Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata wydanie z roku 2023

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2023-07-28

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata wydanie z roku 2023

Niedawno opublikowaliśmy składający się z pięciu części artykuł pt. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018. W roku 2023 Świadkowie Jehowy wydali następną poprawioną wersję tego przekładu. W naszym obecnym tekście pokazujemy kolejne 'korekty' z tej Biblii oraz kilka dodatkowych kwestii, które nie zostały przedstawione w poprzednim artykule.

Na początku informujemy, że artykuł nasz składa się z następujących rozdziałów:

Mt 10:2 – czy Piotr jest „pierwszy”?

Rz 1:26 – żądze „niepohamowane”, czy „odrażające”?

Flp 2:6 – „równy Bogu”

Ap 4:9 i 11 – „cześć” czy „szacunek” dla Jehowy?

Ap 5:14 – komu „cześć” lub „hołd”?

Inne zmiany dokonane w roku 2023

Kwestie pominięte w poprzednim artykule

Interpretowanie tytułu „Pan” jako „Jehowa” w tekstach Nowego Testamentu przytaczanych w publikacjach Świadków Jehowy

W roku 2023 mija 10 lat od momentu wydania angielskiego zrewidowanego Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata (2013) Towarzystwa Strażnica. Upływa też 5 lat od opublikowania polskiej wersji tej Biblii (2018). W związku z tym w naszym artykule przedstawiamy kilkanaście refleksji na temat tego przekładu.

Towarzystwo Strażnica słynie z tego, że co jakiś czas zmienia tekst swojej Biblii, dostosowując go do swych nowych nauk. Było to widoczne już w roku 1950, gdy wydano Nowy Testament (ang.), czyli tak zwane Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata. W roku 1936 Świadkowie Jehowy odrzucili naukę o „krzyżu”. Właśnie w roku 1950 w swej Biblii wstawili zamiast tego słowa „pal męki”.

Dziś pokazujemy, jak w latach 2018-2023 zmieniono w kilku miejscach nowe wydanie Przekładu Nowego Świata.

Podobno wprowadzono tylko kilka istotnych zmian, ale dotyczy to wyłącznie tekstu Biblii, a nie odsyłaczy, przypisów, komentarzy, wstępów i dodatków.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Przekładzie Nowego Świata w latach 1997-2018 opisaliśmy w pięciu częściach artykułu pt. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018.

Dlatego pomijamy tu wiele zagadnień, które zostały omówione w tamtym tekście. Tu skupiamy się na najnowszych zmianach w tekście Biblii.

Oto one:

Mt 10:2, Rz 1:26, Flp 2:6, Ap 4:9, 11, Ap 5:14.

Przede wszystkim chcemy pokazać zmiany wprowadzone w roku 2023 wobec edycji z roku 2018. Jeśli jednak zmiana została dokonana już wcześniej, w roku 2019 lub 2022, to zaznaczamy ten fakt.

Mt 10:2 – czy Piotr jest „pierwszy”?

W nowym przekładzie zmieniono tekst Mt 10:2 w roku 2022, i tak pozostało w 2023.

We fragmencie tym w roku 2018 usunięto słowo „pierwszy” (Piotr), a później (2022) przywrócono je, ale tylko w przypisie.

Prześledźmy historię tego fragmentu w różnych edycjach Biblii Świadków Jehowy:

1994: „A imiona dwunastu apostołów są następujące: Pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, jego brat” (Mt 10:2).

1997: „A imiona dwunastu apostołów są następujące: pierwszy – Szymon zwany Piotrem i Andrzej” (Mt 10:2).

2018, 2019: „A imiona 12 apostołów są następujące: Szymon, zwany Piotrem, i jego brat, Andrzej” (Mt 10:2).

2022, 2023: „A imiona 12 apostołów są następujące: Szymon*, zwany Piotrem, i jego brat, Andrzej (...)

* Dosł. »pierwszy Szymon«” (Mt 10:2).

