Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 3)

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2015-01-30

poprzednia część nastepna część

Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 3)

W poprzednich częściach tego artykułu omówiliśmy rozdziały 1-8 Apokalipsy. W tej zaś przedstawiamy rozdziały 9-13.

 

Ap 9:1 – „gwiazda spadająca”

 

J. Wesley

 

I widziałem, że gwiazda. – Jan Wesley stał się gwiazdą na anglikańskim niebie w roku 1728 (...)

Spadła z nieba na ziemię – Przez wiele lat Wesley nie miał zamiaru tworzyć sektę, a jednak nieświadomie zaczął to czynić od samego początku...” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 183).

 

Jezus

 

„Gwiazda symbolizuje zatem Króla wyznaczonego przez Jehowę, gdyż namaszczeni chrześcijanie uznają tylko jednego anielskiego Króla – Jezusa Chrystusa” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 143; por. Światło 1930 t. I, s. 141-142).

 

Ap 10:3 – „siedem gromów”

 

Tomy I-VII

 

Siedm gromów. – Siedm tomów »Wykładów Pisma Św.«” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 200).

 

Wypowiedzi Jehowy

 

„Rozsądny wydaje się więc wniosek, iż ‛głosy siedmiu gromów’ to wypowiedzi samego Jehowy dotyczące Jego zamysłów” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 156-157; por. Światło 1930 t. I, s. 175 – „poselstwo Jehowy, które łaja nieprzyjaciół i wyraża swój gniew”).

 

Ap 11:2-3 – „czterdzieści dwa miesiące (...) tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”

 

Lata 539-1799

 

Czterdzieści i dwa miesiące. 1260 lat od założenia papiestwa jako doczesnej władzy, R. P. 539, do R. P. 1799” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 207).

 

Od 7 listopada 1914 r. do 7 maja 1918 r.

 

„Czterdzieści dwa miesiące po trzydzieści dni, to jest 1260 dni czyli trzy i pół roku słonecznego, zaczynając od pierwszego tygodnia w listopadzie, mianowicie w dniu 7 listopada 1914 r., a skończyły się w dniu 7 maja 1918 r.” (Światło 1930 t. I, s. 198).

 

Od października 1914 r. do roku 1918

 

„Jak jeszcze zobaczymy, chodzi tu o literalne 42 miesiące – od października 1914 roku do roku 1918 – kiedy to wszystkich uważających się za chrześcijan poddano ciężkiej próbie” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 162).

 

Od grudnia 1914 r. do czerwca 1918 r.

 

„Jak jeszcze zobaczymy, chodzi tu o literalne 42 miesiące – od grudnia 1914 roku do czerwca roku 1918 – kiedy to wszystkich uważających się za chrześcijan poddano ciężkiej próbie” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 162 [wersja zawarta na Watchtower Library 2013]; Nasza Służba Królestwa Nr 9, 2006 s. 5).

 

Ap 11:3 – „dwaj świadkowie”

 

Stary i Nowy Testament

 

„11:3. I dam je dwom świadkom moim. – »Pan odnosi się do Starego i Nowego Testamentu Pisma Św. jako do dwóch świadków Swoich i zaiste złożyły one wierne świadectwo każdemu narodowi.« – D 325.” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 207).

 

Namaszczeni w Towarzystwa Strażnica podczas I wojny

 

„Proroctwo to spełniło się podczas I wojny światowej na ostatku namaszczonych chrześcijan. Dlaczego jest tu mowa o dwóch świadkach? Ponieważ ostatek pomazańców dokonuje dzieł, które w sensie duchowym są podobne do tego, co czynili Mojżesz i Eliasz” (Strażnica Nr 10, 1997 s. 12; por. Światło 1930 t. I, s. 189-190).

 

Ap 11:7 – „bestia”

 

Rząd Francji

 

Bestya, która występuje z [bezdennej] PRZEPAŚCI. Rząd bez podstawy; Francya rewolucyjna w ciągu panowania terroru.

Stoczy z nimi bitwę. – »W roku 1793 zgromadzenie francuskie uchwaliło dekret zakazujący Biblię; na podstawie tego dekretu zebrano razem wiele Biblii i spalono; a wszelki możliwy ich ślad starano się zatrzeć.«...” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 208).

 

Organizacja szatańska

 

„Bestja jest to obraz szatańskiego panowania gwałtu, przemocy i uciemiężenia, wykonywanego przez widzialną organizację szatańską, przez przywódców najpotężniejszych narodów świata” (Światło 1930 t. I, s. 202).

