyści ziemię z wszelkiego zła” (jw. s. 13 [ang. Przebudźcie się! 22.02 1961 s. 7]).


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023