Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.4)

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2023-04-28

poprzednia część nastepna część

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.4)

Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).

W tej części naszego tekstu zamieszczamy jeden rozdział:

Bóstwo Chrystusa i cześć dla Niego

Bóstwo Chrystusa i cześć dla Niego

Bóstwo Chrystusa to jeden z ważnych tematów podejmowanych przez Towarzystwo Strażnica, a szczególnie jego zwalczanie. Z tego powodu teksty dotyczące Jezusa i czci dla Niego są zmieniane i dostosowywane do potrzeb tej organizacji.

W nowym przekładzie dokonano kilku korekt w tekstach o Chrystusie.

Prz 8:22 – stworzona mądrość

Świadkowie Jehowy tekst Prz 8:22 o mądrości odnoszą do „stworzonego” Słowa, czyli Jezusa. W nowym przekładzie jeszcze bardziej dostosowali ten fragment do swoich potrzeb, zmieniając termin „utworzył” na „stworzył”:

1997: „Jehowa mnie utworzył jako początek swej drogi, najwcześniejsze ze swych dawnych dzieł” (Prz 8:22).

2018: „Jehowa mnie stworzył jako początek swojej drogi, najwcześniejsze ze swoich dawnych dzieł” (Prz 8:22).

Angielski tekst nieznacznie zmienił się w latach 1984-2021, zachowując jednak niezmienione słowo produced.

J 1:1 – Jezus bóg?

W nowym przekładzie do tekstu J 1:1, o Słowie jako „bogu”, dodano przypis z terminem „boski” (w starszych przekładach nie było przypisów).

Jest to niekonsekwencja, bo w innym miejscu podano, że Jezus jest „Boży”, a nie „boży”. Porównajmy te teksty:

2018: „Lub »boski«” (J 1:1).

2018: „Chociaż istniał on w postaci Bożej” (Flp 2:6).

Podobnie przekazał te kwestie przekład angielski.

J 8:24, 28; 13:19 – „Ja jestem”

Świadkom Jehowy nie odpowiada formuła, którą Jezus się określa, to znaczy „Ja jestem”. Za bardzo przypomina ona samookreślenie się Boga słowami „jestem, który jestem” (Wj 3:14). Z tego powodu zmieniają oni brzmienie tekstu J 8:24, dodając kilka słów:

1997: „Bo jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swych grzechach” (J 8:24).

2018: „Bo jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem tym, który miał przyjść, umrzecie w swoich grzechach” (J 8:24).

Tekst angielski również został zmieniony, choć nie padają w nim słowa „który miał przyjść”:

1984: For if YOU do not believe that I am [he], YOU will die in YOUR sins(J 8:24).

2013: For if you do not believe that I am the one, you will die in your sins(J 8:24).

W tekście J 8:28 dokonano drobnej korekty, ale jakże istotnej. Przestawienie dwóch słów powoduje, że znika charakterystyczne samookreślenie się Jezusa „Ja jestem”:

1997: „że to ja jestem” (J 8:28).

2018: „że to jestem ja” (J 8:28).

W tekście angielskim termin [he] utracił w nowej wersji nawias kwadratowy, który wskazywał, że danego słówka nie ma w oryginale, a zostało dodane.

1984: then YOU will know that I am [he](J 8:28, ed. With References).

2013, 2021: then you will know that I am he(J 8:28).

W dodruku edycji z roku 1984 (2006 Printing) bez referencji również nie ma nawiasu kwadratowego.

W tekście J 13:19 dokonano kolejnej zmiany w sprawie „Ja jestem”:

1997: „zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja nim jestem” (J 13:19).

2018: „żebyście gdy się to stanie, uwierzyli, że te słowa odnoszą się do mnie” (J 13:19).

W tekście angielskim podobnie jak w przypadku J 8:28, postąpiono ze słówkiem [he], a prócz tego nieznacznie zmieniono słownictwo:

1984: in order that when it does occur YOU may believe that I am [he](J 13:19).

2013, 2021: so that when it does occur you may believe that I am he(J 13:19).

Podobnych zmian dokonano w kilku tekstach, np. Mk 6:50, 14:62, J 18:5-8.

Ten temat omawiał też Piotr Andryszczak w artykule pt. Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych??? (cz.1-2) J 18, 4-8.

Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych??? J 18, 4-8

J 10:30 – „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”

Świadkowie Jehowy uważają, że Jezus jest stworzeniem, a Ojciec Stwórcą. Problemem staje się to, że Chrystus, uznany za stworzenie, wymieniony jest w tekście J 10:30 przed Stwórcą: „Ja i Ojciec”.

Druga kwestia, że do „jedności” Syna z Ojcem nie wliczają oni Boskiej natury i równej chwały, a tylko jedność w działaniu.

Z tego powodu w nowym przekładzie, szczególnie w przypisie, ograniczono znaczenie tej jedności osób Bożych:

1997: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10:30).

2018: „Ja i Ojciec stanowimy jedno*.

* Lub »pozostajemy w jedności«” (J 10:30).

Tekst angielski podaje dwie wersje tego fragmentu, a nie trzy, jak polska edycja:

1984: I and the Father are one*...

* Or, “at unity.” Lit., “one (thing).” Gr., hen, neuter, to show oneness in cooperation. See 17:21 and 1Co 3:8 ftns.(J 10:30).

2013: I and the Father are one*...

* Or at unity.”(J 10:30).

J 14:14 – prosić „Mnie” będziecie

Interesujące nas słowa w Biblii Tysiąclecia oddano następująco:

„O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” (J 14:14).

Choć nowy przekład Świadków Jehowy został zmodyfikowany, to jednak nie zawiera informacji o słowie „Mnie” w tekście J 14:14, znajdujących się w starszej edycji angielskiej:

1997: „Jeżeli poprosicie o coś w imię moje, ja to uczynię” (J 14:14).

2018: „Gdy poprosicie o coś w moje imię, ja to spełnię” (J 14:14).

Dawniejsza angielska Biblia podaje w przypisie do J 14:14, że słowo „Mnie” zawierają następujące rękopisy biblijne:

P66, Kodeksy Synajski, Watykański i „W”, Wulgata oraz przekłady syryjskie „h” i „p” (New World Translation of the Holy Scriptures – With References 1984).

Prócz tego, grecko-angielski przekład Towarzystwa Strażnica, tłumacząc tekst grecki „słowo w słowo”, zamieszcza angielskie słówko me (mnie):

if ever anything YOU should askme in the name of me this I shall do(The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

W nowym przekładzie nie zamieszczono tych informacji w przypisie:

1984: If YOU ask* anything in my name, I will do it...

* “Ask,” ADIt and in agreement with 15:16 and 16:23; P66אBWVgSyh,p, “ask me.” (J 14:14).

2013: If you ask anything in my name, I will do it (J 14:14).

Dz 7:59 – modlitwa Szczepana do Jezusa

Świadkowie Jehowy znani są z tego, że już od wielu lat nie modlą się do Jezusa. Jednak jeszcze w roku 2005 wspomnieli, że ich angielska Biblia w przypisie zawiera słowo „modlitwa” w tekście Dz 7:59:

„Jednakże w wielu przekładach można przeczytać, że Szczepan »modlił się« do Jezusa. A przypis w angielskim wydaniu PrzekładuNowegoŚwiata wyjaśnia, że grecki wyraz przetłumaczony tu na »błagał« może też oznaczać »wzywał; zanosił modlitwę«” (Strażnica Nr 1, 2005 s. 31).

W starszym polskim przekładzie nie występuje fraza „modlił się”, ale jest tam jednak słowo „mówił”. W nowej edycji już go nie ma:

1997: „I kamienowali Szczepana, a on błagał i mówił: »Panie Jezusie, przyjmij ducha mego«” (Dz 7:59).

2018: „I rzucali w Szczepana kamieniami, a on błagał: »Panie Jezusie, przyjmij mojego ducha«” (Dz 7:59).

Jak wspomnieliśmy, w starszym przekładzie angielskim w przypisie podano, że Szczepan „modlił się” do Jezusa. W nowej edycji nie zamieszczono tych słów:

1984: And they went on casting stones at Stephen as he made appeal* and said: “Lord Jesus, receive my spirit.”...

* Or, “invocation; prayer.”(Dz 7:59).

2013: As they were stoning Stephen, he made this appeal: “Lord Jesus, receive my spirit.”(Dz 7:59).

Rz 9:5 – Jezus Bóg

W tekście z roku 1997 można było dopatrzyć się jeszcze Bóstwa Chrystusa, choć Świadkowie Jehowy uczyli inaczej. W edycji z roku 2018 tekst rozdzielono na dwa zdania, aby się nie okazało, że Jezus jest Bogiem:

1997: „z których Chrystus wywodzi się według ciała: Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki” (Rz 9:5).