W przekładzie angielskim z roku 2013 i 2021 umieszczają słowo „Pierwszy” (ang. First) i było tak od dawna (1984):

The names of the 12 apostles are these: First, Simon, the one called Peter, and Andrew his brother (Mt 10:2).

Zauważmy też zmianę słowa „Pierwszy” na „pierwszy”, która nie ma potwierdzenia w tekście angielskim.

Ci, którzy uznają pierwszeństwo Piotra wśród Apostołów, zrozumieją, czemu tekst Mt 10:2 był kilka razy zmieniany przez Towarzystwo Strażnica.

Przypominamy, że tekst angielski jest od dawna dla Świadków Jehowy oryginałem, z którego dokonuje się tłumaczeń na inne języki:

„Wydanie polskiego przekładu Chrześcijańskich Pism Greckich to dopiero początek. Zaplanowano przetłumaczenie całej Biblii. Czy jednak czytelnicy mogą być pewni, że polska wersja językowa będzie równie wierna i konsekwentna jak oryginał angielski? (...) Niemniej komputeryzacja niezmiernie ułatwia zespołowi tłumaczy Biblii osiągnięcie wzniosłego celu, którym jest przetłumaczenie Przekładu Nowego Świata z zachowaniem takiej samej wierności i konsekwencji, jaką się odznacza oryginał angielski” (Przebudźcie się! Nr 9, 1994 s. 19).

Dokonanie przekładu z języka angielskiego zamiast bezpośrednio z hebrajskiego i greckiego ma wiele zalet” (Strażnica Nr 20, 1997 s. 12).

Rz 1:26 – żądze „niepohamowane”, czy „odrażające”?

Tekst Rz 1:26 z roku 2018 mógł wprawiać w pewne zakłopotanie, dlatego zmieniono go już w roku 2019:

2018: Właśnie dlatego Bóg zostawił ich na pastwę niepohamowanych żądz seksualnych. Kobiety zamieniły stosunki seksualne zgodne z naturą na przeciwne naturze” (Rz 1:26).

2019, 2022, 2023: „Właśnie dlatego Bóg zostawił ich na pastwę odrażających żądz seksualnych. Kobiety zamieniły stosunki seksualne zgodne z naturą na przeciwne naturze” (Rz 1:26).

Przypominamy też, jak tekst ten wyglądał wcześniej, bo był podobny do najnowszej wersji:

1997: „Dlatego też Bóg wydał ich haniebnym żądzom seksualnym, bo zarówno ich kobiety zamieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze” (Rz 1:26).

Tekst angielski również był zmieniany, a ten z roku 2013 odpowiadał polskiemu z roku 2018:

1984: That is why God gave them up to disgraceful sexual appetites, for both their females changed the natural use of themselves into one contrary to nature; (Rz 1:26).

2013: That is why God gave them over to uncontrolled sexual passion, for their females changed the natural use of themselves into one contrary to nature;

2021: That is why God gave them over to disgraceful sexual passion, for their females changed the natural use of themselves into one contrary to nature; (Rz 1:26).

Flp 2:6 – „równy Bogu”

Chrześcijańscy teologowie twierdzą, że „wszystkie herezje chrystologiczne w jakiś sposób wypaczają słowa tekstu Flp 2:6-11 lub są przeciw niemu”. Świadkowie Jehowy tak właśnie czynią i zmieniają słowa tego fragmentu, by dostosować go do swej wykładni. Oto jak zmieniali ten tekst niedawno:

1997: „który chociaż istniał w postaci Bożej, nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równym Bogu” (Flp 2:6).

2018, 2019: „Chociaż istniał on w postaci Bożej, nie brał pod uwagę, żeby sięgnąć po coś, do czego nie miał prawa i zrównać się z Bogiem” (Flp 2:6).

2022, 2023: „Chociaż istniał on w postaci Bożej,nawet przez myśl mu nie przeszło, żeby próbować zrównać się z Bogiem*

*Lub »nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równym Bogu«.” (Flp 2:6).

Zauważmy, że przypis z roku 2023 powraca do wersji z roku 1997.

