Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2015-01-23

poprzednia część nastepna część

Różne osoby, przedmioty, symbole i wydarzenia z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

W pierwszej części tego artykułu omówiliśmy rozdziały 1-6 Apokalipsy. W tej zaś przedstawiamy rozdziały 7-8.

 

Ap 7:1 – „wiatry

 

Szatan i upadli aniołowie

 

Trzymających cztery wiatry ziemi. – (...) Nie należy rozumieć, że będzie to rzeczywisty, fizyczny wiatr (...) Te ‘władze w powietrzu’, albo ‘wiatry’ nie są naturalnymi siłami powietrza, lecz są to mocy, o których wspomina Św. Paweł, kiedy wspomina o Szatanie (...) Duchy będące pod kontrolą Szatana – upadłe anioły...” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 145).

 

Działania potęg szatana i jego organizacji

 

„»Wiatry ziemi« oznaczają silne, działające na ziemi potęgi szatana i jego organizacji...” (Światło 1930 t. I, s. 85).

 

Wyrok Jehowy na niegodziwych ludzi

 

„Owe »cztery wiatry« obrazowo symbolizują niszczycielski wyrok, jaki niedługo spadnie na niegodziwe społeczeństwo ziemskie” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 113).

 

Ap 7:9 – „wielka rzesza

 

Klasa niebiańska (druga obok 144 tysięcy) spłodzona z ducha

 

„(...) w tym samym rozdziale jest wzmianka o innym gronie również spłodzonych z ducha. W wierszu 9 czytamy: ‘A oto lud wielki, którego nikt nie mógł zliczyć’” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 153).

 

„Wielka liczba tych, którzy byli mniej wierni, będzie stanowić się z tych chrześcijan, którzy będą zachowani do życia jako istoty duchowe i staną się sługami przed tronem Bożym w niebie (Obj. 7:9-17)” (Pojednanie 1928 s. 285).

 

„Kiedy w tym samym roku, tylko trzy miesiące później, to znaczy 15 listopada 1934 r. spod pras drukarskich Towarzystwa Strażnica wyszła w Brooklynie książka pt. Jehowa, na str. 182 jeszcze znalazło wyraz przekonanie o istnieniu drugorzędnej klasy duchowej, co do której się spodziewano, że wyjdzie z Babilonu Wielkiego i stanie po stronie Jehowy” (Strażnica Nr 1, 1967 s. 9).

 

Klasa ziemska

 

„Objawienie 7:15 jest w rzeczywistości kluczem do utożsamienia tych z wielkiego ludu. Dotąd błędnie utrzymywaliśmy, że członkowie ludu wielkiego są z ducha spłodzeni...” (Strażnica 15.10 1935 s. 313).

 

„Na jakiej podstawie możemy z takim przekonaniem mówić, że wielka rzesza składa się z dzisiejszych oddanych Bogu chrześcijan spodziewających się żyć wiecznie na Bożej ziemi? We wcześniejszej wizji Jan oglądał niebiańską grupę ludzi ‛kupionych Bogu z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu’ (Objawienie 5:9, 10). Wielka rzesza jest podobnego pochodzenia, lecz zmierza gdzie indziej” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 122).

 

Ap 7:9 – „wielka rzesza (...) nie zdołał policzyć”

 

100 milionów osób z wielkiej rzeszy

 

The number of the great company will apparently exceed one hundred millions. ( The Revelation of Jesus Christ According to the Sinaitic Text 1918 s. 75).

 

100 milionów lub 411.840.000 osób z wielkiej rzeszy

 

„Liczba Wielkiej Kompanii najwidoczniej przeniesie sto milionów. 4 ks. Mojż. 4:46-48 i 2 ks. Mojż. 28:1 wykazują atoli, że jeden kapłan przypadnie na 2,860 Lewitów, co dałoby liczbę Wielkiej Kompanii mniej więcej około 411,840,000 osób” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 119-120).

 

Liczba osób z wielkiej rzeszy nieznana

 

„W przeciwieństwie do Izraela Bożego liczebność jej członków nie jest z góry ustalona. Żaden człowiek nie może z góry powiedzieć, ilu ich będzie” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 122).