2018: „od których pod względem cielesnym pochodzi Chrystus. Niech Bóg, który jest nad wszystkim, będzie wysławiany na wieki” (Rz 9:5).

Podobnej zmiany dokonano w tekście angielskim (patrz przekłady z roku 1984 i 2013).

Flp 2:6 – „równy Bogu”

Zauważmy, jak Świadkowie Jehowy zmieniają w krótkim czasie swój tekst:

1997: „który chociaż istniał w postaci Bożej, nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równym Bogu” (Flp 2:6).

2018, 2019: „Chociaż istniał on w postaci Bożej, nie brał pod uwagę, żeby sięgnąć po coś, do czego nie miał prawa i zrównać się z Bogiem” (Flp 2:6).

2022: „Chociaż istniał on w postaci Bożej,nawet przez myśl mu nie przeszło, żeby próbować zrównać się z Bogiem” (Flp 2:6).

Zaznaczamy, że tekst angielski w latach 1984-2013 nie zmienił się. Nastąpiło to dopiero w roku 2021:

1984, 2013: who, although he was existing in God’s form, gave no consideration to a seizure, namely, that he should be equal to God.

2021: who, although he was existing in God’s form, did not even consider the idea of trying to be equal to God.

Kol 1:15 – Jezus stworzeniem?

W nowym przekładzie Świadkowie Jehowy jeszcze bardziej podkreślili, że Jezus jest stworzeniem:

1997: „On jest obrazem niewidzialnego Boga,pierworodnym wszelkiego stworzenia” (Kol 1:15).

2018: „On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierwszym* spośród całego stworzenia...

* Dosł. »pierworodnym«” (Kol 1:15).

Zaznaczamy, że w latach 1984-2021 tekst angielski nie zmienił się:

He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation (Kol 1:18).

Kol 1:16-20 – Jezus stworzeniem wśród innych stworzeń?

W tym podrozdziale rozpoczynamy od tekstu angielskiego. W przekładzie z referencjami z roku 1984 w tekście Kol 1:16-20 nawiasami kwadratowymi [ ] zaznaczono dodane kilka razy słowo other („inne”). Było to minimum przyzwoitości tłumaczy, choć nie popieramy tego dostawienia słów. W wydaniu z roku 1984, ale bez referencji, nawiasy jeszcze były, ale już w późniejszych dodrukach nie było ich (np. dodruk 2006 Printing). Natomiast w takim samym wydaniu z roku 1981 nawiasy były zamieszczone!

W nowym angielskim przekładzie z roku 2013 usunięto wszystkie pięć nawiasów, dostawiając słowa bez żadnego komentarza:

1984: 16 because by means of him all [other] things were created in the heavens and upon the earth, the things visible and the things invisible, no matter whether they are thrones or lordships or governments or authorities. All [other] things have been created through him and for him. 17 Also, he is before all [other] things and by means of him all [other] things were made to exist, 18 and he is the head of the body, the congregation. He is the beginning, the firstborn from the dead, that he might become the one who is first in all things; 19 because [God] saw good for all fullness to dwell in him, 20 and through him to reconcile again to himself all [other] things by making peace through the blood [he shed] on the torture stake, no matter whether they are the things upon the earth or the things in the heavens (Kol 1:16-20).

2013: 16 because by means of him all other things were created in the heavens and on the earth, the things visible and the things invisible, whether they are thrones or lordships or governments or authorities. All other things have been created through him and for him. 17 Also, he is before all other things, and by means of him all other things were made to exist, 18 and he is the head of the body, the congregation. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that he might become the one who is first in all things; 19 because God was pleased to have all fullness to dwell in him, 20 and through him to reconcile to himself all other things by making peace through the blood he shed on the torture stake, whether the things on the earth or the things in the heavens (Kol 1:16-20).

Przekład polski w roku 1997 nie posiadał nawiasów kwadratowych w tym fragmencie. Oczywiście słowo „inne” zostało w nim dostawione, w roku 1997 pięć razy, a w roku 2013 cztery razy:

1997: „bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne – czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. On też jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia, i on jest głową ciała, zboru. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby mógł się stać pierwszym we wszystkim; ponieważ Bóg uznał za dobre, żeby w nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez niego na nowo pojednać ze sobą wszystko inne – czy to, co na ziemi, czy to, co w niebiosach — wprowadzając pokój przez krew, którą on przelał na palu męki” (Kol 1:16-20).