Zaznaczamy, że tekst angielski w latach 1984-2013 nie zmienił się. Nastąpiło to dopiero w roku 2021:

1984, 2013: who, although he was existing in God’s form, gave no consideration to a seizure, namely, that he should be equal to God.

2021: who, although he was existing in God’s form, did not even consider the idea of trying to be equal to God.

Uznający Bóstwo Chrystusa zrozumieją, czemu tekst Flp 2:6 był kilka razy zmieniany przez Towarzystwo Strażnica. Świadkowie Jehowy walczą bowiem od wielu lat z tą nauką, nie przebierając w środkach:

„Ktoś mógłby jednak zapytać: A czy w Biblii nie nazywano Jezusa bogiem? To prawda. Ale bogiem nazywano również Szatana (2Kor 4:4)” (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1984, 1990 s. 39).

Ap 4:9 i 11 – „cześć” czy „szacunek” dla Jehowy?

W nowym przekładzie zmieniono tekst Ap 4:9 i 11. Chodzi o słowa „szacunek” i „cześć”. Świadkowie Jehowy mają pewne problemy z greckim słowem timao, gdyż ma ono różne znaczenia. Ich zaniepokojenie wynika z tego, że Jehowie przyznają oni „cześć”, a Jezusowi tylko „szacunek”. Ale nie da się tego ‘dogmatycznie ustawić’, gdyż na przykład w jednym z tekstów w ich Biblii Jezus jest wymieniony razem z Ojcem i obu przydzielono „szacunek”:

2018: „żeby wszyscy szanowali Syna, tak jak szanują Ojca. Kto nie szanuje Syna, ten nie szanuje Ojca, który go posłał” (J 5:23). Patrz też Ap 5:13.

Oto porównanie tekstów Ap 4:9, 11:

1997: „A ilekroć żywe stworzenia oddadzą chwałę i szacunek, i dziękczynienie” (Ap 4:9).

„»Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc...«” (Ap 4:11).

2018: „Za każdym razem, gdy żywe istoty oddały chwałę i cześć oraz złożyły podziękowania” (Ap 4:9).

„»Nasz Boże, Jehowo, Tobie należy się chwała, cześć i moc...«” (Ap 4:11).

2019, 2022, 2023: „Za każdym razem, gdy żywe istoty oddały chwałę i szacunek oraz złożyły podziękowania” (Ap 4:9).

„»Nasz Boże, Jehowo, Tobie należy się chwała, szacunek i moc...«” (Ap 4:11).

Widzimy zatem, że Świadkowie Jehowy nie mogli się pogodzić z tym, iż Jehowa darzony jest tylko „szacunkiem” (Ap 4:9, 11) tak jak Jezus (Ap 5:13).

Dlatego w roku 2018 zmienili w tych tekstach „szacunek” na „cześć”. Później, zapewne pod wpływem krytyki, powrócili do pierwotnego słowa, jak w przekładzie z roku 1997.

W przekładzie angielskim z roku 2013 i 2021 umieszczają słowo „szacunek” (ang. honor) i tak było od dawna:

“Whenever the living creatures give glory and honor and thanksgiving” (Ap 4:9).

“You are worthy, Jehovah our God, to receive the glory and the honor and the power...” (Ap 4:11).

Ap 5:14 – komu „cześć” lub „hołd”?

W nowym przekładzie w roku 2018 w tekście Ap 5:14 dodano do słowa „cześć” termin „Bogu”. Miało to za zadanie zlikwidować „cześć” oddawaną Barankowi, o którym mowa jest wcześniej (Ap 5:13).

