"Pojednanie"

Autor: Piotr Andryszczak

Pojednanie
zob.
Pojednanie
zob.
Pojednanie
wyd.1928

W książce czytamy:

Pojednanie Pojednaniestr.136
Pojednaniestr.117
Pojednaniestr.118
Pojednaniestr.130
Pojednaniestr.154

Obecnie uczą: "Piłat skazał go na śmierć na palu męki. Jezus zawisł na drewnianym słupie..." (Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego, str.66). Poza tym Świadkowie Jehowy twierdzą iż: "Narzędzie, na którym Jezus zawisł i skonał, z pewnością nie zasługuje na bałwochwalczą cześć, raczej powinno budzić odrazę" (podkr.moje), zob: Strażnica 15 maja 1995 str.20. Św. Paweł miał jednak odmienne zdanie, niż współcześni Świadkowie Jehowy: "Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata" (Gal 6,14).

Towarzystwo Strażnica sprowadza do absurdu naukę o Trójcy Świętej:

Pojednaniestr.108
Pojednaniestr.118
Pojednaniestr.126
Pojednaniestr.131
Pojednaniestr.151

Świadkowie Jehowy najpierw przedstawiają doktrynę o Trójcy Świętej fałszywie, a potem twierdzą, że to:

Pojednaniestr.151

Ręce opadają. Więcej na ten temat tutaj.

Dziwne tytuły względem Chrystusa i Adama:

Pojednaniestr.27
Pojednaniestr.34
Pojednaniestr.14
Pojednaniestr.56

Świadkowie Jehowy po Armagedonie będą się modlić za umarłych, by Bóg ich wskrzesił:

Pojednaniestr.347

Choć dzisiaj Świadkowie Jehowy uczą, że Adam nie będzie wzbudzony z martwych, to tutaj uczą:

Pojednaniestr.347
Pojednaniestr.348

Plejady mieszkaniem dla:

Pojednaniestr.13

Dzisiaj Plejady nie są już mieszkaniem dla Jehowy (por. Strażnica Nr 14 1956 str.19)
Powrót Chrystusa:

Pojednaniestr.254
Pojednaniestr.255

Natomiast książka Stworzenie wyd.1928 dla odmiany podaje:

Stworzeniestr.362

Widzimy dwie książki z tego samego roku 1928, które mają dwie sprzeczne ze sobą nauki. Jak to Świadkowie godzili?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022