2013: „Wszystko inne w niebie i na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne – czy to trony, zwierzchnictwa, rządy, czy władze – zostało stworzone za jego pośrednictwem. Wszystko to zostało stworzone poprzez niego i dla niego. On był przed wszystkim innym i wszystko inne zaczęło istnieć za jego pośrednictwem. On też jest głową ciała, zboru. On jest początkiem, jest pierworodnym z umarłych, żeby był pierwszy we wszystkim. Bo Bogu się spodobało, żeby w nim znalazła się cała pełnia i żeby poprzez niego na nowo pojednać ze sobą wszystko inne – czy to na ziemi, czy w niebiosach – ustanawiając pokój przez krew, którą on przelał na palu męki” (Kol 1:16-20).

Kol 2:9 – „pełnia boskości”

W nowym przekładzie odrzucono w tekście głównym „całą pełnię boskości”, zastępując te słowa określeniem „Boże przymioty”. Mało tego, choć w przypisie zamieszczono słowa o „całej pełni”, to pominięto „boskość”!

Oto porównanie tekstów:

1997: „gdyż właśnie w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości” (Kol 2:9).

2013: „on w całej pełni jest ucieleśnieniem* Bożych przymiotów...

* Dosł. »bo w nim mieszka cieleśnie cała pełnia«” (Kol 2:9).

Angielski tekst nie zmienił się w latach 1984-2021:

because it is in him that all the fullness of the divine quality dwells bodily (Kol 2:9).

Hbr 1:3

W nowym przekładzie częściowo zmieniono tekst Hbr 1:3, dając dwie możliwości. Był on zmieniany już w przeszłości. W roku 1994 zawierał frazę o „mocy” Syna Bożego, a w roku 1997 odnoszono ją do Boga:

1994: „On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem swej mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy...” (Hbr 1:3).

1997: „On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem jego mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy...” (Hbr 1:3).

2018: „On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym odzwierciedleniem Jego osobowości, on też podtrzymuje wszystko mocą Jego* słowa. Kiedy oczyścił nas z grzechów...

* Lub »swojego«” (Hbr 1:3).

Tekst angielski w interesujących nas szczegółach w latach 1984-2021 nie zmieniał się:

He is the reflection of God’s glory and the exact representation of his very being, and he sustains all things by the word of his power (Hbr 1:3).

Hbr 1:6

Tekst Hbr 1:6 zmieniany był przede wszystkim na początku lat 70. XX wieku, gdy w tekście angielskim zamiast słowa „cześć (wielbienie)” (worship) wstawiono termin „hołd” (obeisance).

Nowy tekst nie przywraca „czci” Jezusowi, lecz daje jeszcze inną możliwość, to znaczy „pokłon”:

1997: „I niech mu złożą hołd wszyscy aniołowie Boży” (Hbr 1:6).

2018: „Niech wszyscy aniołowie Boży złożą mu hołd*

* Lub »pokłon«” (Hbr 1:6).

Jeszcze tekst angielski z roku 1984 dopuszczał, choć w przypisie, formę „cześć” (worship). W roku 2013 usunięto to słowo z przypisu, zastępując je terminem „pokłon”:

1984: And let all God’s angels do obeisance to* him...

* Or, “let . . . worship.” Gr.,pro·sky·ne·saʹto·san;Lat.,a·doʹrent.

2013: And let all of God’s angels do obeisance to him*...

* Or “bow down to him.”(Hbr 1:6)

Prócz tego w obu językach (edycje: ang. 2013, pol. 2018) usunięto odsyłacze do tekstów ze Starego Testamentu, które były w edycjach 1997 (pol.) i 1984 (ang.):

Pwt 32:43, LXX

Ps 97:7 (ed. pol. 1997 s. 1504).

To bardzo ważna zmiana. Usunięte odsyłacze do Starego Testamentu wskazują bowiem na równość majestatu osób Bożych.Świadkowie Jehowy w swoim leksykonie biblijnym także ukazali ważność tych tekstów, odniesionych w Nowym Testamencie do Jezusa, choć wyciągają inne wnioski niż my:

„To prawda, że Psalm 97 – który apostoł niewątpliwie przytoczył w Hebrajczyków 1:6 i odniósł do Chrystusa Jezusa – mówi o kłanianiu się Jehowie Bogu (Ps 97:1, 7)” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 1, s. 826).