W roku 2023, zapewne po krytyce tłumaczy, odrzucono słowo „Bogu”, a „cześć” zamieniono na „hołd”. Dziwne to, bo Świadkowie Jehowy nauczają, że Jezusowi należy się „hołd”, a Bogu „cześć”. „Hołd” jest dla nich niższy rangą niż „cześć” lub „wielbienie”. Oto co pisali w Strażnicy na temat tekstu Hbr 1:6 i jak zmieniano fragment Ap 5:14:

„HOŁD CZY CZEŚĆ

Greckie słowo proskyneo z Listu do Hebrajczyków 1:6 może oznaczać:

1. Składanie z respektem hołdu, jakby ‛oddawanie pokłonu’ Jezusowi jako temu, którego Jehowa Bóg obdarzył zaszczytami i wyniósł do chwały.

2. Oddawanie czci Jehowie Bogu poprzez – czyli za pośrednictwem – Jego naczelnego przedstawiciela, Jego Syna, Jezusa” (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 14 s. 3).

1997: „»Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i szacunek, i chwała, i potęga na wieki wieków«. A cztery żywe stworzenia mówiły: »Amen!«, starsi zaś upadli i oddali cześć” (Ap 5:13-14).

2018, 2022: „»Temu, który zasiada na tronie, i Barankowi należy się błogosławieństwo, szacunek, chwała i potęga po wieczne czasy, już na zawsze«. A cztery żywe istoty mówiły: »Amen!«. Wtedy starsi upadli na kolana i oddali cześć Bogu” (Ap 5:13-14).

2023: „»Temu, który zasiada na tronie, i Barankowi należy się błogosławieństwo, szacunek, chwała i potęga po wieczne czasy, już na zawsze«. A cztery żywe istoty mówiły: »Amen!«. Wtedy starsi upadli na kolana i złożyli hołd” (Ap 5:13-14).

W tekście angielskim z lat 1984-2021 nie istnieje dodane w przekładzie polskim słowo „Bogu” ani „hołd”:

2021: “To the One sitting on the throne and to the Lamb be the blessing and the honor and the glory and the might forever and ever.” The four living creatures were saying: “Amen!” and the elders fell down and worshipped(Ap 5:13-14).

Inne zmiany dokonane w roku 2023

W roku 2023 dokonano jeszcze kilkunastu zmian, w stosunku do wydania z roku 2022. Wydaje się, że nie mają one znaczenia doktrynalnego, ale świadczą o braku fachowości polskich tłumaczy.

Oto te fragmenty:

Lb 16:42, 18:11, 20:13, 20:24, 27:14;

Pwt 32:51, 33:8;

Joz 5:12;

2Sm 14:8, 20:18;

2Krl 2:12, 13:14, dodano także przypisy do obu tekstów;

2Krn 3:4, 36:6, dodano także przypis do tekstu 2Krn 3:4;

Ps 31:11: było – „Moi znajomi mnie przerażają”, jest – „Moi znajomi boją się mnie”;

Am 9:12: było – „narodami, w których wzywa się mojego imienia”, jest – „narodami nazwanymi od mojego imienia”;

Rz 15:19: było – „mocy ducha świętego”, jest – „mocy ducha Bożego”;

Flp 4:2 i 4: dodano przypisy, Dosł. „jednej myśli w Panu”, Dosł. „w Panu”;

1Tes 1:3 (usunięto tylko przecinek po słowie trud);

Hbr 13:6: dodano przypis – Lub „przychodzi mi z pomocą”.

Kwestie pominięte w poprzednim artykule

Wydawało się, że dość dokładnie omówiliśmy we wspomnianym artykule Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 1-5) Biblię Świadków Jehowy. Jednak z czasem zauważyliśmy pewne kwestie, o których warto wspomnieć.

Hbr 1:10 – znikający odsyłacz do Ps 102:25

W roku 2018 w polskim przekładzie usunięto w tekście Hbr 1:10 odsyłacz do Ps 102:25, który był w Biblii z roku 1997 i 2006. Pokazywał on, że Jezus, tak jak Jahwe, jest Stwórcą nieba i ziemi. Przez użycie tych samych słów do obu osób Bożych wskazano na ich równy majestat. Tak jednak Świadkowie Jehowy nie uczą.