 

Ap 8:1 – „cisza w niebie na jakieś pół godziny”

 

Trwająca jeden tydzień

 

Stało się milczenie (...) Na niebie (...) Jakby jeszcze pół godziny. – Licząc proroczo rok za dzień znaczyłoby to zaledwie jeden tydzień i wskazuje to, że skoro tylko zostanie popieczętowana kompletna liczba Ciała Chrystusowego przez obecną Prawdę, zaraz zacznie się publiczne prześladowanie, na niebywałą dotychczas skalę” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 169).

 

Oczekiwana „cisza w niebie” w roku 1914 i trwająca w latach 1918-1919

 

„Bezpośrednio po otworzeniu siódmej pieczęci »stało się milczenie w niebie«. Słowo »milczenie« musi się odnosić do ludu Bożego, do owej części organizacji Bożej na ziemi, która przez krótki czas, od roku 1918 do 1919, była nieczynna” (Światło 1930 t. I, s. 99).

 

„Najwyraźniej więc symboliczna cisza w niebie ma umożliwić wysłuchanie modlitw, które zanoszą święci przebywający na ziemi. Czy potrafimy ustalić, kiedy się to spełniło? Owszem, jeśli przeanalizujemy kontekst oraz fakty historyczne z początków dnia Pańskiego (Objawienie 1:10). W latach 1918 i 1919 na ziemi rozegrały się wydarzenia, które w zdumiewający sposób pasowały do opisu z Księgi Objawienia 8:1-4. W ciągu czterdziestolecia poprzedzającego rok 1914 Badacze Pisma Świętego, jak wówczas zwano Świadków Jehowy, śmiało zapowiadali, że w roku tym zakończą się Czasy Pogan. Burzliwe wydarzenia tego okresu wykazały, iż mieli rację (Łukasza 21:24; Mateusza 24:3, 7, 8). Ale wielu z nich wierzyło też, że w roku 1914 zostaną wzięci z ziemi do niebiańskiego dziedzictwa. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Co więcej, w czasie pierwszej wojny światowej byli gwałtownie prześladowani. Dnia 31 października 1916 roku zmarł Charles T. Russell, pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica. Następnie 4 lipca 1918 roku niesłusznie skazano na długoletnie więzienie nowego prezesa, Josepha F. Rutherforda, oraz siedmiu innych przedstawicieli Towarzystwa, po czym przewieziono ich do zakładu karnego w Atlancie w stanie Georgia” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 130).

 

Ap 8:3, 5 – „naczynie kadzielne”

 

Tom siódmy

 

Wziął kadzielnicę. Tom Siódmy WYKŁADÓW PISMA ŚW., przeznaczony od Boga” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 171).

 

Naczynie wyraża „stanowisko, połączone z wykonywaniem rozkazów”

 

„Trzyma on w swym ręku złotą kadzielnicę, przez co jest wyrażone, że z Boskiego zarządzenia piastuje swoje stanowisko, połączone z wykonywaniem rozkazów” (Światło 1930 t. I, s. 100-101).

 

Naczynie kadzielne

 

I przybył inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie kadzielne (...) Podobną scenę Jan ogląda teraz w niebie. Kadzidło ofiarowane przez anioła łączy się z «modlitwami świętych”. W jednej z wcześniejszych wizji powiedziano wprost, że kadzidło wyobraża takie modlitwy” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 130).

 

Ap 8:5 – „gromy”

 

Tomy I-VII Wykładów Pisma Św.

 

I stały się [głosy i] gromy. – Siedm tomów Wykładów Pisma Św., a niniejszy jako ostatni w tej seryi (Obj. 10:3,4). Gromy są symbolem sprzeczki i kłótni, a tom ten wywoła niemało sprzeczek” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 171).

 

Głos Boży

 

„»Grzmot« oznacza głos Boży” (Światło 1930 t. I, s. 103).

 

Gromkie biblijne ostrzeżenia

 

„Na ziemię rzucono ogień w tym sensie, że Królestwo Boże uczyniono palącą kwestią. I tak jest po dziś dzień! Ciszę przerwały donośne głosy, wyraźnie obwieszczające orędzie o Królestwie. Rozległy się gromkie, biblijne ostrzeżenia” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 131).