„Pewien hebrajski fragment Księgi Powtórzonego Prawa zawiera werset 43 rozdziału 32, występujący w Septuagincie i przytoczony w Liście do Hebrajczyków 1:6: »Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży« (Bw). Był to pierwszy rękopis hebrajski, w którym znaleziono te słowa; najwidoczniej właśnie ten tekst stanowił podstawę przekładu na język grecki” (Strażnica Nr 8, 1991 s. 12-13).

2P 1:3 – Jezus bez „Boskiej mocy”?

W nowym przekładzie Świadkowie Jehowy usunęli słowa o „Boskiej mocy” Chrystusa w tekście 2P 1:3, są one zawarte w edycji z roku 1997:

1997: „Życzliwość niezasłużona i pokój niech się wam pomnożą dzięki dokładnemu poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana, jako że jego Boska moc wspaniałomyślnie obdarzyła nas wszystkim, co dotyczy życia i zbożnego oddania, przez dokładne poznanie tego, który nas powołał przez chwałę i cnot” (2P 1:2-3).

2018: „Obyście zaznawali niezasłużonej życzliwości i pokoju w jeszcze większej mierze dzięki dokładnej wiedzy o Bogu i o Jezusie, naszym Panu. Bo dzięki temu, że mamy dokładną wiedzę o Bogu, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, Jego moc zapewniła nam wszystko, co potrzebne, żebyśmy żyli i byli Mu oddani” (2P 1:2-3).

W angielskim tekście istnieją słowa o „Boskiej mocy” Jezusa:

2013, 2021: of God and of Jesus our Lord, for his divine power has granted(2P 1:2-3).

W starszym tekście z roku 1984 w przypisie wskazano, że jeden z przekładów wskazuje na Jehowę w związku z „Boską mocą”: “His divine power,” אAB; J18, “Jehovah by his power.”.

1J 5:13

Tekst polski 1J 5:13 zmieniany był już w przeszłości. Ten z roku 1994 dopuszczał zanoszenie próśb do Syna Bożego, a z 1997 sugerował raczej prośby do Boga. W nowym przekładzie dostawiono słowo „Boga”, by już nikt nie miał wątpliwości kto ma wysłuchiwać naszych próśb:

1994: „Piszę to wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne – wy, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. A to jest ufność, którą żywimy do niego, że o cokolwiek prosimy zgodnie z jego wolą, on nas wysłuchuje. Ponadto jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, to wiemy, że będziemy mieć wszystko, o co prosimy, bośmy go o to poprosili” (1J 5:13-15).

1997: „Piszę to wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne – wy, którzy wierzycie w imię Syna Boga. A to jest ufność, którą żywimy do niego, że o cokolwiek prosimy zgodnie z jego wolą, on nas wysłuchuje. Ponadto jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, to wiemy, że będziemy mieć wszystko, o co prosimy, bośmy go o to poprosili” (1J 5:13-15).

2018: „Piszę to wam, żebyście wy, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, wiedzieli, że macie życie wieczne. Ponadto ufamy, że o cokolwiek prosimy zgodnie z wolą Boga, On nas wysłuchuje. A skoro wiemy, że wysłuchuje każdej naszej prośby, to jesteśmy pewni, że otrzymamy to, o co Go prosiliśmy” (1J 5:13-15).

W tekście angielskim nie ma dostawionego słowa („Boga”) w przekładach z lat 1984-2021:

2021: I write you these things so that you may know that you have life everlasting, you who put your faith in the name of the Son of God. And this is the confidence that we have toward him, that no matter what we ask according to his will, he hears us. And if we know that he hears us concerning whatever we are asking, we know that we are to have the things we ask for, since we have asked them of him.(1J 5:13-15).

1J 5:20

Świadkowie Jehowy mają bardzo duży problem z tekstem 1J 5:20. Jest w nim tak dobitnie pokazane, że Jezus jest „prawdziwym Bogiem”, że niewiele mogli zrobić z tym fragmentem, by zmienić jego treść. Jednak w nowym przekładzie dodali jedno słowo „Bóg” dotyczące Ojca. Usunięto też jedno określenie „prawdziwy” Ale i ten zabieg pozwala nam w ich tekście dostrzec Bóstwo Chrystusa:

1997: „My zaś wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, żebyśmy mogli poznać prawdziwego. I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne” (1J 5:20).