W przekładzie z roku 1994 nie było odsyłaczy i przypisów, więc widnieje tylko sam tekst Hbr 1:10. Ale wiemy, jak w tym czasie nauczało Towarzystwo Strażnica:

„Psalmista mówi o Bogu, podczas gdy apostoł Paweł zastosował te słowa do Jezusa Chrystusa (Hebr. 1:10, 11). Mógł je odnieść do Jezusa, gdyż podczas stwarzania wszechświata był on Mistrzowskim Wykonawcą woli Jehowy (Kol. 1:15, 16). A zatem także o nim można powiedzieć, że »założył fundamenty ziemi«” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 8 s. 21).

„Dlaczego w Hebrajczyków 1:10-12 odniesiono słowa z Psalmu 102:26-28 (Bw, BT) do Syna, chociaż sam pisarz tego psalmu skierował je do Boga? Ponieważ właśnie za pośrednictwem Syna Bóg stworzył dzieła opisane przez psalmistę (zob. Kol. 1:15, 16; Prz. 8:22, 27-30)” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001, 2010 s. 374).

Jeszcze w roku 2011 tak oto napisano o Ps 102:25:

„Ponieważ Jehowa posługiwał się przy stwarzaniu swoim jednorodzonym Synem jako »mistrzowskim wykonawcą«, ten fragment psalmu może się odnosić również do Jezusa (Przysłów 8:30, 31; Kolosan 1:15-17; Hebrajczyków 1:10)” (Strażnica 01.07 2011 s. 27).

Dlaczego więc w roku 2018 (ang. 2013) Towarzystwo Strażnica usunęło powyższy odsyłacz w swej Biblii? Prawdopodobnie z powodów doktrynalnych!

Oto porównanie tekstów:

1997, 2006: „Oraz: »Tyś, Panie, na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa*«

[odsyłacz do] * Ps 102:25” (Hbr 1:10).

2018, 2023: „oraz »Ty, Panie, na początku położyłeś fundamenty ziemi i niebo jest dziełem Twoich rąk...«” (Hbr 1:10).

W tekście angielskim z roku 1984 także był odsyłacz do Ps 102:25, a w przekładzie z roku 2013 i 2021 już go nie zamieszczono.

Ap 1:5 – Pierworodny czy pierworodny?

Porównajmy dwa teksty dotyczące trzech tytułów Chrystusa:

1997, 2006: „(...) i od Jezusa Chrystusa, »Świadka Wiernego«, »Pierworodnego z umarłych« i »Władcy królów ziemi«” (Ap 1:5).

2018, 2023: „(...) i od Jezusa Chrystusa – »Wiernego Świadka«, »pierworodnego z umarłych« i »Władcy ziemskich królów«” (Ap 1:5).

Jak widzimy, drugi tytuł Jezusa został częściowo zmieniony, bo obecnie małą literą napisano dawniejsze słowo Pierworodny.

Jest to ewidentnie tytuł Chrystusa, a nie tylko nazwanie go „pierworodnym”, tym bardziej że znajduje się on między dwoma innymi tytułami.

Niekonsekwencją Świadków Jehowy jest to, że w tekście Hbr 1:6 piszą od roku 1994 do dziś o Pierworodnym:

2018, 2023: „A gdy Bóg ponownie posyła swojego Pierworodnego na świat, mówi...” (Hbr 1:6).

Podobnie oddano to w tekście angielskim: his Firstborn (Hbr 1:6, 1984, 2021).

Tekst angielski Ap 1:5 również został zmieniony, choć tylko nieznacznie:

1984: and from Jesus Christ, “the Faithful Witness,” “The firstborn from the dead,” and “The Ruler of the kings of the earth.”(Ap 1:5).

2013, 2021: “and from Jesus Christ, “the Faithful Witness,” “the firstborn from the dead,” and “the Ruler of the kings of the earth.” (Ap 1:5).

Kolejną niekonsekwencją Świadków Jehowy jest to, że polski skorowidz do ich publikacji w roku 2023 w dwóch miejscach przekazuje słowa z Ap 1:5 jako „Pierworodny z umarłych”, a więc wielką literą:

obdarzony mocą wskrzeszania zmarłych: (...)