 

Polityczny system rzeczy

 

„Na razie wystarczy wspomnieć, że »bestia występująca z otchłani« to polityczny system rzeczy utworzony przez Szatana” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 167).

 

Ap 11:13 – „trzęsienie ziemi”

 

Rewolucja francuska

 

„11:13 A w onęż godzinę stało się wielkie trzęsienie ziemi. – »W symbolicznym języku Objawienia, Francuzka rewolucya była naprawdę ‘wielkiem trzęsieniem ziemi’ (...) Faktycznie zdaje się że Pan nasz odnosi się do fancuzkiej rewolucyi w Objawieniu danem Janowi na wyspie Patmos, a odnosi się jako do przygrywki i ilustracyi tych rzeczy, które złożą się na nadchodzący obecnie kryzys.«” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 213).

 

Wstrząśnięcie religiami przez głosicieli Towarzystwa Strażnica w roku 1919

 

„W roku 1919 praca Pańska na nowo ożyła. a wstrząśnięcie nastąpiło w tym samym czasie, jak jest napisane: (...) Objawienie 11:13” (Światło 1930 t. I, s. 213).

 

„»I w owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, i upadła dziesiąta część miasta; i siedem tysięcy osób zostało zabitych przez trzęsienie ziemi, a pozostali przestraszyli się i oddali chwałę Bogu nieba« (Objawienie 11:13). Dziedzina religijna rzeczywiście doznała silnych wstrząsów. Gdy grono przywróconych do życia chrześcijan zabrało się do dzieła, przywódcom kościołów ziemia zaczęła się usuwać spod nóg” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 170).

 

Ap 11:18 – „sądzenie umarłych”

 

Wskrzeszenie w roku 1878

 

I abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom. – Którzy dotąd są bez swojej nagrody do wtórego przyjścia Chrystusa. – Żyd. 11:39, 40.

I świętym. – »Utrzymujemy, jako rzecz całkiem rozsądną i zupełnie zgodną z planem Pańskim, że na wiosnę roku 1878 wszyscy święci Apostołowie i inni 'zwycięscy' całego wieku Ewangelii, śpiący w Jezusie Chrystusie, zostali wzbudzeni jako duchowe istoty, na podobieństwo swego Pana: Mistrza.«” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 217).

 

Wskrzeszenie w roku 1918, w początkach dnia Pańskiego (rozpoczął się w 1914 r.)

 

„Gniew Jehowy rozpoczął się, gdy w roku 1918 jego umiłowany Syn przyszedł do swojej świątyni na sąd (Psalm 11:4-6). Następnie lud Boży doszedł do zrozumienia faktu, że wierni śpiący święci mniej więcej w czasie przyjścia Pana do swojej świątyni zostali wzbudzeni. – Zobacz »Strażnicę« z dnia 1 lipca 1927 r.” (Światło 1930 t. I, s. 225);

 

„Jest to pora „na sądzenie umarłych” oraz na to, by Bóg ‛dał nagrodę swym niewolnikom prorokom i świętym, i bojącym się jego imienia’. Oznacza to wskrzeszenie umarłych! Ci z namaszczonych świętych, którzy dawniej zasnęli w śmierci, dostępują go w początkach dnia Pańskiego (1 Tesaloniczan 4:15-17). W stosownym czasie dołączają do nich dzięki natychmiastowemu zmartwychwstaniu pozostali święci” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 175).

 

Ap 11:19 – „Arka Przymierza”

 

Dokonana Tajemnica

 

Skrzynia przymierza. – Skarbnica świętych rzeczy z Objawienia i Ezechiela. Tajemnica – »Dokonana Tajemnica.«- Psalm 25:14; Kol. 1:27; Obj.14:17; 16:1. 17.” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 218).

 

Symboliczna arka

 

„Pierwsze osoby wskrzeszone do życia w niebie oglądają tę symboliczną arkę z bliska, ponieważ jako należący do grona 24 starszych zajęli miejsca wokół tronu Jehowy” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 176; por. Światło 1930 t. I, s. 228-229).

 

Ap 12:1 – „niewiasta”

 

Pierwotny Kościół

 

„Według wyjaśnienia podanego w Dokonanej tajemnicy niewiastą z 12 rozdziału Księgi Objawienia był »pierwotny Kościół« (...), a synem mężczyzną – »papiestwo«” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 79).