 

Ap 8:5 – „głosy”

 

Głosy pobłogosławionych od czasów C. T. Russella

 

Poniższy fragment jest cytatem z roku 1902 wskazującym, że nie odnoszono, jak później, tych słów do czasu po roku 1919:

 

I głosy. – »Głosy te rozchodzą się tu i tam (...) przez tych, którzy sami pobłogosławieni są światłem i którzy pragną służyć Panu i Prawdzie i położyć swe życie za braci, niosąc im chwalebną i pocieszającą nowinę, jaka teraz należy się ludowi Pańskiemu« (Z. ’02-118 [tzn. Strażnica 1902 r. s. 118]) Głosy symbolizują także dyskusye, spór” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 172).

 

Poselstwa prawdy od roku 1919 np. Miliony z obecnie żyjących nigdy nie umrą

 

„»Głosy« symbolizują poselstwa prawdy. Okres »milczenia« skończył się, gdy lud Boży w roku 1919 zaczął głosić poselstwo prawdy, a to ilustruje prorok Elizeusz” (Światło 1930 t. I, s. 102).

 

„Wkrótce potem następowały inne poselstwa czyli głosy, jak »Czy żywi mogą rozmawiać z umarłymi?«, »Miljony z obecnie żyjących nigdy nie umrą« oraz wiele publicznych odczytów na całym świecie” (jw. s. 104).

 

Głosy obwieszczające orędzie o Królestwie od roku 1919

 

„Pragnienie to zostało zaspokojone w roku 1919, gdy mała, lecz aktywna grupa chrześcijan z płomiennym zapałem przystąpiła do ogólnoświatowej kampanii ewangelizacyjnej (porównaj 1 Tesaloniczan 5:19). Na ziemię rzucono ogień w tym sensie, że Królestwo Boże uczyniono palącą kwestią. I tak jest po dziś dzień! Ciszę przerwały donośne głosy, wyraźnie obwieszczające orędzie o Królestwie” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 131).

 

Ap 8:5 – „błyskawice”

 

„Dobre błyskanie się wychodzące z ciemnych miejsc kościelnego nieba”

 

I błyskawice. – Zobacz Obj. 4:5; 11:19; 16:18” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 172).

 

W jednym ze wskazanych komentarzy podano:

 

„16:18 (...) I błyskawice. – Dobre błyskanie się wychodzące z ciemnych miejsc kościelnego nieba” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 305).

 

Czasopismo Złoty Wiek błyskawicą od roku 1919

 

„Błyskawice wyprzedzają grzmot, a są to błyskawice Boże. (...) Promienie czyli błyskawice Jehowy powodują wysłanie poselstwa nagany. »Złoty Wiek« (ang.) począł wychodzić w roku 1919. W numerze 27, który wnet się ukazał, wystawieni zostali pod pręgierz członkowie organizacji szatańskiej” (Światło 1930 t. I, s. 104).

 

Światła prawdy od roku 1919

 

„Pragnienie to zostało zaspokojone w roku 1919, gdy mała, lecz aktywna grupa chrześcijan z płomiennym zapałem przystąpiła do ogólnoświatowej kampanii ewangelizacyjnej (...) Z proroczego Słowa Jehowy trysnęły niczym błyskawice jasne promienie światła prawdy, a gmach religii zachwiał się w posadach jak gdyby wskutek potężnego trzęsienia ziemi” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 131).

 

Ap 8:5 – „trzęsienie ziemi”

 

Rewolucje i prawdopodobnie literalne trzęsienie ziemi

 

I trzęsienie ziemi. – »Wyrażenie ‘trzęsienie ziemi’ użyte jest symbolicznie dla przedstawienia rewolucyi (...) Prawdopodobnie symbolicznemu trzęsieniu ziemi będzie towarzyszyć i literalne” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 172).

 

Wstrząśnięcie i rozdrażnienie wśród przywódców widzialnej organizacji szatańskiej

 

„»I stało się trzęsienie ziemi«. Symbolicznem znaczeniem »trzęsienia ziemi« jest rozdrażnienie, wstrząśnięcie i zamieszanie. Nie należy przez to rozumieć rewolucji, a raczej wstrząśnięcie i rozdrażnienie wśród przywódców widzialnej organizacji szatańskiej” (Światło 1930 t. I, s. 104).