„Pierworodny z umarłych” (Obj 1:5): (...)

„pierwszy [pierwocina]” (1Ko 15:20, 23):... (hasło Jezus Chrystus).

„Pierworodny z umarłych” (Obj 1:5): (...)

„pierwszy [pierwocina]” (1Ko 15:20, 23): (...)

„Pierwszy i Ostatni” (Obj 1:17; 2:8):... (hasło Zmartwychwstanie).

Ap 5:10 – „królestwo” czy „królowie”

Byli Świadkowie Jehowy stawiają zarzut Towarzystwu Strażnica, że zmieniając w nowym przekładzie słowo „królestwem” na „królami”, stara się ono zapewnić swoim pomazańców posady „królów”:

1997: „(...) uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i mają królować nad ziemią” (Ap 5:10).

2018, 2023: „(...) uczyniłeś ich królami i kapłanami*, żeby służyli naszemu Bogu, i mają królować nad ziemią...

* Dosł. »królestwem, kapłanami«.” (Ap 5:10).

Tekst angielski nie zawiera słowa „królami” w tej frazie:

2013, 2021: and you made them to be a kingdom and priests to our God, and they are to rule as kings over the earth (Ap 5:10).

Ap 7:17 – „pośrodku tronu” czy „obok”?

Poniższy tekst dotyczy „wielkiej rzeszy” (Ap 7:9) i został zmieniony. Być może chodzi o to, by wykazać, że Baranek niekoniecznie musi być w niebie tak jak „wielka rzesza” stojąca „przed tronem” (Ap 7:9). Skoro Baranek stoi „obok tronu”, to być może przebywa niewidzialnie z „wielka rzeszą” ‘na ziemi’. Tekst ten chciano jakoś uzgodnić ze słowami „Stali przed tronem i przed Barankiem” (Ap 7:9).

Oto wprowadzona zmiana w omawianym tekście:

1997: „ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia” (Ap 7:17).

2018, 2023: „ponieważ Baranek, który jest obok* tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia...

* Lub »w środku«.” (Ap 7:17).

W angielskim tekście nie wprowadzono słowa „obok”:

1984: because the Lamb, who is in the midst of the throne(Ap 7:17).

2013, 2021: because the Lamb, who is in the midst* of the throne

* Or “at the center.” (Ap 7:17).

Ap 16:5 – „Lojalny” czy „lojalny Boże”?

W nowym przekładzie dostawiono słowo „Boże” w tekście Ap 16:5. Nie ma ono znaczenia doktrynalnego. Jednak dla Towarzystwa Strażnica jakieś znaczenie to ma, skoro zamiast tytułu „Lojalny” (Ap 16:5, 1997), teraz zastosowano frazę „lojalny Boże”:

1997: „I usłyszałem anioła wód, mówiącego: »Ty, któryś jest i któryś był, Lojalny, jesteś prawy, gdyż powziąłeś te rozstrzygnięcia...«” (Ap 16:5).

2018, 2023: „Usłyszałem, jak anioł wód powiedział: »Ty, który jesteś i który byłeś, lojalny Boże, jesteś prawy, bo wydałeś te wyroki...«” (Ap 16:5).

W tekście angielskim nie ma słowa „Boże”:

2013, 2021: I heard the angel over the waters say: “You, the One who is and who was, the loyal One, are righteous, for you have issued these judgments (Ap 16:5).

Nie jest nam znany żaden polski przekład Biblii, który nazywa Boga „lojalnym” (lub „Lojalnym”) w tekście Ap 16:5.

Patrz też Ap 15:4 – „Przecież Ty sam jesteś lojalny!” (2023).

Ap 19:15 – narody „uderzone” czy „unicestwione”?

Towarzystwo Strażnica naucza, że biblijna Gehenna, to „unicestwienie”, a nie inna odczuwalna kara:

„Gehenna nie jest więc symbolem wiecznych męczarni, ale wiecznego unicestwienia” (Strażnica 01.11 2008 s. 7).