 

Organizacja Boża

 

„Symboliczne postacie wspomniane w tym rozdziale Księgi Objawienia objaśniono następująco: rodząca »niewiasta« (w. 1 i 2) to „[niebiańska] organizacja Boża”, (...), a „syn mężczyzna” (w. 5, Bg) – »nowe królestwo, czyli nowy rząd«” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 78).

 

Ap 12:3, 13 – „smok barwy ognistej (...) smok”

 

Cesarstwo Rzymskie lub władze rzymskie pod kontrolą papiestwa

 

A oto smok wielki rydzy. Pogańskie cesarstwo rzymskie, mające swój własny system religijny” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 220).

 

„12:13. A gdy smok. Władze cywilne starego cesarstwa rzymskiego, będące pod kontrolą papiestwa” (jw. s. 228).

 

Diabeł

 

„Księga Objawienia, spisana językiem pełnym symboli, przedstawia Diabła jako „wielkiego smoka barwy ognistej” (Objawienie 12:3)” (Strażnica Nr 17, 2001 s. 6; por. Światło 1930 t. I, s. 232).

 

Ap 12:5 – „mężczyzna”

 

Papiestwo

 

„12:5. I urodziła syna mężczyznę. Papiestwo” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 224).

 

Królestwo Boże

 

„Wspomniane tu dziecię płci męskiej oznacza Królestwo Boże, nowy rząd czyli panowanie Chrystusa...” (Światło 1930 t. I, s. 234).

 

„Symboliczne postacie wspomniane w tym rozdziale Księgi Objawienia objaśniono następująco: rodząca »niewiasta« (w. 1 i 2) to „[niebiańska] organizacja Boża”, (...), a „syn mężczyzna” (w. 5, Bg) – »nowe królestwo, czyli nowy rząd«” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 78).

 

Ap 12:6, 14 – „1260 dni (...) czas, czasy i połowę czasu”

 

Lata 539-1799

 

Przez dni tysiąc dwieście i sześćdziesiąt . 1260 lat, od R. P. 539 do 1799. Obj. 11:2,3.” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 225).

 

Od wiosny 1919 roku do jesieni 1922 roku

 

„Księga Objawienia 12:6 mówi, że 1260 dni. A według Objawienia 12:14 trwało to czas, czasy i połowę czasu innymi słowy: trzy i pół czasu. Oba te wyrażenia odnoszą się w gruncie rzeczy do okresu trzech i pół lat od wiosny roku 1919 (na półkuli północnej) do jesieni roku 1922” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 184).

 

Ap 12:7 – „bitwa na niebie”

 

Bitwa na ziemi między „pogańskim Rzymem i papieskim Rzymem”

 

„I stała się bitwa na niebie – Pomiędzy dwiema kościelnymi władzami, pogańskim Rzymem i papieskim Rzymem.

Michał – »który jako Bóg«, papież (...)

I Aniołowie Jego – Biskupi (...)

(Potykali się) Walczyli ze smokiem – Starali się odebrać doczesną władzę cywilnym władzom. – Obj. 2:12.

Smok – Cesarski Rzym (...)

Też się potykał i aniołowie jego – Czynił wszystko możliwe aby powstrzymać wzrastającą władzę papiestwa, ale wszystko na próżno” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 225-226).

 

Bitwa w niebie między Jezusem i szatanem

 

„Biblia informuje nas: »Wybuchła wojna w niebie: Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem i toczył bitwę smok i jego aniołowie« (Objawienie 12:7). »Archanioł Michał« to Jezus Chrystus na swym niebiańskim stanowisku (Judy 9; 1 Tesaloniczan 4:16). Smok to Szatan Diabeł” (Strażnica Nr 18, 2006 s. 3).

 

Ap 12:10 – „nastało (...) królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa”

 

Królestwo papiestwa

 

I królestwo Boga naszego. – Papiestwo rzeczywiście sądziło i wierzyło, że jego wywyższenie do władzy było wywyższeniem królestwa Bożego na ziemi; i tak też było, ale nie było to królestwo naszego Boga. – 2 Koryn. 4:4.

I zwierzchność Chrystusa jego. – Papież rzeczywiście wierzy, że jest namiestnikiem Chrystusowym” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 227).

 

Królestwo Boga i Jezusa od roku 1914

 

„»Teraz nastało wybawienie i moc, i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa!« (Objawienie 12:10). Wszelkie dowody wskazują, że od roku 1914 Królestwo rzeczywiście panuje, a wielki przeciwnik Boży, Szatan, został zrzucony w pobliże ziemi” (Strażnica Nr 13, 1997 s. 7).