 

Jasne promienie światła prawdy trzęsące religiami

 

„Z proroczego Słowa Jehowy trysnęły niczym błyskawice jasne promienie światła prawdy, a gmach religii zachwiał się w posadach jak gdyby wskutek potężnego trzęsienia ziemi” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 131).

 

Ap 8:7 – „grad”

 

Prawda zawarta w tezach M. Lutra

 

I stał się grad. – Ostra, siecząca, twarda prawda, zawarta w 95 tezach Lutra, przybitych do drzwi kościoła w Wittenbergu” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 173).

 

Symboliczny grad, zachowany na czas ucisku

 

„Symboliczny grad, zachowany na czas ucisku, działa niszcząco na kłamstwa i kłamców, albowiem jest zimny, twardy i powala na ziemię (...) Dla tych, którzy są obcy Bogu, »grad« jest powodem do przekleństwa” (Światło 1930 t. I, s. 111).

 

Ujawnienie „winy krwi” chrześcijaństwa

 

„Kiedy zadął w trąbę pierwszy anioł, na chrześcijaństwo spadł symboliczny niszczycielski grad. Ujawniono straszliwą winę krwi, którą się obciążyło wskutek brania udziału w konfliktach zbrojnych XX wieku, i wykazano, iż zasłużyło na ognisty gniew Jehowy. Klasa Jana, do której później dołączyła wielka rzesza, nadaje rozgłos dźwiękom pierwszej trąby, podkreślając, że z Bożego punktu widzenia chrześcijaństwo zasługuje na zagładę” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 134).

 

Ap 8:7 – „ogień”

 

Sąd M. Lutra na papiestwie

 

I ogień. – Druzgocący sąd, wydany na papiestwo. Luter uderzył potężnie papiestwo...” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 173).

 

Poprzedzający armię Pana

 

„»Ogień« daje wyraz gniewu Bożego, działa niszcząco i wyprzedza ze spustoszeniem armję Pańską...” (Światło 1930 t. I, s. 111).

 

Gniew Jehowy na chrześcijaństwo

 

„Kiedy zadął w trąbę pierwszy anioł, na chrześcijaństwo spadł symboliczny niszczycielski grad. Ujawniono straszliwą winę krwi, którą się obciążyło wskutek brania udziału w konfliktach zbrojnych XX wieku, i wykazano, iż zasłużyło na ognisty gniew Jehowy” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 134).

 

Ap 8:7 – „trzecia część ziemi”

 

Część niemiecka

 

I zrzucono na ziemię, A TRZECIA CZEŚĆ ZIEMI ZGORZAŁA. Nauki Lutra sprawiły, że miłujący pokój lud niemiecki przekształcił się w anarchistów.

A trzecia część. Część niemiecka” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 174).

 

Klasa panująca

 

„»I trzecia część ziemi zgorzała«, Lud na ziemi można podzielić na trzy klasy, mianowicie 1) lud wiejski; 2) rzemieślnicy, maszyniści, marynarze i inni robotnicy; 3) klasa panująca, złożona z potentatów kapitału, religji i polityki. Ostatnia wspomnianą klasę wzywa proklamacja (...) albo żeby się przyznała jako kłamliwa” (Światło 1930 t. I, s. 112).

 

Należącą do chrześcijaństwa trzecią część ziemi

 

„Z opisu tej plagi wynika, że należącą do chrześcijaństwa trzecią część ziemi pochłania ogień dezaprobaty Bożej” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 133).

 

Ap 8:8 – „wielka góra”

 

Anglia

 

A jakoby góra wielka. – Anglia za czasów Henryka VIII. Góry symbolizują królestwa. – Dan. 2:35; Jer. 51:25” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 175).

 

Można organizacja

 

„Rezolucja ta zwraca się przeciwko tym, którzy utrzymują, że reprezentują Boga i Chrystusa i którzy stworzyli na ziemi możną organizację, symbolicznie przedstawioną jako »wielką górę«, którą chętnie utożsamiają z Królestwem Bożem” (Światło 1930 t. I, s. 113).

 

Królestwa

 

„Okoliczność, że góry mogą wyobrażać królestwa, pomaga zrozumieć znaczenie Objawienia 8:8, gdzie opisano »coś jakby wielką górę płonącą ogniem«. Porównanie do płonącej góry sugerowałoby, iż chodzi o coś związanego z formą władzy równie niszczycielską jak ogień” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 1, s. 721).