W związku z tym dziwna jest zmiana wprowadzona w nowym przekładzie w tekście Ap 19:15. Pierwotnie pisano, że „narody”, które będą „uderzone”, mają być „pasione”. Obecnie napisano, że one mają być „unicestwione”, a później nastanie „rządzenie” nimi:

1997: „A z jego ust wychodzi ostry, długi miecz, aby mógł nim uderzyć narody, i będzie je pasł rózgą żelazną” (Ap 19:15).

2018, 2023: „Z jego ust wychodził ostry, długi miecz, żeby mógł nim unicestwić narody, i będzie nimi rządził za pomocą żelaznego berła*

* Dosł. »będzie je pasł żelazną laską«.” (Ap 19:15).

Czyżby więc „unicestwienie” nie oznaczało całkowitego zniszczenia?

Widać też powyżej zasadniczą różnicę w podawanych akcesoriach: rózga, berło i laska.

W języku angielskim słownictwo nie zmieniło się od roku 1984:

2013, 2021: And out of his mouth protrudes a sharp, long sword with which to strike the nations, and he will shepherd them with a rod of iron (Ap 19:15).

Interpretowanie tytułu „Pan” jako „Jehowa” w tekstach Nowego Testamentu przytaczanych w publikacjach Świadków Jehowy

W poprzednim artykule pt. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 1) napisaliśmy następująco:

Prócz dostawiania terminu Jehowa w tekstach Starego Testamentu widoczny jest też inny proces. Mowa o jego wstawianiu do fragmentów Nowego Testamentu przytaczanych w publikacjach Świadków Jehowy. Są to fragmenty, w których w ich Biblii słowo Jehowa nie występuje. Oto przykłady:

„Apostoł Paweł napisał pod natchnieniem: »Zawsze radujcie się w Panu [Jehowie]. Raz jeszcze chcę powiedzieć: Radujcie się!« (Filip. 4:4)” (Strażnica wrzesień 2018 s. 18).

„Na początku Paweł chciał, żeby Jehowa usunął ten problem. Przyznał: »Trzy razy błagałem Pana [Jehowę], żeby usunął mi ten cierń«. Ale mimo jego próśb problem nie zniknął. Czy to oznacza, że Jehowa nie odpowiedział na modlitwy Pawła?” (Strażnica listopad 2019 s. 9).

Obecnie chcemy zwrócić uwagę na jeszcze inny proces.

Można zauważyć, że szczególnie po wydaniu angielskiego przekładu z roku 2013 niektóre teksty biblijne zawierające słowo „Pan”, odnoszone są w publikacjach Towarzystwa Strażnica do Jehowy. Nie wstawia się słowa „Jehowa” do fragmentu biblijnego, ale interpretując go, narzuca się je zamiast „Pana”.

Dotyczy to co najmniej kilku tekstów. Przytaczamy trzy takie (2Tm 4:17 i 18; 1Kor 15:58), ale zapewne jest ich więcej:

Jehowa już wcześniej ostrzegł Pawła, że będzie prześladowany (Dzieje 21:11-13). Jak teraz mu pomógł? Odpowiedział na jego modlitwy i dodał mu sił (2 Tym. 4:17)” (Strażnica marzec 2021 s. 18).

„Przypominanie sobie tego przeżycia zapewne wzmacniało Pawła i pomagało mu żywić ufność, że Jehowa uzdolni go do przetrwania obecnych i przyszłych prób. Dlatego apostoł zaraz dodał: »Pan mnie wyzwoli od każdego niegodziwego uczynku« (2 Tym. 4:18). Paweł rzeczywiście przekonał się, że nawet gdy ludzie mogą niewiele pomóc, wsparcie od Jehowy i Jezusa jest czymś realnym!” (Strażnica 15.04 2015 s. 25; por. Codzienne badanie Pism 2017 s. 90).