 

Ap 12:14 – „dwa skrzydła”

 

Biblia

 

Dwa skrzydła – Stary i Nowy Testament” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 228).

 

Miłość i moc

 

„Tak więc niewieście jego dzięki jego pieczy były dane były dwa skrzydła, wyobrażające jego miłość i moc, by ją zabrać” (Światło 1930 t. I, s. 246).

 

Jakby skrzydła Jehowy

 

„»Dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.« Jakże trafne i stosowne jest to porównanie Boga Jehowy z »wielkim orłem« – królem ptaków, panem nieba, władcą przestworzy!” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 7 s. 1-2).

 

Ap 12:17 – „reszta potomstwa”

 

Święci z pośród katolików i innych wyznań

 

I poszedł aby walczył z drugimi z nasienia jej. – Z prawdziwymi świętymi w społeczeństwie rzymsko katolickiem, lub gdzieindziej – będącymi zawsze przedmiotem nienawiści ze strony kościelnictwa. – Obj. 13:7” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 230).

 

Ostatek pomazańców

 

„(...) zamierza prowadzić wojnę przeciw »niewieście« czyli organizacji Bożej i jej ostatkowi na ziemi. »I rozgniewał się (...)«– Wiersz 17” (Światło 1930 t. I, s. 253-254).

 

Świadkowie Jehowy

 

„Świadkom Jehowy przepowiedziano, że będą prześladowani na całym świecie w dniach ostatnich ginącego starego systemu rzeczy, nad którym nieustępliwie panuje symboliczny smok, Szatan Diabeł. W Księdze Objawienia 12:17 w następujący sposób opisano cel jego ataków: »Smok zawrzał gniewem na niewiastę [przyrównaną do małżonki organizację Jehowy] i odszedł, aby toczyć wojnę przeciw pozostałym z jej nasienia [oprócz nowo narodzonego Królestwa], którzy przestrzegają przykazań Bożych i zajmują się dziełem świadczenia o Jezusie«” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 24 s. 9-10).

 

Ap 13:1 – „bestia”

 

Papiestwo

 

I widziałem bestyę. – (...) Nie potrzebujemy zbyt długo szukać charakteru stosującego się do tego opisu. Ale kiedy twierdzimy, że jeden jedyny system, którego historya stosuje się do tego charakteru, jest papiestwem...” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 231).

 

Organizacja szatana

 

„»Dzika bestia« jest przeto obrazem widzialnej organizacji szatańskiej, która rządzi narodami ziemi” (Światło 1930 t. I, s. 260).

 

Potęgi polityczne

 

„Czy utożsamianie panujących potęg politycznych z dzikim zwierzem nie jest przypadkiem oburzające?” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 188).

 

„W Objawieniu 12:3 przedstawiono Szatana jako ‛wielkiego smoka z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami’, a więc jako odrażającego, zezwierzęciałego pożeracza. Z tego wynika, że właśnie on jest twórcą politycznej »bestii« ziemskiej, opisanej w 1 i 2 wersecie 13 rozdziału” (Strażnica Nr 7, 1989 s. 20).

 

Ap 13:2 – „smok”

 

Cesarski Rzym i Konstantyn

 

I dał jej smok. – Cesarski Rzym, wyobrażony przez Konstantyna” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 234).

 

Szatan

 

„Jednakże jej panowanie nie potrwa długo, gdyż otrzymała je od smoka, to znaczy od Szatana, do którego zresztą jest bardzo podobna” (Strażnica Nr 24, 1988 s. 19).

 

Ap 13:3 – raniona „głowa”

 

Papiestwo

 

„13:3. A widziałem jedną z głów jej. – Jednią z głów smoczych – papiestwo” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 234).

 

Wielka Brytania

 

„Wielka Brytania (...) zobrazowana przez... głowę, która otrzymała cios mieczem (Obj 13:3)” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 596).

 

Ap 13:5 – „czterdzieści dwa miesiące”

 

Lata 539-1799 lub „drugorzędnie” 42 miesiące od 1 sierpnia 1914 r.

 

Przez czterdzieści i dwa miesiące. – 1260 dni, czyli czas, czasy i pół czasu; co się wypełniło w 1260 literalnych latach, od R. P. 539 do 1799. (Obj. 11:2.) Jako drugorzędne wypełnienie możnaby spodziewać się końca rządów Kajzera i innych jego wyrazicieli w 42 literalnych miesiącach od 1 sierpnia 1914 r.” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 237).

