Pokolenie roku 1914

Autor: Włodzimierz Bednarski

Pokolenie roku 1914

Wielu z nas może zastanawia się, dlaczego właściwie w 1995 roku Towarzystwo Strażnica odrzuciło kwestię pokolenia roku 1914. Aby dać odpowiedź na to pytanie musimy przejść najpierw do ukazania jak wyglądała tak zwana „matematyka niebiańska” Świadków Jehowy.

Otóż jak wiemy, do roku 1914 proponowali oni dodać okres „pokolenia”, aby uzyskać przybliżoną datę Armagedonu. Ale co to jest według Towarzystwa Strażnica „pokolenie”? Publikacje Świadków Jehowy dość enigmatycznie odpowiadają na te pytanie, pozostawiając głosicielom wyciągnięcie wniosków.

Przykładowo:

Strażnica Rok C [1979] Nr 18 s. 24: „Jezus nie zachęcał swoich naśladowców do podejmowania prób wyliczenia dokładnego czasu trwania ‘tego pokolenia’ (Ps. 90:10)”
Strażnica Nr 16, 1989 s. 14: „Już przeszło 70 lat przedstawiciele pokolenia XX wieku żyjący od roku 1914 widzą spełnianie się wypowiedzi Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Okres ten dobiega końca i  przywrócenie raju na ziemi jest już bardzo bliskie (Mt 24:32-35 por. Psalm 90:10)

 

Czytając treść Psalmu 90 dowiadujemy się o co chodzi Towarzystwu Strażnica. Sugeruje ono, że pokolenie to 70-80 lat. Mało tego podaje ono, że przeszło 70 lat od roku 1914 już minęło!

Widzimy więc, że dodając do roku 1914 sugerowane 70-80 lat otrzymamy lata 1984-1994.

Ten sposób wyliczania końca przez Świadków Jehowy potwierdza nawet Towarzystwo Strażnica. Nie wymyślił go więc autor tego artykułu, jak niektórzy dzisiejsi Świadkowie Jehowy sądzą.

 

Strażnica Nr 11, 1997 s. 28: „Równie szczere intencje przyświecały nowożytnym sługom Bożym, którzy na podstawie tego, co Jezus powiedział o ‘pokoleniu’, próbowali obliczyć jakiś konkretny czas, wychodząc od roku 1914. Rozumowano na przykład, że skoro pokolenie może żyć 70 lub 80 lat, a ludzie należący do ‘tego pokolenia’ musieli być w takim wieku, żeby pojąć znaczenie I wojny światowej oraz innych wydarzeń, to możemy obliczyć, ile mniej więcej zostało nam do końca”.

 

Jednak kilka lat wcześniej Towarzystwo Strażnica uczyło inaczej. Mówiono, że kwestia pokolenia może dotyczyć ludzi którzy mieli w roku 1914 około 15 lat życia (Przebudźcie się! Nr 1, 1970 s. 13). Dotyczyło to więc ludzi urodzonych około 1899 roku. Dodając więc do 1899 roku 70-80 lat otrzymywali Świadkowie Jehowy lata 1969-1979.

Przykładowo:

Strażnica Nr 5, 1968 s. 4: „Jezus natomiast użył określenia ‘to pokolenie’ dla zaznaczenia stosunkowo krótkiego, ograniczonego czasu, obejmującego długość życia jednego pokolenia ludzi - tego pokolenia, które miało się stać naocznym świadkiem pewnych epokowych wydarzeń. Według Psalmu 90:10 można życie ludzkie obliczać na siedemdziesiąt, a niekiedy na osiemdziesiąt lat. W tym stosunkowo krótkim okresie muszą się zmieścić wszystkie zdarzenia wyliczone przez Jezusa w odpowiedzi na pytanie o ‘znak, kiedy to wszystko będzie miało się dokonać’ (Mk 13:4)”.
Ang. Strażnica [The Watchtower] 1 XII 1968 s. 715: „Poza tym czy Jezus nie powiedział, że to pokolenie nie przeminie dopóki te wszystkie rzeczy się nie spełnią? Pokolenie według Psalmu 90:10 wynosi od 70 do 80 lat. Pokoleniu, które było świadkiem końca ‘czasów pogan’ w 1914 roku nie pozostało wiele lat...”.
„Prawda, która prowadzi do życia wiecznego” (wydania ok.1969 i 1970) rozdz.11, par.3: „A więc część tego pokolenia ma przeżyć koniec tego złego systemu. To znaczy, że ten koniec jest już bardzo bliski! (Ps 89:10 [90:10, Bg])”.

 

To wyliczenie z dawniejszych lat, jak widzimy, służyło Towarzystwu Strażnica do potwierdzania Armagedonu na rok 1975. Było ono pomocniczym wobec głównego wyliczenia 6000 lat od stworzenia Adama, które było wtedy w obiegu. Po roku 1975 zmieniono koncepcję na powyżej wymienioną.

Wracając do lat 1984-1994 widzimy, że końcowy rok 1994 był ostatnim rokiem kwestii pokolenia roku 1914. Nie jest więc żadnym przypadkiem, że w 1995 roku, a więc w pierwszym roku po roku 1994 odrzucono koncepcję lat 1984-1994.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024