Jehowa pamięta o naszej pracy i miłości – nawet jeśli ta praca nie przynosi spodziewanych rezultatów. Możemy więc odnieść do siebie to, co Paweł napisał do Koryntian: »Wasz trud dla Pana nie jest daremny« (1 Kor. 15:58)” (Strażnica październik 2021 s. 25-26).

Widzimy, że proces wprowadzania zmian w polskiej Biblii Świadków Jehowy nie zakończył się ani w roku 1997, ani w nowym przekładzie w latach 2018-2019, ani nawet w roku 2022. W roku 2023 znów wprowadzono kilka ‘korekt’. Pomimo tego w roku 2022 Towarzystwo Strażnica zapewniało: „nie zmieniliśmy Biblii”. Opublikowano wtedy artykuł pt. Czy Świadkowie Jehowy zmienili Biblię, żeby dopasować ją do swoich wierzeń?

Właśnie w nim zapewniano wszystkich następująco:

„Nie zmieniliśmy Biblii. Przeciwnie, gdy odkryliśmy, że nasze przekonania religijne nie harmonizują całkowicie z tym, czego uczy ta Księga, zmieniliśmy swoje wierzenia”.

https://www.jw.org/pl/%C5%9Bwiadkowie-jehowy/faq/swiadkowie-jehowy-biblia-wierzenia/

Zagadnienie ‘korekt’ Biblii i nauk Świadków Jehowy możemy podsumować w ten sposób:

czasem wpierw zmienia się naukę Świadków Jehowy, a później dostosowuje do niej nowy przekład Biblii;

innym razem wprowadza się zrewidowane wydanie Pisma Świętego, a za tym idą ‘korekty’ doktrynalne.

Po roku 2013 Towarzystwo Strażnica pokazało na przykładzie własnych śpiewników, jaki wpływ na ich treść mają opisane przez nas powyżej procesy:

„Może zastanawiasz się, dlaczego trzeba wprowadzić zmiany w śpiewniku. Jest kilka powodów. Przede wszystkim stale pogłębia się nasze zrozumienie Biblii, a to może wpływać na treść naszych pieśni (Prz. 4:18). Poza tym zrewidowano Przekład Nowego Świata w języku angielskim, a wiele wyrażeń i zwrotów użytych w obecnym śpiewniku zaczerpnięto z wcześniejszego wydania. Dlatego trzeba dostosować słownictwo pieśni do zrewidowanego tekstu Biblii” (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 2014 s. 7).

„Brat Lett wyjaśnił, że słowa pieśni zostały zmienione między innymi po to, żeby dostosować je do zrewidowanego wydania Przekładu Nowego Świata z 2013 roku. Wymagało to usunięcia lub zastąpienia wyrażeń, których nie ma już w tym przekładzie. Poza tym dodano nowe pieśni mówiące o naszej działalności kaznodziejskiej i wyrażające wdzięczność za okup. Co więcej, ponieważ śpiewanie jest nieodłącznym elementem naszego wielbienia Boga, Ciało Kierownicze pragnęło przygotować wysokiej jakości śpiewnik, który miałby okładkę pasującą wyglądem do Przekładu Nowego Świata. (...) Usunięto też wyrażenia, które w języku polskim wyszły z użycia, takie jak »niechaj«, »wszak« czy »wnet«. Tytuł »Wielkoduszna cierpliwość« zmieniono na »Okazujmy cierpliwość« i dostosowano do niego słowa pieśni. Zmiana tytułu »Strzeż swego serca!« na »Pragniemy strzec swojego serca« wynikała z faktu, że na zebrania, zgromadzenia i kongresy przychodzą osoby nowo ochrzczone, siostry, zainteresowani oraz młodzi. Śpiewanie słów pieśni sformułowanych jako nakaz mogło być dla nich krępujące – jakby musieli mówić innym, co mają robić. Dlatego zmianie uległ zarówno tytuł, jak i słowa tej pieśni” (Strażnica listopad 2017 s. 7).

Składam podziękowanie J. Romanowskiemu i K. Kozakowi za pomoc w tworzeniu tego tekstu.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024