 

Od 7 listopada 1914 r. do 7 maja 1918 r.

 

„Owe » czterdzieści dwa miesiące« odpowiadają temu samemu okresowi czasu (...) (Zobacz Objawienie 11:3)” (Światło 1930 t. I, s. 279).

 

Przypominamy ten tekst:

 

„Czterdzieści dwa miesiące po trzydzieści dni, to jest 1260 dni czyli trzy i pół roku słonecznego, zaczynając od pierwszego tygodnia w listopadzie, mianowicie w dniu 7 listopada 1914 r., a skończyły się w dniu 7 maja 1918 r.” (Światło 1930 t. I, s. 198).

 

Od połowy roku 1914 do roku 1918

 

Wspomniane tu 42 miesiące odpowiadają chyba okresowi trzech i pół roku, podczas którego święci mieli być nękani przez róg, jaki w myśl proroczego opisu Daniela wyrósł na jednej z bestii (Daniela 7:23-25; zobacz też Objawienie 11:1-4). Toteż od drugiej połowy roku 1914 do roku 1918, gdy wojujące narody dosłownie rozszarpywały się nawzajem jak dzikie zwierzęta...” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 192).

 

Ap 13:11 – „bestia”

 

Kościół Anglikański

 

„13:11. Zatem widziałem drugą bestyę. – »Jeżeli poprzednia dzika bestya przedstawiała władze kościelnicze, Jak o tern już przekonaliśmy się, w takim razie ta bestya, nazwana drugą musi wyobrażać inni władzę kościelniczą lub kościół...«” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 239).

 

Na ilustracji przedstawiono tę bestię z podpisem „Bestya Anglikańska” (jw. s. 241).

 

Anglo-amerykańska potęga

 

„O kogo tu może chodzić? O anglo-amerykańską potęgę światową – tę samą, którą wyobraża siódma głowa poprzedniej bestii, tyle że występującą w specjalnej roli” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 194; por. Światło 1930 t. I, s. 283).

 

Ap 13:14 – „obraz bestii”

 

Ewangeliczny związek

 

Aby uczynili obraz onej bestyi. – (...) Doprowadzono do tego utworzywszy ‘Ewangeliczny związek.’ Oświadczono, że jednym z celów tego związku (a zdaje się nam, że najgłówniejszym) jest: ‘wywołanie pomiędzy różnemi ewangelickiemi denominacyami wydatnego współdziałania w celu odparcia wspólnych nieprzyjaciół i niebezpieczeństw.’” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 247, 248).

 

Liga Narodów

 

„Liga narodów jest »obrazem bestii« i również narzędziem szatana”(Światło 1930 t. I, s. 283).

 

Liga Narodów i ONZ

 

„Bieg dziejów pozwala utożsamić ów wizerunek z organizacją wymyśloną, propagowaną i wspieraną przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, znaną pierwotnie pod nazwą Ligi Narodów (...) Po drugiej wojnie światowej wizerunek bestii – znany odtąd jako Organizacja Narodów Zjednoczonych – zabijał już w sensie dosłownym” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 195).

 

Ap 13:18 – „liczba człowieka sześćset sześćdziesiąt sześć”

 

Papiestwo i papież

 

Albowiem jest liczba człowieka. – Człowieka grzechu, papiestwa. – Obj. 19:20; 2 Tesal. 2:3.

»(...) nakreśliwszy na papierze litery napisu na koronie papieża, otrzymał po zrachowaniu liczbę 666« (Smith.) To wyjaśnienie potwierdził Pastor Russell i podał na Konwencyi.” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 257, 258).

 

Trzy czynniki w organizacji bestii

 

„Sześćset sześćdziesiąt i sześć (trzy stopnie liczby sześć) odnosi się do owych trzech czynników w organizacji bestji, mianowicie do finansowego, politycznego i religijnego” (Światło 1930 t. I, s. 299).

 

System polityczny tego świata

 

„Jan powiada, że »jest to liczba człowieka«, nie zaś postaci duchowej, a zatem imię to potwierdza, iż bestia ma charakter ziemski i symbolizuje rządy ludzkie. Tak jak szóstka nie dorównuje siódemce, tak liczba 666 – potrójna szóstka – trafnie charakteryzuje olbrzymi system polityczny tego świata, żałośnie odstający od Bożych mierników doskonałości” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 196).

 

W części czwartej tego artykułu kontynuujemy nasz temat omawiając rozdziały 14-16 Apokalipsy.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019