 

Ap 8:8 – „morze”

 

Odstąpienie od papiestwa

 

Wrzucona jest w morze. – Została nagle wtrącona w warunki odosobnienia od papiestwa – przestała nadal odczuwać ograniczenia religijne papiestwa” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 175).

 

Symboliczne ludy

 

„»Morze« oznacza symboliczne ludy tak zwanego chrześcijaństwa jako całość...” (Światło 1930 t. I, s. 114).

 

Niespokojne masy ludzkie

 

„(...) Bóg płonie gniewem na należącą do chrześcijaństwa część »ziemi« (pozornie trwałego, szatańskiego systemu rzeczy) i »morza« (niespokojnych mas ludzkich), a także na jego »rzeki i źródła wód« (nauki i filozofie) oraz na zaćmione ciała niebieskie (kler pozbawiony światła duchowego)” (Strażnica Nr 24, 1988 s. 12).

 

Ap 8:8 – „trzecia część morza zamieniona w krew”

 

Grzechy kościoła anglikańskiego

 

I trzecia część morza. – Część angielska.

Obrócona jest w krew. – Wielożeńca Henryk VIII, założyciel anglikańskiego kościoła i drugi z rzędu wielki założyciel sekty, miał również na swojej tarczy herbowej niektóre drobne plamy” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 175).

 

Wolnomyśliciele odrzucający krew Jezusa

 

„Na ogół biorąc, można je podzielić na trzy różne grupy, mianowicie: 1) na agnostyków i niewierzących; 2) na prawowiernych i 3) na wolnomyślicieli. Do trzeciej grupy należą tacy, którzy wypierają się krwi Chrystusowej i którzy krew jego uważają za coś nieżywego, martwego” (Światło 1930 t. I, s. 114).

 

Ściągniecie na siebie winy krwi?

 

„Dopóki to nie nastąpi, Jehowa dźwiękami drugiej trąby obwieszcza sąd nad »trzecią częścią morza« – to jest nad wzburzonymi masami w obrębie samego chrześcijaństwa (...) Głos drugiej trąby wyjawia, iż ludzie, którzy zamiast podporządkować się Królestwu Bożemu, podjęli walkę o władzę na drodze rewolucji, ściągają na siebie winę krwi. Zwłaszcza »trzecia część morza«, związana z chrześcijaństwem, niejako zamieniła się w krew” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 135, 136).

 

Ap 8:9 – „trzecia część stworzeń w morzu”

 

Kler katolicki pod panowaniem Henryka VIII

 

I pozdychała. – Zostali ekskomunikowani, czyli wyklęci przez papieża, stracili swoje »apostolskie (?) następstwo.«

W morzu. – Nie będący więcej pod religijnem skrępowaniem ze strony papiestwa.

Trzecia część. – Angielska część.

Rzeczy stworzonych. – Kler »apostolski« kościoła rzymskiego, który jednak w rzeczywistości prowadził swoje interesy pod panowaniem Henryka VIII. Zauważcie, iż nie uznano ich za godnych nazwy »ludzie«.” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 177).

 

Odstępcy od Towarzystwa Strażnica

 

„»trzecia część stworzeń w morzu, które miały życie« (tłum. popr.) ci, którzy dosyć byli obeznani z prawdą, aby przez Chrystusa otrzymać życie. Łaska dla nich skończyła się, ponieważ odrzucili daną im sposobność” (Światło 1930 t. I, s. 120).

 

Chrześcijaństwo

 

„Zwłaszcza »trzecia część morza«, związana z chrześcijaństwem, niejako zamieniła się w krew. Wszystkie stworzenia tam przebywające są w oczach Boga martwe” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 136).

 

Ap 8:9 – „trzecia część statków”

 

Zwolennicy Wicliffa

 

I trzecia część. – Angielska część.

Okrętów. Niezależne ciała chrześciańskich czcicieli nazywanych Lollardami, zwolennikami Wicliffa. – Marek 4:36; 6:48-51; Jan 6:21.

Zginęła. – Zmuszona albo uznać Henryka VIII za głowę kościoła albo stracić swe życie” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 177).