2018: „Wiemy jednak, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas wnikliwością, żebyśmy mogli zdobyć wiedzę o prawdziwym Bogu.Jesteśmy z Nim w jedności poprzez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Tak, to jest prawdziwy Bóg i życie wieczne” (1J 5:20).

W tekście angielskim z lat 1984-2021, w odróżnieniu od polskiego, nie dostawiono słowa „Bóg”. Natomiast termin „prawdziwy” występuje trzy razy, a nie dwa.

2021: But we know that the Son of God has come, and he has given us insight so that we may gain the knowledge of the one who is true. And we are in union with the one who is true, by means of his Son Jesus Christ. This is the true God and life everlasting (1J 5:20).

Ap 5:14

W nowym przekładzie w tekście Ap 5:14 dodano do słowa „cześć” termin „Bogu”. Ma to za zadanie zlikwidować cześć oddawaną Barankowi, o którym mowa jest wcześniej (Ap 5:13):

1997: „»Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i szacunek, i chwała, i potęga na wieki wieków«. A cztery żywe stworzenia mówiły: »Amen!«, starsi zaś upadli i oddali cześć” (Ap 5:13-14).

2018, 2022: „»Temu, który zasiada na tronie, i Barankowi należy się błogosławieństwo, szacunek, chwała i potęga po wieczne czasy, już na zawsze«. A cztery żywe istoty mówiły: »Amen!«. Wtedy starsi upadli na kolana i oddali cześć Bogu” (Ap 5:13-14).

2023: „»Temu, który zasiada na tronie, i Barankowi należy się błogosławieństwo, szacunek, chwała i potęga po wieczne czasy, już na zawsze«. A cztery żywe istoty mówiły: »Amen!«. Wtedy starsi upadli na kolana i złożyli hołd” (Ap 5:13-14).

[W 2023 r. wydano kolejną edycję tego przekładu i znów zmieniono słowa tego fragmentu]

W tekście angielskim z lat 1984-2021 nie istnieje dodane w przekładzie polskim słowo „Bogu”, ani nie ma terminu „hołd”:

2021: “To the One sitting on the throne and to the Lamb be the blessing and the honor and the glory and the might forever and ever.” The four living creatures were saying: “Amen!” and the elders fell down and worshipped(Ap 5:13-14).

Jud 4 – Jezus właścicielem?

W nowym przekładzie w tekście Jud 4 Jezus stał się „właścicielem”, choć wcześniej był „Właścicielem”:

1997: „sprzeniewierzający się naszemu jedynemu Właścicielowi i Panu, Jezusowi Chrystusowi” (Jud 4).

2018: „sprzeniewierzają się naszemu jedynemu właścicielowi i Panu, Jezusowi Chrystusowi” (Jud 4).

Po zmianie litery na małą tekst angielski brzmi podobnie jak polski, choć w przypisie dodano też termin master:

1984: and proving false to our only Owner and Lord, Jesus Christ(Jud 4).

2013: and who prove false to our only owner* and Lord, Jesus Christ...

* Or “master.” (Jud 4).

Dodajmy, że w nowym przekładzie występują też niekonsekwencje w tłumaczeniu dotyczące Boga. Bywa On nazywany „władcą”, ale i „Władcą”:

2018: „A my jesteśmy tego świadkami. Zaświadcza o tym również duch święty, którego Bóg daje podporządkowanym Mu jako władcy” (Dz 5:32).

2013: until he came to know that the Most High God is Ruler in the kingdom of mankind and that he sets up over it whomever he wants (Dn 5:21).

W polskim i angielskim przekładzie, w Zarysie Treści, również napisano o Władcy:

2018: „Bóg jest Władcą nad królestwami ludzkimi” (s. 1246).

Natomiast w przypisie do tekstu Dz 5:29 mowa jest o władcy:

2018: „Lub »podporządkowani Bogu jako władcy«” (Dz 5:29).

1J 2:3 – zaimki dotyczące Jezusa lub Boga

W nowym przekładzie w pewien sposób wskazano na równość Syna i Ojca, pisząc, że te same zaimki mogą być stosowane wobec obu osób Bożych:

1997: „A to, że go poznaliśmy, wiemy stąd: jeśli stale przestrzegamy jego przykazań” (1J 2:3).

