Rok 1914 - rokiem krytycznym?

Autor: Cezary Podolski

poprzednia część nastepna część

Gdy w 1914 roku nie nastąpiło, zapowiedziane przez Świadków Jehowy,"kompletne obalenie ówczesnych systemów" i zastąpienie ich przez Królestwo Boże (por. rozdział "Fałszywe proroctwa - materiał dowodowy" pod rokiem 1914), zaczęli oni nadawać tej dacie nowe znaczenie (normalna praktyka u fałszywych proroków). Na tym jednak nie poprzestali. Na poparcie swoich nowych poglądów posłużyli się jak zwykle wypowiedziami historyków, dziennikarzy i polityków (por. rozdział "Znaki końca świata"). Spośród tysięcy takich wypowiedzi wyszukali takie, które pasowały do ich twierdzeń o wyjątkowym znaczeniu roku 1914 [2]. W "Strażnicy" 1981, nr 17, s. 4 (wyd. pol.) wypowiadają się następująco:

"Wielu historyków słusznie uważa, iż rok ten miał dla ludzkości przełomowe znaczenie".

W swojej publikacji gif sad "Let Your Kingdom Come" (Niech nadejdzie Twe Królestwo) [3] Świadkowie powołują się na książkę historyka Barbary Tuchman, cytując wypowiedź:

"Pierwsza Wojna Światowa była jednym z wielu wstrząsów w historii" [4].

Cytat ten został jednak trochę okrojony. W rzeczywistości brzmiał on następująco:

"Podobnie jak Rewolucja Francuska, Pierwsza Wojna Światowa była jednym z wielu wstrząsów w historii".

Dlaczego Świadkowie pominęli część zdania: "Podobnie jak Rewolucja Francuska"? Oczywiście dlatego, że słowa te osłabiłyby wyjątkowość Pierwszej Wojny Światowej.

Na tej samej stronie gif sad "Let Your ..." Świadkowie powołują się na magazyn gif smile "The Economist" z 4 sierpnia 1979 r.:

"W 1914 r. świat stracił spójność, której nie zdołał odzyskać..."

Ale ukryto przed czytelnikami, że redaktor w tym samym artykule porównuje okres po 1914 r. z okresem od 1789 do 1848 r., który był równie niestały, wypełniony wojnami, nieporządkiem i przemocą jak nasze czasy i sugeruje, że historia przyjmuje rytmiczny wzór - "dwa pokolenia wstrząsów i przemocy, dwa pokolenia zjednoczenia i spokoju i ponownie następują dwa pokolenia wstrząsów".

Spróbujmy obecnie zastosować metodę Świadków Jehowy i "udowodnić", że nie 1914 rok, lecz inne daty i wydarzenia były przełomowymi w historii:

1. Upadek Imperium Rzymskiego (V w.)

"Okres ten był jednym z wielkich punktów zwrotnych w historii świata." [5]

2. Rewolucja Przemysłowa (lata 80-te XVIII w.)

"Jakkolwiek nie patrzeć było to prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie w historii świata" [6]

3. Rewolucja Francuska (1789-1799)

"Rewolucja Francuska jest najważniejszym wydarzeniem w życiu współczesnej Europy. Zasługuje, aby traktować ją na równi z Reformacją i powstaniem chrześcijaństwa, ponieważ, podobnie jak te wydarzenia, zburzyła stare punkty orientacyjne świata (...)" [7]

"Rewolucja Francuska była wielkim punktem zwrotnym współczesnej cywilizacji." [8]

4. Wojna Rosyjsko-Japońska

"Japońskie zwycięstwo w wojnie, psychologicznie i politycznie, wyznaczyło punkt zwrotny w historii świata" [9]

5. Zrzucenie pierwszej bomby atomowej (1945)

"Nowa era w prowadzeniu wojny i nowa era w historii zaświtała w ostatnich dniach tego okresu: wiek nuklearny, rozpoczęty przez zrzucenie pierwszej bomby atomowej na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 r." [10]

Jak widać z powyższych przykładów w historii świata było wiele punktów zwrotnych. Jednym z wielu takich zdarzeń była na pewno Pierwsza Wojna Światowa. Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, zdając sobie sprawę z faktu istnienia wielu wypowiedzi i poglądów, tak je dobiera, aby pasowały do ich doktryny.


[1] Rozdział ten został opracowany na podstawie książki Jonssona i Herbsta gif smile "The 'Sign' ...", s. 128-131.

[2] Por. Rok 1914 punktem zwrotnym w: "Przebudźcie się!" lata 1970-1979, nr 1, s. 4-5.

[3] gif sad Let Your Kingdom Come, Watchtower 1981 r., s. 115, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 129.

[4] B. Tuchman, gif smile The Guns of August - August 1914, wyd. czwarte, 1964 - 1965, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 129.

[5] R. E. Dupuy i T. N. Dupuy, op. cit., s. 166, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 130.

[6] E. J. Hobsbawn, gif smile The Age of Revolution, Londyn 1962, s. 29, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 130.

[7] [:)] Cambridge Modern History, Cambridge University Press 1904, t. 8, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 130.

[8] Wypowiedź znanego historyka R. R. Palmera w przedmowie do publikacji George'a Lefebvre'a gif smile "The Coming of the French Revolution", Nowy Jork, Vintage 1947, s. V, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 130.

[9] Dupuy, Dupuy, op. cit., s. 926, 1014, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 130.

[10] Ibidem, cyt. za: Jonsson, Herbst, op. cit., s. 129.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020