 

Wielki kapitał

 

„»Okręt« przedstawia wielki kapitał, posługujący się przy swoim handlu przedstawicielami religji i politykami zawodowymi dla swoich samolubnych celów” (Światło 1930 t. I, s. 119).

 

Radykalne organizacje

 

„Każda radykalna organizacja unosząca się niczym statek po tej części morza musi w końcu ulec rozbiciu” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 136).

 

Ap 8:10 – „gwiazda”

 

J. Kalwin

 

I spadła z nieba gwiazda wielka – Jan Kalwin zrobił wielką dziurę w katolickim niebie, kiedy rozpoczął budować swój własny firmament niebieski” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 178).

 

Szatan

 

„»Wielką gwiazdą«, która spadał z nieba jako pochodnia gorejąca, jest szatan” (Światło 1930 t. I, s. 126).

 

Kler chrześcijaństwa

 

„Jego przestroga spełniła się wtedy, gdy na scenie światowej pojawił się kler chrześcijaństwa, trafnie wyobrażony przez »wielką gwiazdę płonącą jak lampa«” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 136).

 

Ap 8:10 – „trzecia część rzek i źródła”

 

Nauki kalwinizmu

 

I upadał na trzecią część. – Francuzką część.

Rzek. – Kanałów religijnych instytucyi.

I na źródła wód. – Słowo Boże. Chociaż Kalwin błędnie rozumiał i źle stosował Słowo Boże, to jednak stale odwoływał się do Pisma Św., na poparcie swoich teoryi” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 178).

 

Grupa panująca

 

„»Gwiazda« szatan »upadła na trzecią część rzek i na źródła wód«, co niezawodnie odnosi się do panującej grupy (...) Są to owe »źródła wód«, które opuściły Jehowę” (Światło 1930 t. I, s. 127).

 

Nauki i filozofie

 

„(...) a także na jego »rzeki i źródła wód« (nauki i filozofie)” (Strażnica Nr 24, 1988 s. 12).

 

Ap 8:11 – „Piołun”

 

Kalwinizm i Kalwin

 

A imię onej gwiazdy. – Kalwin miał zaszczyt być swego czasu papieską gwiazdą (...)

Zowią piołunem. – Jakież literalne imię dla doktryny, która spowodowała więcej goryczy przeciwko Bogu, aniżeli wszystkie inne doktryny razem wzięte, oraz co za wspaniałe imię dla człowieka, który spalił Servetusa na stosie” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 178).

 

Gorycz szatana

 

„Imię tej gwiazdy jest »piołun«, co oznacza gorycz. Odkąd szatan strącony jest z nieba, znajduje się on »w gorzkości żółci« (Dzieje Apostolskie 8:23)” (Światło 1930 t. I, s. 127).

 

Doktryny chrześcijaństwa

 

„Zamiast słodkich wód prawdy podawał ludziom »piołun« gorzkich kłamstw, takich jak dogmaty o piekle, czyśćcu, Trójcy czy przeznaczeniu (...) Działalność ewangelizacyjna prowadzona przez Świadków Jehowy pomogła mnóstwu ludzi zrozumieć, że liczne doktryny głoszone przez duchowieństwo to w gruncie rzeczy trucizna duchowa – »piołun«” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 137, 138).

 

Ap 8:11 – „trzecia część wód”

 

Część Pisma Świętego

 

I trzecia część wód. – Wiele części Pisma Św., błędnie zrozumiane, źle złożone i źle stosowane.

Obróciła się. – Wydawały się w oczach wielu.

W piołun. – Gorzkie jak żółć...” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 179).

 

Teorie i polityka doświadczalna

 

„»Trzecia część wód obróciła się w piołun«. Liczne teorye i cała polityka doświadczalna, wymyślane przez panujące partje i wypróbowane na ludziach, wywołały u ich sprawców tylko przykrość, a u ludu pozostawiły tylko gorzki smak” (Światło 1930 t. I, s. 128).

 

Wierzenia i poglądy chrześcijaństwa

 

„Wody chrześcijaństwa okazały się piołunem.

Wierzenia i poglądy chrześcijaństwa” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 139).

 

W części trzeciej tego artykułu kontynuujemy nasz temat omawiając rozdziały 9-13 Apokalipsy.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020