2018: „Dzięki temu, że stale przestrzegamy jego* przykazań, uświadamiamy sobie, że go poznaliśmy...

* W rozdziałach 2 i 3 niektóre zaimki mogą się odnosić do Jezusa albo do Boga” (1J 2:3).

Starszy i nowy tekst angielski nie zawierają powyższego przypisu:

2013: And by this we realize that we have come to know him, namely, if we continue observing his commandments (1J 2:3).

Ap 3:14 – wprowadzenie słów „który jest”

W nowym przekładzie dostawiono słowa „który jest”, być może po to, aby zatrzeć pełne podobieństwo tytułu Chrystusa i Boga w Starym Testamencie: „Oby Jehowa był prawdziwym i wiernym świadkiem” (Jr 42:5, 2018):

1997: „To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego” (Ap 3:14).

2018: „Tak mówi Amen, świadek, który jest wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego” (Ap 3:14).

Nowy tekst angielski nie zmienił się od roku 1984:

2013: These are the things that the Amen says, the faithful and true witness, the beginning of the creation by God(Ap 3:14).

Mi 5:2 – „czas niezmierzony”, czy „dni pradawne”?

W nowym przekładzie zapewne celowo skrócono czas zaistnienia Mesjasza z „dni czasu niezmierzonego”, do „dni pradawnych”. Prócz tego zniknęło słowo „władca”, a dodano słowa „w moim imieniu”:

1997: „który ma zostać władcą w Izraelu; pochodzenie jego od czasów zamierzchłych, od dni czasu niezmierzonego” (Mi 5:2).

2018: „który w moim imieniu będzie panował w Izraelu, ten, którego początek sięga zamierzchłych czasów, dni pradawnych” (Mi 5:2).

Podobnie zmieniony został nowy tekst angielski, choć pozostawiono słowo „władca”:

1984: the one who is to become ruler in Israel, whose origin is from early times, from the days of time indefinite(Mi 5:2).

2013: the one to be ruler in Israel, Whose origin is from ancient times, from the days of long ago(Mi 5:2).

Pwt 32:39 – „ja jestem”, czy „ja jestem Bogiem”?

Określenie typowe dla Jezusa „ja jestem” zapewne źle kojarzyło się tłumaczom. Dlatego w tekście Pwt 32:39 dodano słowo „Bogiem”, którego nie ma w edycji angielskiej:

1984: * Lit., “I—I [am] he.” Heb., ʼaniʹ ʼaniʹ huʼ(Pwt 32:39, przypis).

2013: See now that I –I am he(Pwt 32:39).

1997: „Zobaczcie więc, że to ja jestem i nie ma obok mnie żadnych bogów” (Pwt 32:39).

2018: „Zobaczcie teraz, że to ja jestem Bogiem, że oprócz mnie nie ma żadnych innych bogów..." (Pwt 32:39).

9 tekstów ze Starego Testamentu – „prawdziwy Pan”

Towarzystwo Strażnica, chcąc osłabić Chrystusowy tytuł „Pan”, wprowadziło w swej nowej angielskiej Biblii w Starym Testamencie określenie dla Boga „prawdziwy Pan” (Wj 23:17, 34:23, Iz 1:24, 3:1, 10:16, 33, 19:4, Mi 4:13, Ml 3:1).

Termin „prawdziwy” nie występuje w oryginale hebrajskim oraz w Septuagincie w wymienionych wersetach. Może on sugerować, że Jezus nie jest „prawdziwym Panem”, skoro nigdzie nie jest tak nazwany.

Czy taki jest zamiar Towarzystwa Strażnica?

W angielskim przekładzie z roku 1984 termin „prawdziwy” umieszczony jest w nawiasie kwadratowym, jako słowo dodane, we wszystkich wskazanych powyżej wersetach: the [true] Lord (np. Wj 23:17) (New World Translation of the Holy Scriptures – With References 1984).

W polskim tekście ani w tym z roku 1997, ani z 2018 (ang. 2013) nie ma nawiasów kwadratowych. Nie zamieszczono żadnego wyjaśnienia dotyczącego dostawienia słowa „prawdziwy”.

W ostatniej części tego artykułu kontynuujemy nasz temat.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024